Meerdere gebruikers tegelijk toevoegen aan Office 365 - Help voor beheerders

Elke persoon in uw team heeft een gebruikersaccount nodig om zich aan te melden en toegang te krijgen tot Office 365-services, zoals e-mail en Office. Als u veel medewerkers hebt, kunt u hun accounts allemaal tegelijk toevoegen vanuit een Excel-spreadsheet of een ander bestand dat is opgeslagen in CSV-indeling. Weet u niet precies wat een CSV-indeling is?

Meerdere gebruikers toevoegen aan Office 365 in het Office 365-beheercentrum

 1. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 2. In het Office 365-beheercentrum kiest u Gebruikers > Actieve gebruikers.

  Kies Gebruikers en vervolgens Actieve gebruikers in het beheercentrum
 3. Kies in de vervolgkeuzelijst Meer de optie Meerdere gebruikers importeren.

 4. In het paneel Meerder gebruikers importeren kunt u eventueel een voorbeeld van een CSV-bestand met of zonder voorbeeldgegevens downloaden.

  Kies in de vervolgkeuzelijst Meer de optie Meerdere gebruikers importeren

  De spreadsheet dient exact dezelfde kolomkoppen als het voorbeeld te bevatten (Gebruikersnaam, Voornaam, enzovoort). Als u de sjabloon gebruikt, opent u deze in een teksteditor, zoals Kladblok. U kunt alle gegevens in rij 1 behouden en alleen gegevens invoeren in de rijen 2 en verder.

  De spreadsheet dient voor elke gebruiker ook waarden te bevatten voor de gebruikersnaam (zoals jimmy@contoso.com) en een weergavenaam (zoals Jimmy de Graaf).

  User Name,First Name,Last Name,Display Name,Job Title,Department,Office Number,Office Phone,Mobile Phone,Fax,Address,City,State or Province,ZIP or Postal Code,Country or Region
  chris@contoso.com,Chris,Green,Chris Green,IT Manager,Information Technology,123451,123-555-1211,123-555-6641,123-555-9821,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  ben@contoso.com,Ben,Andrews,Ben Andrews,IT Manager,Information Technology,123452,123-555-1212,123-555-6642,123-555-9822,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  david@contoso.com,David,Longmuir,David Longmuir,IT Manager,Information Technology,123453,123-555-1213,123-555-6643,123-555-9823,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  cynthia@contoso.com,Cynthia,Carey,Cynthia Carey,IT Manager,Information Technology,123454,123-555-1214,123-555-6644,123-555-9824,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  melissa@contoso.com,Melissa,MacBeth,Melissa MacBeth,IT Manager,Information Technology,123455,123-555-1215,123-555-6645,123-555-9825,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
 5. Voer een bestandspad in het vak in of kies Bladeren om naar de locatie van het CSV-bestand te gaan. Kies vervolgens Controleren.

  Het CSV-bestand wordt gecontroleerd

  Als er problemen met het bestand zijn, worden deze in het paneel weergegeven. U kunt ook een logboekbestand downloaden.

 6. In het dialoogvenster Gebruikersopties instellen kunt u de aanmeldingsstatus instellen en de productlicentie kiezen die aan alle gebruikers wordt toegewezen.

 7. In het dialoogvenster Resultaat weergeven kunt u de resultaten laten verzenden naar uzelf of naar andere gebruikers (wachtwoorden in platte tekst) en kunt u zien hoeveel gebruikers zijn gemaakt en of u meer licenties dient aan te schaffen voor enkele nieuwe gebruikers.

De video bekijken

Bekijk een korte video om te zien hoe u een grote hoeveelheid gebruikers kunt toevoegen.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Volgende stappen

Weet u niet precies wat een CSV-indeling is?

Een CSV-bestand is een bestand met door komma's gescheiden waarden. U kunt een bestand zoals dit maken of bewerken met elke teksteditor of elk spreadsheetprogramma, zoals Excel.

U kunt deze voorbeeldspreadsheet downloaden als beginpunt. Houd er rekening mee dat het in Office 365 verplicht is dat de eerste rij kolomkoppen bevat. Deze mogen dus niet worden vervangen door iets anders.

Sla het bestand op onder een nieuwe naam en geef de CSV-indeling op.

Een afbeelding van hoe u een bestand opslaat in Excel in de CSV-indeling

Wanneer u het bestand opslaat, krijgt u waarschijnlijk een melding dat sommige functies in uw werkmap verloren gaan als u het bestand opslaat in een CSV-indeling. Dit is geen probleem. Klik op Ja om door te gaan.

Een afbeelding van de prompt die mogelijk verschijnt in Excel waarin wordt gevraagd of u het bestand als CSV-bestand wilt opslaan

Tips voor het opmaken van uw spreadsheet

 • Heb ik dezelfde kolomkoppen nodig als in de voorbeeldspreadsheet? Ja. De voorbeeldspreadsheet bevat kolomkoppen in de eerste rij. Deze koppen zijn vereist. Voor elke gebruiker die u wilt toevoegen aan Office 365, maakt u een rij onder de kop. Als u kolomkoppen toevoegt, wijzigt of verwijdert, kunnen in Office 365 mogelijk geen gebruikers worden gemaakt op basis van de gegevens in het bestand.

 • Wat moet ik doen als ik niet alle benodigde gebruikersgegevens heb?De gebruikersnaam en weergavenaam zijn vereist en u kunt zonder deze gegevens geen nieuwe gebruiker toevoegen. Als u een deel van de andere gegevens niet hebt, zoals een faxnummer, kunt u een spatie plus een komma gebruiken om aan te geven dat het veld leeg moet blijven.

 • Hoe klein of groot mag de spreadsheet zijn? De spreadsheet moet minstens twee rijen bevatten, één rij voor de kolomkoppen (het kolomlabel Gebruikersgegevens) en één rij voor de gebruiker. U kunt niet meer dan 251 rijen hebben. Als u meer dan 250 gebruikers wilt importeren, kunt u meer dan één spreadsheet maken.

 • Welke talen kan ik gebruiken? Wanneer u een spreadsheet maakt, kunt u kolomlabels voor gebruikersgegevens in elke taal of met de gewenste tekens maken, maar u mag de volgorde van de labels zoals deze in het voorbeeldbestand staan, niet wijzigen. U kunt vervolgens gegevens in de velden invoeren, waarbij u elke taal of de gewenste tekens kunt gebruiken, en uw bestand opslaan in de Unicode- of UTF-8-indeling.

 • Wat moet ik doen als ik gebruikers toevoeg uit andere landen of regio's? Maak een aparte spreadsheet voor elk gebied. U moet de wizard Gebruikers bulksgewijs toevoegen doorlopen voor elke spreadsheet en één locatie opgeven voor alle gebruikers in het bestand waarmee u werkt.

 • Geldt er een beperking voor het aantal tekens dat ik kan gebruiken? In de volgende tabel staan de kolomlabels voor gebruikersgegevens en het maximum aantal tekens voor elk label in de voorbeeldspreadsheet.

Kolomlabel met gebruikersgegevens

Maximum aantal tekens

Gebruikersnaam (verplicht)

79, inclusief het apenstaartje (@), in de notatie naam@domein.<extensie>. De alias van de gebruiker mag niet meer dan 30 tekens bevatten en de domeinnaam mag niet meer dan 48 tekens bevatten.

Voornaam

64

Achternaam

64

Weergavenaam (verplicht)

256

Functie

64

Afdeling

64

Toestelnummer

128

Zakelijk nummer

64

Mobiel nummer

64

Fax

64

Adres

1023

Plaats

128

Provincie

128

Postcode

40

Land of regio

128

Nog steeds problemen bij het toevoegen van gebruikers aan Office 365?

 • Controleer goed of de spreadsheet juist is ingedeeld. Controleer of de kolomkoppen overeenkomen met de koppen in het voorbeeldbestand. Controleer of u de regels volgt voor het aantal tekens en of de velden met komma's zijn gescheiden.

 • Als u de nieuwe gebruikers niet meteen ziet in Office 365, wacht u een paar minuten. Het kan even duren voordat de wijzigingen zijn doorgevoerd in alle services in Office 365.

 1. Download deze voorbeeldspreadsheet en open deze in Excel.

  De spreadsheet dient exact dezelfde kolomkoppen als het voorbeeld te bevatten (Gebruikersnaam, Voornaam, enzovoort). Als u de sjabloon gebruikt kunt u alle gegevens in rij 1 behouden en alleen gegevens invoeren in de rijen 2 en verder.

  De spreadsheet dient voor elke gebruiker ook waarden te bevatten voor de gebruikersnaam (zoals jimmy@contoso.com) en een weergavenaam (zoals Jimmy de Graaf). Als u andere velden leeg wilt laten, voert u een spatie plus een komma in het veld in, zoals in de volgende afbeelding wordt weergegeven.

  Een voorbeeld van een CSV-bestand waarin lege rijen zijn gespecificeerd

  Als personen in verschillende landen werken, moet u een spreadsheet maken voor gebruikers in elk land. Bijvoorbeeld een spreadsheet met iedereen die in de Verenigde Staten werkt en andere spreadsheet met iedereen die in Japan werkt. Dit komt omdat de beschikbaarheid van Office 365-services afhankelijk is van de regio.

  Tip:    Voordat u veel gebruikers toevoegt aan Office 365, wilt u mogelijk eerst oefenen met de voorbeeldspreadsheet. Bewerk de voorbeeldspreadsheet bijvoorbeeld met gegevens voor een paar gebruikers, bijvoorbeeld 5 of 10, en sla het bestand op onder een nieuwe naam. Voer de stappen uit die in deze procedure worden beschreven, controleer de resultaten, verwijder vervolgens de nieuwe accounts en begin opnieuw. Op deze manier kunt u oefenen en ervoor zorgen dat alle gegevens juist zijn voor uw situatie. Lees ook Tips voor het opmaken van uw spreadsheet.

 2. Meld u aan bij Office 365 met uw werk- of schoolaccount.

 3. Ga naar het Office 365-beheercentrum.

 4. Aan personen die Office 365-services willen gebruiken, moet een licentie worden toegewezen. Voordat u doorgaat, wilt u mogelijk controleren dat er voldoende licenties zijn voor iedereen die op uw spreadsheet staat vermeld. Kies Facturering > Abonnementen om te zien of er voldoende zijn. Als u meer licenties wilt kopen, kiest u Aantal licenties wijzigen. U kunt ook de wizard uitvoeren en de licenties die u hebt toewijzen, en vervolgens later meer licenties kopen en de wizard opnieuw uitvoeren.

 5. Ga vervolgens naar de wizard Gebruikers bulksgewijs toevoegen: kies Gebruikers > Actieve gebruikers. Kies Het pictogram voor het toevoegen van veel gebruikers aan Office 365 , zoals in de volgende afbeelding.

  Een afbeelding van de sectie Gebruikers van het Office 365-beheercentrum

  De wizard Gebruikers bulksgewijs toevoegen wordt weergegeven en u wordt stapsgewijs begeleid bij het toevoegen van een groep gebruikers aan Office 365.

 6. In stap 1, Een CSV-bestand selecteren, geeft u uw eigen spreadsheet op, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

  Stap 1 van de wizard Gebruikers bulksgewijs toevoegen: CSV-bestand selecteren

 7. In stap 2: Verificatie, laat de wizard u weten of de inhoud van de spreadsheet juist is ingedeeld.

  Stap 2 van de wizard Gebruikers bulksgewijs toevoegen: verificatie

 8. In stap 3: Instellingen, kiest u Toegestaan zodat de personen in de spreadsheet Office 365 kunnen gebruiken. Kies ook het land waar deze personen Office 365 kunnen gebruiken. Houd er rekening mee dat als sommige personen in uw organisatie Office 365 in een ander land gaan gebruiken, u een aparte spreadsheet met hun namen moet maken en de wizard Gebruikers bulksgewijs toevoegen opnieuw moet uitvoeren om ze toe te voegen.

  Stap 3 van de wizard Gebruikers bulksgewijs toevoegen: instellingen

 9. Op de pagina voor het toewijzen van de licenties ziet u hoeveel licenties beschikbaar zijn.

  Stap 4 van de wizard Gebruikers bulksgewijs toevoegen: licenties

  U kunt kiezen voor Meer licenties kopen, maar dan wordt de wizard Gebruikers bulksgewijs toevoegen afgesloten en gaat u naar Facturering in het Office 365-beheercentrum. Nadat u meer licenties hebt gekocht, wacht u enkele minuten totdat de bestelling is verwerkt en start u de wizard Gebruikers bulksgewijs toevoegen weer vanaf het begin.

  Als u niet meer licenties koopt, worden niet voor iedereen in uw spreadsheet accounts gemaakt.

  In dit voorbeeld kopen we er geen licenties bij en gaan we verder met de wizard Gebruikers bulksgewijs toevoegen.

 10. In stap 5: Resultaten verzenden, typt u de e-mailadressen van de personen die een e-mailbericht moeten krijgen waarin alleOffice 365-gebruikersnamen en tijdelijke wachtwoorden voor de personen in de spreadsheet staan vermeld.

  Stap 5 van de wizard Gebruikers bulksgewijs toevoegen: resultaten verzenden

  Het volgende e-mailbericht wordt verzonden naar alle e-mailadressen die u hebt opgegeven in stap 5: Resultaten verzenden. In dit e-mailbericht wordt aangegeven welke accounts er zijn gemaakt. U ziet dat er voor sommige personen geen accounts zijn gemaakt omdat er niet voldoende licenties waren.

  Een voorbeeld van een e-mailbericht met informatie over de gebruikersreferenties

  U kunt later meer licenties kopen en de wizard Gebruikers bulksgewijs toevoegen opnieuw uitvoeren voor dezelfde spreadsheet. In de wizard worden de gebruikers overgeslagen die al een account hebben. In het resultatenrapport wordt met 'dubbele gebruikersnaam' aangegeven dat iemand met deze informatie al een account heeft.

 11. Op de laatste pagina in de wizard Gebruikers bulksgewijs toevoegen worden de gebruikersnamen en tijdelijke wachtwoorden vermeld, zoals weergegeven in de volgende afbeelding.

  Stap 6 van de wizard Gebruikers bulksgewijs toevoegen: resultaten verzenden

 12. Nadat u gebruikers hebt toegevoegd aan Office 365, moet u hen informeren over hun Office 365-accountgegevens. Gebruik het gangbare proces voor het doorgeven van wachtwoorden.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×