Meer informatie over resource-eenheden

Soms hebt u voor het voltooien van een taak één resource nodig, maar het kan ook voorkomen dat u meer resources nodig hebt. Soms kan een resource alleen parttime werken. Om rekening te kunnen houden met deze verschillen, worden in Microsoft Project eenheden gebruikt om precies te berekenen hoe lang resources aan een taak kunnen werken.

In dit artikel

Wat zijn eenheden precies?

Hoe gebruik ik maximumeenheden voor werkresources?

Hoe gebruik ik toewijzingseenheden voor werkresources?

Hoe gebruik ik maximumeenheden voor materiaalresources?

Hoe gebruik ik toewijzingseenheden voor materiaalresources?

Wat zijn piekeenheden?

Welke invloed hebben toewijzingseenheden en kalenders op de planning?

Wat zijn eenheden precies?

Eenheden geven het percentage van de tijd van een werkresource aan dat aan een taak is toegewezen. Er zijn twee typen eenheden in Project: maximumeenheden en toewijzingseenheden.

 • Maximumeenheden     Wanneer u opgeeft hoeveel tijd een werkresource beschikbaar heeft voor alle taken in een project, geeft u maximumeenheden in een resourceweergave op. Dit totaal wordt gebruikt om te berekenen hoeveel tijd een werkresource voor elke taaktoewijzing beschikbaar heeft.

 • Toewijzingseenheden     Wanneer u wilt opgeven hoeveel tijd van een werkresource aan een specifieke taak wordt toegewezen, voert u toewijzingseenheden in. U kunt ook toewijzingseenheden opgeven voor materiaalresources om de hoeveelheid materiaal aan te geven die voor de toewijzing wordt gebruikt.

Opmerking: Kostenresources, zoals reiskosten of overnachtingskosten, gebruiken geen eenheden omdat ze niet afhankelijk zijn van de hoeveelheid uitgevoerd werk.

Naar boven

Hoe gebruik ik maximumeenheden voor werkresources?

Gebruik het veld Maximumeenheden in een resourceweergave om aan te geven of de werkresource voltijds of deeltijds aan dit project werkt, en of meervouden van deze resource in één resource worden gecombineerd. Bijvoorbeeld:

100% max. resource-eenheden

Als u wilt aangeven dat een medewerker al zijn of haar werktijd aan uw project besteedt, typt u 100% in het veld Maximumeenheden in de weergave Resourceblad. Als de medewerker 8 uur per dag werkt, is hij of zij overbezet als een combinatie van toewijzingen meer dan 8 uur (100%) van de beschikbare werkdag bedraagt.

75% max. resource-eenheden

Als u wilt aangeven dat een medewerker slechts gedeeltelijk aan uw project werkt, typt u een lager percentage dan 100% in het veld Maximumeenheden in de weergave Resourceblad. Als de medewerker 8 uur per dag werkt en 75% van zijn of haar tijd aan uw project besteedt, is hij of zij overbezet als een combinatie van toewijzingen gelijk is aan meer dan 6 uur (75%) van de beschikbare werkdag.

300% max. resource-eenheden

Als u wilt aangeven dat een resourcegroep, bijvoorbeeld drie timmerlieden, voltijds aan het project zullen werken, typt u 300% in het veld Maximumeenheden in de weergave Resourceblad.

Dit percentage (de eenheidswaarde) is gebaseerd op de beschikbaarheid die wordt weergegeven in de resourcekalender. De resourcekalender is standaard de standaardprojectkalender, waarin een veertigurige werkweek wordt gehanteerd Als u echter een andere basiskalender aan een resource hebt toegewezen of als u de resourcekalender hebt aangepast, wordt de waarde van de maximumeenheden op die kalender gebaseerd. Wanneer u een percentage voor eenheden gebruikt in plaats van een uurwaarde, blijven de project- en taakberekeningen accuraat, zelfs als de kalender verandert.

Naar boven

Hoe gebruik ik toewijzingseenheden voor werkresources?

U kunt het werkniveau van een werkresource voor een specifieke toewijzing op twee plaatsen aangeven:

 • Klik voor Project 2016, 2013 en 2010 op het tabblad Resource op Resources toewijzen. Voer de gegevens in het veld Eenheden in.

  Opmerking: Klik voor Project 2007 in het menu Extra op Resources toewijzen. Voer de gegevens in het veld Eenheden in.

 • Voor Project 2016, 2013 en 2010 klikt u op het tabblad Taak op Informatie en klikt u vervolgens op het tabblad Resources. Voer de gegevens in het veld Eenheden in.

  Opmerking: Voor Project 2007 klikt u in het menu Project op Taakgegevens en klikt u op het tabblad Resources. Voer de gegevens in het veld Eenheden in.

Met toewijzingseenheden wordt aangegeven hoeveel van de beschikbare tijd van de resource, volgens de resourcekalender, wordt gebruikt voor een bepaalde taak. Bijvoorbeeld:

 • Geef 100% op als de resource voltijds aan de toewijzing gaat werken. Dit is de standaardinstelling voor alle toewijzingen.

 • Geef 50% op als de resource de helft van de beschikbare tijd aan deze toewijzing besteedt. Zelfs als de resource een voltijds resource is, is voor sommige toewijzingen slechts deeltijdwerk vereist. De resterende tijd kan dan voor een andere toewijzing worden gebruikt.

 • Geef 300% op als drie voltijds equivalente resources aan deze toewijzing werken. U kunt 250% opgeven als twee voltijds resources en een 50%-resource aan deze toewijzing werken.

Dit percentage (de eenheidswaarde) is gebaseerd op de beschikbaarheid die wordt weergegeven in de resourcekalender. Dit is standaard de standaardprojectkalender, waarin een veertigurige werkweek wordt gehanteerd. Als u echter een andere basiskalender aan een resource hebt toegewezen of als u de resourcekalender hebt aangepast, wordt de waarde van de toewijzingseenheden op die kalender gebaseerd.

Naar boven

Hoe gebruik ik maximumeenheden voor materiaalresources?

Het veld Maximumeenheden is niet beschikbaar voor materiaalresources, omdat materiaalresources niet aan kalenders of andere beschikbaarheidsindicators zijn gekoppeld. De hoeveelheid gebruikt materiaal is afhankelijk van de specifieke toewijzing waaraan het materiaal is toegewezen, en wordt met de toewijzingseenheden ingesteld.

Naar boven

Hoe gebruik ik toewijzingseenheden voor materiaalresources?

Voor materiaalresources geeft het veld Eenheden (of Toewijzingseenheden) het materiaalverbruikstarief weer, dat wil zeggen, het aantal materiaaleenheden dat voor de toewijzing wordt gebruikt. Er zijn twee materiaaltoewijzingseenheden: vast en variabel.

 • Vast verbruik van materiaal geeft aan dat de hoeveelheid gebruikt materiaal hetzelfde is, ongeacht de duur van de taak.

 • Variabel gebruik van materiaal geeft aan dat wanneer de duur van de taak verandert, de hoeveelheid gebruikt materiaal dienovereenkomstig verandert. Variabel gebruik wordt aangegeven met een tijdlabel dat aan het materiaallabel in het veld Toewijzingseenheden wordt toegevoegd. Terwijl vast gebruik van staal een toewijzingseenheidswaarde in tonnen heeft, kan het variabele verbruik een toewijzingseenheidswaarde van tonnen/dag of ton/d hebben. Tijdlabels en afkortingen worden op dezelfde manier aangegeven als andere vormen van duur: in minuten, uren, dagen, weken of maanden.

Als de toewijzingseenheidswaarde voor staal bijvoorbeeld 80 ton is voor een taak van 2 dagen, is het totaalverbruik (of de materiaalwerkwaarde) voor staal 80 ton. Als de toewijzingseenheidswaarde voor staal echter 80 ton/dag is voor een taak van 2 dagen, is het totaalverbruik 160 ton.

Opmerking: Toewijzingseenheden voor werkresources worden uitgedrukt als percentages of decimale getallen, maar het verbruikstarief van materiaalresources wordt altijd uitgedrukt in decimale getallen.

Naar boven

Wat zijn piekeenheden?

Piekeenheden zijn het hoogste niveau waarop een resource voor alle toegewezen taken tijdens een bepaalde periode wordt ingepland. Net als maximumeenheden worden piekeenheden uitgedrukt als percentages of decimale getallen voor werkresources. Voor materiaalresources worden piekeenheden uitgedrukt als een decimaal getal, samen met het materiaallabel (bijvoorbeeld 40 ton/week).

Door piekeenheden te controleren, kunt u bepalen of een werkresource tijdens een bepaalde periode onder- of overbezet is.

Voor materiaalresources kunt u de piekeenheden (het hoogste verbruikstarief tijdens een bepaalde periode) vergelijken met de snelheid waarmee de leverancier het materiaal kan leveren.

Voeg het veld Piek toe aan het tabeldeel van de weergave Resourcegebruik om de totale piekeenheden voor de resource voor alle toegewezen taken te zien. Voeg het veld Piekeenheden toe aan het roosterdeel van de weergave Resourcegebruik om piekeenheden voor de geselecteerde tijdschaal te zien. U kunt ook piekeenheden in de weergave Resourcegrafiek zien.

Naar boven

Welke invloed hebben toewijzingseenheden en kalenders op de planning?

Voor materiaalresources kunnen variabele toewijzingseenheden van invloed zijn op de planning. Variabel gebruik van materiaal geeft aan dat wanneer de duur van de taak verandert, de hoeveelheid gebruikt materiaal dienovereenkomstig verandert. Als er alleen variabele materiaalresources aan een taak zijn toegewezen en als u de hoeveelheid verandert, kan de taakduur dienovereenkomstig veranderen. Variabel gebruik wordt aangegeven met een tijdlabel dat aan het materiaallabel in het veld Toewijzingseenheden wordt toegevoegd. Een vast verbruik van staal kan een toewijzingseenheidswaarde in tonnen hebben, terwijl variabel verbruik een toewijzingseenheidswaarde van ton/dag of ton/d heeft.

Voor werkresources kunnen taakplanningen ook langer of korter worden, op basis van de werktijdkalenders van toegewezen werkresources. Gebruik de projectkalender om de standaardtijden en -dagen waarop wel en niet gewerkt wordt, voor alle resources in het project in te stellen. Gebruik een resourcekalender om uitzonderingen op werktijden (bijvoorbeeld vrije dagen of vakanties) voor afzonderlijke resources in te stellen. U kunt de project- en resourcekalenders weergeven door op Werktijd wijzigen in het menu Extra te klikken en de gewenste kalender in de lijst Voor kalender te selecteren.

Resourcekalenders en toewijzingseenheden bepalen samen de planning van toewijzingen. Als de resourcekalender van Julia bijvoorbeeld is ingesteld op 8 werkuren op donderdagen, en ze wordt voor 100% ingepland voor een taak op donderdag, is dit gelijk aan 8 uur. Als de resourcekalender van Julia echter is ingesteld op 4 uur voor vrijdag en ze wordt voor 100% ingepland voor een taak op vrijdag, werkt ze 4 uur.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×