Meer informatie over Office 365 Groepen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Laatste bijgewerkte 27 maart, 2018

Office 365 Groepen is een service die samen met de gebruikte Office 365-hulpmiddelen werkt, zodat u samen met uw collega's documenten kunt opstellen, spreadsheets kunt maken, aan projectplannen kunt werken, vergaderingen kunt plannen of e-mails kunt verzenden.

In dit artikel leest u wat groepen zijn en vindt u enkele nuttige koppelingen naar de volgende stappen.

Zie Office-blogs voor het laatste nieuws en de laatste video's over Office 365-groepen.

Tip: Zie Een groep contactpersonen maken als u informatie zoekt over het gebruik van groepen met Outlook-contactpersonen om een e-mail naar een lijst met personen te verzenden (bijvoorbeeld een groep vrienden).

Wat zijn Office 365-groepen?

Met behulp van groepen in Office 365 kunt u de personen kiezen met wie u wilt samenwerken, waarna u eenvoudig een verzameling met bronnen kunt instellen die deze personen gemeenschappelijk kunnen gebruiken. Resources, zoals een gedeeld Postvak IN van Outlook, een gedeelde agenda of een documentbibliotheek om samen te werken aan bestanden.

U hoeft zich niet bezig te houden met het handmatig toewijzen van machtigingen aan al deze bronnen. Als u leden aan de groep toevoegt, worden automatisch de machtigingen toegewezen die ze nodig hebben voor de hulpprogramma's die in de groep beschikbaar zijn. Daarnaast zijn groepen de nieuwe en verbeterde ervaring waarvoor we eerder distributielijsten of gedeelde postvakken gebruikten.

Tip: Lees dit artikel als u uw traditionele distributielijsten wilt bijwerken naar Office 365 Groepen.

Welke specifieke bronnen beschikbaar zijn, hangt enigszins af van de groepservaring die uw team wenst. Tijdens het onderzoeken van de opties is het belangrijk dat u weet dat er geen uniforme aanpak bestaat. Elk team geeft de voorkeur aan een andere manier van werken. Office 365 bevat alle hulpmiddelen die nodig zijn om uw teams op de gewenste manier te laten samenwerken.

U kunt Office 365 Groepen maken met een groot aantal programma's, bijvoorbeeld Outlook, de webversie van Outlook, Outlook Mobile, SharePoint, Planner, Teams en meer. Vanuit welk programma u wilt beginnen, hangt enigszins af van de soort groep waarmee u werkt. Bij Microsoft bijvoorbeeld beginnen we vanuit Outlook als we een groep maken die voor e-mail en agenda wordt gebruikt. Als de groep is bedoeld voor communicatie met het hele bedrijf, beginnen we vanuit Yammer. Voor samenwerking via chat beginnen we de groep vanuit Microsoft Teams.

Bij het maken van een groep moet u bepalen of de groep een privégroep of een openbare groep wordt. Inhoud in een openbare groep kan door iedereen in uw organisatie worden bekeken en iedereen in uw organisatie kan aan de groep deelnemen. Inhoud in een privégroep kan alleen worden bekeken door de leden van de groep. De personen die willen deelnemen aan een privégroep, moeten worden goedgekeurd door de groepseigenaar.

Opmerking: Groepen die zijn gemaakt op basis van Outlook op het web zijn momenteel standaard persoonlijk.

Personen buiten uw organisatie kunnen openbare en privégroepen niet zien en hebben er geen toegang toe, tenzij deze personen zijn uitgenodigd als gasten.

Zie Office 365-groepen openbaar of privé maken voor meer informatie over het wijzigen van privégroepen in openbare groepen en omgekeerd.

Eigenaren, leden en gasten

Groepseigenaars zijn de beheerders van de groep. Zij kunnen leden toevoegen of verwijderen en ze hebben unieke machtigingen, zoals de mogelijkheid om gesprekken te verwijderen uit het gedeelde Postvak IN en het wijzigen van verschillende instellingen voor de groep. Groepseigenaars kunnen de naam van de groep wijzigen, de beschrijving bijwerken, een foto toevoegen, enzovoort. Als u bekend met rollen van SharePoint, is de groepseigenaar te vergelijken met de beheerder van een siteverzameling.

Groepsleden zijn de gewone gebruikers in uw organisatie die de groep gebruiken om samen te werken. Ze hebben toegang tot de volledige inhoud van de groep, maar ze kunnen geen groepsinstellingen wijzigen. In de wereld van SharePoint zijn ze siteleden. Zie Groepsleden toevoegen en verwijderen in Outlook 2016 voor meer informatie over het toevoegen of verwijderen van groepsleden.

Gasten zijn vergelijkbaar met groepsleden, maar maken geen deel uit van de organisatie. De standaardinstelling is dat uw gebruikers gasten kunnen uitnodigen om deel te nemen aan uw groep. U kunt deze instelling desgewenst aanpassen. Zie Gasttoegang in Office 365-groepen voor meer informatie.

Selecteer het type groep dat u wilt gebruiken:

Als u wilt samenwerken door gebruik te maken van een gedeeld Postvak IN, is de groepservaring in Outlook geschikt voor u. Als u een groep maakt in Outlook, hebt u de beschikking over het volgende:

 • Gedeeld Postvak IN: Voor e-mailgesprekken tussen uw leden. Dit Postvak IN heeft een e-mailadres en kan worden ingesteld om berichten van personen buiten de groep en zelfs buiten uw organisatie te accepteren, net als een traditionele distributielijst

 • Gedeelde agenda: Voor het plannen van gebeurtenissen voor de groep

 • SharePoint-documentbibliotheek: Een centrale plek waar de groepsleden bestanden kunnen opslaan en delen

 • Gedeeld OneNote-notitieblok: Voor het verzamelen van ideeën en informatie, en om onderzoek te doen

 • SharePoint-teamsite: Een centrale opslagplaats voor informatie, koppelingen en inhoud voor uw groep

 • Planner: Voor het toewijzen en beheren van projecttaken tussen leden van uw groep

U hoeft deze bronnen niet handmatig te maken. Als u de groep maakt, worden deze bronnen automatisch gemaakt en worden de benodigde machtigingen aan de groepsleden toegewezen, zodat ze direct gebruik kunnen maken van de bronnen.

U kunt deze resources openen via de vertrouwde Microsoft Outlook 2016-desktopclient, via de webversie van Outlook, via Outlook 2016 voor Mac (alleen gedeeld postvak in) of via Outlook mobile. Uw Office 365-groepen vindt u in het navigatiedeelvenster aan de linkerkant in de bureaubladversie van Outlook of op het Web.

U vindt uw groepen in het navigatiedeelvenster aan de linkerkant in Outlook of de webversie van Outlook

Met de nieuwe Office 365-groepen hovercard hebt u snelle toegang tot gedeelde groepbronnen. Alleen plaats de muisaanwijzer op de naam van een groep in Outlook op het web of SharePoint.

Afbeelding van de hovercard van het nieuwe Office 365-groepen

De nieuwste deel van onze samenwerking-artikel is Microsoft Teams. Microsoft Teams is de binnenste lus voor uw team – een permanente, chat gebaseerde werkruimte waar kunt u beschikken over informele, realtime, gesprekken rond zeer focus onderwerpen of specifieke subgroepen binnen de groep.

Met Yammer kunt u samenwerken door in uw bedrijf gebruik te maken van sociale functies. Met Yammer kunt u nieuwe connecties maken en nieuwe dingen ontdekken in uw organisatie. Yammer kan u helpen bij het communiceren en bespreken van ideeën in het bedrijf of van gedeelde interesses.

Als u een verbonden Office 365-groep maakt in Yammer, beschikt u over:

 • Yammer-groep – Een algemene plek voor het voeren van gesprekken en het delen van gegevens

 • SharePoint-documentbibliotheek – Een centrale plek waar de groepsleden bestanden kunnen opslaan en delen.

 • Gedeeld OneNote-notitieblok – Voor het verzamelen van ideeën, het doen van onderzoek en het verzamelen van informatie

 • SharePoint-teamsite – Een centrale opslagplaats voor informatie, koppelingen en inhoud met voor uw groep

 • Planner – Voor het toewijzen en beheren van projecttaken tussen leden van uw groep

U kunt deze hulpprogramma's openen via Yammer in uw browser of met behulp van de Yammer-app op uw iOS-, Android- of Windows Phone-apparaat.

Nadat u een groep schiet het beoogde doel, kunt u verwijderen om systeembronnen vrij en om te verwijderen van de groep wordt vermeld of weergegeven. Zie: een groep verwijderen. Als u niet wilt dat moet denken om verouderde groepen verwijderen kunt verloopbeleid die oude groepen om over te verlopen en worden automatisch worden verwijderd na een opgegeven tijdsperiode veroorzaakt door de beheerder worden ingesteld. Zie: verloopbeleid voor Office 365-groep.

Opmerking: De inhoud op dit tabblad is bedoeld voor beheerders.

Er zijn drie primaire inrichtingsmodellen in Office 365 Groepen: Open, Onder leiding van IT en Gecontroleerd. Elk heeft zijn eigen voordelen.

Model

Voordelen

Open (standaard)

Gebruikers kunnen hun eigen groepen maken zonder dat ze op de IT-afdeling hoeven te wachten

Onder leiding van IT

Gebruikers verzoek IT om een groep. IT kan de gebruikers begeleiden bij het kiezen van de meest geschikte samenwerkingsprogramma's

Gecontroleerd

Het maken van groepen is beperkt tot bepaalde personen, teams of services (zie: Bepalen wie Office 365 Groepen kan maken)

Als u de naamgeving van uw Office 365 Groepen wilt beheren, kunt u naamgevingsbeleid gebruiken zodat de namen van groepen voldoen aan bepaalde standaarden, waaronder voor- en achtervoegsels, en het blokkeren van aanstootgevende namen. Zie Naambeleid voor Office 365 Groepen voor meer informatie.

Elke groep heeft ten minste één eigenaar. Deze kan leden toevoegen of verwijderen en eenvoudig onderhoud van de groep en de inhoud ervan uitvoeren. De eigenaar doet dat gewoonlijk in Outlook. Zie: Toevoegen en verwijderen van leden in Outlook. Als de eigenaar (of eigenaren) van een groep de organisatie om welke reden dan ook verlaat, kan de beheerder een nieuwe eigenaar aan de groep toewijzen. Zie Een nieuwe eigenaar toewijzen aan een groep zonder eigenaar.

En als u beschikt over beheerdersmachtigingen voor Exchange Online, kunt u groepen beheren vanuit het Office 365-beheercentrum (zie Groepslidmaatschap beheren in het Office 365-beheercentrum) of vanuit PowerShell (zie Office 365 Groepen beheren met PowerShell).

Het kan voorkomen dat u een groep wilt verwijderen uit uw tenant. Voor informatie over het verwijderen van groepen raadpleegt u: Een groep verwijderen. Als een groep per ongeluk wordt verwijderd, kan een beheerder die groep nog tot dertig dagen erna herstellen. Zie hiervoor: Een verwijderde Office 365-groep herstellen.

Als u liever een meer geautomatiseerde manier zoekt om de levensduur van Office 365 Groepen te beheren, kunt u met behulp van verloopbeleid groepen na een bepaalde periode laten verlopen. Dertig, vijftien en één dag vóór de groep verloopt, ontvangen de groepseigenaren een e-mail, zodat ze de groep eventueel tijdig kunnen vernieuwen. Zie: Office 365 Groups Expiration Policy (Verloopbeleid voor Office 365 Groepen)

Groepslimieten

Maximum aantal...

Waarde

Eigenaren per groep

100

Aantal groepen dat een gebruiker kan maken

250

Groepen die een beheerder kan maken

Tot standaardlimiet van tenant van 500k

Aantal leden

Meer dan 1000, hoewel momenteel maximaal 1000 leden toegang hebben tot de groepsgesprekken.

Gebruikers kunnen vertraging ondervinden bij het openen van de agenda en gesprekken in zeer grote groepen in Outlook

Aantal groepen waarvan een gebruiker lid kan zijn

1.000

Bestandsopslag

1 Terabyte + 10 GB per geabonneerde gebruiker + extra aangeschafte opslagruimte. U kunt een onbeperkte hoeveelheid extra opslagruimte kopen.

Grootte van groepspostvak

50 GB

Momenteel kan een Office 365-organisatie maximaal 500.000 groepen hebben.

Zie Limieten voor SharePoint Online en SharePoint Online: softwaregrenzen en -limieten voor meer informatie over opslag voor SharePoint Online.

Het beheren van Office 365 Groepen werkt effectiever als u praktische informatie hebt over het gebruik van groepen. Het Office 365-beheercentrum bevat een hulpmiddel voor rapportage waarmee u een overzicht kunt maken over tal van zaken; bijvoorbeeld het gebruik van opslagruimte, het aantal actieve groepen dat u hebt en zelfs hoe uw gebruikers de groepen gebruiken. Zie: Office 365-rapporten in het beheercentrum voor meer informatie.

Dankzij Office 365 Groepen beschikt u tevens over een aantal hulpmiddelen voor naleving, gegevensbescherming en eDiscovery.

Opmerking: De inhoud op dit tabblad is bedoeld voor beheerders.

Welke Office 365-abonnementen bevatten de service Groepen?

Een Office 365-abonnement met Exchange Online en SharePoint Online zijn opgenomen biedt ondersteuning voor groepen. Het betreft de abonnementen Business Essentials, Business Premium, Enterprise E1, E3 en E5.

Als u alleen een abonnement hebt voor Exchange, kunt u de functies voor een gedeeld Postvak IN en een gedeelde agenda in Outlook gebruiken, maar hebt u geen toegang tot de documentbibliotheek, Planner of een van de andere functies. Als u gebruik wilt maken van geavanceerde beveiligings- of nalevingsfuncties voor het gedeelde postvak dat voor een groep is gemaakt, moet u Exchange Online (Abonnement 1) met Exchange Online Archiving of een licentie voor Exchange Online (Abonnement 2) aan het postvak toewijzen.

Als u alleen een abonnement hebt voor Yammer, beschikt u nog steeds over de gespreksfeed in de Yammer-groep, maar niet over de documentbibliotheek, Planner of een van de overige functies.

Beschikbaarheid van functies en licentievereisten

Office 365 Groepen werkt met Azure Active Directory (AAD). Welke functies van Groepen u krijgt, hangt af van het Azure Active Directory-abonnement dat u hebt.

Beschrijving

AAD: gratis

AAD: Office 365-versie

AAD: Basic

AAD: Premium P1

Licentie vereist

Beschikbaarheid

Maken, lezen, bijwerken en verwijderen

Eenvoudige functionaliteit voor Office-groepen

Ja

Ja

Ja

Ja

Geen, gratis functie

Beschikbaar

Rapport voor groepsactiviteiten

Beheerder kan groepsgebruik in de organisatie bekijken

Ja

Ja

Ja

Ja

Geen, gratis functie

Beschikbaar

Bestanden voorlopig verwijderen en herstellen

Beheerder kan een verwijderde groep tot dertig dagen na verwijdering terugzetten.

Ja

Ja

Ja

Ja

Geen, gratis functie

Openbare preview

Besturingselementen voor het maken van selfservicegroepen op tenantniveau

Beheerder kan het maken van groepen voor alle gebruikers in de tenant toestaan of blokkeren.

Ja

Ja

Ja

Ja

Geen, gratis functie

Beschikbaar

Verborgen lidmaatschap

Beheerder kan het lidmaatschap van een groep voor alle niet-leden verbergen.

Ja

Ja

Ja

Ja

Geen, gratis functie

Beschikbaar

Dynamisch groepslidmaatschap

Beheerder kan groepslidmaatschap definiëren op basis van gebruikerskenmerken. Het lidmaatschap wordt vervolgens dynamisch beheerd.

Ja

Elke gebruiker die ook lid is van een groep in de tenant.

Openbare preview

Besturingselementen voor het maken van gedetailleerde selfservicegroepen

Beheerder kan een subset gebruikers in de tenant (gedefinieerd door een beveiligingsgroep) toestaan om groepen te maken.

Ja

Elke gebruiker die ook lid is van een groep die gekoppeld is aan GroupCreationAllowedGroupId

Openbare preview

Groepsnaambeleid

Beheerder kan naamgevingsbeleid voor groepen instellen door automatisch tekenreeksen en gebruikerskenmerken aan de groepsnaam, het e-mailadres en de alias toe te voegen. Beheerder kan ook bepaalde woorden blokkeren.

Ja

Elke gebruiker die ook lid is van een groep in de tenant.

Persoonlijke preview

Verval van groepen*

Beheerder kan de levensduur voor groepen bepalen. Als de groepseigenaar de groep niet verlengt, wordt de groep verwijderd.

Ja

Elke gebruiker die ook lid is van een groep die onderhevig is aan verloopbeleid voor groepen.

Beschikbaar

Richtlijnen voor gebruik

Beheerder kan een URL indienen die als een hyperlink wordt weergegeven op pagina’s voor het maken van groepen. Met de URL komen gebruikers terecht bij de richtlijnen voor groepsgebruik voor de organisatie.

Ja

Elke gebruiker die ook lid is van een groep in de tenant.

Openbare preview

Standaardclassificatie

Beheerder kan een set gegevensclassificaties (bijvoorbeeld Laag, Hoog, Gemiddeld) definiëren en er een als standaard instellen. Groepseigenaren kunnen classificatiewaarden aan hun groep toewijzen.

Ja

Elke gebruiker die ook lid is van een groep in de tenant.

Openbare preview

Self-service voor groepsbeheer via myapps.microsoft.com

Gebruikers kunnen groepen en aanvragen voor groepslidmaatschappen beheren via Azure Active Directory Access Panel op myapps.microsoft.com.

Ja

Elke gebruiker die ook lid is van een groep in de tenant.

Beschikbaar

*Beheerders hebben geen AAD P1-licentie nodig als ze de verloopinstellingen willen configureren. Als u deze instellingen configureert, wordt er gecontroleerd of uw tenant over het juiste Azure AD Premium-abonnement beschikt.

BELANGRIJK: Voor alle groepenfuncties geldt: als u een Azure AD Premium-abonnement hebt, kunnen gebruikers deelnemen aan de groep, ook als ze geen AAD P1-licentie hebben. De aanschaf van een licentie is niet verplicht.

Regelmatig worden gebruiksrapporten gegenereerd, waarin staat aangegeven welke gebruikers een licentie toegewezen moet worden zodat ze voldoen aan de licentievereisten. Stel dat een gebruiker geen licentie heeft en wordt toegevoegd aan een groep waarvoor naamgevingsbeleid wordt afgedwongen. In het rapport wordt aangegeven dat de gebruiker een licentie moet hebben.

Zie ook

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×