Meer informatie over het Project 2010-lint

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wat is er gebeurd met de menu's en werk balken? In Microsoft Project 2010 zijn deze vervangen door het lint, zodat u snel de opdrachten kunt vinden die u nodig hebt om een taak te volt ooien. Opdrachten zijn onderverdeeld in logische groepen die samen worden verzameld onder tabbladen.

Dit document bevat een uitgebreid overzicht van wat u op elk tabblad van het lint kunt vinden, gevolgd door een kort voor beeld van het gebruik van het lint om een eenvoudige project beheer taak uit te voeren. U wordt ook Doorverwezen naar meer gedetailleerde informatie over die taak.

In dit artikel

Het tabblad taak

Het tabblad Resource

Het tabblad project

Het tabblad weer gave

Het tabblad Opmaak

Het tabblad taak

Het tabblad taak bevat knoppen voor het toevoegen, opmaken en werken met taken. Vanuit de groep planning kunt u het percentage voltooid markeren, taken koppelen aanelkaar en een taakinactief maken. U kunt hand matig geplande taken ook converteren naar automatisch geplande taken vanuit de groep taken.

Voor beeld van gebruik: neerwaartse planning

 1. Voeg in de weer gave Gantt-diagram de overzichts taak toe boven de taken die u in de grafiek wilt opnemen.

 2. Selecteer de set taken die u onder een overzichts taak wilt plaatsen.

 3. Klik op het tabblad taak in de groep planning op de knop inspringen.

  Tabblad Taak, groep Planning

Zie neerwaartse planning met overzichts taken (of fasen)voor een gedetailleerde beschrijving van de planning van top-down.

Voor beeld van gebruik: door de gebruiker gecontroleerde planning

 1. Selecteer een of meer hand matig geplande taken in de weer gave Gantt-diagram.

 2. Klik op het tabblad taak in de groep taken op automatisch plannen.

  Tabblad Taak, groep Taken

 3. de taken worden in Project 2010 opgenomen in de bestaande planning.

Zie de werking van planning in Projectvoor een volledige beschrijving van de hand matige en Automatische plannings opties in Project 2010.

Naar boven

Het tabblad Resource

Met de knoppen op het tabblad resource kunt u het vaakst complexe bedrijf van de resources beheren die het werk aan uw project uitvoeren. Op dit tabblad kunt u resources toevoegen, toewijzen aan taken en resources die overbezet zijn herverdelen. U kunt ook de krachtige team planner starten vanaf dit tabblad.

Voor beeld van gebruik: team planner

 1. Open een project met resources die aan taken zijn toegewezen.

 2. Klik op het tabblad resource in de groep weer gave op team planner.

  Afbeelding van groep Weergave

 3. De team planner wordt weer gegeven.

  Afbeelding van de weergave Teamplanner.

Nu de team planner zich hier bevindt, wilt u waarschijnlijk weten hoe u deze kunt gebruiken. Bekijk het werk van uw team weer geven met de team planner.

Naar boven

Het tabblad project

Gebruik het tabblad project om geavanceerde project functies met eigenschappen, planning en rapportage te verwerken. U kunt bijvoorbeeld aangepaste velden toevoegen, PROJECTSTRUCTUUR codes definiëren, subprojecten invoegen en visuele rapporten genereren op het tabblad project.

Voor beeld van gebruik: een basis lijn instellen

 1. Selecteer in de weer gave Gantt-diagram de taken die u wilt opnemen in de basislijn planning. Als u een basis lijn wilt instellen voor het hele project, kunt u deze stap overs Laan.

 2. Klik op het tabblad project in de groep plannen op basis lijn instellen en klik vervolgens nogmaals op basis lijn instellen in het menu dat wordt weer gegeven.

  Afbeelding van de groep Planning

 3. Selecteer in het dialoog venster basis lijn instellen de basis lijn en de bijbehorende para meters die u wilt instellen.

Zie een basis lijn of tussentijdse planning maken of bijwerkenvoor een gedetailleerde bespreking van basis lijnen.

Naar boven

Het tabblad weer gave

Het tabblad beeld is een centrale winkel voor het selecteren van de verschillende weer gaven die beschikbaar zijn in Project 2010 en voor het aanpassen van uw huidige weer gave. U kunt ook een tijd lijn toevoegen aan de weer gave.

Voor beeld van gebruik: een tijd lijn toevoegen aan een weer gave

 1. Selecteer een wille keurig type weer gave.

 2. Schakel op het tabblad beeld in de groep geSplitste weer gave het selectie vakje tijd lijn in.

  Afbeelding van groep Gesplitste weergave

 3. De tijdlijn weergave wordt weer gegeven onder het lint.

  Afbeelding van tijdlijnweergave

 4. Klik op het tabblad opmaak voor de opties voor het aanpassen van de tijd lijn.

Opmerking: U kunt de selectie vakjes tijd lijn en Details niet tegelijk selecteren. U moet een of meer weer gaven kiezen.

Naar boven

Het tabblad Opmaak

Met de knoppen op het tabblad opmaak kunt u de tekst, kolommen, kleuren en andere elementen van elk type weer gave aanpassen. De groepen en knoppen op het tabblad opmaak zijn volledig verschillend voor elk type weer gave. Ze worden automatisch gewijzigd wanneer u de weer gave wijzigt.

In de volgende afbeelding ziet u het tabblad opmaak voor een weer gave Gantt-diagram.

Afbeelding van het tabblad Opmaak voor een Gantt-diagram

Voor beeld van gebruik: de kleur van Gantt-balken wijzigen

 1. Klik op het tabblad Weergave en klik vervolgens in de groep Taakweergaven op Gantt-diagram.

  Afbeelding van de groep Taakweergaven

 2. Klik op het tabblad opmaak in de groep Gantt-diagram stijl op een stijl in de lijst Gantt-diagram stijl.

  Afbeelding van groep Stijl voor het Gantt-diagram

 3. De kleuren van de Gantt-balken voor het hele project worden direct bijgewerkt.

Dat is tamelijk eenvoudig. U kunt echter nog veel meer manieren instellen om Gantt-balken aan te passen, naast het Toep assen van vooraf gedefinieerde stijlen. Zie het staaf diagram van een Gantt-diagram weergave opmaken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×