Meer informatie over het navigeren van Skype voor bedrijven met toegankelijke-functies

Meer informatie over het navigeren van Skype voor bedrijven met toegankelijke-functies

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Skype voor Bedrijven bevat toegankelijkheidsfuncties waarmee mensen met een motorische of visuele beperking gemakkelijker de vergader- en chat-app kunnen gebruiken. Zie Uw apparaat instellen voor gebruik van de toegankelijkheidsfuncties in Office 365 voor meer informatie over platformspecifieke toegankelijkheidsinstellingen en -functies.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Zie Sneltoetsen in Skype voor Bedrijven voor sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

In dit onderwerp

De indeling van Skype voor Bedrijven leren kennen

Met Skype voor Bedrijven kunt u onlinevergaderingen plannen en uitvoeren met maar liefst 250 deelnemers. Bovendien kunt u collega's bellen en berichten naar hen versturen. De elementen die aanwezig zijn in de gebruikersinterface van Skype voor Bedrijven wijzigen op basis van de communicatie-elementen die u selecteert: contacten, gesprekken, telefoongesprekken of vergaderingen.

Als u een visuele of motorische beperking hebt, kunt u een aangepast model van de gebruikersinterface van Skype voor Bedrijven bouwen. De gebieden en specifieke elementen van de gebruikersinterface worden in de onderstaande tabel beschreven.

Gebied

Elementen in dit gebied

Eerste rij: menubalk voor uw persoonlijke post

 • Als u de standaardweergave voor de app gebruikt, wordt het tekstvak Wat gebeurt er vandaag? weergegeven in de eerste rij. Hier wordt uw persoonlijke post weergegeven.

 • Als u de standaardweergave voor de menubalk voor de app wijzigt, bevindt de menubalk zich in de eerste rij, gevolgd door het tekstvak Wat gebeurt er vandaag?.

Tweede rij: informatie over u

 • Gebruikersnaam

 • Het menu Status. Hiermee wordt uw status getoond, zoals Beschikbaar, Bezet of Niet storen.

 • De knoppen en het tekstvak Uw locatie instellen. Hiermee wordt uw locatie weergegeven of kunt u uw locatie instellen.

Derde rij: communicatie-elementen die de informatie wijzigen die wordt weergegeven in het hoofdgedeelte van de gebruikersinterface en de knop Opties

 • Het tabblad Contacten. Geeft informatie weer over uw contactpersonen.

 • Het tabblad Chatruimten (indien beschikbaar voor uw account). Geeft informatie weer over chatruimten waaraan u deelneemt of die u volgt.

 • Het tabblad Gesprekken. Geeft informatie weer over uw huidige en afgelopen gesprekken.

 • Het tabblad Telefoon. Geeft informatie weer over uw voicemail en toetsenblok om oproepen te plaatsen (indien beschikbaar voor uw account).

 • Het tabblad Vergaderingen. Geeft informatie weer over uw toekomstige vergaderingen.

 • De knop Opties. Hiermee krijgt u toegang tot instellingen voor de app.

 • De knop Menu weergeven. Hiermee hebt u toegang tot de volgende knoppen en menu's:

  • Het menu Bestand

  • De knop Nu vergaderen

  • Het menu Extra

  • Het menu Help

  • De wisselknop Menubalk weergeven. Hiermee toont of verbergt u de menubalk voor de app in de eerste rij van de gebruikersinterface.

Variabel aantal rijen: informatie die overeenkomt met het communicatie-element dat u hebt geselecteerd

Als u het tabblad Contacten selecteert, wordt de volgende informatie weergegeven:

 • Het zoekvak Iemand zoeken. Hiermee zoekt u naar personen in uw organisatie of in de Skype voor Bedrijven-gebruikerslijst (indien beschikbaar in uw organisatie).

 • Tabbladen voor het weergeven van Contacten:

  • Het tabblad Groepen. Hiermee groepeert en toont u uw contacten op basis van uw favorieten, uw aangepaste groepen en andere contacten.

  • Het tabblad Status. Hiermee groepeert en toont u uw contacten op basis van hun status, bijvoorbeeld Online of Afwezig.

  • Het tabblad Relaties. Hiermee groepeert en toont u uw contacten op basis van hun persoonlijke relatie met u, bijvoorbeeld Collega's, Vrienden en Familie of Werkgroepen.

  • Het tabblad Nieuw. Hiermee geeft u de personen weer die u aan hun contactenlijst hebben toegevoegd.

  • De knop Een contact toevoegen, een groep maken en de lijst Contacten aanpassen. Hiermee voegt u contacten toe, maakt u groepen en stelt u de weergaveopties in.

 • De contactgegevens voor elke persoon bevatten de naam, de status en de mogelijkheden van het apparaat dat de persoon gebruikt (bijvoorbeeld Video mogelijk).

Als u het tabblad Gesprekken selecteert, wordt de volgende informatie weergegeven:

 • Het tabblad Alle gesprekken. Geeft informatie weer over uw huidige en afgelopen gesprekken.

 • De knop Gemiste gesprekken. Geeft uw gemiste gesprekken weer.

 • De knop Oproepen. Hiermee geeft u uw oproepgeschiedenis weer.

 • Elk gesprek of elke oproep in uw oproepgeschiedenis.

Als u het tabblad Telefoon selecteert, wordt de volgende informatie weergegeven (indien ingeschakeld voor uw account):

 • Het zoekvak Een persoon of ruimte zoeken of een nummer kiezen. Hiermee zoekt u naar personen in uw organisatie of voert u een telefoonnummer in om te bellen.

 • De knoppen Toetsenblok. Hiermee kunt u een telefoonnummer invoeren of het laatste telefoonnummer opnieuw bellen en een oproep plaatsen.

 • Het menu Opties voor voicemail zien. Hiermee geeft u een menu weer met de volgende opdrachten: Voicemail bellen, Welkomstbericht wijzigen en Voicemail instellen.

 • Al uw voicemails.

Als u het tabblad Vergaderingen selecteert, wordt de volgende informatie weergegeven:

 • De knop Nu vergaderen. Hiermee start u direct een vergadering.

 • Al uw vergaderingen gegroepeerd op de geplande datum.

Laatste rij: informatie over uw primaire apparaat

Het menu Primair apparaat selecteren. Geeft informatie weer over de audio en video op uw primaire apparaat.

Navigeren met het toetsenbord

Hieronder vindt u een aantal veelgebruikte sneltoetsen voor Skype voor Bedrijven:

 • Hiermee toont of verbergt u de menubalk in de bovenste rij van de gebruikersinterface van Skype voor Bedrijven. Druk op Alt. Terwijl de menubalk wordt weergegeven en direct nadat u op Alt hebt gedrukt, drukt u op de letter die wordt onderstreept in de naam van het menu (dit is vaak de eerste letter). Druk vervolgens op de letter die wordt onderstreept in de naam van de menuopdracht (dit is vaak de eerste letter) om een van de opdrachten in het menu te openen. Als u bijvoorbeeld de menuopdracht Opties in het menu Extra wilt openen, drukt u op Alt+T+O.

 • Als u vooruit door de elementen van de gebruikersinterface van Skype voor Bedrijven wilt navigeren, drukt u op de Tab-toets. Als u achteruit wilt navigeren, drukt u op Shift+Tab. Mogelijk moet u de pijltoetsen gebruiken om door bepaalde elementen te navigeren.

 • Als u een gesprek met een contact wilt starten, selecteert u het contact en drukt u vervolgens op Enter om een afzonderlijk communicatievenster te openen.

Ga naar Sneltoetsen voor Skype voor Bedrijven voor meer informatie over de sneltoetsen specifiek voor Skype voor Bedrijven.

Speciale overwegingen voor Skype voor Bedrijven

Tekengrootte van chatberichten wijzigen

Als u de tekengrootte in gesprekken wilt wijzigen, voert u de volgende stappen uit:

 • Selecteer in een gespreksvenster de knop Meer opties.

 • Selecteer het menu-item Tekengrootte van chattekst.

 • Selecteer de gewenste tekengrootte.

  Opmerking: Hiermee verandert u de tekengrootte op het scherm, niet van het lettertype zoals het wordt verzonden.

Het geluid van de schermlezer aanpassen als u een gesprek start

Als u een computer met Dolby-geluidsbesturingen hebt, merkt u misschien dat het geluid van de schermlezer afneemt wanneer u een gesprek start met Skype voor Bedrijven. Dit is een bekend probleem en het is opgelost in Windows 10 voor alle fabrikanten van geluidsapparatuur. Totdat dit voor alle apparaten is doorgevoerd, kunt u op twee manieren voorkomen dat het geluid van de schermlezer afneemt:

 • Externe USB-luidsprekers aansluiten. Niet-USB-luidsprekers maken gebruik van het ingebouwde geluid van het Dolby-stuurprogramma. Sluit externe USB-luidsprekers aan op uw apparaat in plaats van gebruik te maken van de ingebouwde luidsprekers van het apparaat of van luidsprekers die op de hoofdtelefoonaansluiting zijn aangesloten.

 • De Dolby-functie van het audiostuurprogramma uitschakelen. U kunt de Dolby-functie als volgt uitschakelen:

  1. Ga in Windows 10 naar het Configuratiescherm en open de instellingen voor Geluid.

  2. Selecteer in het dialoogvenster met de instellingen voor Geluid het tabblad Afspelen en selecteer vervolgens uw audioapparaat.

  3. Selecteer de knop Eigenschappen, selecteer vervolgens in het dialoogvenster Eigenschappen het tabblad Dolby en schakel de Dolby-functie uit. Selecteer de knop OK.

  4. Selecteer in het dialoogvenster met de instellingen voor Geluid de knop OK.

TTY-modus (teletypewriter) inschakelen in Skype voor Bedrijven

Als u een teletypewriter (TTY) gebruikt, schakelt u de TTY-modus in Skype voor Bedrijven als volgt in:

 1. Selecteer op de menubalk Extra > Opties of druk op de knop Opties.

 2. Selecteer het tabblad Telefoons en selecteer vervolgens in het gedeelte Toegankelijkheid van telefoon het selectievakje TTY-modus inschakelen.

 3. Selecteer de knop OK.

Skype voor Bedrijven gebruiken met spraakherkenning

Spraakherkenningsprogramma's zijn handig voor personen met bewegingsbeperkingen en daarom spraakopdrachten gebruiken (in plaats van het toetsenbord of de muis) om Microsoft-producten, waaronder Skype voor Bedrijven te bedienen.

U kunt spraakherkenningsprogramma's van derden gebruiken, maar u kunt ook Spraakherkenning gebruiken, een functionaliteit die is opgenomen in het Windows-besturingssysteem. Ga naar Spraakherkenning gebruiken om Spraakherkenning op de computer in te schakelen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om oproepen te plaatsen of te ontvangen in Skype voor Bedrijven

Een schermlezer gebruiken om uw scherm te delen in Skype voor Bedrijven

Sneltoetsen in Skype voor Bedrijven

Basistaken met een schermlezer in Skype voor Bedrijven

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw vergadering toegankelijker maken met Skype voor Bedrijven

Skype voor Bedrijven voor Mac bevat toegankelijkheidsfuncties waarmee mensen met een motorische of visuele beperking gemakkelijk de vergader- en chat-app kunnen gebruiken. Zie Uw apparaat instellen voor gebruik van de toegankelijkheidsfuncties in Office 365 voor meer informatie over platformspecifieke toegankelijkheidsinstellingen en -functies.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Zie Sneltoetsen in Skype voor Bedrijven voor sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer in Mac OS, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

De indeling van Skype voor Bedrijven op de Mac leren kennen

Met Skype voor Bedrijven kunt u onlinevergaderingen plannen en uitvoeren met maar liefst 250 deelnemers. Bovendien kunt u collega's bellen en berichten naar hen versturen. De elementen die aanwezig zijn in de gebruikersinterface van Skype voor Bedrijven wijzigen op basis van het communicatie-element dat u selecteert: gesprekken, vergaderingen, telefoongesprekken of contacten.

Als u een visuele of motorische beperking hebt, kunt u een aangepast model van de gebruikersinterface van Skype voor Bedrijven bouwen. De gebieden en specifieke elementen van de gebruikersinterface worden in de onderstaande tabel beschreven.

Gebied

Elementen in dit gebied

Eerste kolom: hoofdnavigatiegroep

 • De pop-upknop Mijn profiel:

  • Uw beschikbaarheidsinformatie wijzigen

  • Een persoonlijk statusbericht schrijven

 • Het tabblad Chats

 • Het tabblad Vergaderingen

 • Het tabblad Gesprekken

 • Het tabblad Contactpersonen

Tweede kolom: een deelvenster waarin de items die zijn gerelateerd aan elk item in de groep hoofdnavigatie

 • Chats:

  • Het vak Zoeken naar chats

  • Een lijst met de chatberichten

 • Vergaderingen:

  • Een lijst met aankomende vergaderingen

 • Oproepen:

  • De optie Alle oproepen

  • De optie Gemiste oproepen

  • Opgeslagen oproepen (indien aanwezig)

  • De optie Voicemail (afhankelijk van uw instellingen)

 • Contactpersonen bevat:

  • Optie van Alle contactpersonen , waar u hebt:

   • Het vak Zoeken naar contacten

   • Groep Favorieten -contactpersonen

   • Groep contactpersonen van Andere contactpersonen

  • De optie Nieuwe contactpersonen (voor mensen die niet in uw contactpersonen maar u hebt toegevoegd als contactpersoon)

Derde kolom: een deelvenster met de details van het item dat in de tweede kolom is geselecteerd.

 • Details van chats en contactpersonen, zoals een logboek chatten of een visitekaartje bevat.

 • Biedt een knop voor het deelnemen aan een geselecteerde vergadering.

 • Ziet u een toetsenblok voor oproepen.

Standaard wordt Skype voor Bedrijven voor Mac begint met het tabblad contactpersonen is geselecteerd.

Gesprekken weergeven in afzonderlijke vensters

Standaard ziet Skype voor Bedrijven voor Mac u alle chatbericht (chatsessies) van een contactpersoon in een ander deelvenster in hetzelfde venster. U wilt echter gesprekken beheren wanneer ze in een apart venster zijn. U kunt de instelling in Voorkeurenwijzigen.

 1. Ga naar Voorkeurendoor terwijl de Skype voor Bedrijven, drukt u op Command +, (komma).

 2. Bij het openen van de Skype voor BedrijvenVoorkeuren voor de eerste keer, wordt het tabblad Algemeen is standaard ingeschakeld. U hoort: "Algemeen geselecteerd, knop."

  Tip: Als u wilt verplaatsen tussen de tabbladen, drukt u op de Tab-toets. Als u wilt een tabblad selecteren, drukt u op Control + Option + spatiebalk.

 3. Indien nodig, drukt u op de Tab-toets totdat u hoort 'Gesprekken weergeven in afzonderlijke vensters, uitgeschakeld selectievakje'. Schakel de optie, drukt u op Control + Option + spatiebalk.

Overschakelen van geluiden in- of uitschakelen voor binnenkomende berichten en vergaderingen

Geluidseffecten voor binnenkomende berichten een melding van een nieuw chatbericht of een binnenkomende oproep. Meldingen voor oproepen en berichten zijn standaard ingeschakeld. U kunt de instellingen in de Voorkeurenwijzigen.

 1. Ga naar Voorkeurendoor terwijl de Skype voor Bedrijven, drukt u op Command +, (komma).

 2. Druk op de pijl-links of rechts, of de Tab-toets totdat u hoort: "Meldingen, knop." Druk op Control + Option + spatiebalk.

 3. Druk op de pijl-links of rechts, of de Tab-toets totdat u de gewenste optie hoort:

  • 'Geluiden die betrekking hebben op oproepen afspelen' om te schakelen geluiden voor gesprekken in- of uitschakelen.

  • 'Geluiden die betrekking hebben op berichten afspelen' om te schakelen geluiden voor berichten in- of uitschakelen.

  • 'Ik geen meldingen meer bij het delen van schermen' om te schakelen tussen meldingen in- of uitschakelen tijdens het scherm te delen.

  Als u wilt selecteren of deselecteren een optie, druk op de SPATIEBALK.

Navigeren met het toetsenbord

Zorg dat snelle van het navigatiedeelvenster is ingeschakeld, ook met de VoiceOver is ingeschakeld. De toetsen Control en Option worden genoemd de "VoiceOver sleutels" of "Control + Option toetsen." Als u wilt invoeren VoiceOver-opdrachten, drukt u op en houd de toetsen Control + Option, samen met een of meer toetsen.

 • Als u in het hoofdvenster wilt navigeren, drukt u op Control+Option+pijltoetsen.

 • Als u met items wilt werken, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omlaag.

 • Als u een item wilt selecteren en de selectie van een item wilt opheffen, drukt u op Control+Option+spatiebalk.

 • Als u items wilt afsluiten, drukt u op Control+Option+Shift+pijl-omhoog.

 • Als u door menu's of lijsten wilt bladeren, drukt u op de pijl-omhoog of -omlaag en als u een keuze wilt maken, drukt u op Enter.

 • Druk op Esc om een menu of lijst af te sluiten.

 • Als u toegang tot de menubalk wilt, drukt u op Control+Option+M. U hoort: 'Menubalk, Apple'.

Zie Sneltoetsen in Skype voor Bedrijven voor meer informatie.

Itemkiezer in VoiceOver gebruiken

U kunt eenvoudig in Skype voor Bedrijven navigeren door Itemkiezer in VoiceOver te gebruiken. Als u Itemkiezer wilt activeren, drukt u op Control+Option+I. U hoort: 'Itemkiezer-menu'. Vervolgens gebruikt u de pijltoetsen om het menu te doorlopen en naar de inhoud te luisteren.

Ga naar voorkeuren van Skype voor Bedrijven

Open Voorkeuren, drukt u op Command +, (komma). U hoort: 'Voorkeuren' en de naam van het huidige tabblad. Control + Option + een pijltoets of de Tab-toets gebruiken om te navigeren in het venster om te horen van de opties. Als u wilt selecteren of deselecteren een optie, druk op de SPATIEBALK. Als u wilt sluiten Voorkeuren, drukt u op Esc.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om oproepen te plaatsen of te ontvangen in Skype voor Bedrijven

Een schermlezer gebruiken om uw scherm te delen in Skype voor Bedrijven

Sneltoetsen in Skype voor Bedrijven

Basistaken met een schermlezer in Skype voor Bedrijven

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw vergadering toegankelijker maken met Skype voor Bedrijven

De app Skype voor Bedrijven voor iPhone en iPad bevat toegankelijkheidsfuncties waarmee mensen met een motorische of visuele beperking gemakkelijker de vergader- en chat-app kunnen gebruiken. Zie Uw apparaat instellen voor gebruik van de toegankelijkheidsfuncties in Office 365 voor meer informatie over platformspecifieke toegankelijkheidsinstellingen en -functies.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u een iPhone gebruikt. Het is mogelijk dat de navigatie en bewegingen voor een iPad enigszins anders zijn.

In dit onderwerp

De indeling van Skype voor Bedrijven leren kennen

Nadat u de Skype voor Bedrijven-app op de iPhone hebt gestart, worden de volgende elementen weergegeven:

Opmerking: Skype voor Bedrijven bepaalt wat er wordt weergegeven op basis van uw recente activiteiten. De weergave op uw apparaat kan variëren.

 • Uw profiel, de knop Vergaderingen, de knop Telefoon voor oproepen (indien beschikbaar voor uw account) en de knop Contacten.

 • Vak Zoeken naar contacten

 • Header Aankomend (als u aankomende vergaderingen hebt).

 • Header Recent, waarin recente communicatie, zoals vergaderingen, wordt vermeld.

Navigeren met aanrakingen

Navigeer met aanrakingen in VoiceOver.

 • U kunt omhoog, omlaag, naar links of naar rechts scrollen door met drie vingers in die richting te vegen.

 • Tik eenmaal om een opdracht of ander element van de gebruikersinterface te selecteren.

 • Dubbeltik om de geselecteerde opdracht of het geselecteerde element van de gebruikersinterface te activeren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om oproepen te plaatsen of te ontvangen in Skype voor Bedrijven

Een schermlezer gebruiken om uw scherm te delen in Skype voor Bedrijven

Basistaken met een schermlezer in Skype voor Bedrijven

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw vergadering toegankelijker maken met Skype voor Bedrijven

De app Skype voor Bedrijven voor Android bevat toegankelijkheidsfuncties waarmee mensen met een motorische of visuele beperking gemakkelijker de vergader- en chat-app kunnen gebruiken. Zie Uw apparaat instellen voor gebruik van de toegankelijkheidsfuncties in Office 365 voor meer informatie over platformspecifieke toegankelijkheidsinstellingen en -functies.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app op een Android-telefoon gebruikt. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Android-tablet.

In dit onderwerp

De indeling van Skype voor Bedrijven leren kennen

Nadat u de Skype voor Bedrijven-app op een Android-telefoon hebt gestart, worden de volgende elementen weergegeven:

Opmerking: Skype voor Bedrijven bepaalt wat er wordt weergegeven op basis van uw recente activiteiten. De weergave op uw apparaat kan variëren.

 • Uw profiel, de knop Vergaderingen, de knop Telefoon voor oproepen (indien beschikbaar voor uw account) en de knop Contacten.

 • Het vak Zoeken naar contacten of Zoeken in bedrijfsadreslijst (afhankelijk van uw accountinstellingen).

 • Header Aankomend (als u aankomende vergaderingen hebt).

 • Header Recent, waarin recente communicatie, zoals vergaderingen, wordt vermeld.

Navigeren met aanrakingen

Navigeer met aanrakingen in TalkBack.

 • U kunt omhoog, omlaag, naar links of naar rechts scrollen door met twee vingers in die richting te vegen.

 • Tik eenmaal om een opdracht of ander element van de gebruikersinterface te selecteren.

 • Dubbeltik om de geselecteerde opdracht of het geselecteerde element van de gebruikersinterface te activeren.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om oproepen te plaatsen of te ontvangen in Skype voor Bedrijven

TalkBack gebruiken om een presentatie te delen in Skype voor Bedrijven voor Android

Basistaken met een schermlezer in Skype voor Bedrijven

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Uw vergadering toegankelijker maken met Skype voor Bedrijven

Skype voor Bedrijven in Outlook op het web bevat toegankelijkheidsfuncties waarmee mensen met een motorische of visuele beperking gemakkelijker de chat-app kunnen gebruiken.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Zie Sneltoetsen in de webversie van Outlook voor informatie over sneltoetsen.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u Skype voor Bedrijven in Outlook op het web gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Skype voor Bedrijven in Outlook op het web wordt uitgevoerd in uw webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Outlook op het web.

In dit onderwerp

De indeling van Skype voor Bedrijven leren kennen

Skype voor Bedrijven in Outlook op het web wordt uitgevoerd in Outlook op het web en is te openen door de knop Skype te kiezen op balk die ook het Office 365-startprogramma voor apps bevat.

Nadat u Skype voor Bedrijven hebt gestart, worden de volgende elementen weergegeven:

 • De lijst Contacten. De app opent met de focus op de lijst Contacten. U kunt kiezen tussen het tabblad Alle contacten, om iedereen in uw lijst te lezen, of het tabblad Online, om iedereen die nu online is te lezen.

 • Het vak Zoeken in Skype, om naar een contact te zoeken.

 • De knop Nieuwe chat, om een nieuwe chatsessie te starten met het geselecteerde contact.

 • Geopende gesprekken (indien aanwezig).

Navigeren met het toetsenbord

Gebruik uw toetsenbord om in Skype voor Bedrijven in Outlook op het web te navigeren en schermelementen te doorlopen.

 • U navigeert door de elementen in Skype voor Bedrijven in Outlook op het web door op de Tab-toets (vooruit) of op Shift+Tab (achteruit) te drukken. Druk op Enter om een element te selecteren.

 • U navigeert van het tabblad Alle contacten naar de lijst Contacten door op de Tab-toets te drukken tot u de naam van het eerste contact hoort.

 • U navigeert door de namen van uw contacten in de lijst Contacten door op de pijl-omlaag of de pijl-omhoog te drukken. Als u bij een contact aankomt, hoort u de naam of het e-mailadres en de huidige status van het contact. Als u een gesprek wilt starten met het huidige geselecteerde contact, drukt u op Enter.

 • Als u Skype voor Bedrijven wilt afsluiten, drukt u op Esc.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om chatberichten te verzenden in Skype voor Bedrijven

Een schermlezer gebruiken om personen toe te voegen aan uw contactpersonen in Skype voor Bedrijven

Basistaken met een schermlezer in Skype voor Bedrijven

Uw vergadering toegankelijker maken met Skype voor Bedrijven

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×