Meer informatie over het navigeren van Microsoft-Planner toegankelijkheidsfuncties gebruiken

Meer informatie over het navigeren van Microsoft-Planner toegankelijkheidsfuncties gebruiken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten. Het maakt deel uit van de inhoudsset van Office Accessibility. Zie de startpagina van Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Microsoft Planner bevat informatie over toegankelijkheidsvoorzieningen die het gemakkelijker voor mensen met handicaps zoals slechtzienden of slechtziend gebruik van de app. Zie uw apparaat voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365 instellenvoor meer informatie over de toegankelijkheidsinstellingen en functies die platform / regiospecifieke zijn.

Notities: 

 • Nieuwe Office 365-functies worden geleidelijk voor Office 365-abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Voor meer informatie over hoe u deze nieuwe functies sneller kunt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u Verteller gebruikt, de ingebouwde schermlezer van Windows. Ga naar Volledige handleiding voor Verteller voor meer informatie over het gebruik van Verteller.

 • Dit onderwerp beschrijft ook de JAWS-functionaliteit. Ga naar JAWS for Windows Quick Start Guide (Aan de slag met JAWS voor Windows) voor meer informatie over JAWS voor Windows.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u deze app gebruikt op een pc. Het is mogelijk dat sommige navigatiefuncties en bewegingen anders zijn op een Windows-telefoon of -tablet.

 • Als u Planner gebruikt, is het raadzaam Microsoft Edge te gebruiken als uw webbrowser. Omdat Planner wordt uitgevoerd in de webbrowser, zijn de sneltoetsen anders dan de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast kunnen veelgebruikte sneltoetsen, zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen), worden gebruikt in de webbrowser, maar niet in Planner.

 • Voor meer informatie over Planner gaat u naar Teamwerk organiseren met Microsoft Planner.

In dit onderwerp

Kennismaken met de indeling van Planner

Net zoals andere Office 365-apps, is Planner een webtoepassing die u gebruikt in een webbrowser.

U kunt de belangrijkste gebieden van de indeling van Planner (zoals beschreven in de volgende tabel) en de meestvoorkomende elementen erin gebruiken als herkenningspunten voor het mentale plaatje.

Herkenningspunten voor uw mentale plaatje van de gebruikersinterface in Planner

Gebied van de gebruikersinterface

Elementen van de indeling van Planner

Linksboven: navigatiekoppelingen in Office 365

 • Koppeling naar Startprogramma voor apps

 • Office 365-koppeling

 • Planner-koppeling

Rechtsboven: informatie over Office 365

 • Meldingsvenster

 • Deelvenster Instellingen

 • Helpvenster, dat tevens het zoekvak Laat me weten wat u wilt doen bevat

 • Deelvenster Account

Links: Planner-navigatiedeelvenster

 • Knop Nieuw plan. Hiermee maakt u een nieuw plan plus een bord voor het plan en wordt het plan aan de lijst Alle plannen toegevoegd.

 • Koppeling Planner-hub. Bevat overzichtskaarten voor elk van uw favoriete plannen. Deze kaarten geven aan wat de status is van het plan en hoeveel taken het plan bevat. De hub bevat ook een koppeling naar elk van uw plannen, zodat u een goed overzicht van uw werk krijgt.

 • Koppeling Mijn taken. Bevat al uw afzonderlijke taken, gegroepeerd op voortgang of plan.

 • Lijst Favoriete plannen. Een samenvouwbare lijst met uw favoriete plannen.

 • Lijst Alle plannen. Een samenvouwbare lijst met al uw plannen.

 • Knop Dit menu samenvouwen/uitvouwen. Hiermee vouwt u het navigatiedeelvenster samen of uit.

Rechts van het navigatiedeelvenster (inhoudsgebied): Planner-plannen

Elementen in plannen:

 • Koppeling Bord. Koppelingen naar het bord van het plan dat de bijbehorende taakbuckets bevat en de knop Nieuwe bucket toevoegen. (Ga naar de volgende rij in de tabel voor meer informatie over de gebruikersinterface-elementen in taakbuckets.)

 • Knop Grafieken. Hiermee worden automatisch grafieken gemaakt en bijgewerkt die informatie tonen over de algemene status van het plan en de voortgang van elke persoon (lid) die aan taken van het plan werkt.

 • Koppeling Notitieblok. Een koppeling naar het notitieblok voor het plan in OneNote.

 • Koppeling Gesprekken. Een koppeling naar gesprekken over het plan in Outlook.

 • Koppeling Agenda. Een koppeling naar de agenda voor het plan in Outlook.

 • Koppeling Leden. Een koppeling naar de contactgegevens van de leden van het plan in Outlook.

Rechts van het navigatiedeelvenster (inhoudsgebied): Planner-taakbuckets

Elementen in taakbuckets:

 • Titel van bucket

 • Elke taak in de bucket, inclusief informatie, zoals aan wie de taak is toegewezen en de einddatum van de taak

Selecteer een afzonderlijke taak in een bucket en druk op Enter om de taak te openen zodat u het volgende kunt doen:

 • De bucket wijzigen waarvan de taak deel uitmaakt.

 • De taakstatus bijwerken.

 • De begindatum en einddatum van de taak opgeven.

 • Labels voor een taak instellen.

 • Een taakbeschrijving of controlelijst toevoegen.

 • Een bestand toevoegen of een koppeling naar een bestand maken.

 • Een voorbeeldafbeelding voor de taak instellen.

 • Een opmerking plaatsen of opmerkingen van andere personen lezen.

 • Taaktoewijzingen identificeren.

Navigeren met toetscombinaties in Planner

Planner werkt in de webbrowser, dus werken de toetscombinaties die voor de browser werken ook voor Planner. Als de browser echter geen toetscombinaties ondersteunt, kunt u de tabtoets of Shift+Tab gebruiken om verder, respectievelijk terug over het scherm te bewegen.

In de volgende tabel worden de toetscombinaties beschreven die u kunt gebruiken om in de gebruikersinterface van Planner te navigeren, zowel de combinaties die voor de meeste browsers gelden als de combinaties die specifiek zijn voor Planner.

Opmerkingen

 • Wanneer u Plannergebruikt, is het raadzaam dat u de webbrowser Microsoft Edge gebruikt. Wanneer u doet, hebt u toegang tot de sneltoetsen die beschikbaar zijn in Microsoft Edge.

 • De toetscombinaties in deze tabel verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

 • Als u voor een bepaalde toetsencombinatie op twee of meer toetsen tegelijk moet drukken, wordt dit in de tabel aangegeven met een plusteken (+) tussen de toetsen.

Toetscombinaties voor Planner

Handeling

Druk op

Hiermee gaat u naar het volgende gebied of item

Ga bijvoorbeeld naar het volgende plan in het linkernavigatiedeelvenster, ga van de ene taakbucket naar de volgende, of ga van een gebruikersinterface-elementen in een taakbucket naar het volgende element.

Tabtoets

Hiermee gaat u terug naar het vorige gebied of item

Shift+Tab

Een item activeren

Wanneer u bijvoorbeeld een plan selecteert, drukt u op de tabtoets om naar de koppeling Bord te gaan en drukt u op Enter om het bord van het plan te openen. Als u de knop Nieuw plan selecteert, kunt u een nieuw plan maken door op Enter te drukken. Als u de lijst Favoriete plannen of de lijst Alle plannen wilt samenvouwen of uitvouwen, drukt u op Enter.

Enter

Een menu, dialoogvenster of modus afsluiten

Sluit bijvoorbeeld het dialoogvenster Nieuw plan of het dialoogvenster Details van een taak af.

Esc

Op een Bord-pagina naar de volgende of vorige taakbucket gaan

De pijltoetsen

Op een Bord-pagina de geselecteerde taakbucket één positie op de pagina omhoog verplaatsen

Ctrl+pijl-omhoog

Op een Bord-pagina de geselecteerde taakbucket één positie op de pagina omlaag verplaatsen

Ctrl+pijl-omlaag

Op een Bord-pagina, wanneer de koptekst van een kolom is geselecteerd, de geselecteerde kolom één positie op de pagina naar links verplaatsen

Opmerking: Is van toepassing als de items op de pagina gegroepeerd zijn op buckets.

Ctrl+pijl-links

Op een Bord-pagina, wanneer de koptekst van een kolom is geselecteerd, de geselecteerde kolom één positie op de pagina naar rechts verplaatsen

Opmerking: Is van toepassing als de items op de pagina gegroepeerd zijn op buckets.

Ctrl+pijl-rechts

Omlaag schuiven, wanneer er een schuifbalk wordt weergegeven in het linkernavigatiedeelvenster Of, als een dialoogvenster te lang is voor het scherm, omlaag gaan in het dialoogvenster.

Toets Pijl-omlaag

Omhoog schuiven, wanneer er een schuifbalk wordt weergegeven in het linkernavigatiedeelvenster Of, als een dialoogvenster te lang is voor het scherm, omhoog gaan in het dialoogvenster.

Toets Pijl-omhoog

Eén pagina terug in de webbrowser

Alt+pijl-links

Doet hetzelfde als de sneltoets Alt+Pijl-links

Backspace

Eén pagina vooruit in de webbrowser

Alt+pijl-rechts

Zie ook

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Office 365

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×