Meer informatie over de syntaxis van trefwoorden

Met Bewaring en eDiscovery kunt u records zoeken en blokkeren uit verloopbeleid voor sites waarop de functie Bewaring en eDiscovery is geactiveerd. U gebruikt deze functie normaal gesproken voor records die onderhevig zijn aan gebeurtenissen, zoals juridische procedures, controles of onderzoeken. Organisaties kunnen bewaring gebruiken om te voorkomen dat records die mogelijk relevant zijn voor actieve juridische procedures of onderzoeken, verlopen of worden vernietigd voordat de desbetreffende gebeurtenis is opgelost.

U kunt zoeken gebruiken om meerdere records tegelijk te zoeken en toe te voegen aan bewaring. U kunt naar records zoeken op meerdere sites als voor elke site de functie Bewaring en eDiscovery is ingeschakeld. Als u op meerdere sites naar records wilt zoeken, moet u de functie Bewaring en eDiscovery activeren voor de site op het hoogste niveau in de siteverzameling.

In dit artikel

Inhoud zoeken door zoekcriteria in te stellen

Query's schrijven om inhoud te zoeken

Inhoud zoeken door zoekcriteria in te stellen

Gebruik de volgende procedure om de site waarin u wilt zoeken en de zoektermen voor bewaring op te geven. De zoektermen die u opgeeft, kunnen woorden, woordgroepen tussen aanhalingstekens en termen met trefwoorden en eigenschappen bevatten.

Opmerking:  De functie Bewaring en eDiscovery moet worden geactiveerd voor alle sites waarop items worden gehost om de functie Bewaring te kunnen gebruiken. Als de opties voor Bewaring en eDiscovery niet beschikbaar zijn op de pagina Site-instellingen, zijn de functies van Bewaring en eDiscovery niet geactiveerd voor de site.

 1. Klik op de site met de records waarnaar u wilt zoeken op Siteacties en klik op Site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen in de sectie Bewaring en eDiscovery op Inhoud opzoeken en bewaren.

 3. Klik op de pagina Zoeken en toevoegen aan bewaring in de sectie Zoekcriteria op Site selecteren.

 4. Klik in het dialoogvenster Site kiezen op de naam van de site waarin u wilt zoeken naar de records die moeten worden toegevoegd aan bewaring en klik op OK.

 5. Typ in het zoekvak de trefwoorden die u wilt gebruiken om de relevante records te zoeken en klik op Voorbeeldresultaten

Opmerking:  Zie de sectie Query's schrijven om inhoud te zoeken in dit artikel voor meer informatie over trefwoorden en de syntaxis van trefwoorden.

 1. Wanneer de lijst met resultaten wordt weergegeven, selecteert u in de sectie Relevante wachtruimte de bewaring die u wilt toepassen op de records in de lijst.

 2. Klik op OK.

Naar boven

Query's schrijven om inhoud te zoeken

U kunt zoektermen typen op de pagina Zoeken en toevoegen aan bewaring in de sectie Zoekcriteria. Hier volgen enkele basisregels voor het toevoegen van termen:

 • Een inhoudsquery kan woorden, woordgroepen tussen aanhalingstekens en termen met trefwoorden en eigenschappen bevatten. Scheidt de termen met spaties.

 • In het tekstvak voor zoektermen op de pagina Zoeken en toevoegen aan bewaring kunt u maximaal 256 tekens typen. Veelgebruikte woorden, zoals de, het en een en getallen die uit één cijfer bestaan, worden genegeerd.

 • Wanneer u een woordgroep tussen aanhalingstekens plaatst, wordt inhoud geretourneerd binnen het gekozen bereik met de exacte woordgroep die u hebt opgegeven.

 • Wanneer u woorden van elkaar scheidt door spaties, wordt inhoud geretourneerd met alle woorden die u hebt getypt, in elke mogelijke volgorde. Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar zowel Tips en trucs als Trucs en tips, typt u tips trucs.

 • Typ eigenschappen met waarden die moeten overeenkomen in de notatie eigenschap:waarde. Waarden zijn niet hoofdlettergevoelig.

 • Plaats een eigenschapswaarde tussen aanhalingstekens als u naar een exacte overeenkomst wilt zoeken of laat de aanhalingstekens weg als u naar items wilt zoeken die gedeeltelijk overeenkomen en die beginnen met de letters die u hebt getypt. Als u bijvoorbeeld zoekt naar bestandsnaam:"Budget" (met aanhalingstekens), geeft de zoekactie een bestand met de naam Budget.xlsx als resultaat. Een zoekactie naar bestandsnaam:budget (zonder aanhalingstekens) geeft ook de bestanden huidig_budget.xlsx en volgend_budget.xlsx als resultaat.

 • In query's kunt u geen jokertekens, zoals het sterretje (*) en vraagteken (?), gebruiken en ook geen Booleaanse operatoren, zoals EN en OF.

 • De spatie tussen termen met verschillende eigenschappen wordt door de zoekservice beschouwd als een EN. Als er bijvoorbeeld eigenschappen met de naam onderwerp en bestandstype beschikbaar zijn en u zoekt naar onderwerp:budgetkwartaal:"Lente 2007" bestandstype:xlsx, worden Excel 2007-werkmappen met dit onderwerp geretourneerd.

 • De spatie tussen termen met dezelfde eigenschap wordt door de zoekservice beschouwd als een OF. Als de auteurseigenschap bijvoorbeeld beschikbaar is en u zoekt naar auteur:"Floris Kregel" auteur:"Esmé Nuijten", worden alle items geretourneerd die door een van beide personen zijn gemaakt.

 • Als u inhoud die is gemarkeerd met een bepaalde eigenschapswaarde, van de zoekresultaten wilt uitsluiten, plaatst u een minteken (-) voor de naam van de eigenschap. Als er bijvoorbeeld een technologie-eigenschap beschikbaar is en u -technologie:mobiel toevoegt aan uw query, wordt inhoud over mobiele technologieën uitgesloten van uw zoekresultaten.

Opmerking: Een query moet een zoekterm bevatten. Query's die alleen uit te sluiten zoektermen bevatten, geven een foutbericht.

 • Wanneer u zoekt naar een term die door uw beheerder is gedefinieerd als trefwoord of een van de synoniemen, staan de definitie van dit trefwoord en de bijbehorende meest relevante koppelingen (indien aanwezig) aan het begin van de zoekresultaten.

 • Bijlagen bij lijstitems worden niet opgenomen in de zoekresultaten.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×