Meer functionaliteitsscenario's voor Office 365 PowerShell

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Gebruik deze PowerShell-scenario's om het beleid van Skype voor Bedrijven Online in te stellen en SharePoint Online-siteverzamelingen te beheren.

Beleid configureren voor Skype voor Bedrijven Online

Met het beleid van Skype voor Bedrijven Online worden globale instellingen geregeld. Het zijn voorbeelden van Office 365-instellingen die alleen met PowerShell kunnen worden geconfigureerd.

Als uw organisatie regelmatig externe gebruikers uitnodigt voor een vergadering (of conferentie), kunt u de instellingen voor vergaderingen configureren, zodat gebruikers van buiten de organisatie (anonieme gebruikers) aan een conferentie kunnen deelnemen.

Eerst moet u verbinding maken met Skype voor Bedrijven Online met behulp van een accountnaam en wachtwoord of met Multi-Factor Authentication (MFA). Zie Connect to Skype for Business Online (Verbinding maken met Skype voor Bedrijven Online) voor instructies.

Met de volgende opdracht wordt het beleid van Skype voor Bedrijven Online bijgewerkt, zodat gebruikers van buiten de organisatie wordt TOEGESTAAN deel te nemen aan vergaderingen binnen uw organisatie:

Set-CsMeetingConfiguration -AdmitAnonymousUsersByDefault $True

Met de volgende opdracht wordt het beleid van Skype voor Bedrijven Online bijgewerkt, zodat gebruikers van buiten de organisatie wordt GEWEIGERD deel te nemen aan vergaderingen binnen uw organisatie:

Set-CsMeetingConfiguration -AdmitAnonymousUsersByDefault $False

Skype voor bedrijven Online biedt de functionaliteit voor het opnemen van vergadering audio- en inhoud zodat deze kan worden opgeslagen voor later gebruik of gedeeld met mensen die u hebt niet deelneemt aan de vergadering. U kunt de Skype voor bedrijven Online beleid om te voorkomen dat alle gebruikers van uw organisatie een Skype voor bedrijven-vergadering opnemen. Standaard gebruikers de mogelijkheid om records vergaderingen te krijgen.

Met deze opdracht wordt het deelnemers TOEGESTAAN Skype voor Bedrijven Online-vergaderingen op te nemen:

Set-CsMeetingConfiguration -AllowConferenceRecording $True

Met deze opdracht wordt het deelnemers GEWEIGERD Skype voor Bedrijven Online-vergaderingen op te nemen:

Set-CsMeetingConfiguration -AllowConferenceRecording $False

Het is belangrijk u rekening moet houden wie kan presentator zijn tijdens uw Skype voor bedrijven Online-vergaderingen. Deelnemers hun inhoud delen zodat vergemakkelijkt samenwerken tijdens vergaderingen. In dit scenario kunt u de Skype voor bedrijven Online beleid dat alle gebruikers van uw organisatie kunnen worden aangewezen als presentatoren wanneer u deelneemt aan een vergadering.

Met deze opdracht worden ALLE deelnemers als presentator aangewezen:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "Everyone"

Met deze opdracht worden ALLEEN DEELNEMERS DIE BIJ DE ORGANISATIE WERKEN als presentator aangewezen:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "Company"

Met deze opdracht wordt het automatisch aanwijzen van deelnemers als presentator UITGESCHAKELD:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "None"

Een SharePoint Online-siteverzameling en de bijbehorende subsites verwijderen

In het Office 365-beheercentrum, wanneer u een siteverzameling van SharePoint Online, verwijder is deze verplaatst naar de SharePoint-Site Prullenbak van siteverzameling waar deze blijft en de komende 30 dagen kan worden hersteld. Als u wilt permanent verwijderen van een siteverzameling van SharePoint Online en alle bijbehorende subsites zonder het gebruik van de Prullenbak, moet u PowerShell gebruiken. Dit scenario wordt beschreven hoe u onmiddellijk en permanent verwijderen van een siteverzameling van SharePoint Online.

Eerst moet u verbinding maken met SharePoint Online. Zie Connect to SharePoint Online PowerShell (Verbinding maken met SharePoint Online) voor instructies.

Als u een siteverzameling onmiddellijk en definitief wilt verwijderen, vult u de URL voor de siteverzameling (tussen aanhalingstekens) in en verwijdert u de instructietekst en de tekens < en >.

$siteCollURL="<URL of the SharePoint Online site collection>"
Remove-SPOSite -Identity $siteCollURL -NoWait
Start-Sleep -s 20
Remove-SPODeletedSite -Identity $siteCollURL

Voer het resulterende opdrachtblok na de prompt in de SharePoint Online-beheershell uit.

SharePoint Online-siteverzamelingen maken

PowerShell kunt u snel siteverzamelingen maken in SharePoint Online. U kunt ook machtigingen toewijzen aan gebruikersaccounts tot en met de standaard SharePoint-groepen gemaakt voor de siteverzameling van SharePoint Online, waardoor het hele proces eenvoudig en efficiënt.

In dit scenario maakt u één site met één gedefinieerde eigenaar. Vervolgens moet u bulksgewijs-toevoegen meerdere SharePoint-sites met een CSV-bestand. Tot slot toevoegen u bulksgewijs-machtigingen aan een SharePoint-site.

Als u een nieuwe siteverzameling wilt maken met een minimaal vereist aantal waarden, vult u de URL van de siteverzameling, de UPN (user principal name) van de eigenaar en het opslagquotum in. Voer vervolgens de resulterende opdrachten uit:

$newSiteURL="<URL of the new SharePoint Online site collection>"
$ownerUPN="<UPN of the site owner, example: belindan@contoso.com>"
$storage=<number of megabytes of storage for the site>
New-SPOSite -Url $newSiteURL -Owner $ownerUPN -StorageQuota $storage

Als u één nieuwe siteverzameling met aanvullende eigenschappen wilt maken, vult u de variabelen in en voert u de resulterende opdrachten uit:

$newSiteURL="<URL of the new SharePoint Online site collection>"
$ownerUPN="<UPN of the site owner, example: belindan@contoso.com>"
$storage=<number of megabytes of storage>
$siteName="<title of the site collection>"
New-SPOSite -Url $newSiteURL -Owner $ownerUPN -StorageQuota $storage -Title $siteName -CompatibilityLevel 15 -LocaleID 1033 -ResourceQuota 300 -Template "STS#0" -NoWait

Als u meerdere siteverzamelingen wilt maken, kunt u dit automatiseren door een CSV-bestand te gebruiken met de volgende velden:

  • Name,URL,Owner,StorageQuota,ResourceQuota,Template

Als u het CSV-bestand hebt voltooid, vult u de naam van het pad en het CSV-bestand in en voert u de resulterende opdrachten uit.

$fileName="<path and name of your CSV file, example: c:\O365scripts\sitecollections.csv>"
Import-Csv $fileName | % {New-SPOSite -Owner $_.Owner -StorageQuota $_.StorageQuota -Url $_.Url -NoWait -ResourceQuota $_.ResourceQuota -Template $_.Template -Title $_.Name}

Standaard wordt elke site gemaakt op basis van een standaard-sjabloon, zoals het account voor een teamsite (STS #0), de machtigingen met drie SharePoint-groepen toegewezen: eigenaren (volledig beheer), leden (bijdragen), en bezoekers (alleen bekijken). Machtigingen voor een gebruikersaccount voor toegang tot een SharePoint Online-siteverzameling toewijzen, toevoegen u deze aan de SharePoint-groep met het gewenste toegangsniveau.

Als u een machtiging voor een gebruikersaccount wilt toewijzen aan een SharePoint Online-siteverzameling, vult u de site-URL, de naam van de SharePoint-groep en de UPN van het account in. Voer vervolgens de resulterende opdrachten uit.

$siteURL="<URL of the SharePoint Online site collection>"
$siteGroup="<name of the SharePoint Online group name>"
$accountUPN="<UPN of the account to add to the SharePoint group>"
Add-SPOUser -Site $siteURL -Group $siteGroup -LoginName $accountUPN

Als u meerdere machtigingen ineens wilt toewijzen aan SharePoint Online-siteverzamelingen, maakt u een CSV-bestand met de volgende velden:

  • SiteURL,GroupName,AccountUPN

Als u het CSV-bestand hebt voltooid, vult u de naam van het pad en het CSV-bestand in en voert u de resulterende opdrachten uit.

$fileName="<path and name of your CSV file, example: c:\O365scripts\sitepermissions.csv>"
Import-Csv $fileName | % {Add-SPOUser -Site $_.SiteURL -Group $_.GroupName -LoginName $_.AccountUPN}

Verwante onderwerpen

PowerShell voor Office 365-beheerders
scenario's voor Office 365 PowerShell
Setup-scenario's voor Office 365 PowerShell
gebruiker management scenario's voor Office 365 PowerShell
Rapportage-scenario's voor Office 365 PowerShell
community-bronnen voor Office 365 PowerShell

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×