Werkbladen en werkmappen afdrukken

Meer afdrukopties

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Gebruik Afdrukvoorbeeld als u veel standaardafdrukinstellingen wilt wijzigen en wilt zien wat u afdrukt. U kunt ook een bepaalde reeks cellen selecteren om af te drukken, en een tabel in een werkblad afdrukken.

Een deel van een werkblad afdrukken

 1. Klik op het werkblad en selecteer het gegevensbereik dat u wilt afdrukken.

 2. Klik op Bestand > Afdrukken. U kunt ook op Ctrl+P drukken.

 3. Klik onder Instellingen op de pijl naast Actieve bladen afdrukken en selecteer Geselecteerde tabel afdrukken.

 4. Klik op de knop Afdrukken. Wanneer er voor een werkblad afdrukbereiken zijn gedefinieerd, worden alleen de afdrukbereiken afgedrukt. Als u niet wilt dat alleen een bepaald afdrukbereik wordt afgedrukt, schakelt u het vak Afdrukbereik negeren in.

Een Excel-tabel afdrukken

 1. Klik op een cel in de tabel om de tabel te activeren.

 2. Klik op Bestand > Afdrukken. U kunt ook op Ctrl+P drukken.

 3. Klik onder Instellingen op de pijl naast Actieve bladen afdrukken en selecteer Geselecteerde tabel afdrukken.

 4. Klik op de knop Afdrukken.

Rasterlijnen afdrukken op een werkblad

 1. Selecteer het werkblad of de werkbladen die u wilt afdrukken.

 2. Schakel het selectievakje Afdrukken bij Rasterlijnen in de groep Werkbladopties op het tabblad Pagina-indeling in.

 3. Klik op Bestand > Afdrukken. U kunt ook op Ctrl+P drukken.

Wilt u meer zien?

Deelvensters blokkeren of vergrendelen

Kop- en voetteksten invoegen

Een werkblad of werkmap afdrukken

Wanneer u werkt aan een werkblad, wilt u dit wellicht bekijken in de weergave Pagina-indeling om een indruk te krijgen hoe het werkblad wordt afgedrukt.

Klik op de tab Beeld en klik op de knop Pagina-indeling.

In deze weergave ziet u zaken die te maken hebben met afdrukken, zoals pagina-einden en kop- en voetteksten.

Voor meer informatie over kop- en voetteksten

raadpleegt u de koppeling Kop- en voetteksten invoegen in het cursusoverzicht aan het einde van de cursus.

Het is ook een goed idee te controleren of alle gegevens in het werkblad zichtbaar zijn op het scherm.

Sommige datums zijn bijvoorbeeld te lang voor kolom A en worden weergegeven als hekjes.

Als ik dit niet aanpas, worden ze zo afgedrukt.

Wijs de rand tussen de kolommen A en B in de kolomkop aan.

Klik, houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep naar rechts om de kolom breder te maken.

Nu zijn alle datums in kolom A zichtbaar.

Ik klik op Bestand > Afdrukken.

Ik klik rechtsonder in het afdrukvoorbeeld op het pictogram Inzoomen op pagina, zodat ik het werkblad beter kan zien.

En de datums zijn zichtbaar.

Vanuit het afdrukvoorbeeld kunt u veel standaardafdrukinstellingen wijzigen.

Klik achter Aantal en typ het aantal afdrukken dat u wilt maken.

Klik op de pijl naast de huidige printer en klik op de printer die u wilt gebruiken.

Als u de printer wijzigt, kunnen ook bepaalde afdrukopties veranderen.

Klik op de pijl naast Enkelzijdig afdrukken en klik op een van de opties voor Dubbelzijdig afdrukken.

Als uw printer niet dubbelzijdig kan afdrukken, wordt deze optie niet weergegeven.

In de video Werkbladen en werkmappen afdrukken, eerder in deze cursus,

hebben we een specifiek werkblad en een hele werkmap afgedrukt.

U kunt echter ook bepaalde cellen in een werkblad afdrukken door het cellenbereik dat u wilt afdrukken te selecteren.

Klik op een cel in de hoek van het bereik en sleep met de muis over de overige cellen.

Als u meerdere niet-aaneengesloten bereiken wilt afdrukken, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt en selecteert u de overige bereiken.

Druk op Ctrl+P om af te drukken.

Klik op de pijl naast Actieve bladen afdrukken en klik op Selectie afdrukken,

controleer of het afdrukvoorbeeld alleen de geselecteerde cellen bevat en klik op Afdrukken.

Als u vaak dezelfde cellen in een werkblad afdrukt,

kunt u ze configureren als het afdrukbereik voor het werkblad, zodat u ze niet steeds hoeft te selecteren wanneer u ze wilt afdrukken.

Selecteer de cellen, klik op de tab Pagina-indeling, klik op Afdrukbereik, klik op Afdrukbereik instellen, druk op Ctrl+P

en ook al is Actieve bladen afdrukken geselecteerd, in het afdrukvoorbeeld ziet u dat alleen het afdrukbereik wordt afgedrukt.

Als u de actieve werkbladen wilt afdrukken in plaats van het afdrukbereik,

klikt u op de pijl naast Actieve bladen afdrukken en klikt u op Afdrukbereik negeren.

Als u afdrukbereiken wilt maken op meerdere werkbladen, gebruikt u dezelfde stappen.

Het afdrukken van meerdere werkbladen komt later in deze video aan bod.

U kunt ook iets toevoegen aan het afdrukbereik.

Selecteer andere cellen op hetzelfde werkblad. Klik op het tabblad Pagina-indeling op Afdrukbereik en klik op Toevoegen aan afdrukbereik.

U kunt dit meerdere malen doen.

Als u het afdrukbereik uit een werkblad wilt verwijderen, klikt u op het tabblad Pagina-indeling op Afdrukbereik en op Afdrukbereik wissen.

Herhaal deze stappen voor elk werkblad waarvan u het afdrukbereik wilt wissen.

Als u een tabel op een werkblad wilt afdrukken, klikt u op een cel in de tabel. Druk op Ctrl+P, klik op de pijl naast Actieve bladen afdrukken,

klik op Geselecteerde tabel afdrukken, controleer of het afdrukvoorbeeld alleen de tabel bevat en klik op Afdrukken.

Als u meerdere werkbladen wilt afdrukken, klikt u op de tab van het eerste werkblad dat u wilt afdrukken. Houd Ctrl ingedrukt.

Klik op de tab van elk ander werkblad dat u wilt afdrukken.

Klik op Bestand > Afdrukken, zorg dat Actieve bladen afdrukken is geselecteerd,

klik desgewenst op de pijl Volgende pagina om alle pagina's te bekijken en klik op Afdrukken.

Als u meerdere werkmappen wilt afdrukken, moeten ze in dezelfde map staan.

Klik op Windows Verkenner en ga naar de map met de werkmappen, selecteer de werkmappen die u wilt afdrukken,

klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde werkmapen en klik op Afdrukken.

De werkmappen worden afgedrukt met de standaardafdrukinstellingen.

In de volgende video: Een werkmap afdrukken op een bepaald aantal pagina's.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×