Markeren in Power View

Markeren is een manier om een subset met gegevens te analyseren en tegelijkertijd de volledige set met gegevens weer te geven. De geselecteerde gegevens worden gemarkeerd, terwijl de niet-geselecteerde gegevens lichter worden weergegeven. Selecteer een gegevenspunt om de relatie (of het ontbreken hiervan) met de overige gegevens te zien.

Vanwege de metagegevens in het onderliggende Gegevensmodel worden in Power View de relaties tussen de verschillende tabellen en velden in het gegevensmodel gebruikt om items in een werkblad te markeren.

Markeringen worden niet opgeslagen met het rapport. Wanneer u de werkmap opslaat en weer opent, zijn eventuele markeringen niet meer zichtbaar.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Markeren of filteren

Markeren is heel iets anders dan filteren. Er worden gegevens gemarkeerd die al in de weergave aanwezig zijn. Filteren betekent dat er bepaalde gegevens uit de weergave worden verwijderd. Het is wel zo dat markeren en filteren vaak samen worden gebruikt. Meestal wordt er eerst een filter toegepast, waarna de resulterende gegevens worden gemarkeerd. Afhankelijk van de visualisatie die de bron is (de weergave waaruit wordt gemarkeerd of gefilterd) en het doel (de weergave waarin wordt gemarkeerd of gefilterd), wordt de doelvisualisatie gefilterd of gemarkeerd. In het laatste geval wordt dan over 1. kruiselings markeren gesproken.

Filteren in Power View

Markering toevoegen

Ga naar een blad van Power View met een grafiek en minimaal één andere grafiek of kaart en selecteer een of meer staven of segmenten in een grafiek.

Gebruik Ctrl+klik om meerdere waarden te selecteren. Als u de markering wilt verwijderen, klikt u binnen de bronvisualisatie, maar niet op een waarde.

Als u bijvoorbeeld een staaf in een grafiek selecteert (kruiselings filter), worden verwante grafieken en kaarten in dat werkblad ook gemarkeerd.

  • Als u in dit werkblad meerdere waarden selecteert in het staafdiagram, worden het kolomdiagram, het cirkeldiagram en de kaart gemarkeerd.

  • In situaties waarin de markering niet van toepassing is op alle kolommen of segmenten in een grafiek, worden de vorige waarden nog steeds weergegeven (lichter gekleurd), zodat u alle gegevens kunt zien, niet alleen de gemarkeerde waarden.

  • Zelfs kolommen zonder markering worden nog steeds weergegeven. Op deze manier worden ook situaties inzichtelijk gemaakt waarbij het geselecteerde item uit de bronvisualisatie niet is vertegenwoordigd in de doelvisualisatie.

    Markeren in Power View

Grafieken met aggregaties van gemiddelden markeren

Als u een visualisatie met gemiddelden hebt, is het gemarkeerde gebied soms groter dan het gemiddelde. In dit kolomdiagram ziet u informatie over het gemiddelde grondgebied van deelnemende landen/regio's per jaar. Het grondgebied van de Verenigde Staten is groter dan het gemiddelde. Als u op USA klikt, wordt de gemarkeerde staaf daarom kleiner getekend, zodat u nog steeds de lichter gekleurde staaf met totalen kunt zien.

Gemiddelden markeren in Power View

Zie ook

Filteren en markeren in Power View

Power View: uw gegevens verkennen, visualiseren en presenteren

Video’s over Power View en Power Pivot

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×