Mappen toevoegen aan of verwijderen uit Favorieten

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het gedeelte Favorieten wordt boven in het mappenvenster weergegeven. Hier zijn veelgebruikte e-mailmappen eenvoudig toegankelijk. Als u op zoek bent naar een bepaalde map, hoeft u niet in het Mappenvenster te schuiven, zelfs niet als de map zich een paar niveaus lager in het mappenvenster bevindt.

Er zijn verschillende methoden waarmee u mappen kunt toevoegen aan of verwijderen uit Favorieten. Gebruik de methode die u het handigst vindt.

  • Klik op een map en sleep deze naar of uit Favorieten. U kunt een map op deze manier niet verwijderen.

  • Klik met de rechtermuisknop op de map die u wilt toevoegen of verwijderen en klik op In Favorieten weergeven of Uit Favorieten verwijderen.

  • Klik in het mappenvenster op de map die u wilt toevoegen, ga naar het tabblad Map en klik in de groep Favorieten op In Favorieten weergeven. Deze lintopdracht is gemarkeerd wanneer de map in Favorieten wordt weergegeven.

Bij het toevoegen van een map aan Favorieten gaat het om een snelkoppeling naar de map. De map zelf en de inhoud ervan blijven op de oorspronkelijke locatie in de mappenlijst. Als u een map verwijdert uit Favorieten, verwijdert u niet de map of de inhoud ervan, maar alleen de snelkoppeling in Favorieten.

Een map die aan Favorieten is toegevoegd, wordt standaard onder in de lijst weergegeven. Als u mappen in een andere volgorde wilt weergeven, sleept u de map naar de nieuwe positie in de lijst Favorieten.

Belangrijk: Zorg ervoor dat u mappen uit Favorieten verplaatst en niet verwijdert. Bij het verplaatsen van een map uit Favorieten blijft de oorspronkelijke map in de mappenlijst aanwezig. Bij het verwijderen van een map uit Favorieten wordt de map en de inhoud ervan uit Outlook verwijderd.

Het gedeelte Favorieten, dat zich boven in het navigatiedeelvenster bevindt, bevat snelkoppelingen naar mappen zoals uw Postvak IN, Verzonden items en zoekmappen. U kunt in dit deelvenster mappen toevoegen, verwijderen en ordenen zodat deze beter zichtbaar of makkelijker toegankelijk zijn. Als u bijvoorbeeld vaak een map opent die u hebt gemaakt voor een project, kunt u de map toevoegen aan het gedeelte Favorieten.

Favorieten in het navigatievenster

Wanneer een map wordt toegevoegd aan Favorieten, wordt een snelkoppeling gemaakt, maar de map en de betreffende inhoud blijven op de oorspronkelijke locatie in de mappenlijst. Als u een map verwijdert uit Favorieten, wordt de map of de inhoud niet verwijderd. Alleen de snelkoppeling in Favorieten wordt verwijderd.

Tip: Vouw het gedeelte Favorieten uit en samen door naast Favorieten op Pictogram voor uitvouwen of Pictogram samengevouwen te klikken. Met een samengevouwen lijst Favorieten kunt u meer e-mailmappen in het navigatiedeelvenster weergeven. Als u het gedeelte Favorieten niet wilt gebruiken, kunt u dit gedeelte uitschakelen.

Mappen toevoegen aan of verwijderen uit Favorieten

Ga op een van de volgende manieren te werk als u mappen wilt toevoegen aan of verwijderen uit het gedeelte Favorieten:

  • Klik in het navigatiedeelvenster op de map die u wilt toevoegen, ga naar het tabblad Map en klik in de groep Favorieten op In Favorieten weergeven. Deze lintopdracht is gemarkeerd wanneer de map in Favorieten wordt weergegeven.

  • Klik met de rechtermuisknop op de map die u wilt toevoegen of verwijderen en klik op In Favorieten weergeven of Uit Favorieten verwijderen.

  • Klik op een map en sleep deze naar of uit Favorieten.

    Een map slepen naar Favorieten in het navigatievenster

Opmerking: Let op dat u mappen uit Favorieten verplaatst en niet verwijdert. Wanneer u een map verplaatst vanuit Favorieten, blijft de oorspronkelijke map aanwezig in de mappenlijst. Wanneer u een map verwijdert uit Favorieten, verwijdert u de map met de inhoud uit Outlook.

De volgorde van mappen in Favorieten rangschikken

Mappen in de mappenlijst worden alfabetisch gerangschikt. In Favorieten kunt u echter de mappen in elke gewenste volgorde rangschikken.

Wanneer een map is toegevoegd aan Favorieten, wordt deze standaard onder in de lijst weergegeven. Sleep de map naar de nieuwe positie in de lijst Favorieten als u mappen opnieuw wilt rangschikken.

Een map slepen naar een nieuwe locatie in Favorieten

deelvenster Favoriete mappen

De lijst met favoriete mappen, die zich boven aan de navigatiedeelvenster bevindt, bevat kopieën van uw map Postvak in, map Verzonden items, zoekmappen, enzovoort. U kunt in dit deel venster mappen toevoegen, verwijderen en rangschikken om ze gemakkelijker te kunnen zien en openen. Als u bijvoorbeeld de map concepten in de lijst hebt, hebt u een visuele herinnering voor het controleren van berichten.

Tip: U kunt de lijst met favoriete mappen samen vouwen en uitvouwen door in de kop van het deel venster te klikken. Hiermee kunt u ruimte besparen in het navigatie deel venster. U kunt ook Favoriete mappen volledig verwijderen uit het navigatie deel venster.

Mappen in Favoriete mappen toevoegen of verwijderen

  • Klik met de rechter muisknop op de map die u wilt toevoegen of verwijderen en klik vervolgens op toevoegen aan favoriete mappen of verwijderen uit Favoriete mappen in het snelmenu.

  • Klik op een map en sleep deze naar of vanuit de lijst Favoriete mappen.

Het verwijderen van een map verschilt van het verwijderen van een map

Belangrijk: Als u een map uit uw favoriete mappen verwijdert, wordt de map in de lijst met favoriete mappen geplaatst. Als u een e- mailmap uit uw favoriete mappen verwijdert, worden alle berichten in die map verwijderd. Als u een zoekmap verwijdert, blijven de berichten in de oorspronkelijke map staan. In de volgende tabel vindt u een beschrijving van de verschillen tussen het verwijderen van e-mail mappen en zoek mappen.

Een zoekmap verwijderen

Een e-mailmap verwijderen

Hiermee verwijdert u de map uit Favoriete mappen, maar niet het navigatie deel venster.

Hiermee verwijdert u de map uit zowel favoriete mappen als het navigatie deel venster.

Berichten blijven opgeslagen in de oorspronkelijke map in het navigatie deel venster.

Alle berichten worden verplaatst naar de map Verwijderde items. Ze worden permanent verwijderd wanneer de map Verwijderde items de volgende keer wordt geleegd.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×