Mappen in Favorieten toevoegen of verwijderen

Het gedeelte Favorieten wordt boven in het mappenvenster weergegeven. Hier zijn veelgebruikte e-mailmappen eenvoudig toegankelijk. Als u op zoek bent naar een bepaalde map, hoeft u niet in het Mappenvenster te schuiven, zelfs niet als de map zich een paar niveaus lager in het mappenvenster bevindt.

Er zijn verschillende methoden waarmee u mappen kunt toevoegen aan of verwijderen uit Favorieten. Gebruik de methode die u het handigst vindt.

  • Klik op een map en sleep deze naar of uit Favorieten. U kunt een map op deze manier niet verwijderen.

  • Klik met de rechtermuisknop op de map die u wilt toevoegen of verwijderen en klik op In Favorieten weergeven of Uit Favorieten verwijderen.

  • Klik in het mappenvenster op de map die u wilt toevoegen, ga naar het tabblad Map en klik in de groep Favorieten op In Favorieten weergeven. Deze lintopdracht is gemarkeerd wanneer de map in Favorieten wordt weergegeven.

Bij het toevoegen van een map aan Favorieten gaat het om een snelkoppeling naar de map. De map zelf en de inhoud ervan blijven op de oorspronkelijke locatie in de mappenlijst. Als u een map verwijdert uit Favorieten, verwijdert u niet de map of de inhoud ervan, maar alleen de snelkoppeling in Favorieten.

Een map die aan Favorieten is toegevoegd, wordt standaard onder in de lijst weergegeven. Als u mappen in een andere volgorde wilt weergeven, sleept u de map naar de nieuwe positie in de lijst Favorieten.

Belangrijk: Zorg ervoor dat u mappen uit Favorieten verplaatst en niet verwijdert. Bij het verplaatsen van een map uit Favorieten blijft de oorspronkelijke map in de mappenlijst aanwezig. Bij het verwijderen van een map uit Favorieten wordt de map en de inhoud ervan uit Outlook verwijderd.

Het gedeelte Favorieten, dat zich boven in het navigatiedeelvenster bevindt, bevat snelkoppelingen naar mappen zoals uw Postvak IN, Verzonden items en zoekmappen. U kunt in dit deelvenster mappen toevoegen, verwijderen en ordenen zodat deze beter zichtbaar of makkelijker toegankelijk zijn. Als u bijvoorbeeld vaak een map opent die u hebt gemaakt voor een project, kunt u de map toevoegen aan het gedeelte Favorieten.

Favorieten in het navigatievenster

Wanneer een map wordt toegevoegd aan Favorieten, wordt een snelkoppeling gemaakt, maar de map en de betreffende inhoud blijven op de oorspronkelijke locatie in de mappenlijst. Als u een map verwijdert uit Favorieten, wordt de map of de inhoud niet verwijderd. Alleen de snelkoppeling in Favorieten wordt verwijderd.

Tip: Vouw het gedeelte Favorieten uit en samen door naast Favorieten op Pictogram voor uitvouwen of Pictogram samengevouwen te klikken. Met een samengevouwen lijst Favorieten kunt u meer e-mailmappen in het navigatiedeelvenster weergeven. Als u het gedeelte Favorieten niet wilt gebruiken, kunt u dit gedeelte uitschakelen.

Mappen toevoegen aan of verwijderen uit Favorieten

Ga op een van de volgende manieren te werk als u mappen wilt toevoegen aan of verwijderen uit het gedeelte Favorieten:

  • Klik in het navigatiedeelvenster op de map die u wilt toevoegen, ga naar het tabblad Map en klik in de groep Favorieten op In Favorieten weergeven. Deze lintopdracht is gemarkeerd wanneer de map in Favorieten wordt weergegeven.

  • Klik met de rechtermuisknop op de map die u wilt toevoegen of verwijderen en klik op In Favorieten weergeven of Uit Favorieten verwijderen.

  • Klik op een map en sleep deze naar of uit Favorieten.

    Een map slepen naar Favorieten in het navigatievenster

Opmerking: Let op dat u mappen uit Favorieten verplaatst en niet verwijdert. Wanneer u een map verplaatst vanuit Favorieten, blijft de oorspronkelijke map aanwezig in de mappenlijst. Wanneer u een map verwijdert uit Favorieten, verwijdert u de map met de inhoud uit Outlook.

De volgorde van mappen in Favorieten rangschikken

Mappen in de mappenlijst worden alfabetisch gerangschikt. In Favorieten kunt u echter de mappen in elke gewenste volgorde rangschikken.

Wanneer een map is toegevoegd aan Favorieten, wordt deze standaard onder in de lijst weergegeven. Sleep de map naar de nieuwe positie in de lijst Favorieten als u mappen opnieuw wilt rangschikken.

Een map naar een nieuwe locatie in Favorieten slepen

deelvenster Favoriete mappen

De lijst Favoriete mappen, die zich boven aan het navigatiedeelvenster bevindt, bevat kopieën van de map Postvak IN, de map Verzonden items zoekmappen enzovoort. U kunt in dit deelvenster mappen toevoegen, verwijderen en ordenen zodat deze beter zichtbaar of makkelijker toegankelijk zijn. Met de map Concepten in de lijst wordt u er op een visuele manier aan herinnerd om berichten in uitvoering te controleren.

Tip: U kunt de lijst Favoriete mappen naar wens samenvouwen of uitvouwen door op de kop van het deelvenster te klikken. Zo kunt u ruimte besparen in het navigatiedeelvenster. U kunt ook favoriete mappen toevoegen of verwijderen.

Mappen in Favoriete mappen toevoegen of verwijderen

  • Klik met de rechtermuisknop op de map die u wilt toevoegen of verwijderen en klik vervolgens in het snelmenu op Toevoegen aan Favoriete mappen of Verwijderen uit Favoriete mappen.

  • Klik op een map en sleep deze naar of van de lijst Favoriete mappen.

Een map verwijderen werkt anders dan een map wissen

Belangrijk: Als u een map verwijdert uit Favoriete mappen, wordt de map uit de lijst met Favoriete mappen gehaald. Als u een e-mailmap in Favoriete mappen wist, worden alle berichten in de map gewist. Als u een zoekmap wist, blijven de berichten in de oorspronkelijke map behouden. In de onderstaande tabel worden de verschillen beschreven tussen het wissen van e-mailmappen en zoekmappen.

Zoekmap wissen

E-mailmap wissen

De map wordt uit Favoriete mappen verwijderd maar niet uit het navigatiedeelvenster.

De map wordt uit zowel Favoriete mappen als het navigatiedeelvenster verwijderd.

De berichten blijven opgeslagen in de oorspronkelijke map in het navigatiedeelvenster.

Alle berichten worden verplaatst naar de map Verwijderde items. De eerstvolgende keer dat de map Verwijderde items wordt geleegd, worden alle berichten definitief gewist.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×