Manieren om waarden te tellen op een werkblad

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Tellen en optellen Tellen is een integraal onderdeel van gegevensanalyse, of u nu telt hoeveel medewerkers op een afdeling van uw organisatie werken of hoeveel eenheden per kwartaal zijn verkocht. In Excel kunt u op meerdere manieren cellen, rijen of gegevenskolommen tellen.

Teneinde u te helpen de beste keuze te maken, bevat dit artikel een uitgebreid overzicht van methoden, ondersteunende informatie zodat u snel kunt besluiten welke techniek u wilt gebruiken en koppelingen naar diepgaande artikelen.

U moet tellen niet verwarren met optellen. Zie Manieren om waarden op te tellen op een werkblad voor meer informatie over het optellen van waarden in cellen, kolommen of rijen.

In dit artikel

Eenvoudige tellingen

Cellen in een kolom of rij tellen met behulp van een ingebouwde opdracht

Cellen in een bereik tellen met een functie

Cellen in een kolom tellen met een overzicht

Cellen in een kolom of rij tellen met een draaitabel

Cellen in een lijst of Excel-tabelkolom tellen met een functie

Tellen op basis van een of meer voorwaarden

Cellen in een bereik tellen op basis van één voorwaarde

Cellen in een kolom tellen op basis van een of meer voorwaarden

Cellen in een bereik tellen op basis van meerdere voorwaarden door één functie of een combinatie van functies te gebruiken

Tellen wanneer gegevens lege waarden bevatten

Niet-lege cellen in een bereik tellen met een functie

Niet-lege cellen in een lijst tellen met een functie

Lege cellen in een aaneengesloten bereik tellen met een functie

Lege cellen in een niet-aaneengesloten bereik tellen met behulp van een combinatie van functies

Unieke exemplaren van waarden tellen

Unieke waarden in een bereik tellen met behulp van een draaitabelrapport

Unieke waarden in een bereik tellen op basis van één voorwaarde met behulp van de functie AANTAL.ALS

Unieke waarden in een bereik tellen op basis van meerdere voorwaarden met behulp van een combinatie van functies in een matrixformule

Het aantal unieke waarden in een lijstkolom tellen met Geavanceerd filter

Het aantal unieke waarden in een bereik tellen dat voldoet aan een of meer voorwaarden met behulp van een samengestelde formule

Speciale gevallen (alle cellen tellen, woorden tellen)

Het totaal aantal cellen in een bereik tellen met behulp van functies

Woorden in een bereik tellen met behulp van een samengestelde formule

Berekeningen en aantallen weergeven op de statusbalk

Eenvoudige tellingen

U kunt het aantal waarden in een bereik of tabel tellen door een eenvoudige formule te gebruiken, op een knop te klikken of een werkbladfunctie te gebruiken.

Excel kan ook het aantal het aantal geselecteerde cellen op het Excel- statusbalkweergeven. Zie de sectie weergave van berekeningen en aantallen op de statusbalk voor meer informatie. U kunt op de waarden die wordt weergegeven op de statusbalk wanneer u geen tijd hebt te formules invoeren en een snelle blik op uw gegevens wilt verwijzen.

Cellen in een kolom of rij tellen met behulp van een ingebouwde opdracht

Gebruik de functie Aantal nummers van de opdracht AutoSom door een bereik van cellen met minimaal één numerieke waarde te selecteren en vervolgens op het tabblad Start in de groep Bewerken op de pijl naast AutoSom te klikken. Klik vervolgens op Aantal nummers. In Excel wordt het aantal numerieke waarden in het bereik opgehaald in een cel naast het geselecteerde bereik. In het algemeen wordt dit resultaat weergegeven in een cel aan de rechterzijde voor een horizontaal bereik of in een cel aan de onderzijde voor een verticaal bereik.

werken met de opdracht aantal nummers van autosom

Naar boven

Cellen in een bereik tellen met een functie

Met de functie AANTAL in een formule kunt u het aantal numerieke waarden in een bereik tellen. In het volgende voorbeeld bevat het bereik A2:A5 drie getallen (5, 32 en 10) en één tekstwaarde ("hallo"). U gebruikt de functie AANTAL in een dergelijke formule: =AANTAL(A2:A5). Het resultaat is 3, het aantal numerieke waarden dat in het bereik is gevonden.

1

2

3

4

5

6

A

Voorbeeldwaarde

5

32

hallo

10

=AANTAL(A2:A5)

Zie de sectie 'Cellen met getallen tellen die niet in een ononderbroken rij of kolom staan' in het artikel AANTAL, functie.

Naar boven

Cellen in een kolom tellen met een overzicht

Met de opdracht Subtotaal (tabblad Gegevens, groep Overzicht) kunt u een gegevenskolom groeperen en samenvatten.

Als uw gegevens in een lijst staan en u deze op een logische manier kunt groeperen op kolomwaarden, kunt u een overzicht maken om de gegevens te groeperen en samen te vatten.

Met de opdracht Subtotaal worden gegevens gegroepeerd in een overzicht

Zoals uit deze afbeelding blijkt, worden de verkooptotalen gegroepeerd per regio. U kunt duidelijk zien dat er vier kwartaalwaarden zijn, elk voor Oost en West. Als bonus wordt het totaal van de waarden berekend voor elke regio, terwijl er ook een eindtotaal wordt berekend.

Raadpleeg de volgende artikelen voor meer informatie:

Naar boven

Cellen in een kolom of rij tellen met een draaitabel

In een draaitabelrapport kunt u gegevens samenvatten zodat u analysen kunt uitvoeren door te kiezen voor welke categorieën u uw gegevens wilt bekijken.

U kunt snel een draaitabel maken door een cel in een bereik van gegevens of Excel-tabel te selecteren en vervolgens op het tabblad Invoegen in de groep Tabellen op Draaitabel te klikken.

Omdat we de mogelijkheden van een draaitabel willen laten zien, bevatten de omzetgegevens in het volgende voorbeeld veel rijen. (In werkelijkheid zijn er veertig rijen met gegevens, maar in de afbeelding wordt slechts een gedeelte van deze rijen weergegeven.) De gegevens worden niet samengevat en de tabel bevat geen subtotalen of eindtotaal.

Gegevens in een draaitabelrapport

Een draaitabelrapport dat op dezelfde gegevens is gebaseerd, bevat subtotalen en eindtotalen en biedt een beknopt overzicht in één oogopslag.

Samengevatte en opgetelde gegevens in een draaitabelrapport

Als u draaitabellen wilt maken en gebruiken, moet u de gegevens mogelijk eerst voorbereiden en vertrouwd zijn met bepaalde concepten.

Zie de volgende artikelen voor gedetailleerde informatie waarmee u op weg wordt geholpen:

Naar boven

Cellen in een lijst of Excel-tabelkolom tellen met een functie

Met de functie SUBTOTAAL in een formule kunt u het aantal waarden in een Excel-tabel of celbereik tellen.

Met de functie SUBTOTAAL kunt u bepalen of verborgen rijen worden opgenomen in de resultaten. Gefilterde rijen worden daarbij altijd genegeerd.

Als u bijvoorbeeld de functie gebruikt voor de zeven waarden in de volgende tabel (cel A2 tot en met A8), wordt het aantal 7 opgehaald.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Verkochte eenheden

5

8

12

32

11

40

16

=SUBTOTAAL(2,A2:A8)

In de formule geeft het gedeelte 2 aan dat in de functie de functie SOM moet worden gebruikt om het aantal waarden in het bereik A2:A8 op te halen en dat verborgen rijen niet moeten worden opgenomen. Het aantal (het resultaat in cel A9) is 7.

Als u rij 4, 5 en 6 verbergt en deze rijen niet wilt meetellen, moet u de functie SUBTOTAAL iets anders gebruiken. U geeft niet 2 op in de formule, maar 102 om aan te geven dat verborgen rijen moeten worden genegeerd. Het werkblad ziet er ongeveer als volgt uit (met rij 4, 5 en 6 verborgen):

1

2

3

7

8

9

A

Verkochte eenheden

5

8

40

16

=SUBTOTAAL(102,A2:A8)

In dit geval wordt 4 opgehaald met behulp van de functie (het aantal cellen in de kolom die waarden bevatten en niet zijn verborgen).

Raadpleeg voor meer informatie de artikelen SUBTOTAAL, functie en Totalen berekenen van gegevens in een Excel-tabel.


Naar boven

Tellen op basis van een of meer voorwaarden

U kunt tellen hoeveel cellen in een bereik voldoen aan de voorwaarden (ook criteria genoemd) die u opgeeft met een aantal werkbladfuncties.

Cellen in een bereik tellen op basis van één voorwaarde

Met de functie AANTAL.ALS kunt u tellen hoeveel cellen voldoen aan één voorwaarde (ook criterium genoemd). In het volgende voorbeeld wordt met de functie gezocht naar het aantal waarden in het bereik A2:A8 dat groter is dan 20 (dus drie waarden). De voorwaarde ">20," moet tussen aanhalingstekens worden geplaatst.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Verkochte eenheden

5

8

12

32

11

40

16

=AANTAL.ALS(A2:A8,">20")

Zie het artikel AANTAL.ALS, functie voor meer informatie.

Naar boven

Cellen in een kolom tellen op basis van een of meer voorwaarden

Gebruik de databasefunctie DBAANTAL als cellen moeten voldoen aan de opgegeven voorwaarden.

Gebruik de functie DBAANTAL wanneer u een kolomlijst hebt en het makkelijker vindt om de voorwaarden te definiëren in een afzonderlijk celbereik dan een geneste functie te gebruiken.

Stel in het volgende voorbeeld dat u wilt weten in hoeveel maanden vanaf maart 2008 er meer dan 400 eenheden zijn verkocht. In deze tabel kunt u zien dat twee maanden voldoen aan deze voorwaarde: april (442) en juni (405).

Opmerking: Het verdere proces is mogelijk niet intuïtief, maar werkt wel. Het is belangrijk dat u de aanwijzingen precies volgt en de gegevens in het werkblad schikt zoals hier wordt weergegeven. U kunt gegevens kopiëren vanuit de tabel en plakken in een werkmap in cel A1. Het resultaat wordt weergegeven in cel B13.

U kunt een aanvullend bereik van cellen toevoegen die net zoals de verkoopgegevens zijn geschikt. Dit is in cel A1 tot en met B7. Het aanvullende celbereik bestaat uit cel A10 tot en met B11 en bevat dezelfde kolomlabels (Verkoop in eenheden en Maandeinde) en een voorwaarde in de rij direct onder elk kolomlabel (cel A11 en B11).

U geeft een formule op in een lege cel. (De locatie maakt niet uit, maar in dit voorbeeld wordt de formule opgegeven in cel B13.) In de formule van dit voorbeeld wordt als volgt de functie DBAANTAL gebruikt: =DBAANTAL(A1:B7,,A10:B11).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

B

Verkoop in eenheden

Maandeinde

339

31-1-2008

270

29-2-2008

314

31-3-2008

442

30-4-2008

336

31-5-2008

405

30-6-2008

Verkoop in eenheden

Maandeinde

=">400"

=">=31-3-2008"

=DBAANTAL(A1:B7;;A10:B11)

Met de functie DBAANTAL worden de gegevens in het bereik A2 tot en met A7 geïnspecteerd, worden de voorwaarden opgehaald die zijn gevonden in A11 en B11, en wordt 2 opgehaald, het aantal rijen dat voldoet aan beide voorwaarden (rij 5 en 7).

Zie het artikel DBAANTAL, functie voor meer informatie.

Naar boven

Cellen in een bereik tellen op basis van meerdere voorwaarden door één functie of een combinatie van functies te gebruiken

Gebruik de functie AANTALLEN.ALS of een combinatie van de functies AANTAL en ALS.

Werken met de functie AANTAL.ALS voor een celbereik

Deze afbeelding bevat de functie AANTALLEN.ALS waarmee wordt gezocht naar auto's die meer dan 250 PK produceren, maar toch gemiddeld meer dan 1:11 op de snelweg verbruiken. Met de functie wordt 2 geretourneerd, het aantal rijen dat voldoet aan beide voorwaarden (rij 3 en 4).

Opmerking: In de functie AANTALLEN.ALS moeten eventuele voorwaarden tussen aanhalingstekens worden geplaatst (""), bijvoorbeeld "<250", ">25" of zelfs "240".

U kunt tellen hoe vaak één waarde in een bereik voorkomt met behulp van de functie AANTAL.ALS. Als u bijvoorbeeld wilt bekijken hoe vaak de waarde 70 voorkomt in het bereik A2 tot en met A40, gebruikt u de formule =AANTAL.ALS(A2:A40,70).

Zie de artikelen Tellen hoe vaak een waarde voorkomt en AANTALLEN.ALS, functie voor meer informatie.


Naar boven

Tellen wanneer gegevens lege waarden bevatten

Met behulp van werkbladfuncties kunt u tellen hoeveel cellen gegevens bevatten of leeg zijn.

Niet-lege cellen in een bereik tellen met een functie

Met de functie AANTALARG kunt u alleen cellen met een waarde in een bereik tellen.

Wanneer u cellen telt, kan het soms handig zijn om alle lege cellen te negeren omdat alleen cellen met een waarde voor u relevant zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld alle verkopers tellen die ten minste één verkoop hebben gesloten in een regio.

In het volgende voorbeeld wordt het aantal 3 opgehaald wanneer u de functie gebruikt voor waarden de kolom met verkopen in regio West.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

Verkoper

Verkoop regio West

Niek

24000

Pascaline

Chai

Ties

31000

Hansen

Koos

8000

=AANTALARG(B2:B7)

Omdat cel B3, B4 en B6 leeg zijn, worden ze genegeerd met de functie AANTALARG. Alleen de cellen met de waarde 24000, 31000 en 8000 worden geteld. Het aantal (het resultaat in cel B8) is 3.

Zie de artikelen Het aantal niet-lege cellen tellen en AANTALARG, functie voor meer informatie.

Naar boven

Niet-lege cellen in een lijst tellen met een functie

Gebruik de functie DBAANTALC om de niet-lege cellen in een veld (kolom) met records te tellen in een lijst of database die voldoen aan de opgegeven voorwaarden.

In het volgende voorbeeld wordt met de functie DBAANTALC geteld hoeveel records in de database voorkomen in het bereik A4:B9 en voldoen aan de opgegeven voorwaarden in het criteriumbereik A1:B2. Deze voorwaarden zijn dat de waarde Product-id hoger dan of gelijk aan 4000 moet zijn en dat de waarde Classificaties groter dan of gelijk aan 50 moet zijn. Slechts één record, in rij 7, voldoet aan beide voorwaarden.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

Productnummer

Classificaties

=">=4000"

=">=50"

Productnummer

Classificaties

2048

61

16384

35336

83

1024

113

512

47

=DBAANTALC(A4:B9,"Classificaties",A1:B2)

Zie het artikel DBAANTALC, functie voor meer informatie.

Naar boven

Lege cellen in een aaneengesloten bereik tellen met een functie

Met de functie AANTAL.LEGE.CELLEN kunt u ophalen hoeveel lege cellen voorkomen in een aangesloten bereik. (Cellen zijn aaneengesloten als ze allemaal naast elkaar liggen in een ononderbroken reeks.) Als een cel een formule bevat waarmee lege tekst ("") wordt opgehaald, wordt deze cel geteld.

Opmerking: Wanneer u cellen telt, kan het soms handig zijn om ook de lege cellen op te nemen omdat deze voor u relevant zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld alle verkopers tellen in een regio, ongeacht of ze een verkoop hebben gesloten.

Zie het artikel AANTAL.LEGE.CELLEN, functie voor meer informatie.

Naar boven

Lege cellen in een niet-aaneengesloten bereik tellen met behulp van een combinatie van functies

Gebruik een combinatie van de functie SOM en ALS. In het algemeen kunt u dit doen door met de functie ALS in een matrixformule te bepalen of elke cel waarnaar wordt verwezen een waarde bevat, en vervolgens te tellen hoeveel ONWAAR-waarden zijn geretourneerd met de formule.

Zie het Knowledge Base-artikel SOM(ALS()) gebruiken in plaats van AANTAL.LEGE.CELLEN() in Excel voor meer informatie.

Naar boven

Unieke exemplaren van waarden tellen

U kunt unieke waarden in een bereik tellen met behulp van een draaitabelrapport, de functie AANTAL.ALS, een combinatie van functies, of het dialoogvenster Geavanceerd filter.

Unieke waarden in een bereik tellen met behulp van een draaitabelrapport

U kunt een draaitabelrapport gebruiken om de totalen weer te geven en het aantal malen dat unieke waarden voorkomen te tellen.

Zie de sectie 'Tellen hoe vaak meerdere waarden voorkomen door een draaitabelrapport te gebruiken' in het artikel Tellen hoe vaak een waarde voorkomt voor meer informatie.

Naar boven

Unieke waarden in een bereik tellen op basis van één voorwaarde met behulp van de functie AANTAL.ALS

Met de functie AANTAL.ALS kunt u tellen hoe vaak een waarde voorkomt in een bereik.

In het volgende voorbeeld wordt met de functie AANTAL.ALS de waarde 2 opgehaald, het aantal keer dat de waarde 250 voorkomt in het bereik A2:A7.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

Verkochte eenheden

245

250

250

N.v.t.

=AANTAL.ALS(A2:A7;250)

Zie voor meer informatie de sectie 'Tellen hoe vaak één bepaalde waarde voorkomt in een bereik' in het artikel Tellen hoe vaak een waarde voorkomt.

Naar boven

Unieke waarden in een bereik tellen op basis van meerdere voorwaarden met behulp van een combinatie van functies in een matrixformule

Gebruik de functie SOM met de functie ALS. In het algemeen kunt u dit doen door met de functie ALS in een matrixformule te bepalen of er is voldaan aan een criterium dat is samengesteld uit meerdere voorwaarden, en vervolgens te tellen hoeveel WAAR-waarden zijn geretourneerd met de formule.

In het volgende voorbeeld wordt de functie ALS gebruikt om elke cel in het bereik A2:A10 te onderzoeken en om te bepalen of deze de naam Niek of Chai bevat. Met de functie SOM wordt berekend hoe vaak de waarde WAAR wordt opgehaald (in dit geval 7). U kunt dit voorbeeld kopiëren en plakken in cel A1 van een werkblad. Nadat u het voorbeeld hebt geplakt, bevat cel A11 de fout #WAARDE!. Als u de formule wilt laten werken, moet u deze converteren naar een matrixformule door op F2 te drukken en op Ctrl+Shift+Enter te drukken. Het getal 7 wordt vervolgens weergegeven in cel A11.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Verkoper

Factuur

Niek

15000 delen

Chai

11000

Niek

11000

Chai

4000

Hansen

8000

Chai

6000

Hansen

14000

Niek

7000

12000

Formule

Beschrijving (resultaat)

=SOM(ALS((A2:A10="Niek")+(A2:A10="Richard"),1,0))

Aantal facturen voor Niek of Richard (7)

Zie de sectie 'Tellen hoe vaak meerdere tekst- of numerieke waarden voorkomen door functies te gebruiken' in het artikel Tellen hoe vaak een waarde voorkomt voor meer informatie.

Zie ook de volgende Knowledge Base-artikelen voor aanvullende tips:

Naar boven

Het aantal unieke waarden in een lijstkolom tellen met Geavanceerd filter

Gebruik het dialoogvenster Geavanceerd filter om de unieke waarden te vinden in een kolom met gegevens. U kunt de waarden in de kolom filteren of extraheren en op een nieuwe locatie plakken. Vervolgens kunt u de functie RIJEN gebruiken om het aantal items in het nieuwe bereik te tellen.

Notities: 

 • Als u uw gegevens ter plaatse filtert, worden waarden niet verwijderd uit het werkblad. Mogelijk worden een of meer rijen verborgen. Ga naar het tabblad Gegevens en klik in de groep Sorteren en filteren op Wissen als u deze waarden opnieuw wilt weergeven.

 • Als u alleen het aantal unieke waarden in een oogopslag wilt bekijken, selecteert u de gegevens nadat u het geavanceerde filter hebt gebruikt (de gefilterde of gekopieerde gegevens) en kijkt u op de statusbalk. De waarde Aantal op de statusbalk is gelijk aan het aantal unieke waarden.

U kunt de unieke waarden zoeken met de opdracht Geavanceerd (tabblad Gegevens, groep Sorteren en filteren).

De volgende afbeelding laat zien hoe u met het geavanceerde filter alleen de unieke records kopieert naar de nieuwe locatie op het werkblad.

Het geavanceerde filter toepassen op een bereik van gegevens

In de volgende afbeelding bevat kolom C de vijf unieke waarden die zijn gekopieerd vanuit het bereik in kolom A.

unieke waarden uit bereik in kolom a

Zie voor meer informatie de sectie 'Het aantal unieke waarden tellen aan de hand van een filter' in het artikel Unieke waarden onder duplicaten tellen.

Naar boven

Het aantal unieke waarden in een bereik tellen dat voldoet aan een of meer voorwaarden met behulp van een samengestelde formule

Gebruik verschillende combinaties van de functies ALS, SOM, INTERVAL, MATCH en LENGTE.

Zie voor meer informatie de sectie 'Het aantal unieke waarden tellen aan de hand van functies' in het artikel Unieke waarden onder duplicaten tellen.

Zie ook het artikel Het aantal unieke items in een lijst vaststellen in versies 97, 2000 en 2002 van Excel.

Naar boven

Speciale gevallen (alle cellen tellen, woorden tellen)

U kunt het aantal cellen of woorden in een bereik tellen met behulp van verschillende combinaties van werkbladfuncties.

Het totaal aantal cellen in een bereik tellen met behulp van functies

Stel dat u de grootte van een groot werkblad wilt bepalen om te beslissen of u berekeningen handmatig of automatisch wilt uitvoeren in uw werkmap. Als u alle cellen in een bereik wilt tellen, gebruikt u een formule waarmee de retourwaarden van de functies RIJEN en KOLOMMEN wordt vermenigvuldigd.

Het voorbeeld is mogelijk beter te begrijpen als u het naar een leeg werkblad kopieert.

Een voorbeeld kopiëren

 1. Maak een lege werkmap of leeg werkblad.

 2. Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp.

  Opmerking: Selecteer geen rij- of kolomkoppen.

  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

  Een voorbeeld in een Help-onderwerp selecteren

 3. Druk op CTRL+C.

 4. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op Ctrl+V.

 5. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven, drukt u op Ctrl+` (accent grave). U kunt ook op het tabblad Formules in de groep Formules controleren op de knop Formules weergeven klikken.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Regio

Maand

Verkoop

Oost

jan

€ 18.000

Oost

feb

€ 23.000

Oost

Mrt

€ 19.000

Formule

Beschrijving (resultaat)

=RIJEN(A2:C4) * KOLOMMEN(A2:C4)

Het totale aantal cellen in het bereik (9)

Naar boven

Woorden in een bereik tellen met behulp van een samengestelde formule

Gebruik een combinatie van de functies SOM, ALS, LENGTE en SUBSTITUEREN in een matrixformule. Het volgende voorbeeld bevat het resultaat van een samengestelde formule waarmee het aantal woorden wordt gezocht in een bereik van zeven cellen (waarvan drie cellen leeg zijn). Sommige cellen worden voorafgegaan door of eindigen op spaties.Met de functies SPATIES.WISSEN en SUBSTITUEREN worden deze extra spaties verwijderd voordat een telling wordt uitgevoerd.

Kopieer in de volgende tabel de tekst van A2 tot en met A11. Wijzig de breedte van kolom A in ongeveer 100 voordat u de tekst in cel A1 van het werkblad plakt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

Tekenreeks

Zes woorden en vier volgspaties    

   Zes woorden en drie voorloopspaties

Acht woorden, een paar komma's en twee volgspaties  

Sommige tekens worden genegeerd, zoals komma's of punten.

Formule

=SOM(ALS(LENGTE(SPATIES.WISSEN(A2:A8))=0,0,LENGTE(SPATIES.WISSEN(A2:A8))-LENGTE(SUBSTITUEREN(A2:A8," ",""))+1))

Nadat u de tekst hebt geplakt in cel A1 van het werkblad, selecteert u cel A11. Vervolgens drukt u op F2 en op Shift+Ctrl+Enter om de formule als matrixformule op te geven. Het juiste resultaat 29 wordt weergegeven in cel A11.

Naar boven

Berekeningen en aantallen weergeven op de statusbalk

Wanneer een of meer cellen zijn geselecteerd, wordt informatie over de gegevens in deze cellen weergegeven op de statusbalk van Excel. Als bijvoorbeeld vier cellen op het werkblad zijn geselecteerd en deze de waarden 2, 3, een teksttekenreeks (zoals 'wolk') en 4 bevatten, kunnen de volgende waarden tegelijkertijd worden weergegeven op de statusbalk: Gemiddelde, Aantal, Numeriek aantal, Min, Max en Som. Klik met de rechtermuisknop op de statusbalk als u een of meer waarden wilt weergeven of verbergen. Deze waarden worden weergegeven in de volgende illustratie.

Statusbalk met berekeningen en aantallen geselecteerde cellen

Opmerking: In eerdere versies van Excel kunnen deze waarden worden weergegeven op de statusbalk, maar slechts één waarde tegelijkertijd.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×