Manieren om waarden te tellen op een werkblad

Tellen is een integraal onderdeel van gegevensanalyse, of u nu telt hoeveel medewerkers op een afdeling van uw organisatie werken of hoeveel eenheden per kwartaal zijn verkocht. In Excel kunt u op meerdere manieren cellen, rijen of gegevenskolommen tellen. Dit artikel bevat een uitgebreide samenvatting van de manieren waarop u kunt overstappen, een downloadbare werkmap met interactieve voorbeelden, en koppelingen naar verwante onderwerpen voor meer informatie over het maken van een goede keuze.

Opmerking: U moet tellen niet verwarren met optellen. Zie voor meer informatie over het optellen van waarden in cellen, kolommen of rijen optellen wanneer u Excel-gegevens optelt en telt.

Voorbeelden downloaden

U kunt een voorbeeldwerkmap downloaden met voorbeelden waarmee u de informatie in dit artikel kunt aanvullen. In de meeste secties van dit artikel wordt verwezen naar het juiste werkblad in de voorbeeldwerkmap met voorbeelden en meer informatie.

Download voorbeelden voor het tellen van waarden in een werkblad

In dit artikel

Eenvoudige tellingen

U kunt het aantal waarden in een bereik of tabel tellen met behulp van een eenvoudige formule, een klik op een knop of via een werkbladfunctie.

In Excel kunt u ook het aantal geselecteerde cellen weergeven op de statusbalk van Excel. Bekijk de videodemo hieronder voor een kort overzicht van het gebruik van de statusbalk. Zie ook de sectie Berekeningen en totalen weergeven in de statusbalk voor meer informatie. U kunt de waarden in de statusbalk raadplegen als u uw gegevens in een oogopslag wilt zien en u geen tijd hebt om formules in te voeren.

Video: Count cells by using the Excel status bar (Cellen tellen met behulp van de statusbalk van Excel)

Bekijk de volgende video voor meer informatie over het weergeven van het aantal op de statusbalk.

Indruk maken met Aankondigingen

AutoSom gebruiken

Gebruik AutoSom door een bereik van cellen te selecteren die minstens één numerieke waarde bevatten. Klik vervolgens op het tabblad formules op AutoSom > aantal nummers.

Aantal nummers

Excel retourneert het aantal numerieke waarden in het bereik in een cel die grenzen aan het geselecteerde bereik. In het algemeen wordt dit resultaat weergegeven in een cel, rechts voor een horizontaal bereik of in een cel eronder voor een verticaal bereik.

Naar boven

Een Subtotaalrij toevoegen

U kunt een Subtotaalrij toevoegen aan uw Excel-gegevens. Klik op een willekeurige plaats in de gegevens en klik vervolgens op gegevens > Subtotaal.

Opmerking: De optie Subtotaal werkt alleen voor normale Excel-gegevens en niet voor tabellen, draaitabellen en draaigrafieken van Excel.

Klik op subtotaal op het tabblad gegevens om een Subtotaalrij toe te voegen aan uw Excel-gegevens

Zie ook de volgende artikelen:

Naar boven

Cellen in een lijst of Excel-tabelkolom tellen met behulp van de functie SUBTOTAAL

Gebruik de functie Subtotaal om het aantal waarden in een Excel-tabel of cellenbereik te tellen. Als de tabel of het bereik verborgen cellen bevat, kunt u subtotaal gebruiken om deze verborgen cellen op te nemen of uit te sluiten, en dit is het grootste verschil tussen de functies SOM en subtotaal.

De syntaxis van het subtotaal gaat als volgt:

SUBTOTAAL(functie_getal,verw1,[verw2],...)

Voorbeeld subtotaal

Als u verborgen waarden wilt opnemen in het bereik, stelt u het argument function_num in op 2.

Als u de verborgen waarden in het bereik wilt uitsluiten, stelt u het argument function_num in op 102.

Naar boven

Tellen op basis van een of meer voorwaarden

U kunt het aantal cellen in een bereik tellen die voldoen aan de voorwaarden (ook wel bekend als criteria) die u opgeeft met behulp van een aantal werkbladfuncties.

Video: Use the COUNT, COUNTIF, and COUNTA functions (De functies AANTAL, AANTAL.ALS en AANTALARG gebruiken)

Bekijk de volgende video om te zien hoe u de functies AANTAL, AANTAL.ALS en AANTALARG gebruikt om alleen de cellen te tellen die voldoen aan voorwaarden die u opgeeft.

Indruk maken met Aankondigingen

Naar boven

Cellen in een bereik tellen met de functie AANTAL

Gebruik de functie AANTAL in een formule om het aantal numerieke waarden in een bereik te tellen.

Een voorbeeld van de functie aantal

In het bovenstaande voorbeeld zijn a2, a3 en A6 de enige cellen met numerieke waarden in het bereik, en daarom de uitvoer 3.

Opmerking: A7 is een tijdwaarde, maar deze bevat wel tekst (a.m.), dus wordt er geen numerieke waarde aangehouden. Als u een g. mverwijdert. u kunt in de cel een waarde in de cellen tellen als numerieke waarde, en de uitvoer vervolgens wijzigen in 4.

Naar boven

Cellen in een bereik tellen op basis van één voorwaarde met behulp van de functie AANTAL.ALS

Gebruik de functie aantal. als om te tellen hoe vaak een bepaalde waarde voorkomt in een bereik van cellen.

Voorbeelden AANTAL.ALS

Naar boven

Cellen in een kolom tellen op basis van een of meer voorwaarden met behulp van de functie DBAANTAL

DCOUNT, functie telt de cellen met getallen in een veld (kolom) met records in een lijst of database die voldoen aan de opgegeven voorwaarden.

In het volgende voorbeeld ziet u het aantal maanden, inclusief of later, van maart 2016 met meer dan 400 verkochte eenheden. De eerste tabel in het werkblad, van a1 naar B7, bevat de verkoopgegevens.

Voorbeeldgegevens voor DCOUNT

In DCOUNT worden voorwaarden gebruikt om te bepalen waar de waarden moeten worden geretourneerd. Voorwaarden worden gewoonlijk ingevoerd in cellen in het werkblad zelf, en vervolgens verwijst u naar deze cellen in het argument criteria . In dit voorbeeld bevatten de cellen A10 en B10 twee voorwaarden: één waarmee wordt opgegeven dat de retourwaarde groter is dan 400, en de andere waarde waarmee wordt opgegeven dat de eindmaand gelijk is aan of groter is dan 31 maart 2016.

Gebruik de volgende syntaxis:

= DCOUNT (a1: B7; "maand eindigt", A9: B10)

Met DCOUNT worden de gegevens in het bereik a1 tot en met B7gecontroleerd, worden de voorwaarden van A10 en B10 opgeteld en wordt het totaal aantal rijen aangegeven dat aan beide voorwaarden voldoet (rij 5 en 7).

Naar boven

Cellen in een bereik tellen op basis van meerdere voorwaarden met de functie aantallen. als

De functie AANTALLEN.ALS lijkt op de functie AANTAL.ALS, met één belangrijke uitzondering: met AANTALLEN.ALS kunt u criteria toepassen op cellen in meerdere bereiken en tellen hoe vaak aan alle criteria wordt voldaan. U kunt met de functie AANTALLEN.ALS maximaal 127 combinaties van bereiken en criteria gebruiken.

De syntaxis voor AANTALLEN.ALS ziet er als volgt uit:

AANTALLEN.ALS(criteriabereik1; criterium1; [criteriabereik2; criterium2]…)

Zie het volgende voorbeeld:

Voorbeeld AANTALLEN.ALS

Naar boven

Tellen op basis van criteria door de functies AANTAL en ALS te combineren

Stel dat u wilt weten hoeveel verkopers een bepaald item in een bepaalde regio hebben verkocht of dat u wilt weten hoeveel verkopen een bepaalde verkoper heeft gekocht. U kunt de functies als en aantal samen gebruiken. dat betekent dat u eerst de functie als gebruikt om een voorwaarde te testen en dan, als het resultaat van de als-functie waar is, gebruikt u de functie aantal om cellen te tellen.

Notities: 

 • De formules in dit voorbeeld moeten als matrixformules worden ingevoerd. Druk op F2 en op Ctrl+Shift+Enter om de formule met de gewenste resultaten in te voeren als u deze werkmap hebt geopend in Excel voor Windows of Excel 2016 voor Mac en u de formule wilt wijzigen of een vergelijkbare formule wilt maken. In eerdere versies van Excel voor Mac gebruikt u COMMAND + SHIFT + ENTER.

 • Deze voorbeeldformules werken alleen als het tweede argument van de functie ALS een getal is.

Voorbeelden van geneste functies voor AANTAL en ALS

Naar boven

Tellen hoe vaak meerdere tekst- of numerieke waarden voorkomen door de functies SOM en ALS te combineren

In de volgende voorbeelden combineren we de functies ALS en SOM. Eerst worden de waarden in bepaalde cellen getest door de functie ALS, en als het resultaat van de test WAAR is, worden de waarden die aan de voorwaarde voldoen opgeteld met de functie SOM.

Voorbeeld 1

Voorbeeld 1: SOM en ALS genest in een formule

De bovenstaande functie stelt dat als C2:C7 de waarden Buchanan en Dodsworth bevat, de SOM-functie de som moet weergeven van records waar aan de voorwaarde is voldaan. De formule vindt drie records voor Buchanan en een voor Dodsworth binnen het opgegeven bereik en geeft 4 weer.

Voorbeeld 2

Voorbeeld 2: SOM en ALS genest in een formule

De bovenstaande functie stelt dat als D2:D7 waarden bevat die lager dan $ 9.000 of hoger dan $ 19.000 zijn, SOM de som moet weergeven van alle records waar aan de voorwaarde is voldaan. De formule vindt twee records, D3 en D5, met waarden die lager zijn dan $ 9.000 en vervolgens D4 en D6 met waarden die hoger zijn dan $ 19.000, en geeft 4 weer.

Voorbeeld 3

Voorbeeld 3: SOM en ALS genest in een formule

Met de bovenstaande functie wordt aangegeven of D2: D7 facturen voor Blaauboer bevat voor minder dan $9000, moet de som worden weergegeven van de som van records waaraan aan de voorwaarde is voldaan. De formule vindt dat C6 aan de voorwaarde voldoet en geeft 1 weer.

Belangrijk: De formules in dit voorbeeld moeten als matrixformules worden ingevoerd. Dat betekent dat u op F2 drukt en vervolgens op Ctrl+Shift+Enter drukt. Gebruik COMMAND +Shift+Enter in oudere versies van Excel voor Mac.

Raadpleeg de volgende Engelstalige Knowledge Base-artikelen voor nog meer tips:

Naar boven

Cellen in een kolom of rij in een draaitabel tellen

Een draaitabel bevat een overzicht van uw gegevens waarmee u de gegevens kunt analyseren en inzoomen, zodat u de categorieën kunt kiezen waarin u de gegevens wilt weergeven.

U maakt snel een draaitabel door een cel in een gegevensbereik of een Excel-tabel te selecteren en vervolgens op het tabblad Invoegen te klikken op Draaitabel in de groep Tabellen.

Voorbeeld van een draaitabel en hoe de velden gerelateerd zijn aan de lijst Velden.

Laten we eens kijken naar een voorbeeldscenario met een spreadsheet voor verkoopgegevens, waarin u kunt tellen hoeveel verkoopwaarden er zijn voor golf en tennis voor specifieke kwartalen.

Opmerking: Voor een interactieve ervaring kunt u deze stappen uitvoeren op de voorbeeldgegevens in het draaitabel blad in de downloadbare werkmap.

 1. Vul de volgende gegevens in een Excel-spreadsheet in.

  Voorbeeldgegevens voor draaitabel
 2. Selecteer A2:C8

 3. Klik op Invoegen > Draaitabel.

 4. Klik in het dialoogvenster Draaitabel maken op Selecteer een tabel of bereik, klik vervolgens op Nieuw werkblad en klik daarna op OK.

  Er wordt een lege draaitabel gemaakt in een nieuw werkblad.

 5. Ga als volgt te werk in het deelvenster Draaitabelvelden:

  1. Sleep Sport naar het gebied Rijen.

  2. Sleep Kwartaal naar het gebied Kolommen.

  3. Sleep Verkoop naar het gebied Waarden.

  4. Herhaal stap c.

   De veldnaam wordt onder zowel Draaitabel als Waarden weergegeven als SomvanVerkoop2.

   Het deelvenster Draaitabelvelden ziet er nu als volgt uit:

   Draaitabelvelden
  5. Klik in het gebied Waarden op de pijl-omlaag naast SomvanVerkoop2 en selecteer Waardeveldinstellingen.

  6. Ga als volgt te werk in het dialoogvenster Waardeveldinstellingen:

   1. Selecteer in de sectie Waardeveld samenvatten opAantal.

   2. Wijzig de naam in het veld Aangepaste naam in Aantal.

    Dialoogvenster Waardeveldinstellingen
   3. Klik op OK.

  De draaitabel geeft het aantal records voor golf en tennis in kwartaal 3 en kwartaal 4 weer, inclusief de verkoopcijfers.

  Draaitabel

Naar boven

Tellen wanneer gegevens lege waarden bevatten

U kunt werkbladfuncties gebruiken om cellen te tellen die gegevens bevatten of die leeg zijn.

Niet-lege cellen in een bereik tellen met behulp van de functie AANTALARG

Gebruik de functie AANTALARG om alleen cellen te tellen in een bereik die waarden bevatten.

Wanneer u cellen gaat tellen, wilt u lege cellen misschien negeren omdat alleen cellen met waarden voor u relevant zijn. U wilt bijvoorbeeld het totale aantal verkopers tellen dat een verkoop heeft gemaakt (kolom D).

Een voorbeeld van AANTALARG

Met AANTALARG worden de lege waarden genegeerd in D3, D4, D8 en D11 en worden alleen de cellen geteld die waarden bevatten in kolom D. Met de functie vindt u zes cellen in kolom D met waarden en wordt 6 weergegeven als uitvoer.

Naar boven

Niet-lege cellen in een lijst tellen met bepaalde voorwaarden met behulp van de functie DCOUNTa.

Gebruik de functie DBAANTALC om de niet-lege cellen te tellen in een kolom met records in een lijst of database die voldoen aan de opgegeven voorwaarden.

In het volgende voorbeeld wordt de functie dcounta gebruikt om het aantal records in de database te tellen dat deel uitmaakt van het bereik a1: B10. In deze voorwaarden moet de product-ID-waarde groter zijn dan of gelijk is aan 2000 en moet de waarde van de classificatie groter zijn dan of gelijk zijn aan 50.

Een voorbeeld van de functie dcounta.

Met DCOUNTa vindt u twee rijen die voldoen aan de voorwaarden: rijen 2 en 4, en wordt de waarde 2 als resultaat gegeven.

Naar boven

Lege cellen in een aaneengesloten bereik tellen met behulp van de functie AANTAL.LEGE.CELLEN

Gebruik de functie COUNTBLANK om het aantal lege cellen in een aaneengesloten bereik te retourneren (cellen zijn aaneengesloten als de cellen allemaal met een niet-verbroken volgorde zijn verbonden). Als een cel een formule bevat die lege tekst retourneert (""), wordt die meegeteld.

Wanneer u cellen gaat tellen, kan het soms handig zijn om ook cellen mee te tellen die leeg zijn. In het volgende voorbeeld van een werkblad verkoop boodschappen. Stel dat u wilt weten hoeveel cellen de verkoopcijfers niet hebben genoemd.

Een voorbeeld van COUNTBLANK

Opmerking: De werkbladfunctie COUNTBLANK biedt de beste manier om het aantal lege cellen in een bereik te bepalen, maar dit werkt niet goed als de cellen met belangrijke cellen in een gesloten werkmap staan of wanneer ze geen aaneengesloten bereik vormen. Het Knowledge Base-artikel XL: wanneer u Sum (if ()) in plaats van countblank () gebruikt , kunt u zien hoe u de matrixformule SUM (if ()) in deze gevallen gebruikt.

Naar boven

Lege cellen in een niet-aaneengesloten bereik tellen met behulp van een combinatie van de functies SOM en ALS

Gebruik een combinatie van de functies som en als . In het algemeen doet u dit door de functie als in een matrixformule te gebruiken om te bepalen of een cel waarnaar wordt verwezen, een waarde bevat en vervolgens de waarde van onwaar waarden die door de formule worden geretourneerd, wordt opgeteld.

Bekijk enkele voorbeelden van de combinaties van functies SOM en als in een eerder sectie tellen hoe vaak meerdere tekst-of numerieke waarden voorkomen met de functies SOM en als in dit onderwerp.

Naar boven

Unieke waarden in een bereik tellen

U kunt unieke waarden in een bereik tellen met behulp van een draaitabel, aantal. als, de functies SOM en alsen hetdialoogvenster Geavanceerd filter .

Het aantal unieke waarden in een lijstkolom tellen met behulp van een geavanceerd filter

Gebruik het dialoogvenster Geavanceerd filter om de unieke waarden te vinden in een kolom met gegevens. U kunt de waarden ter plekke filteren of extraheren en op een nieuwe locatie plakken. Vervolgens kunt u de functie RIJEN gebruiken om het aantal items in het nieuwe bereik te tellen.

Als u geavanceerde filter wilt gebruiken, klikt u op het tabblad gegevens en klikt u in de groep sorteren & filteren op Geavanceerd.

In de volgende afbeelding ziet hoe u het geavanceerde filter gebruikt om alleen de unieke records naar een nieuwe locatie in het werkblad te kopiëren.

Geavanceerd filter

In de volgende afbeelding bevat kolom E de waarden die zijn gekopieerd uit het bereik in kolom D.

Een kolom gekopieerd vanaf een andere locatie

Notities: 

 • Als u de gegevens op hun plaats filtert, worden de waarden niet uit het werkblad verwijderd: een of meer rijen zijn mogelijk verborgen. Klik op het tabblad gegevens in de groep sorteren & filter op wissen om deze waarden weer te geven.

 • Als u alleen snel het aantal unieke waarden wilt zien, selecteert u de gegevens nadat u het geavanceerde filter hebt gebruikt (selecteer de gefilterde of de gekopieerde gegevens) en kijkt u vervolgens op de statusbalk. De waarde Aantal op de statusbalk geeft het aantal unieke waarden aan.

Zie filteren met geavanceerde criteria voor meer informatie.

Naar boven

Het aantal unieke waarden in een bereik tellen die voldoen aan een of meer voorwaarden met behulp van de functies als, som, interval, MATCH en lengte

Gebruik verschillende combinaties van de functies ALS, SOM, INTERVAL, MATCH en LENGTE.

Zie voor meer informatie en voorbeelden de sectie ' het aantal unieke waarden tellen aan de hand van functies ' in het artikel unieke waarden onder duplicaten tellen.

Naar boven

Speciale gevallen (alle cellen tellen, het aantal woorden tellen)

U kunt het aantal cellen of het aantal woorden in een bereik tellen met behulp van verschillende combinaties van werkbladfuncties.

Het totale aantal cellen in een bereik tellen met behulp van de functies RIJEN en KOLOMMEN

Stel dat u de omvang van een groot werkblad wilt bepalen, zodat u kunt beslissen of u berekeningen handmatig of automatisch gaat uitvoeren in de werkmap. Als u alle cellen in een bereik wilt tellen, gebruikt u een formule waarmee u de retourwaarden met behulp van de functies rijen en kolommen kunt vermenigvuldigen. Zie de volgende afbeelding voor een voorbeeld:

Voorbeeld van de functie rijen en kolommen om het aantal cellen in een bereik te tellen

Naar boven

Woorden in een bereik tellen met behulp van een combinatie van de functies SOM, als, lengte, TRIM en substitueren

U kunt een combinatie van de functies som, als, lengte, Trimen substitueren gebruiken in een matrixformule. In het volgende voorbeeld ziet u het resultaat van het gebruik van een geneste formule om het aantal woorden in een bereik van 7 cellen te zoeken (3 van die niet leeg zijn). Een deel van de cellen bevat voorloop of achteraan spaties: met de functies Trim en substitueren verwijdert u deze extra spaties voordat er wordt geteld. Zie het volgende voorbeeld:

Voorbeeld van een geneste formule voor het tellen van woorden

Voor de bovengenoemde formule werkt nu goed, dan moet u dit een matrixformule maken, anders #VALUE wordt de formule als resultaat gegeven. fout. Klik hiervoor op de cel met de formule en druk op CTRL + SHIFT + ENTER op de formulebalk. Excel voegt een gekruld haakje aan het begin en het einde van de formule toe, waardoor het een matrixformule is.

Zie voor meer informatie over matrixformules een overzicht van formules in Excel en Maak een matrixformule.

Naar boven

Berekeningen en tellingen weergeven op de statusbalk

Wanneer een of meer cellen zijn geselecteerd, wordt informatie over de gegevens in die cellen weergegeven op de statusbalk van Excel. Als er bijvoorbeeld vier cellen in het werkblad zijn geselecteerd en die cellen bevatten de waarde 2, 3, een tekenreeks (bijvoorbeeld 'cloud') en 4, kunnen de volgende waarden tegelijkertijd op de statusbalk worden weergegeven: Gemiddelde, Aantal, Numeriek, Min, Max en Som. Klik met de rechtermuisknop op de statusbalk om een of meer van deze waarden weer te geven of te verbergen. Deze waarden worden weergegeven in de volgende afbeelding.

statusbalk

Naar boven

Hebt u een specifieke vraag over Excel?

Stel een vraag op het forum van de Excel-community

Help ons Excel verbeteren

Hebt u suggesties voor het verbeteren van de volgende versie van Excel? Als dat het geval is, kijk dan eens naar de onderwerpen op Excel User Voice (Engelstalig)

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×