Manieren om een RTF-vak aan te passen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Nadat u een RTF-vak invoegt in een formuliersjabloon kunt u het aanpassen door de eigenschappen en instellingen te wijzigen in het dialoogvenster Eigenschappen van RTF-vak. Om dit dialoogvenster te openen dubbelklikt u in de formuliersjabloon op het RTF-vak waarvan u de eigenschappen wilt wijzigen.

In de onderstaande tabel worden een aantal van de manieren beschreven waarop u een RTF-vak kunt aanpassen, plus de redenen om dit eventueel te doen. Het doel van de tabel is niet om gedetailleerde proceduregegevens aangaande de opties in het dialoogvenster Eigenschappen van RTF-vak te bieden, maar geeft u wel een idee van alle verschillende opties die beschikbaar zijn.

Notities : 

  • Als u een voor browsers compatibele formuliersjabloon ontwerpt, zijn bepaalde functies in het dialoogvenster Eigenschappen van RTF-vak niet beschikbaar. U kunt bijvoorbeeld niet op selectieve wijze RTF-opmaakopties opgeven, bijvoorbeeld tekenopmaak of alinea-einden.

  • Als het ontwerp van de formuliersjabloon is gebaseerd op een database, een schema of een andere bestaande gegevensbron, kan het zijn dat u niet alle aspecten van een besturingselement kunt aanpassen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u wel de grootte van het besturingselement kunt aanpassen, maar niet de veld- of groepsnaam, omdat deze zijn afgeleid van de bestaande gegevensbron.

Tabblad

Taak

Details

Gegevens

De naam van het gekoppelde veld wijzigen

Wanneer u een nieuwe, lege formuliersjabloon ontwerpt, kunt u het standaardveld wijzigt of groepsnaam voor een besturingselement te vestigen dat duidelijker wanneer u met de gegevensbron werkt is. Een veld met de naam "MeetingNotes" is bijvoorbeeld gemakkelijker te begrijpen dan een veld met de naam "veld1."

Opmerking : Het wijzigen van de veldnaam heeft geen effect op de binding tussen een RTF-vak en een veld in de gegevensbron. Als u een RTF-vak aan een ander veld wilt binden, klikt u met de rechtermuisknop in het RTF-vak en klikt u vervolgens op Binding wijzigen in het snelmenu.

Gegevens

Een standaardwaarde opgeven

Als u standaardtekst wilt worden weergegeven in een besturingselement wanneer een gebruiker het formulier voor het eerst opent, kunt u die tekst typen in het vak waarde . U kunt ook de waarde van een ander veld in de gegevensbron gebruiken als de standaardwaarde voor een besturingselement. Standaardwaarden verschillen van de tijdelijke aanduiding voor tekst (verderop in dit artikel wordt beschreven) in dat deze altijd worden opgeslagen als de gegevens in het (.xml)-formulierbestand.

Gegevens

Gegevensvalidatie toevoegen

Klik op Gegevensvalidatie om op te geven van regels voor gegevensvalidatie voor het besturingselement. Stel dat u nodig hebt deel getallen in een specifieke notatie wordt ingevoerd, drie, en vervolgens een streepje, en klik vervolgens twee meer nummers, u kunt gegevensvalidatie gebruiken om ervoor te zorgen dat gebruikers overeenstemming met dit patroon zijn.

Weergave

Alinea-einden inschakelen

Alinea-einden zijn standaard ingeschakeld voor RTF-vakken, zodat gebruikers alinea's met informatie in het RTF-vak kunnen typen. Als u dit onmogelijk wilt maken, schakelt u het selectievakje Alinea-einden uit. Inschakelen van alinea-einden in RTF-vakken wordt niet ondersteund in browsercompatibele formuliersjablonen.

Weergave

Tekenopmaak inschakelen

Tekenopmaak is standaard ingeschakeld voor RTF-vakken, zodat gebruikers de tekst die ze in het RTF-vak typen kunnen opmaken. Als u dit onmogelijk wilt maken, schakelt u het selectievakje Tekenopmaak uit. Inschakelen van tekenopmaak in RTF-vakken wordt niet ondersteund in browsercompatibele formuliersjablonen.

Weergave

Volledige RTF-tekst inschakelen

Het selectievakje Tekst met volledige opmaak (afbeeldingen, tabellen enz.) in het dialoogvenster Eigenschappen van RTF-vak is standaard ingeschakeld, zodat gebruikers afbeeldingen en tabellen kunnen invoegen in het RTF-vak. U kunt opgeven dat gebruikers afbeeldingen in het formulier kunnen insluiten, waardoor de afbeeldingsgegevens zelf worden opgeslagen in het onderliggende formulierbestand (.XML), of koppelingen naar afbeeldingen kunnen opgeven, waardoor een hyperlinkverwijzing naar de afbeelding wordt opgeslagen in het XML-bestand. Sommige instellingen worden niet ondersteund in browsercompatibele formuliersjablonen, zoals het inschakelen van gekoppelde afbeeldingen in RTF-vakken.

Weergave

Tijdelijke tekst weergeven

Als u gebruikers wilt laten weten welke gegevens in het RTF-vak moeten worden ingevoerd, kunt u instructies typen in het vak Tijdelijke aanduiding. Als u bijvoorbeeld een bepaalde voorkeur heeft aangaande de manier waarop gebruikers het RTF-vak invullen, kunt u daar in de tijdelijke tekst aanwijzingen voor geven.

Net als een standaardwaarde verschijnt ook een tijdelijke aanduiding voor een besturingselement voor tekstinvoer wanneer een gebruiker een formulier voor het eerst opent. De tijdelijke aanduiding voor tekst verschilt echter op drie punten van standaardwaarden:

  • Tijdelijke tekst wordt nooit opgeslagen in de vorm van gegevens in het formulierbestand (.XML).

  • In tegenstelling tot een standaardwaarde, die als normale tekst in een besturingselement wordt weergegeven, wordt een tijdelijke aanduiding altijd minder helder weergegeven.

  • In tegenstelling tot een standaardwaarde worden tijdelijke aanduidingen niet ondersteund in browsercompatibele formuliersjablonen.

Weergave

Het RTF-vak op alleen-lezen instellen

Als u wilt voorkomen dat gebruikers de inhoud van een besturingselement wijzigen, selecteert u de alleen-lezen selectievakje. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld in één weergave Typ gegevens in een tekstvak met opmaak. Gebruikers mogelijk Bekijk wat ze getypt in een alleen-lezen-versie van het vak tekst met opmaak in een weergave tweede, samenvatting. Een alleen-lezen RTF-vak wordt niet weergegeven in het formulier grijs gebruikers kunnen geen informatie typen in het vak tekst met opmaak.

Weergave

De spellingcontrole uitschakelen

Als u het gebruikers onmogelijk wilt maken om de spelling te controleren van een tekst in een RTF-vak kunt u het selectievakje Spellingcontrole inschakelen uitschakelen, dat standaard is ingeschakeld. U kunt bijvoorbeeld de spellingcontrole uitschakelen voor RTF-vakken waarin eigennamen worden weergegeven.

Weergave

Tekstterugloop uitschakelen

Tekstterugloop is standaard ingeschakeld in RTF-vakken. Als u de tekstterugloop wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje Tekstterugloop uit. Als tekstterugloop is ingeschakeld kunt u schuifopties selecteren in de lijst Schuiven. U kunt bijvoorbeeld schuifbalken laten weergeven in het RTF-vak wanneer gebruikers meer tekst in het RTF-vak typen dan standaard kan worden weergegeven. De schuifopties werken alleen naar behoren als het RTF-vak een vaste hoogte en breedte heeft.

Weergave

Voorwaardelijke opmaak toevoegen

Klik op Voorwaardelijke opmaak als u wilt openen van het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak , waar u het uiterlijk van een besturingselement, inclusief de zichtbaarheid, op basis van waarden die gebruikers in het formulier invoeren kunt wijzigen. U kunt bijvoorbeeld voorwaardelijke opmaak gebruiken om te verbergen een RTF-vak, tenzij een specifieke selectievakje is ingeschakeld.

Grootte

Grootte, opvulling en marges aanpassen

U kunt handmatig de grootte van een besturingselement opgeven door waarden in te voeren in het vak Hoogte en Breedte. U kunt ook de ruimte binnen en buiten het besturingselement aanpassen door de opvulling (de bufferruimte rond de inhoud van het besturingselement) of de marges (de ruimte tussen de rand van het besturingselement en omringende tekst of besturingselementen in de formuliersjabloon) te wijzigen.

Grootte

Het RTF-vak uitlijnen met het bijbehorende label

Als u de tekst in een RTF-vak beter wilt laten uitlijnen met het bijbehorende label klikt u op de knop Uitlijnen. Wanneer u een RTF-vak uitlijnt, wijzigt Microsoft Office InfoPath de bestaande waarde in het vak Hoogte in auto. Hierdoor wordt het RTF-vak minder hoog, zodat de tekst in het vak beter wordt uitgelijnd met de omringende tekst. Ook de instellingen voor opvulling en marges worden bijgesteld.

Geavanceerd

Scherminfo opgeven

Als u een beschrijvende tekst wilt laten weergeven wanneer gebruikers de muisaanwijzer over het besturingselement bewegen, geeft u de gewenste tekst op in het vak Scherminfo. Toegankelijkheidsfuncties, zoals hulpprogramma's voor schermrevisie die scherminformatie leveren in de vorm van spraak of brailleweergave, zijn voor de interpretatie van informatie voor gebruikers vaak van deze scherminfo afhankelijk.

Geavanceerd

De tabvolgorde wijzigen

U kunt de positie van een besturingselement in de tabvolgorde van de formuliersjabloon wijzigen. De tabvolgorde is de volgorde waarin in een formulier de focus naar het volgende veld of object wordt verplaatst als gebruikers op TAB of SHIFT+TAB drukken. De tabvolgorde-instelling is voor alle besturingselementen in een formuliersjabloon standaard ingesteld op 0, maar de tabvolgorde begint met 1. Dit betekent dat eerst elk besturingselement met het cijfer 1 in het vak Tabvolgorde wordt weergegeven als gebruikers op de toets TAB drukken. Daarna wordt elk besturingselement met het cijfer 2 in de Tabvolgorde weergegeven, enz. Besturingselementen met het cijfer 0 worden het laatst weergegeven in het vak Tabvolgorde. Als u besturingselementen in de tabvolgorde wilt overslaan, geeft u -1 op in het vak Tabvolgorde.

Geavanceerd

Een sneltoets toewijzen

U kunt een letter of cijfer in het vak Toegangstoets typen om een sneltoets op te geven. Met sneltoetsen kunnen gebruikers naar een besturingselement navigeren door op een combinatie van toetsen te drukken in plaats van de muis te verplaatsen. Als u sneltoetsen in uw formulier gebruikt, moet u gebruikers op de een of andere manier laten weten dat deze sneltoetsen bestaan. U kunt bijvoorbeeld (ALT+S) achter een tekstvaklabel typen om gebruikers te laten weten dat er een sneltoets bestaat voor een Verkoper-tekstvak.

Geavanceerd

Samenvoegingsacties opgeven en aanpassen

Klik op Instellingen voor het samenvoegen als u wilt opgeven hoe gegevens die gebruikers in het besturingselement invoeren moet worden weergegeven wanneer er meerdere formulieren worden gecombineerd. U kunt bijvoorbeeld aanduiding voor elk object uit een RTF-vak met een bepaald woord of een puntkomma als scheidingsteken tussen elk item.

Geavanceerd

De ViewContext-identificatie voor het RTF-vak ophalen

U kunt de waarde ViewContext gebruiken om aan te geven van het besturingselement in de code. Bijvoorbeeld als u de waarde ViewContext kent, kunt u die waarde met de methode ExecuteAction van het object View om uit te voeren via een programma een handeling van de XML-gegevens die afhankelijk is van het besturingselement.

Geavanceerd

Een invoerbereik opgeven en aanpassen

Klik op Invoerbereik om op te geven welk type gebruikersinvoer is bedoeld voor het besturingselement. Dit kan helpen om de herkenning van handgeschreven en gesproken invoer voor het besturingselement te verbeteren. Als u bijvoorbeeld het invoerbereik IS_URL gebruikt voor het besturingselement, worden spaties tussen woorden genegeerd in InfoPath.

Browserformulieren

Instellingen aanpassen voor het weer op de server plaatsen van gegevens

Het tabblad browserformulieren verschijnt alleen tijdens het ontwerpen van een browsercompatibele formuliersjabloon. Hiermee kunt u regelen of gegevens worden verzonden naar de server wanneer gebruikers gegevens in het vak tekst met opmaak wijzigen.

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×