Manieren om een RTF-vak aan te passen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Nadat u een RTF-vak op formuliersjabloon hebt ingevoegd, kunt u deze aanpassen door het wijzigen van de eigenschappen en instellingen in het dialoogvenster Eigenschappen van RTF-vak . Dubbelklik op de RTF-vak waarvan eigenschappen die u wilt wijzigen om dit dialoogvenster, klik op de formuliersjabloon te openen.

De volgende tabel worden enkele van de manieren waarop u een tekstvak met opmaak kunt aanpassen en biedt redenen waarom u eventueel te doen. Hoewel de tabel is niet bedoeld om gedetailleerde procedurele informatie over de opties in het dialoogvenster Eigenschappen van RTF-vak , geeft maar u wel een idee van het bereik van de opties die beschikbaar zijn.

Notities: 

  • Als u een voor browsers compatibele formuliersjabloonontwerpt, zijn bepaalde functies in het dialoogvenster Eigenschappen van RTF-vak niet beschikbaar. U kunt geen opmaakopties van de tekst met opmaak, zoals teken of alinea-einden bijvoorbeeld selectief opgeven.

  • Als de formuliersjabloon is gebaseerd op een database, schema of andere bestaande gegevensbron, kunt u mogelijk niet alle aspecten van een besturingselement aanpassen. Zoals u mogelijk de grootte van het besturingselement, maar niet de veld of groep naam, wijzigen die zijn afgeleid van de bestaande gegevensbron.

Tabblad

Taak

Beschrijving

Gegevens

De naam van het bijbehorende veld wijzigen

Wanneer u een nieuwe, lege formuliersjabloon ontwerpt, kunt u het standaardveld wijzigt of groepsnaam voor een besturingselement te vestigen dat duidelijker wanneer u met de gegevensbron werkt is. Een veld met de naam "MeetingNotes" is bijvoorbeeld gemakkelijker te begrijpen dan een veld met de naam "veld1."

Opmerking: De naam van het veld wijzigt, wordt de binding tussen een RTF-vak en een veld in de gegevensbron niet gewijzigd. Als u een RTF-vak binden aan een ander veld wilt, met de rechtermuisknop op het vak tekst met opmaak en klik vervolgens op Binding wijzigen in het snelmenu te openen.

Gegevens

Een standaardwaarde opgeven

Als u standaardtekst wilt worden weergegeven in een besturingselement wanneer een gebruiker het formulier voor het eerst opent, kunt u die tekst typen in het vak waarde . U kunt ook de waarde van een ander veld in de gegevensbron gebruiken als de standaardwaarde voor een besturingselement. Standaardwaarden verschillen van de tijdelijke aanduiding voor tekst (verderop in dit artikel wordt beschreven) in dat deze altijd worden opgeslagen als de gegevens in het (.xml)-formulierbestand.

Gegevens

Gegevensvalidatie toevoegen

Klik op Gegevensvalidatie om op te geven van regels voor gegevensvalidatie voor het besturingselement. Stel dat u nodig hebt deel getallen in een specifieke notatie wordt ingevoerd, drie, en vervolgens een streepje, en klik vervolgens twee meer nummers, u kunt gegevensvalidatie gebruiken om ervoor te zorgen dat gebruikers overeenstemming met dit patroon zijn.

Weergave

Alinea-einden inschakelen

Alinea-einden zijn standaard ingeschakeld voor RTF-vakken, zodat gebruikers alinea's met informatie in het vak tekst met opmaak kunnen typen. Als u voorkomen dat gebruikers dit doet wilt, schakelt u het selectievakje alinea-einden . Alinea-einden in RTF-vakken inschakelen wordt niet ondersteund in browsercompatibele formuliersjablonen.

Weergave

Tekenopmaak inschakelen

Standaard is tekenopmaak ingeschakeld voor RTF-vakken zodat gebruikers de tekst die wordt ingevoerd in het vak tekst met opmaak kunnen opmaken. Als u voorkomen dat gebruikers dit doet wilt, schakelt u het selectievakje tekenopmaak . Inschakelen van tekenopmaak in RTF-vakken wordt niet ondersteund in browsercompatibele formuliersjablonen.

Weergave

Volledige RTF-inschakelen

Het selectievakje Volledig opgemaakte tekst (afbeeldingen, tabellen, enzovoort) is standaard geselecteerd in het dialoogvenster Eigenschappen van RTF-vak , zodat gebruikers, afbeeldingen en tabellen in het vak tekst met opmaak invoegen kunnen. U kunt opgeven dat gebruikers kunnen insluiten van afbeeldingen in het formulier waarin de werkelijke afbeeldingsgegevens op het onderliggende (.xml)-formulierbestand wordt opgeslagen, of een koppeling afbeeldingen, die wordt een hyperlinkverwijzing naar de afbeelding opgeslagen in het XML-bestand. Bepaalde instellingen worden niet ondersteund in browsercompatibele formuliersjablonen, zoals het inschakelen van gekoppelde afbeeldingen in RTF-vakken.

Weergave

Tijdelijke aanduiding voor tekst weergeven

Als u geven richtlijnen aan uw gebruikers over welke gegevens wilt invoeren in het vak tekst met opmaak, kunt u instructietekst typen in het vak tijdelijke aanduiding . Bijvoorbeeld, hebt u een voorkeur manier waarin u wilt dat gebruikers de RTF-vak invullen, kunt u tekst van tijdelijke aanduiding instructies te geven.

Net als een standaardwaarde tijdelijke aanduiding voor tekst wordt weergegeven in een besturingselement voor een tekstvermelding wanneer een gebruiker een formulier voor het eerst opent. Tijdelijke aanduiding voor tekst is echter anders uit dan standaardwaarden in de volgende drie manieren:

  • Tijdelijke aanduiding voor tekst wordt nooit opgeslagen als de gegevens in het (.xml)-formulierbestand.

  • In tegenstelling tot een standaardwaarde, die wordt weergegeven als normale tekst in een besturingselement, tijdelijke aanduiding voor tekst altijd grijs wordt weergegeven.

  • In tegenstelling tot een standaardwaarde, wordt de tijdelijke aanduiding voor tekst niet ondersteund in browsercompatibele formuliersjablonen.

Weergave

De RTF-vak alleen-lezen te maken

Als u wilt voorkomen dat gebruikers de inhoud van een besturingselement wijzigen, selecteert u de alleen-lezen selectievakje. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld in één weergave Typ gegevens in een tekstvak met opmaak. Gebruikers mogelijk Bekijk wat ze getypt in een alleen-lezen-versie van het vak tekst met opmaak in een weergave tweede, samenvatting. Een alleen-lezen RTF-vak wordt niet weergegeven in het formulier grijs gebruikers kunnen geen informatie typen in het vak tekst met opmaak.

Weergave

De spellingcontrole uitschakelen

Als u voorkomen dat gebruikers de spellingcontrole van tekst in een RTF-vak wilt, kunt u het selectievakje spellingcontrole inschakelen , die standaard is ingeschakeld wissen. U kunt bijvoorbeeld de spellingcontrole voor uitgebreide tekstvakken waarin eigennamen uitschakelen.

Weergave

Tekstterugloop uitschakelen

Tekstterugloop is standaard ingeschakeld in RTF-vakken. Als u voorkomen dat tekst wordt tekstterugloop wilt, schakelt u het selectievakje tekst laten teruglopen . Als tekstterugloop is ingeschakeld, kunt u schuifknoppen opties selecteren in de lijst schuiven . U kunt bijvoorbeeld schuifbalken weergeven in het vak tekst met opmaak wanneer gebruikers typen meer tekst dan in het vak tekst met opmaak kunt weergeven al dan niet standaard aanbrengen. Voor opties werkt alleen naar behoren bladeren, moet uw RTF-vak een vaste hoogte en breedte.

Weergave

Voorwaardelijke opmaak toevoegen

Klik op Voorwaardelijke opmaak als u wilt openen van het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak , waar u het uiterlijk van een besturingselement, inclusief de zichtbaarheid, op basis van waarden die gebruikers in het formulier invoeren kunt wijzigen. U kunt bijvoorbeeld voorwaardelijke opmaak gebruiken om te verbergen een RTF-vak, tenzij een specifieke selectievakje is ingeschakeld.

Grootte

Pas de grootte, opvulling en marges

U kunt handmatig het formaat van een besturingselement door het opgeven van waarden in de vakken hoogte en breedte opgeven. U kunt ook de afstand binnen en buiten het besturingselement door de opvulling, dat wil zeggen de hoeveelheid bufferruimte omringende inhoud van het besturingselement, of de marges te wijzigen, dat wil de hoeveelheid ruimte tussen de rand van het besturingselement en de omringende tekst zeggen verfijnen of besturingselementen op de formuliersjabloon.

Grootte

De RTF-vak met het label uitlijnen

Beter uitlijnen voor de tekst in een RTF-vak met het label, klikt u op de knop uitlijnen . Bij het uitlijnen van een RTF-vak, wordt in Microsoft Office InfoPath de huidige waarde in het vak hoogte wijzigt in auto. Hierdoor wordt de hoogte van de RTF-vak zodat de tekst hierin beter wordt uitgelijnd met de omringende tekst. InfoPath ook wijzigingen opvulling en marge-instellingen zo nodig.

Geavanceerd

Scherminfo opgeven

Als u een toelichting worden weergegeven wanneer gebruikers de muisaanwijzer boven het besturingselement, voert u de tekst die u wilt dat in het vak Scherminfo. Hulpmiddelen voor toegankelijkheid, zoals scherm schermrevisie die op het scherm informatie die beschikbaar zijn als computerspraak of een brailleweergave vertrouwen vaak op deze scherminfo interpreteren van informatie voor gebruikers.

Geavanceerd

De tabvolgorde wijzigen

U kunt de positie van een besturingselement in de tabvolgorde van de formuliersjabloon wijzigen. Tabvolgorde is de volgorde waarin in een formulier de focus verplaatsen naar de volgende veld of object wordt verplaatst als gebruikers druk op TAB of SHIFT + TAB. De standaardinstelling voor alle besturingselementen in een formuliersjabloon de tabvolgorde is aan 0, maar de tabvolgorde begint met 1. Dat wil zeggen wordt een besturingselement met 1 in het vak tabvolgorde geactiveerd eerst wanneer gebruikers op de TAB-toets drukt. Een besturingselement met 2 in het vak tabvolgorde wordt geactiveerd tweede, enzovoort. Besturingselementen met 0 in het vak tabvolgorde worden als laatste in de tabvolgorde geactiveerd. Als u overslaan besturingselementen in de tabvolgorde wilt, voert u -1 in het vak tabvolgorde .

Geavanceerd

Een sneltoets toewijzen

U kunt een letter of cijfer typen in het vak toegangstoets kunt u een sneltoets opgeven. Sneltoetsen gebruiken waarmee kunnen gebruikers om te navigeren naar een besturingselement door te drukken een combinatie van toetsaanslagen, in plaats van de muis. Als u besluit om sneltoetsen gebruiken in de formuliersjabloon, moet u aan gebruikers communiceren dat deze sneltoetsen bestaan. Typ (ALT + S) mogelijk u bijvoorbeeld achter het label van een tekstvak te laten weten dat er een sneltoets voor een tekstvak verkoper is.

Geavanceerd

Opgeven en uw Samenvoegingsacties aanpassen

Klik op Instellingen voor het samenvoegen als u wilt opgeven hoe gegevens die gebruikers in het besturingselement invoeren moet worden weergegeven wanneer er meerdere formulieren worden gecombineerd. U kunt bijvoorbeeld aanduiding voor elk object uit een RTF-vak met een bepaald woord of een puntkomma als scheidingsteken tussen elk item.

Geavanceerd

De identificatie ViewContext voor de RTF-vak ophalen

U kunt de waarde ViewContext gebruiken om aan te geven van het besturingselement in de code. Bijvoorbeeld als u de waarde ViewContext kent, kunt u die waarde met de methode ExecuteAction van het object View om uit te voeren via een programma een handeling van de XML-gegevens die afhankelijk is van het besturingselement.

Geavanceerd

Opgeven en een invoerbereik aanpassen

Klik op Invoerbereik als het type van de invoer van de gebruiker die is bedoeld voor het besturingselement wilt opgeven. Dit kan helpen verbeteren van de opname van handschrift en spraak voor het besturingselement. Als u de IS_URL invoerbereik voor het besturingselement gebruikt, weet InfoPath bijvoorbeeld om spaties tussen woorden te negeren.

Browserformulieren

Instellingen voor het posten van gegevens terug naar de server aanpassen

Het tabblad browserformulieren verschijnt alleen tijdens het ontwerpen van een browsercompatibele formuliersjabloon. Hiermee kunt u regelen of gegevens worden verzonden naar de server wanneer gebruikers gegevens in het vak tekst met opmaak wijzigen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×