Manieren om een knop aan te passen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Nadat u een knop invoegt in een formuliersjabloon kunt u hem aanpassen door eigenschappen en instellingen te wijzigen in het dialoogvenster Eigenschappen voor knop. Om dit dialoogvenster te openen dubbelklikt u in de formuliersjabloon op de knop waarvan u de eigenschappen wilt wijzigen.

In de onderstaande tabel worden een aantal van de manieren beschreven waarop u een knop kunt aanpassen, plus de redenen om dit eventueel te doen. De tabel biedt geen gedetailleerde proceduregegevens aangaande de opties in het dialoogvenster Eigenschappen voor knop, maar geeft u wel een idee van alle verschillende opties die beschikbaar zijn.

Tabblad

Taak

Details

Algemeen

Een actie toewijzen aan de knop

Klik in de lijst actie definiëren wat u wilt er gebeurt als de gebruiker op de knop klikt. Als u wilt dat de knop naar één gegevensbron verzenden, klikt u op verzenden. Als u wilt regels of aangepaste code worden uitgevoerd wanneer u de knop wordt geklikt, klikt u op regels en aangepaste Code.

Beschikbare acties

De acties Verzenden en Regels en aangepaste code zijn altijd beschikbaar. Welke andere knopacties beschikbaar zijn, hangt af van de manier waarop het formulier is ontworpen en van de vraag of de formuliersjabloon een gegevensverbinding bevat die kan worden gebruikt om gegevens op te vragen bij en te verzenden naar externe gegevensbronnen, zoals een database of webservice.

Actie

Beschrijving

Verzenden

Hiermee start u de standaard functionaliteit voor het formulier verzenden, het resultaat is hetzelfde als de gebruiker op verzenden klikt in het menu bestand . Om te starten van een aangepaste actie indienen, selecteert u regels en aangepaste Codeen vervolgens een regel voor het indienen van de gegevens te maken.

Regels en aangepaste code

Met deze actie wordt er een regel of aangepaste code uitgevoerd wanneer de gebruiker op de knop klikt. U kunt bijvoorbeeld een regel maken waarmee gegevens automatisch van een formulier naar een webservice worden verzonden of waarmee de gegevens in de vorm van een e-mailbericht worden verzonden wanneer de gebruiker op de knop klikt. Als u een regel wilt definiëren, klikt u op Regels. Als u code wilt definiëren, klikt u op Formuliercode bewerken.

Query uitvoeren

Als het formulier is verbonden met een database of webservice, wordt met deze actie een query uitgevoerd op een database of webservice op basis van de waarden die zijn ingevoerd in de velden die worden gebruikt om gegevens op te vragen.

Nieuwe record

Als het formulier is aangesloten op een database of webservice, wordt deze actie in de waarden in het formulier gewist zodat een gebruiker kan nieuwe gegevens wilt invoeren.

Verwijderen en verzenden

Als het formulier is aangesloten op een database of webservice, verwijderd deze actie in de records uit de database die in een query zijn geretourneerd.

Vernieuwen

Als het formulier is verbonden met een database of webservice, worden met deze actie de gegevens van de database of webservice die is geretourneerd door een query, vernieuwd.

Formulier bijwerken

Deze actie werkt in een formulier dat is ontworpen om te worden ingevuld in een webbrowser, formuliergegevens in op incrementele wijze. Stel een Totaal uit die wijzigingen die zijn gebaseerd op de waarden die gebruikers in andere besturingselementen op het formulier invoeren. Om te voorkomen dat het formulier vernieuwen wanneer de waarden in deze besturingselementen veranderen, kunt u voorkomen dat gegevens worden verzonden naar de server voor deze specifieke besturingselementen. Vervolgens kunt u de knop naast het vak Totaal , die de gebruiker door te klikken op handmatig vernieuwen de totalen in een Update totalen toevoegen. De knop die is gekoppeld aan de Update formulieractie is zichtbaar wanneer gebruikers weergeven en vul het formulier in de browser.

Algemeen

Het knoplabel wijzigen

Typ de tekst die u op de knop wilt weergeven in het vak Label. Als u wilt dat de tekst op de knop verandert afhankelijk van de waarden in het formulier, klikt u op Formule invoegen Knopafbeelding en selecteert u vervolgens het veld waarin de waarde die u wilt gebruiken is opgeslagen. U kunt bijvoorbeeld een knop maken met het label Verzenden naar Manager, waarbij Manager de naam is die een gebruiker typt in het tekstvak Manager elders op het formulier.

Algemeen

De knopidentificatie ophalen

U kunt de id die op dit tabblad is aangegeven om in programmacode naar de knop te verwijzen. U kunt ook de standaardnaam van de knop-id wijzigen zodat u de naam gemakkelijker kunt onthouden.

Algemeen

Aangepaste code schrijven

Klik op Formuliercode bewerken als u wilt openen Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA), waarin u aangepaste code automatiseren gedrag van de knop kunt schrijven.

Algemeen

Regels toewijzen om het gedrag van de knop te automatiseren

Klik op regels voor het openen van het dialoogvenster regels , waarin u regels die maken kunt wordt uitgevoerd wanneer de knop wordt geklikt. U kunt bijvoorbeeld een regel wordt een nieuw formulier geopend en schakelt u weergaven wanneer gebruikers op de knop instellen.

Weergave

Voorwaardelijke opmaak toevoegen

Klik op Voorwaardelijke opmaak als u wilt openen van het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak , waar u het uiterlijk van een besturingselement, inclusief de zichtbaarheid, op basis van waarden die gebruikers in het formulier invoeren kunt wijzigen. U kunt bijvoorbeeld een of meer knoppen verbergen tenzij een specifieke selectievakje is ingeschakeld door de gebruiker.

Grootte

Grootte, opvulling en marges aanpassen

U kunt handmatig de grootte van een besturingselement opgeven door waarden in te voeren in het vak Hoogte en Breedte. U kunt ook de ruimte binnen en buiten het besturingselement aanpassen door de opvulling (de bufferruimte rond de inhoud van het besturingselement) of de marges (de ruimte tussen de rand van het besturingselement en omringende tekst of besturingselementen in de formuliersjabloon) te wijzigen.

Geavanceerd

Scherminfo opgeven

Als u een beschrijvende tekst wilt laten weergeven wanneer gebruikers de muisaanwijzer over het besturingselement bewegen, geeft u de gewenste tekst op in het vak Scherminfo. Toegankelijkheidsfuncties, zoals hulpprogramma's voor schermrevisie die scherminformatie leveren in de vorm van spraak of brailleweergave, zijn voor de interpretatie van informatie voor gebruikers vaak van deze scherminfo afhankelijk.

Geavanceerd

De tabvolgorde wijzigen

U kunt de positie van een besturingselement in de tabvolgorde van de formuliersjabloon wijzigen. De tabvolgorde is de volgorde waarin in een formulier de focus naar het volgende veld of object wordt verplaatst als gebruikers op TAB of SHIFT+TAB drukken. De tabvolgorde-instelling is voor alle besturingselementen in een formuliersjabloon standaard ingesteld op 0, maar de tabvolgorde begint met 1. Dit betekent dat eerst elk besturingselement met het cijfer 1 in het vak Tabvolgorde wordt weergegeven als gebruikers op de toets TAB drukken. Daarna wordt elk besturingselement met het cijfer 2 in de Tabvolgorde weergegeven, enz. Besturingselementen met het cijfer 0 worden het laatst weergegeven in het vak Tabvolgorde. Als u besturingselementen in de tabvolgorde wilt overslaan, geeft u -1 op in het vak Tabvolgorde.

Geavanceerd

Een sneltoets toewijzen

U kunt een letter of cijfer in het vak Toegangstoets typen om een sneltoets op te geven. Met sneltoetsen kunnen gebruikers naar een besturingselement navigeren door op een combinatie van toetsen te drukken in plaats van de muis te verplaatsen. Als u sneltoetsen in uw formulier gebruikt, moet u gebruikers op de een of andere manier laten weten dat deze sneltoetsen bestaan. U kunt bijvoorbeeld (ALT+S) achter een tekstvaklabel typen om gebruikers te laten weten dat er een sneltoets bestaat voor een Verkoper-tekstvak.

Browserformulieren

Instellingen aanpassen voor het weer op de server plaatsen van gegevens

Het tabblad browserformulieren verschijnt alleen tijdens het ontwerpen van een browsercompatibele formuliersjabloon. Hiermee kunt u regelen of gegevens worden verzonden naar de server wanneer gebruikers op de knop op het formulier.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×