Manieren om een herhalende sectie aan te passen

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Nadat u een herhalende sectie invoegt in een formuliersjabloon kunt u haar aanpassen door de eigenschappen en instellingen te wijzigen in het dialoogvenster Eigenschappen van herhalende sectie. Om dit dialoogvenster te openen dubbelklikt u in de formuliersjabloon op de herhalende sectie waarvan u de eigenschappen wilt wijzigen.

In de onderstaande tabel worden een aantal van de manieren beschreven waarop u een herhalende sectie kunt aanpassen, plus de redenen om dit eventueel te doen. De tabel biedt geen gedetailleerde proceduregegevens aangaande de opties in het dialoogvenster Eigenschappen van herhalende sectie, maar geeft u wel een idee van alle verschillende opties die beschikbaar zijn.

Notities: 

  • Als u een voor browsers compatibele formuliersjabloon ontwerpt, zijn bepaalde functies in het dialoogvenster Eigenschappen van herhalende sectie niet beschikbaar. U kunt bijvoorbeeld niet de instelling inschakelen waardoor gebruikers secties horizontaal kunnen invoegen, naast elkaar.

  • Als het ontwerp van de formuliersjabloon is gebaseerd op een database, een schema of een andere bestaande gegevensbron, kan het zijn dat u niet alle aspecten van een besturingselement kunt aanpassen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u wel de grootte van het besturingselement kunt aanpassen, maar niet de veld- of groepsnaam, omdat deze zijn afgeleid van de bestaande gegevensbron.

Tabblad

Taak

Details

Gegevens

Groepsnaam wijzigen

Wanneer u een nieuwe, lege formuliersjabloon ontwerpt, kunt u het standaardveld wijzigt of groepsnaam voor een besturingselement te vestigen dat duidelijker wanneer u met de gegevensbron werkt is. Een groep met de naam "Afhankelijke" is bijvoorbeeld gemakkelijker te begrijpen dan een groep met de naam 'groep1.' in een formuliersjabloon verzekeringen

Opmerking: Als u de groepsnaam wijzigt, wordt daardoor niet de afhankelijkheid veranderd tussen een herhalende sectie in de formuliersjabloon en een herhalende groep in de gegevensbron. Als u een herhalende sectie van een andere herhalende groep afhankelijk wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop op de herhalende sectie en klikt u vervolgens in het snelmenu op Binding wijzigen.

Gegevens

Voorkomen dat gebruikers secties invoegen en verwijderen

Het selectievakje Gebruikers toestaan de secties in te voegen en te verwijderen is standaard ingeschakeld. Als u dit selectievakje uitschakelt, kunnen gebruikers geen secties invoegen in een herhalende sectie of ze eruit verwijderen. Dit kan van pas komen in rapportagesituaties waarbij u herhalende gegevens wilt weergeven maar niet wilt dat gebruikers deze gegevens wijzigen of meer secties toevoegen.

Gegevens

Menuopdrachten aanpassen

Klik op Wijzigen als u de sectie-eigenschappen verder wilt aanpassen. U kunt bijvoorbeeld het dialoogvenster Opdrachten aanpassen openen, waarmee u de namen en locaties kunt aanpassen van de menuopdrachten die worden gebruikt om secties op het formulier van de gebruiker in te voegen of te verwijderen. Zo kunt u het formulier gebruiksvriendelijker maken. U kunt bijvoorbeeld aangepaste opdrachten toevoegen aan het menu Bewerken waarmee gebruikers herhalende secties uit het formulier kunnen verwijderen.

Gegevens

Tiptekst weergeven of aanpassen

Het selectievakje Invoegknop en tiptekst weergeven is standaard ingeschakeld. U kunt dit selectievakje uitschakelen als u niet wilt dat gebruikers instructies op het formulier zien, of u kunt de instructies aanpassen. Als u bijvoorbeeld een sjabloon voor een verzekeringsformulier hebt waarop gebruikers meeverzekerde personen moeten opgeven in een herhalende sectie, zou u de tekst 'Item invoegen' die onder de herhalende sectie wordt weergegeven kunnen wijzigen in 'Volgende meeverzekerde persoon toevoegen'.

Gegevens

Regels toepassen

Als u op Regels klikt wordt het dialoogvenster Regels geopend, waar u met behulp van regels acties kunt toepassen wanneer gebruikers besturingselementen invoegen of bewerken in de herhalende sectie.

Weergave

Voorwaardelijke opmaak toevoegen

Klik op Voorwaardelijke opmaak als u wilt openen van het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak , waar u het uiterlijk van een besturingselement, inclusief de zichtbaarheid, op basis van waarden die gebruikers in het formulier invoeren kunt wijzigen. U kunt bijvoorbeeld een herhalende sectie verbergen wanneer een gebruiker een bepaald selectievakje op het formulier worden gewist.

Weergave

Gebruikers in staat stellen om secties naast elkaar in te voegen in plaats van onder elkaar.

De optie verticaal herhalen is standaard ingeschakeld. Dit betekent dat als gebruikers herhalende secties toevoegt, deze secties worden weergegeven in een verticale opmaakopties omlaag de lengte van het formulier. U kunt u de herhalende sectie uitvouwen horizontaal in plaats daarvan. Hiermee kunt u om volledig verschillende indelingen te maken. U kunt bijvoorbeeld een formuliersjabloon die lijkt op een agenda maken. De optie Horizontaal herhalen wordt niet ondersteund in browsercompatibele formuliersjablonen.

Weergave

Gegevens filteren

Als u op Gegevens filteren klikt wordt het dialoogvenster Gegevens filteren geopend, waarin u gebruikers in staat kunt stellen om gegevens in een herhalende sectie te filteren op basis van door de gebruiker ingevoerde of elders op het formulier geselecteerde waarden. Als u bijvoorbeeld een herhalende sectie gebruikt om informatie te verzamelen over huidige projecten, kunt u een keuzelijst ontwerpen waarmee gebruikers hun projecten kunnen filteren op status. Gegevens filteren wordt niet ondersteund in browsercompatibele formuliersjablonen.

Hoofd-/detailsectie

Een hoofd-/detailrelatie instellen

Op het tabblad Hoofd-/detailsectie kunt u een hoofd-/detailrelatie instellen tussen een herhalende tabel (het hoofdbesturingselement) en een herhalende sectie (het detailbesturingselement). Als u een relatie van dit type instelt, worden verwante gegevens weergegeven in de herhalende sectie op basis van het item dat door een gebruiker wordt geselecteerd in de herhalende tabel. Hoofd-/detailbesturingselementen worden niet ondersteund in browsercompatibele formuliersjablonen:

Grootte

Grootte, opvulling en marges aanpassen

U kunt handmatig de grootte van een besturingselement opgeven door waarden in te voeren in het vak Hoogte en Breedte. U kunt ook de ruimte binnen en buiten het besturingselement aanpassen door de opvulling (de bufferruimte rond de inhoud van het besturingselement) of de marges (de ruimte tussen de rand van het besturingselement en omringende tekst of besturingselementen in de formuliersjabloon) te wijzigen.

Geavanceerd

De tabvolgorde wijzigen

U kunt de positie van een besturingselement in de tabvolgorde van de formuliersjabloon wijzigen. De tabvolgorde is de volgorde waarin in een formulier de focus naar het volgende veld of object wordt verplaatst als gebruikers op TAB of SHIFT+TAB drukken. De tabvolgorde-instelling is voor alle besturingselementen in een formuliersjabloon standaard ingesteld op 0, maar de tabvolgorde begint met 1. Dit betekent dat eerst elk besturingselement met het cijfer 1 in het vak Tabvolgorde wordt weergegeven als gebruikers op de toets TAB drukken. Daarna wordt elk besturingselement met het cijfer 2 in de Tabvolgorde weergegeven, enz. Besturingselementen met het cijfer 0 worden het laatst weergegeven in het vak Tabvolgorde. Als u besturingselementen in de tabvolgorde wilt overslaan, geeft u -1 op in het vak Tabvolgorde.

Geavanceerd

Scherminfo opgeven

Als u een beschrijvende tekst wilt laten weergeven wanneer gebruikers de muisaanwijzer over het besturingselement bewegen, geeft u de gewenste tekst op in het vak Scherminfo. Toegankelijkheidsfuncties, zoals hulpprogramma's voor schermrevisie die scherminformatie leveren in de vorm van spraak of brailleweergave, zijn voor de interpretatie van informatie voor gebruikers vaak van deze scherminfo afhankelijk.

Geavanceerd

De samenvoegingsinstellingen opgeven en aanpassen

Klik op Instellingen voor het samenvoegen als u wilt opgeven hoe gegevens die gebruikers in het besturingselement invoeren moet worden weergegeven wanneer er meerdere formulieren worden gecombineerd. U kunt bijvoorbeeld de volgorde waarin de herhalende secties worden ingevoegd in de doel-formulier wijzigen.

Geavanceerd

De ViewContext- of xmlToEdit-identificatie ophalen voor de herhalende sectie

Met de waarde van ViewContext of XmlToEdit kunt u naar het besturingselement verwijzen in programmacode. Als u bijvoorbeeld de waarde van ViewContext kent, kunt u die waarde gebruiken in combinatie met de methode ExecuteAction van het object View om via een programma een bewerkingsactie uit te voeren op de XML-gegevens die afhankelijk zijn van het besturingselement. Op soortgelijke wijze kunt u, als u de waarde van XmlToEdit kent, die waarde gebruiken in combinatie met de methode ExecuteAction van het object View om via een programma exemplaren van een herhalend besturingselement in te voegen of te verwijderen. U kunt bijvoorbeeld een xCollection-actie opgeven, zoals xCollection::insert of xCollection::removeAll, en de XmlToEdit-naam, waarmee u opgeeft met welke specifieke xCollection moet worden gewerkt.

Browserformulieren

De instellingen aanpassen voor het weer op de server plaatsen van gegevens

Het tabblad browserformulieren verschijnt alleen tijdens het ontwerpen van een browsercompatibele formuliersjabloon. Hiermee kunt u regelen of gegevens worden verzonden naar de server wanneer gebruikers invoegen of verwijderen van secties in het formulier.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×