Maken, wijzigen of verwijderen van een vergaderverzoek of afspraak in Outlook.com

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt maken, wijzigen of verwijderen van een vergaderverzoek of afspraak Outlook.com.

Welke versie van Outlook.com gebruikt u?

De instructies kunnen enigszins afwijken, afhankelijk van of u de bètaversie van Outlook.com gebruikt. Kies welke versie u gebruikt om de aanwijzingen te zien die voor u van toepassing zijn.

ALS UW POSTVAK ER ZO UITZIET...

ALS UW POSTVAK ER ZO UITZIET...

Schermafbeelding van de linkerbovenhoek van het bètapostvak van Outlook.com.

Zie de instructies voor de bètaversie van Outlook.com.

Schermafbeelding van de linkerbovenhoek van het klassieke postvak van Outlook.com

Zie de instructies voor het klassieke Outlook.com.

Instructies voor de bètaversie van Outlook.com

Opmerking: Dit is momenteel niet mogelijk is om u te maken van vergaderingen in de bètaversie Outlook.com . Deze functie worden uitgevoerd in de toekomst.

Een gebeurtenis is bedoeld voor iets zoals een lunch, oefening voor sport of medisch afspraak die u wilt opnemen in uw agenda.

 1. In de linkerbenedenhoek van de pagina, selecteert u Agenda .

 2. Selecteer nieuwe gebeurtenisboven aan de pagina.

 3. Voer een korte beschrijving van de gebeurtenis, zoals een titel, datum en tijd in het tekstvak.

  Outlook.com biedt voorgestelde locaties op basis van wat u hebt getypt. Selecteer een locatie als deze klopt. Als dit niet wordt weergegeven, kunt u de juiste locatie op de pagina details van de gebeurtenis.

 4. Controleer of de datum, begin- en eindtijd, en locatie, herzien zo nodig in van de gebeurtenis meer informatie. U kunt ook een van deze optioneel items selecteren:

  • Hele dag: Schakel dit selectievakje in als deze gebeurtenis een hele dag duurt.

  • Herhalen: Selecteer een van de opties in de lijst om hiervan een terugkerende vergadering of afspraak te maken en kies vervolgens de datums waarop de reeks wilt beginnen en eindigen.

 5. Klik in de lijst herinneren aanpassen het tijdstip waarop de herinnering desgewenst standaard die is ingesteld op 15 minuten vóór de gebeurtenis.

 6. Klik op Opslaan.

 1. In de linkerbenedenhoek van de pagina, selecteert u Agenda .

 2. Selecteer de gebeurtenis in de agenda en selecteer vervolgens bewerken.

  Als dit een terugkerende vergadering of afspraak is, kies dan ook een van de volgende opties:

  • Deze gebeurtenis: Kies deze optie om te openen en wijzigingen aanbrengen in één agendagebeurtenis.

  • Alle gebeurtenissen in de reeks: Kies deze optie om te openen en wijzigingen aanbrengen in een reeks agendagebeurtenissen.

 3. Verander de gegevens voor de gebeurtenis en selecteer vervolgens Opslaan.

 1. In de linkerbenedenhoek van de pagina, selecteert u Agenda .

 2. Selecteer de gebeurtenis in uw agenda en selecteer verwijderen. Klik in het venster gebeurtenis verwijderen , selecteert u verwijderen opnieuw.

  Als dit een terugkerende gebeurtenis, hebt u een van deze opties te selecteren wanneer u eerst verwijderen selecteert:

  • Deze gebeurtenis: Kies deze optie wilt verwijderen van de gebeurtenis die u hebt geselecteerd in de agenda.

  • Alle gebeurtenissen in de reeks: Kies deze optie wilt verwijderen van de hele reeks gebeurtenissen.

Instructies voor de klassieke versie van Outlook.com

Een vergadering is een kalendergebeurtenis die u aan andere personen stuurt. U maakt een vergaderitem op dezelfde manier als een afspraakitem, alleen nodigt u nu deelnemers uit.

 1. Op de navigatiebalk van Outlook op het startprogramma voor Apps en klik vervolgens op agenda. Selecteer in Outlook.com, agenda onder aan de pagina.

 2. Klik onder de navigatiebalk van Outlook Agenda op Nieuw.

 3. Voeg onder Details een titel en locatie toe.

 4. Kies een begin- en eindtijd. U kunt ook een van deze optionele items selecteren:

  • Hele dag: Schakel dit selectievakje in als deze gebeurtenis een hele dag duurt.

  • Privé: Schakel dit selectievakje in als u niet wilt dat anderen de details van deze kalendergebeurtenis zien.

  • Herhalen: Selecteer een van de opties in de lijst om hiervan een terugkerende vergadering of afspraak te maken en stel vervolgens met de twee nieuwe vakken Van en Tot de datums in waarop de terugkerende gebeurtenis betrekking heeft.

 5. In het vak Herinnering kunt u het tijdstip van de herinnering desgewenst aanpassen; deze is standaard ingesteld op 15 minuten vóór de gebeurtenis.

 6. Als u per e-mail een herinnering naar uzelf (of de deelnemers als dit een vergadering is) wilt sturen, klik dan op Herinnering per e-mail toevoegen en geef de volgende aanvullende informatie op:

  • Herinnering per e-mail: Kies wanneer de herinnering per e-mail wordt verzonden.

  • Herinnering verzenden naar: Kies Mij als u alleen de herinnering alleen naar uzelf wilt sturen (bijvoorbeeld in geval van een afspraak) of Alle deelnemers als u deze wilt verzenden naar iedereen in de vergadering.

  • Herinneringsbericht: Typ hier het bericht dat u wilt verzenden, en klik vervolgens op sluiten.

 7. Voer onder Personen de namen of aliassen in van de personen die u wilt uitnodigen.

 8. Selecteer onder deelnemers, het selectievakje Antwoorden vragen in als u wilt dat mensen waarmee u ze hebt deelneemt aan de vergadering.

 9. Klik onder de navigatiebalk van Outlook op Opslaan als dit een afspraak is die u voor uzelf hebt gemaakt, of klik op Verzenden als dit een vergadering met deelnemers is.

 1. Selecteer de gebeurtenis, bijvoorbeeld een vergadering of afspraak, in de agenda en klik op Bewerken.

  Een agendagebeurtenis bewerken

 2. Als dit een terugkerende vergadering of afspraak is, kies dan ook een van de volgende opties:

  • Exemplaar bewerken: Kies deze optie als u één agendagebeurtenis wilt openen en wijzigen.

  • Reeks bewerken: Kies deze optie als u een reeks agendagebeurtenissen wilt openen en wijzigen.

 3. Verander de gegevens voor de afspraak of vergadering en klik op Opslaan als dit een afspraak is die u hebt gemaakt voor uzelf, of op Verzenden als dit een vergadering is met andere deelnemers is.

 1. Selecteer de vergadering in de agenda en klik opAnnuleren. Klik in het venster Gebeurtenis annuleren op Ja om de gebeurtenis te annuleren. U hebt de mogelijkheid om een bericht voor de genodigden te typen voordat de vergadering wordt geannuleerd.

 2. Als dit een terugkerende vergadering is, selecteer dan een van de volgende opties wanneer u de eerste keer op Annuleren klikt:

  • Exemplaar annuleren: Kies deze optie als u dat exemplaar van de vergadering die u in de agenda hebt geselecteerd, wilt annuleren.

  • Reeks annuleren: Kies deze optie als u de reeks vergaderingen wilt annuleren.

 1. Selecteer de afspraak in uw agenda en selecteer Verwijderen. Klik in het venster Gebeurtenis verwijderen nogmaals op Verwijderen.

 2. Als dit een terugkerende afspraak is, selecteer dan een van de volgende opties wanneer u de eerste keer op Verwijderen klikt:

  • Exemplaar verwijderen: Kies deze optie om het exemplaar te verwijderen dat u in de agenda hebt geselecteerd.

  • Reeks verwijderen: Kies deze optie als u de hele reeks afspraken wilt verwijderen.

Nog steeds hulp nodig?

Knop voor Communityforum De knop Contact opnemen met ondersteuning

Zie ook

De agenda gebruiken in Outlook.com

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×