Maken of verwijderen van een veld met waarden

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een veld van de lijst met waarden gebruiken wanneer u een beperkte set met waarden die niet vaak veranderen, zoals classificatie schaal of onkostencategorieën hebt.

Opmerking    Access bevat andere typen voor de lijst met velden: een opzoekveld waarmee wordt gezocht naar overeenkomende gegevens in een tabel (zoals een veld-ID waarmee wordt gezocht naar een volledige naam) en een veld met meerdere waarden die maximaal 100 waarden kunt opslaan in één veld, gescheiden door een komma ( ,). Zie voor meer informatie, maken of verwijderen van een opzoekveld en maken of verwijderen van een veld met meerdere waarden.

In dit artikel

Een veld van de lijst met waarden maken

 1. Open de tabel in de ontwerpweergave.

 2. Klik op de cel in de kolom Gegevenstype die met de kolom die u wilt definiëren als een opzoekveld overeenkomt, klikt u op de pijl-omlaag en klik vervolgens op Wizard Opzoeken.

  Opmerking   De Wizard Opzoeken kunt u drie soorten lijsten afhankelijk van de opties die u in de wizard aanbrengt: een opzoekveld, een veld met waarden en een veld met meerdere waarden.

 3. Volg nauwlettend de stappen in de wizard:

  1. Selecteer De waarden zullen worden getypt op de eerste pagina en klik op Volgende.

  2. Houd op de volgende pagina één kolom geselecteerd, voer een aantal waarden in (één in elke rij onder de kolomkop) en klik op Volgende.

  3. Klik op de derde pagina onder wilt u dat invoer wilt beperken tot de keuzes?, selecteert u Alleen lijsten klik vervolgens op Voltooien.

 4. Sla uw wijzigingen op.

Naar boven

De eigenschappen van een veld met waarden bijwerken

Wanneer u de Wizard Opzoeken gebruikt voor het maken van een veld met waarden, worden de eigenschappen van opzoekvelden voor u ingesteld. Als u wilt wijzigen het ontwerp van het veld van de lijst met waarden, de opzoekeigenschappen instellen.

 1. Open een tabel in de ontwerpweergave.

 2. Klik in de kolom Veldnaam op de naam van het opzoekveld.

 3. Klik onder Veldeigenschappen op het tabblad Opzoeken.

 4. Stel de eigenschap Weergave besturingselement in op Keuzelijst met invoervak om alle mogelijke wijzigingen van de eigenschappen te zien die aan uw keuze moeten worden aangepast. Zie Eigenschappen van opzoekveldvoor meer informatie.

 5. U kunt de lijst met waarden rechtstreeks in de eigenschap Rijbron bewerken.

Naar boven

Een veld met waarden lijst verwijderen

Belangrijk    Wanneer u een waardeveld van de lijst met gegevens verwijdert, u die gegevens permanent verloren, u kunt de verwijdering niet ongedaan maken. Maak dus een back-up van de database voordat u tabelvelden of andere onderdelen van de database verwijdert.

Verwijderen uit gegevensbladweergave

 1. Open de tabel in de gegevensbladweergave.

 2. Zoek het waardeveld van de lijst, met de rechtermuisknop op de veldnamenrij en klik vervolgens op Veld verwijderen.

 3. Klik op Ja om de verwijdering te bevestigen.

Verwijderen uit ontwerpweergave

 1. Open de tabel in de ontwerpweergave.

 2. Klik op de rijkiezer naast het waardeveld lijst, en vervolgens drukt u op DELETE, of met de rechtermuisknop op de rijkiezer en klik op Rijen verwijderen.

 3. Klik op Ja om de verwijdering te bevestigen.

Naar boven

Eigenschappen van opzoekveld

Stel deze eigenschap in

Als u dit wilt doen

Weergave besturingselement

Stel deze eigenschap in om te bepalen welke eigenschappen moeten worden weergegeven:

 • Keuzelijst met invoervak: vermeldt alle beschikbare eigenschappen.

 • Keuzelijst: vermeldt alle beschikbare eigenschappen, behalve Aantal rijen, Lijstbreedte en Alleen lijst.

 • Tekstvak: vermeldt geen eigenschappen, maar converteert het veld naar alleen-lezen.

Type rijbron

Kiezen of het opzoekveld moet worden gevuld met waarden van een andere tabel of query, of van een lijst met waarden die u opgeeft. U kunt er ook voor kiezen de lijst te vullen met de namen van de velden in een tabel of query.

Rijbron

De tabel, query of lijst met waarden opgeven waarin de waarden voor het opzoekveld staan. Wanneer de eigenschap Type rijbron is ingesteld op Tabel/query of Lijst met velden, moet deze eigenschap worden ingesteld op de naam van een tabel of query of op een SQL-instructie die de query vertegenwoordigt. Wanneer de eigenschap Type rijbron is ingesteld op Lijst met waarden, moet deze eigenschap een lijst met waarden bevatten, die door puntkomma's worden gescheiden.

Afhankelijke kolom

De kolom in de rijbron opgeven die de waarde levert die wordt opgeslagen door het opzoekveld. Deze waarde kan variëren van één tot het aantal kolommen in de rijbron

De kolom die de waarde levert die moet worden opgeslagen, hoeft niet dezelfde kolom te zijn als de weergegeven kolom.

Aantal kolommen

Opgeven hoeveel kolommen in de rijbron kunnen worden weergegeven in het opzoekveld. Als u wilt selecteren welke kolommen moeten worden weergegeven, geeft u een kolombreedte op in de eigenschap Kolombreedten.

Kolomkoppen

Opgeven of kolomkoppen moeten worden weergegeven.

Kolombreedten

De kolombreedte voor elke kolom invoeren. De weergegeven waarde in een opzoekveld zijn de kolom(men) die in de eigenschap Kolombreedten als kolommen met een breedte anders dan nul worden aangegeven.

Als u een kolom niet wilt weergeven, zoals een kolom met id's, geeft u 0 op voor de breedte.

Aantal rijen

Opgeven hoeveel rijen verschijnen wanneer u het opzoekveld weergeeft.

Lijstbreedte

De breedte opgeven van het besturingselement dat verschijnt wanneer u het opzoekveld weergeeft.

Alleen lijst

Kiezen of u een waarde kunt invoeren die niet in de lijst staat.

Meerdere waarden toestaan

Hiermee wordt aangegeven of bij het opzoekveld meerdere waarden mogen worden geselecteerd.

U kunt de waarde van deze eigenschap niet wijzigen van Ja in Nee.

Bewerken lijst met waarden toestaan

Opgeven of u de items kunt bewerken in een opzoekveld dat is gebaseerd op een lijst met waarden. Wanneer deze eigenschap is ingesteld op Ja en u met de rechtermuisknop op een opzoekveld klikt dat is gebaseerd op een lijst met waarden van één kolom, wordt de menuoptie Lijstitems bewerken weergegeven. Als het opzoekveld meer dan een kolom heeft, wordt deze eigenschap genegeerd.

Bewerkingsformulier lijstitems

Een bestaand formulier opgeven dat moet worden gebruikt om de lijstitems te bewerken in een opzoekveld dat is gebaseerd op een tabel of query.

Alleen rijbronwaarden weergeven

Wanneer Meerdere waarden toestaan is ingesteld op Ja, alleen de waarden weergeven die overeenkomen met de huidige rijbron.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×