Maken en gebruiken van lijsten bellen in Business Contact Manager

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een van de belangrijkste taken als er een bedrijf is blijft houden met de werkelijke en potentiële klanten. Een eenvoudige telefoongesprek is vaak de beste manier om dit doen.

U kunt met potentiële klanten die u hebt doorgegeven hun visitekaartjes of links informatie op uw webpagina, oproep-klanten die u wilt weten wanneer out voorraad items zijn gevonden of neem contact op met huidige Accounts of zakelijke contactpersonen die achterstallige met hun betalingen zijn opvolgen.

In dit artikel wordt beschreven hoe u ermee werken en de effectiviteit van oproeplijsten in Business Contact Manager voor Outlook, met informatie over het maken van gerichte adressenlijsten meten en scripts bellen, en hoe om uw activiteiten en de resultaten te houden.

Wat wilt u doen?

Reclame maken voor uw bedrijf tot en met telefoongesprekken

Open een oproeplijst

De lijst van uw gesprek wijzigen

Reclame maken voor uw bedrijf tot en met telefoongesprekken

Met Business Contact Manager voor Outlook, kunt u een oproeplijst samenstellen van uw Accounts en zakelijke contactpersonen, een oproep-script maken en de resultaten van elke telefoongesprek bijhouden. U kunt ook een oproeplijst maken vanuit de namen in een rapport. Zie voor informatie over het maken van een oproeplijst uit een rapport, rapporten en grafieken in Business Contact Manager gebruiken.

Een oproeplijst is ook een essentiële marketingactiviteit en kan deel uitmaken van een marketingcampagne.

Als u wilt de resultaten van de activiteit in een lijst met gesprekken bijhouden, moet u de naam van de activiteit in het veld gestart door elke record Account, zakelijke contactpersonen, potentiële klant of verkoopkans dat is gegenereerd door de activiteit te registreren. Bovendien de gebudgetteerde en werkelijke kostengegevens vastleggen op de pagina's Details en bijhouden van de record van de lijst gesprek.

Vervolgens om de resultaten van uw oproeplijst, gebruikt u de pagina bijhouden van het gesprek lijstformulier. Als de oproeplijst deel van een marketingcampagne uitmaakt, kunnen de resultaten van de campagne op het tabblad analyseren van de Marketing- werkruimteworden bijgehouden.

Een oproeplijst maken

Een oproeplijst in Business Contact Manager voor Outlook is meer dan ze alleen maar een lijst met namen en getallen. Dit is een systeem die helpt u adviesteam en klaar op de telefoon, en u kunt de resultaten van elke set oproepen bijhouden.

De lijst met geadresseerden voor een marketingactiviteit kunt slechts één recordtype Accounts of zakelijke contactpersonen opnemen. Zakelijke contactpersonen en potentiële klanten kunnen zich in dezelfde lijst omdat de record van potentiële klant is gebaseerd op het recordtype zakelijke contactpersoon.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster onder Business Contact Manager op Marketing.

 2. Klik op het lint op het tabblad Start in de groep Nieuw op de Lijst bellen knop Pictogram Oproeplijst .

 3. Voer een naam voor de oproeplijst, zoals 'Californië potentiële klanten' op het gesprek lijstformulier, onder activiteit, in het veld naam .

  call list record

  Opmerking: Als deze oproeplijst deel uit van een marketingcampagne, in het tekstvak campagne maakt , typ de naam van de campagne of klik op de pijl om de naam van een bestaande campagne te selecteren. Als deze geen deel van een marketingcampagne uitmaakt, de oproeplijst nog niet de standaard huidige activiteiten marketingcampagne gekoppeld.

 4. In de sectie adressenlijst klikt u op het type record dat u wilt bereiken met uw oproeplijst, Alle Accounts, alle zakelijke contactpersonen en potentiële klanten, Alle zakelijke contactpersonenof Alle potentiële klanten.

  U kunt ook op een van de volgende opties klikken.

  • Zoekmap. Kies een zoekmap waarin een vooraf gefilterde lijst met geadresseerden, een aangepaste lijst maken. De naam van het veld is gewijzigd Aangepaste lijst nadat u een map hebt geselecteerd.

  • Bestaande marketingactiviteit. Kies in de lijst met geadresseerden die u voor een vorige marketingactiviteit gebruikt.

  • Nieuwe lijst. Open het dialoogvenster Zakelijke contactpersonen filteren en selecteer criteria voor het filteren van de lijst.

   U kunt ook een lijst met geadresseerden maken uit een rapport. Zie rapporten en grafieken in Business Contact Manager gebruikenvoor meer informatie.

   Als u nieuwe recordtypen op basis van het type Account hebt gemaakt, wordt deze weergegeven in de lijst alle Accounts. Als u nieuwe recordtypen op basis van het type zakelijke contactpersoon hebt gemaakt, wordt deze weergegeven in de lijst van de potentiële klanten en alle zakelijke contactpersonen.

 5. Klik op Bekijken en filteren om de geselecteerde lijst te bewerken door deze te filteren.

  Zie Records filteren in Business Contact Manager voor meer informatie over het filteren van een lijst.

 6. Klik op het lint op het tabblad Start in de groep weergeven op Details om de activiteit details-pagina te openen. Als u wilt, voert u de waarden voor campagnecode, gebudgetteerde kosten, begindatum, einddatumen opmerkingen.

  Klik op algemeneom terug te keren naar de hoofdpagina van het gesprek lijstformulier, klik op het lint op het tabblad Marketing in de groep weergeven .

 7. Informatie over elke geadresseerde wordt weergegeven op de pagina Algemeen onder details van de geadresseerde. Als u wilt wijzigen welke gedeelten van de record weer te geven, klikt u op de Secties selecteren knop Select Sections button en selecteer vervolgens de secties die u wilt weergeven.

 8. Als u wilt, kunt u een script voor uw gesprekken consistente en om ervoor te zorgen dat u de punten die u wilt aanbrengen begeleidende maken. Daarnaast kunt een script u behoudt onderwerp, en uw benadering snel aanpassen bij telefoongesprekken Ga niet zoals verwacht.

  Een oproep-script maken

  • Klik op het lint in de groep Telefoonlogboek op Bellen Script Pictogram Oproeplijst .

  • Als u wilt maken van een script voor uw oproepen worden gedaan, voer een van de volgende:

   • Typ het script in het venster Script bellen .

   • Klik in de groep Acties op Laden inhoud Load Script icon en ga vervolgens naar een opgeslagen document.

   • Kopieer en plak een script uit een ander document.

    Het script wordt weergegeven in het telefoonlogboek voor elke geadresseerde.

    Call list with script

    Opmerking: Als u het script in de sectie telefoonlogboek van de oproep lijst record bewerken, wijzigt u alleen de versie van het script voor de geselecteerde geadresseerde. Als u wilt bewerken op het script voor alle gesprekken, moet u Klik op Script bellen Pictogram Oproeplijst op het lint en bewerk het script in het venster Script bellen .

 9. Als u wilt, kunt u de functie Outlook categorisatie een kleurcategorie toevoegen aan de oproeplijst. Klik op het lint op het tabblad Marketing in de groep labels op categoriserenen klik vervolgens op een kleurcategorie.

 10. Als u wilt beginnen met het maken van uw oproepen meteen, kunt u beginnen met de voornaam in de lijst. De oproeplijst manier, op te slaan.

Voordat u koudwatersystemen oproepen, onderzoek het nationale kan niet bellen register en FCC regelgeving op www.fcc.gov/cgb/donotcall/ maken. De regels Roep niet worden niet toegepast op bedrijven waarmee een consument een bestaande zakelijke relatie heeft.

Naar boven

Open een oproeplijst

Mogelijk moet u verder met uw werk op een oproeplijst als u niet kan worden iedereen in één sessie bellen of moet u mogelijk wijzigingen aanbrengen in de lijst met geadresseerden of het script.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster onder Business Contact Manager op Marketing.

 2. Dubbelklik op het tabblad Gesprekken lijsten in het deelvenster lijst met de oproeplijst die u wilt openen.

Naar boven

De lijst van uw gesprek wijzigen

Oproeplijsten zijn eenvoudig te maken en te wijzigen. U kunt het type records dat wordt weergegeven in de lijst wijzigen, kunt u de lijst verfijnen door te filteren of door de geadresseerden te selecteren en kunt u het script wijzigen voor alle of enkele van de geadresseerden.

 1. Open de oproeplijst die u wilt wijzigen.

 2. Als u wijzigingen aan de oproeplijst, volg de instructies in een oproeplijst maken.

Belangrijk: U kunt een oproeplijst niet wijzigen nadat u de status van het gesprek voor elke record in de lijst hebt gewijzigd. In plaats daarvan met de rechtermuisknop op de oproeplijst en klik vervolgens op bereiken met oproeplijst om een nieuwe oproeplijst op basis van het bestaande bestand te maken.

Naar boven

Bellen en bijhouden van uw oproepen worden gedaan met behulp van een gesprek-lijst

 1. Open of Maak een oproeplijst.

  Klik onder adressenlijst, is de voornaam in de lijst gemarkeerd.

  Call list recipient list with no calls made

  Opmerking: Er zijn de namen die worden weergegeven in het veld Opslaan als in de bronrecord. De naam die wordt weergegeven onder details van de geadresseerde is van het veld Volledige naam .

 2. Met het telefoonnummer dat onder details van de geadresseerde, het contact bellen.

 3. Open het script. Klik op het lint in de groep Telefoonlogboek op Script bellen. Wanneer u de contactpersoon, bereikt lezen van het script in een natuurlijke manier, of als er geen script, beschrijft u uw bericht.

  Opmerking: Als u het script in de sectie telefoonlogboek van de oproep lijst record bewerken, wijzigt u het script alleen voor de geselecteerde geadresseerde.

 4. Klik op onder telefoonlogboek, in de totale duur, of Voer de lengte van het telefoongesprek. U kunt ook automatisch het gesprek tijd.

  Naar het tijdstip waarop uw oproep automatisch

  1. Klik op het lint in de groep TelefoonlogboekTimer starten Start Timer icon wanneer u uw gesprek beginnen of na een pauze hervatten.

  2. Klik op Timer onderbreken Pause Timer icon wanneer er is een einde in het gesprek, of wanneer u klaar bent met het gesprek.

   De lengte van het gesprek wordt opgenomen onder telefoonlogboek, in het vak duur . U kunt ook klikt u op of typ de lengte van het gesprek handmatig.

 5. Als u wilt toevoegen van notities op uw gesprek, klik op het lint in de groep Telefoonlogboek op Tijdstempel toevoegenen typ vervolgens uw opmerkingen in het vak waar het script wordt weergegeven.

  Opmerking: Klik op het tabblad Tekst opmaken als u wilt de opdrachten voor tekenopmaak gebruiken als u wilt wijzigen van het uiterlijk van de tekst, klik op het lint. Bestanden, afbeeldingen of tabellen wilt toevoegen, klikt u op het tabblad Invoegen .

 6. Tijdens het gesprek of nadat deze is beëindigd, klik op het lint op het tabblad Marketing in de groep Geadresseerde acties op een of meer van de volgende opties:

  • Nieuw geschiedenisitem toevoegen van een communicatiegeschiedenisitem zoals een zakelijke notitie, taak, bestand of e-mailbericht aan de record van de geadresseerde. Een nieuw telefoonlogboek wordt automatisch gemaakt voor de geadresseerde in de lijst voor het gesprek.

  • Opvolgen een opvolgingsvlag toevoegen aan de record of een item voor opvolgen markeren als voltooid met de optie Markeren als voltooid .

  • Openen om de record van de geadresseerde weer te geven.

  • Pagina met webonderdelen om weer te geven van de pagina met webonderdelen die is gekoppeld aan de record van de geadresseerde, indien beschikbaar.

 7. Werk de record aan het einde van het gesprek, in de sectie status van gesprekken . Niet aangeroepen is standaard ingeschakeld. Klik op een van de volgende selectievakjes uit:

  1. Links bericht

  2. Oproep voltooid

  3. Niet bellen

   Belangrijk: U kunt een oproeplijst niet wijzigen nadat u de status van het gesprek voor een record in de lijst hebt gewijzigd. U kunt echter een nieuwe oproeplijst dat een kopie van een bestaande oproeplijst maken. Met de rechtermuisknop op de oproeplijst in de Marketing- werkruimteen klik op bereiken met oproeplijst.

 8. Als u een geadresseerde wordt gevraagd om te nemen uit uw oproeplijst, selecteert u het selectievakje niet bellen . De Account of zakelijke contactpersoon wordt gemarkeerd als niet bellen in zowel de adressenlijsten klik op de pagina Details van de record Account of zakelijke contactpersoon. Deze geadresseerde kan niet worden opgenomen in toekomstige oproeplijsten.

 9. Klik op Opslaan en volgende om de volgende wijzigingen:

  1. De wijzigingen opslaan als een telefoonlogboek in de communicatiegeschiedenis van de geselecteerde record en Ga naar de volgende record om te bellen.

  2. Stop de timer en opnemen van de totale duur van het gesprek in het telefoonlogboek.

  3. De status van het gesprek in de lijst met geadresseerdenaangeven.

   call list with two calls made

   1 - een bericht naar links. 2 – het gesprek is voltooid. 3 – Roep niet. 4 – huidige ontvanger.

   Opmerking: Hoewel de status wordt bijgewerkt in de lijst met geadresseerden wanneer u de record opslaat, moeten de opties worden weergegeven in de sectie Bellen Status handmatig worden gewijzigd.

 10. Wanneer u hebt iedereen in de lijst met genoemd, sluit u de activiteit. Klik op het lintin de groep Marketing , klikt u op Markeren als gesloten.

Naar boven

De effectiviteit van uw marketing oproeplijsten meten

U kunt bellijsten en scripts maken voor diverse doeleinden. Maar wanneer u marketing oproepen aanbrengt, wilt u weten de resultaten van uw werk. Bekijk de resultaten van een oproeplijst op de pagina bijhouden van de oproeplijst.

 1. Open een oproeplijst.

 2. Klik op het lint op het tabblad Start in de groep weergeven op bijhouden Track page icon .

 3. Controleer de volgende items op de pagina bijhouden :

  • Klik onder resultaten van de activiteitziet u overzichtsinformatie voor gestarte potentiële klanten, verkoopkansen gestart, gestarte accounts, gestarte contactpersonen, gestarte telefoonlogboekenen verwachte omzet voor de activiteit. Elk veld, heeft ook een knop Rapport weergeven , waarbij wordt een detailrapport van de gegevens voor dat veld weergegeven.

   Opmerking: Gegevens op de pagina bijhouden, verwachte inkomsten, inclusief wordt bijgewerkt wanneer accounts, zakelijke contactpersonen, potentiële klant of verkoopkans records ook de naam van de oproeplijst in het veld gestart door .

  • U kunt de volgende informatie bijwerken in het gebied activiteit informatie :

   • Werkelijke kosten    Voer de werkelijke kosten van de oproeplijst, zodat u kunt uw rendement berekenen.

   • Gesloten    Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat de oproeplijst is voltooid en de activiteit is nu gesloten. Schakel het selectievakje in als u wilt de oproeplijst activeren.

  • U kunt de lijst met gesprekken die u hebt aangebracht bekijken in de sectie geadresseerden en als u wilt, kunt u een verkoopkansrecord rechts van de record van de geadresseerde. Klik op de naam in de lijst en klik vervolgens op Starten verkoopkans.

   Opmerking: U kunt ook een verkoopkansrecord maken in de lijst met geadresseerden op de pagina Algemeen van de oproeplijst. Selecteer een naam in de lijst met geadresseerden, klikt u vervolgens op het lint op het tabblad Marketing in de groep Acties van de geadresseerde , klikt u op Nieuw geschiedenisitem New History Item icon en klik vervolgens op verkoopkans.

 4. Klik op Opslaan en sluiten Save and close icon .

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×