Maken en een index bijwerken

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een index is een lijst met de termen en onderwerpen die in een document worden besproken, inclusief de pagina's waarop de termen en onderwerpen voorkomen. Als u een index wilt maken, markeert u de indexvermelding door de naam van het hoofdgegeven en de kruisverwijzing in uw document op te geven en vervolgens stelt u de index samen.

U kunt een indexvermelding maken voor een afzonderlijk woord, zinsdeel of symbool, voor een onderwerp die betrekking hebben op een bereik van pagina's of die verwijst naar een andere vermelding, zoals 'transport. Zie Fietsen." Wanneer u tekst selecteren en deze als indexvermelding markeert, wordt in Word een speciaal XE (Index Entry) veld waarin de gemarkeerde hoofdvermelding en kruisverwijzing informatie die u wilt opnemen toegevoegd.

Een XE-veld (indexvermelding)

Nadat u alle indexvermeldingen hebt gemarkeerd, kiest u een ontwerp voor de index en genereert u de uiteindelijke index. Hierbij worden de indexvermeldingen verzameld en alfabetisch gesorteerd, de paginanummers worden toegevoegd, dubbele vermeldingen op dezelfde pagina worden verwijderd en ten slotte wordt de index in het document weergegeven.

De vermeldingen markeren

Deze stappen ziet u hoe u het markeren van woorden of woordgroepen voor de index, maar u kunt ook de indexvermeldingen markeren voor tekst die betrekking hebben op een bereik van pagina's.

 1. Selecteer de tekst die u wilt gebruiken als indexvermelding of klik waar u het fragment invoegt.

 2. Klik op het tabblad verwijzingen in de groep Index op Item markeren.
  Item markeren

 3. U kunt de tekst in het dialoogvenster Indexvermelding markeren bewerken.
  Het dialoogvenster Indexvermelding markeren

  • U kunt een vermelding op het tweede niveau toevoegen in het vak Subgegeven. Als u een vermelding op het derde niveau wilt toevoegen, plaatst u een dubbele punt na de tekst van de subvermelding.

  • Als u een kruisverwijzing naar een andere vermelding wilt maken, klikt u onder Opties op Kruisverwijzing en typt u vervolgens de tekst voor de andere vermelding in het vak.

  • Als u de paginanummers in de index wilt opmaken, schakelt u het selectievakje Vet of Cursief onder Opmaak van paginanummer in.

 4. Klik op Markeren om de indexvermelding te markeren. Als u deze tekst overal in het document wilt markeren, klikt u op Alles markeren.

 5. Als u wilt meer indexvermeldingen markeren, selecteert u de tekst, klikt u in het dialoogvenster Indexvermelding markeren en herhaalt u stap 3 en 4.

De index maken

Wanneer u de vermeldingen hebt gemarkeerd, kunt u de index in uw document invoegen.

 1. Klik op de locatie waar u de index wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad verwijzingen in de groep Index op Index invoegen.
  Index invoegen

 3. Klik in het dialoogvenster Index kunt u de opmaak van tekstvermeldingen, paginanummers, tabs en opvultekens.
  Dialoogvenster Index

 4. U kunt het algehele uiterlijk van de index wijzigen door te kiezen in de vervolgkeuzelijst indelingen . Een voorbeeld wordt weergegeven in het venster naar het begin naar links.

 5. Klik op OK.

Een indexvermelding bewerken of opmaken en de index bijwerken

Als u na het maken van uw index meer vermeldingen hebt gemarkeerd, moet u de index om deze te bekijken bijwerken.

 1. Als u de XE-velden niet ziet, klikt u op Weergeven/verbergen Knopafbeelding in de groep Alinea op het tabblad Start.

 2. Ga naar het XE-veld van de vermelding die u wilt wijzigen, bijvoorbeeld { XE "Callisto" \t "Zie Manen" }.

 3. Als u een indexvermelding wilt bewerken of opmaken, wijzigt u de tekst tussen de aanhalingstekens.

 4. Als u de index wilt bijwerken, klikt u op de index en drukt u vervolgens op F9. U kunt ook op Index bijwerken in de groep Index op het tabblad Verwijzingen klikken.

  Index bijwerken

Als u op een fout in de index stuit, gaat u eerst naar de indexvermelding die u wilt verbeteren, brengt u vervolgens de gewenste wijziging aan en werkt u tot slot de index bij.

Een indexvermelding verwijderen en de index bijwerken

 1. Selecteer het gehele veld van de indexvermelding, inclusief de accolades ({}), en druk op DELETE.

  Als u de XE-velden niet ziet, klikt u op Weergeven/verbergen Knopafbeelding in de groep Alinea op het tabblad Start.

 2. Als u de index wilt bijwerken, klikt u op de index en drukt u vervolgens op F9. U kunt ook op Index bijwerken in de groep Index op het tabblad Verwijzingen klikken.

  Index bijwerken

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×