Macro's starten

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt een macro in Microsoft Excel op verschillende manieren starten. Een macro is een actie of reeks acties waarmee u taken kunt automatiseren. Macro's worden opgenomen in de programmeertaal Visual Basic for Applications. U kunt een macro altijd starten via de opdracht Macro op het tabblad Ontwikkelaars op het lint. Afhankelijk van de toegewezen methode voor uitvoering van macro’s, kunt u de macro mogelijk ook starten door op een sneltoets-combinatie te drukken, door op een knop op de werkbalk Snelle toegang in een aangepaste groep op het lint te klikken of door op een object, een afbeelding of een besturingselement te klikken. U kunt een macro ook automatisch starten op het moment dat u een werkmap opent.

Voordat u een macro start

Voordat u begint te werken aan macro's, moet u het tabblad Ontwikkelaars inschakelen.

 • Voor Windows: ga naar Bestand > Opties > Lint aanpassen.

 • Voor Mac: ga naar Excel > Voorkeuren... > Werkbalk en lint.

 • Vervolgens schakelt u in de sectie Het lint aanpassen, onder Hoofdtabbladen, het selectievakje Ontwikkelaars in en klikt u op OK.

 1. Open de werkmap die de macro bevat.

 2. Ga naar het tabblad Ontwikkelaars en klik in de groep Programmacode op Macro's.

 3. Klik in het vak Macronaam op de naam van de macro die u wilt uitvoeren en klik op de knop Uitvoeren.

 4. U hebt ook andere mogelijkheden:

  • Opties: voeg een sneltoets of een macrobeschrijving toe.

  • Stap: hiermee wordt Visual Basic Editor geopend met de eerste regel van de macro. Door op F8 te drukken, kunt u de macrocode regel voor regel doorlopen.

  • Bewerken: hiermee opent u de Visual Basic Editor en kunt u zo nodig de macrocode bewerken. Nadat u wijzigingen hebt aangebracht, drukt u op F5 om de macro vanuit de editor uit te voeren.

U kunt een sneltoets toevoegen aan een macro wanneer u die opneemt en u kunt er ook een aan een bestaande macro toevoegen:

 1. Ga naar het tabblad Ontwikkelaars en klik in de groep Programmacode op Macro's.

 2. Klik in het vak Macronaam op de macro waaraan u een sneltoets wilt toewijzen.

 3. Klik op Opties.

  Het dialoogvenster Opties voor Access wordt geopend.

 4. Typ in het vak Sneltoets de kleine letter of hoofdletter die u wilt gebruiken in de toetsencombinatie.

  Notities: 

  • Voor Windows: de toetsencombinatie voor kleine letters is Ctrl+letter. Voor hoofdletters is dat Ctrl+Shift+Letter.

  • Voor Mac: de toetsencombinatie voor kleine letters is Option+Command+letter, maar Ctrl+letter werkt ook. Voor hoofdletters is dat Ctrl+Shift+Letter.

  • Wees voorzichtig met het toewijzen van sneltoetsen, omdat deze eventuele equivalente standaardtoetsencombinaties in Excel vervangen zolang de werkmap waarin u de macro opslaat, is geopend. Als u bijvoorbeeld een macro toewijst aan Ctrl+z, raakt u de mogelijkheid tot Ongedaan maken kwijt. Daarom is het in het algemeen een goed idee om in plaats daarvan Ctrl+Shift+Hoofdletter te gebruiken, zoals Ctrl+Shift+Z, waarvoor geen equivalente sneltoets in Excel bestaat.

  Zie het artikel Sneltoetsen en functietoetsen in Excel voor een lijst met toetsencombinaties met Ctrl die al in Excel zijn toegewezen.

 5. Typ een beschrijving van de macro in het vak Beschrijving.

 6. Klik op OK als u de wijzigingen wilt opslaan of klik op Annuleren als u het dialoogvenster Macro wilt sluiten.

Als u een macro wilt starten met een knop op de werkbalk Snelle toegang, moet u eerst de knop toevoegen aan de werkbalk. Zie Macro's aan knoppen toewijzen voor instructies.

U kunt een aangepaste groep maken die wordt weergegeven op een tabblad van het lint en vervolgens een macro toe aan een knop in die groep toewijzen. Zo kunt u een aangepaste groep met de naam Mijn macro's toevoegen aan het tabblad Ontwikkelaars en vervolgens een macro (die als knop wordt weergegeven) toe te voegen aan het tabblad Ontwikkelaars. Zie Macro's aan knoppen toewijzen voor instructies.

Macro's starten door te klikken op een gebied in een grafisch object

U kunt een hotspot op een afbeelding maken waarop gebruikers kunnen klikken om een macro uit te voeren.

 1. Voeg in het werkblad een grafisch object in, zoals een afbeelding, of teken een vorm. Een gebruikelijk scenario is om een afgeronde rechthoek te tekenen en deze zodanig op te maken dat de rechthoek er als een knop uitziet.

  Zie voor meer informatie over het invoegen van een grafisch object, toevoegen, wijzigen of verwijderen van shapes.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de hotspot die u hebt gemaakt, en klik op Macro toewijzen.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een bestaande macro wilt toewijzen aan het grafische object, dubbelklikt u op de macro in het vak Macronaam of typt u de naam van de macro in dit vak.

  • Als u een nieuwe macro wilt opnemen en toewijzen aan het geselecteerde grafische object, klikt u op Opnemen en typt u een naam voor de macro in het dialoogvenster Macro opnemen. Vervolgens klikt u op OK om de opname van de macro te starten. Als u klaar bent met de opname, klikt u op Opname stoppen Knopafbeelding op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Programmacode.

   Tip: U kunt ook aan de linkerkant van de statusbalk op Opname stoppen Knopafbeelding klikken.

  • Als u een bestaande macro wilt bewerken, klikt u op de naam van de macro in het vak Macronaam en vervolgens op Bewerken.

 4. Klik op OK.

Op het tabblad Ontwikkelaars klikt u op Visual Basic om de Visual Basic Editor (VBE) te starten. Blader in de Projectverkenner naar de module met de macro die u wilt uitvoeren en open de macro. Alle macro's in die module worden vermeld in het deelvenster aan de rechterkant. Selecteer de macro die u wilt uitvoeren door de cursor ergens in de macro te plaatsen en druk op F5 of ga in het menu naar Uitvoeren > Macro uitvoeren.

Een Workbook_Open-gebeurtenis maken.

In het volgende voorbeeld wordt de gebeurtenis Open gebruikt om een macro te starten op het moment dat de werkmap wordt geopend.

 1. Open de werkmap waarin u de macro wilt toevoegen of maak een nieuwe werkmap.

 2. Ga naar het tabblad Ontwikkelaars en klik in de groep Programmacode op Visual Basic.

 3. Klik in het venster Projectverkenner met de rechtermuisknop op het object ThisWorkbook en klik op Programmacode weergeven.

  Tip: Als het venster Projectverkenner niet wordt weergegeven, klikt u in het menu Beeld op Projectverkenner.

 4. Selecteer Werkmap in de lijst Object boven het codevenster.

  Hiermee wordt automatisch een lege procedure gemaakt voor de gebeurtenis Open, die er zo uitziet:

  Private Sub Workbook_Open()

  End Sub

 5. Voeg de volgende regels programmacode toe aan de procedure:

  Private Sub Workbook_Open()
  MsgBox Date
  Worksheets("Blad1"). Range("a1").Value= Date
  End Sub

 6. Ga naar Excel en sla de werkmap als een werkmap met macro's op (.XLSM).

 7. Sluit de werkmap en open deze opnieuw. Wanneer u de werkmap opnieuw opent, wordt de procedure Workbook_Open uitgevoerd en wordt de datum van vandaag in een berichtvenster weergegeven.

 8. Klik op OK in het berichtvenster.

  Opmerking: Cel A1 op Blad1 bevat ook de datum als gevolg van het uitvoeren van de procedure Workbook_Open.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Naar boven

Zie ook

Automatisch een macro uitvoeren bij het openen van een werkmap

Taken automatiseren met de macrorecorder

Een macro opnemen om specifieke werkmappen te openen wanneer Excel wordt gestart

Alle macro's in één werkmap maken en opslaan

Een macro opslaan

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×