Macro's maken

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt een macro als u wilt uitvoeren van een specifieke reeks acties maken en kunt u een macrogroep om gerelateerde reeks acties uitvoeren.

In Microsoft Office Access 2007 kunnen macro's macro-objecten vormen (ook wel zelfstandige macro's genoemd) of worden ingesloten in de gebeurteniseigenschappen van formulieren, rapporten of besturingselementen. Ingesloten macro's maken deel uit van het object of besturingselement waarin ze worden ingesloten. Macro-objecten zijn zichtbaar in het navigatiedeelvenster, onder Macro's, en ingesloten macro's niet.

Wat wilt u doen?

De Opbouwfunctie voor macro's gebruiken

Een zelfstandige macro maken

Een macrogroep maken

Een ingesloten macro maken

Macro's bewerken

Voorwaarden gebruiken voor het beheren van macroacties

Meer informatie over macroacties vinden

De Opbouwfunctie voor macro's gebruiken

Gebruik de Opbouwfunctie voor macro's om macro's te maken en wijzigen. U kunt als volgt de opbouwfunctie openen:

 • Klik op het tabblad maken in de groep Overige op Macro. Als deze opdracht niet beschikbaar is, klikt u op de pijl onder de Module of de Klassemodule -knop en klik vervolgens op Macro. Knopafbeelding

  De Opbouwfunctie voor macro's wordt weergegeven.

opbouwfunctie voor macro's

In het venster van de Opbouwfunctie voor macro's stelt u de lijst van acties op die u wilt laten uitvoeren wanneer de macro wordt uitgevoerd. Wanneer u de Opbouwfunctie voor macro's voor het eerst opent, worden de kolommen Actie, Argumenten en Beschrijving weergegeven.

Onder Actieargumenten kunt u aan de linkerkant desgewenst voor elke macro argumenten invoeren en bewerken. Het vak Beschrijving aan de rechterkant geeft een korte beschrijving van elke actie of argument.

Met de opdrachten op het tabblad Ontwerpen van de opbouwfunctie voor macro's kunt u een macro maken, testen en uitvoeren.

In de onderstaande tabel worden de opdrachten beschreven die beschikbaar zijn op het tabblad Ontwerpen.

Groep

Opdracht

Beschrijving

Extra

Uitvoeren

De acties in de macro uitvoeren.

Macrostap

Hiermee schakelt u de stap-voor-stapmodus in. Wanneer u de macro in deze modus uitvoert, worden de stappen een voor een uitgevoerd. Na voltooiing van elke actie wordt het dialoogvenster Macro stap-voor-stap uitvoeren weergegeven. Klik in dit dialoogvenster op Stap om door te gaan naar de volgende actie. Klik op Alle macro's stoppen om deze en alle andere actieve macro's stop te zetten. Klik op Doorgaan om de stap-voor-stapmodus uit te schakelen en de overige acties uit te voeren zonder te stoppen.

Opbouwfunctie

Wanneer u een actieargument typt dat een expressie kan bevatten, wordt deze knop beschikbaar. Klik op Opbouwfunctie om het dialoogvenster Opbouwfunctie voor expressies te openen, waarmee u de expressie kunt opbouwen.

Rijen

Rijen invoegen

Hierdoor worden een of meer lege actierijen ingevoegd boven de geselecteerde rij of rijen.

Rijen verwijderen

Hierdoor worden een of meer geselecteerde actierijen verwijderd.

Weergeven/verbergen

Alle acties weergeven

Hiermee geeft u meer of minder macroacties in de vervolgkeuzelijst Actie weer.

 • Als u een langere lijst van macroacties wilt weergeven, klikt u op Alle acties weergeven. Wanneer de langere lijst van macroacties beschikbaar is, wordt de knop Alle acties weergeven als geselecteerd weergegeven. Als u een macroactie uit deze langere lijst van macroacties selecteert, kan het zijn dat u de database een uitdrukkelijke vertrouwensstatus moet toekennen voordat u de actie kunt uitvoeren.

 • Als u wilt overschakelen van een langere lijst van macroacties naar een kortere lijst met alleen die macroacties die kunnen worden gebruikt in een database waaraan geen vertrouwensstatus is toegekend, moet u zorgen dat de knop Alle acties weergeven niet is geselecteerd.

  Tip: Als de knop Alle acties weergeven is geselecteerd, kunt u op de knopAlle acties weergeven klikken om de selectie op te heffen. Wanneer de knop Alle acties weergeven niet is geselecteerd, is de kortere lijst van vertrouwde macroacties beschikbaar.

Macronamen

Hiermee geeft u de kolom Macronaam weer of verbergt u deze. Macronamen zijn verplicht in macrogroepen om afzonderlijke macro's van elkaar te onderscheiden, maar verder zijn macronamen optioneel. Meer informatie vindt u in de sectie Een macrogroep maken.

Voorwaarden

Hiermee geeft u de kolom Voorwaarde weer of verbergt u deze. In deze kolom worden expressies ingevoerd die regelen wanneer een bepaalde actie wordt uitgevoerd.

Argumenten

Hiermee geeft u de kolom Argumenten weer of verbergt u deze. In deze kolom worden de argumenten voor elke macroactie weergegeven, waardoor het gemakkelijker is om de macro door te lezen. Als de kolom Argumenten niet wordt weergegeven, moet u op elke actie klikken en de argumenten lezen onder Actieargumenten. U kunt geen argumenten typen in de kolom Argumenten.

Tip: De opbouwfunctie voor Macro's is ontworpen in Access 2010 zodat u zelfs eenvoudiger kunt maken, wijzigen en delen van Access-macro's.

Naar boven

Een zelfstandige macro maken

 1. Klik op het tabblad maken in de groep Overige op Macro. Als deze opdracht niet beschikbaar is, klikt u op de pijl onder de Module of de Klassemodule -knop en klik vervolgens op Macro. Knopafbeelding

  De Opbouwfunctie voor macro's wordt weergegeven.

 2. Een actie aan een macro toevoegen:

  • Klik in de opbouwfunctie voor macro's op de eerste lege cel in de kolom Actie.

  • Typ de actie die u wilt gebruiken of klik op de pijl om de lijst met beschikbare acties weer te geven en selecteer daaruit de actie die u wilt gebruiken.

   een macroactie selecteren

  • Geef onder Actieargumenten (onder in de opbouwfunctie voor macro's) eventuele voor de actie vereiste argumenten op.

   actieargumenten opgeven

   Opmerking: 

   • De argumenten die u in het deelvenster Actieargumenten typt, worden weergegeven in de kolom Argumenten in de lijst met acties. De kolom Argumenten is echter uitsluitend voor weergave; u kunt geen argumenten invoeren in die kolom.

   • Klik voor een korte beschrijving van elk argument in het deelvenster Actieargumenten en lees vervolgens de beschrijving in het vak ernaast.

    Tips

    • Voor een actieargument waarvan de instelling de naam van een database-object is, kunt u het argument instellen door te slepen van het object in het navigatiedeelvenster naar van de actie Objectnaam argumentvak.

    • U kunt ook een actie maken door een databaseobject uit het navigatiedeelvenster naar een lege rij in de opbouwfunctie voor macro's te slepen. Als u een tabel, query, rapport, formulier of module naar de opbouwfunctie voor macro's sleept, wordt automatisch een actie toegevoegd waardoor in Access de tabel, de query, het formulier of het rapport wordt geopend. Als u een macro naar de Opbouwfunctie voor macro's sleept, wordt in Access een actie toegevoegd waardoor de macro wordt uitgevoerd.

  • U kunt desgewenst ook een opmerking voor de actie typen in de kolom Opmerking.

 3. Als u meer acties aan de macro wilt toevoegen, gaat u naar een andere actierij en herhaalt u vervolgens stap 2.

Als u de macro uitvoert, worden de acties uitgevoerd in de volgorde waarin u ze opneemt.

Naar boven

Een macrogroep maken

Als u verschillende aan elkaar verwante macro's in één macro-object wilt groeperen, kunt u een macrogroep maken.

 1. Klik op het tabblad maken in de groep Overige op Macro. Als deze opdracht niet beschikbaar is, klikt u op de pijl onder de Module of de Klassemodule -knop en klik vervolgens op Macro. Knopafbeelding

  De Opbouwfunctie voor macro's wordt weergegeven.

 2. Klik op de Namen van Macro's Knopafbeelding op het tabblad ontwerp in de groep Weergeven/verbergen als dit nog niet geselecteerd.

  De kolom Macronaam wordt weergegeven in de Opbouwfunctie voor macro's.

  Opmerking: In macrogroepen zijn macronamen nodig, om afzonderlijke macro's van elkaar te onderscheiden. De macronaam wordt weergegeven op dezelfde regel als de eerste actie van de macro. Voor de volgende acties in de macro wordt de kolom met macronamen leeg gelaten. De macro eindigt wanneer de volgende macronaam wordt aangetroffen.

 3. Typ in de kolom Macronaam de naam van de eerste macro in de macrogroep.

 4. De acties toevoegen die door de eerste macro moeten worden uitgevoerd:

  • Klik in de actiekolom op de pijl aan de rechterkant van het vak om de lijst met acties weer te geven.

  • Klik op de gewenste actie.

  • Geef onder Actieargumenten eventuele voor de actie vereiste argumenten op.

   Klik voor een korte beschrijving van elk argument in het argumentvak en lees de beschrijving rechts van het argument.

   Tips

   • Voor een actieargument waarbij de naam van een databaseobject moet worden opgegeven, kunt u het argument instellen door het object van het navigatiedeelvenster naar het vak bij het argument Objectnaam van de actie te slepen.

   • U kunt ook een actie maken door een databaseobject uit het navigatiedeelvenster naar een lege rij in de opbouwfunctie voor macro's te slepen. Als u een tabel, query, rapport, formulier of module naar de opbouwfunctie voor macro's sleept, wordt automatisch een actie toegevoegd waardoor in Access de tabel, de query, het formulier of het rapport wordt geopend. Als u een macro naar de Opbouwfunctie voor macro's sleept, wordt in Access een actie toegevoegd waardoor de macro wordt uitgevoerd.

  • U kunt desgewenst ook een opmerking bij de actie typen.

 5. Ga naar de volgende lege regel en typ een naam voor de volgende macro in de kolom Macronaam.

 6. Voeg de acties toe die door de macro moeten worden uitgevoerd.

 7. Herhaal stap 5 en stap 6 voor elke macro in de macrogroep.

In de onderstaande illustratie ziet u een kleine macrogroep. De macrogroep bevat twee macro's, waarvan de namen worden weergegeven in de kolom Macronaam. Elke macro omvat twee acties.

voorbeeld macrogroep

Opmerking: 

 • Wanneer u de macrogroep opslaat, wordt de door u opgegeven naam de naam van de macrogroep. In het bovenstaande voorbeeld is de naam van de macrogroep Macro3. Deze naam wordt in het navigatiedeelvenster onder Macro's weergegeven. Met de volgende syntaxis verwijst u naar een afzonderlijke macro in een macrogroep:

  macrogroepnaam.macronaam

  Zo verwijst in de bovenstaande illustratie Macro3.FoundMsg naar de tweede macro in de macrogroep.

 • Als u een macrogroep door erop te dubbelklikken in het navigatiedeelvenster of door te klikken op uitvoeren Knopafbeelding in de groep hulpmiddelen op het tabblad ontwerpen uitvoert, wordt alleen de eerste macro in Access uitgevoerd in de groep, afgebroken bij de naam van de tweede macro.

Naar boven

Een ingesloten macro maken

Ingesloten macro's verschillen van afzonderlijke macro's in die zin dat ze opgeslagen worden in de gebeurteniseigenschappen van formulieren, rapporten en besturingselementen. Ze worden niet weergegeven als objecten onder Macro's in het navigatiedeelvenster. Zo kunt u een database gemakkelijker beheren, omdat u geen afzonderlijke macro-objecten met macro's voor een formulier of rapport hoeft bij te houden. Ook worden ingesloten macro's meegenomen met het formulier of rapport als u dit kopieert, importeert of exporteert.

Als u bijvoorbeeld wilt voorkomen dat er een rapport wordt weergegeven als er geen gegevens zijn, kunt u een macro insluiten in de gebeurteniseigenschap Bij geen gegevens van het rapport. U zou de actie Berichtvenster kunnen gebruiken om een bericht weer te geven, en vervolgens met behulp van de actie GebeurtenisAnnuleren het rapport kunnen annuleren in plaats van een lege pagina weer te geven.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het formulier of rapport dat wordt de macro bevat en klik vervolgens op Ontwerpweergave Knopafbeelding of Indelingsweergave Knopafbeelding .

 2. Als het eigenschappenvenster nog niet wordt weergegeven, geeft u dit weer door op F4 te drukken.

 3. Klik op het besturingselement of de sectie met de gebeurteniseigenschap waarin de macro is ingesloten. U kunt ook het besturingselement of de sectie selecteren (of het hele formulier of rapport) met behulp van de vervolgkeuzelijst onder Selectietype boven aan het eigenschappenvenster.

 4. Klik in het eigenschappenvenster op het tabblad Gebeurtenis.

 5. Klik op de gebeurteniseigenschap waarin u de macro wilt insluiten, en klik vervolgens op Knop Opbouwfunctie .

 6. Klik in het dialoogvenster Opbouwfunctie kiezen op Opbouwfunctie voor macro's en klik vervolgens op OK.

 7. Klik in de opbouwfunctie voor macro's in de eerste rij van de kolom Actie.

 8. Klik in de vervolgkeuzelijst Actie op de gewenste actie.

 9. Voer eventueel benodigde argumenten in onder Actieargumenten.

 10. Als u een andere actie wilt toevoegen, klikt u in de volgende rij van de kolom Actie en herhaalt u de stappen 8 en 9.

 11. Wanneer de macro is voltooid, klikt u op Opslaan en vervolgens op Sluiten.

De macro wordt telkens uitgevoerd wanneer de gebeurteniseigenschap wordt geactiveerd.

Opmerking: Access kunt u een macrogroep als een ingesloten macro maken. Alleen de eerste macro in de groep wordt echter uitgevoerd wanneer de gebeurtenis wordt geactiveerd. De volgende macro's in de groep worden genegeerd.

Naar boven

Macro's bewerken

 • Een actierij invoegen     Klik met de rechtermuisknop op de actierij waarboven u de nieuwe actierij wilt invoegen en klik vervolgens op Rijen invoegen Knopafbeelding .

 • Een actierij verwijderen     Klik met de rechtermuisknop op de actierij die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Rijen verwijderen Knopafbeelding .

 • Een actierij verplaatsen     Selecteer de actierij door op de rijkop links van de actie te klikken en sleep de rij vervolgens naar een nieuwe positie.

U kunt meerdere rijen invoegen, verwijderen of verplaatsen door eerst de groep rijen te selecteren en vervolgens de gewenste bewerking uit te voeren. Als u een groep rijen wilt selecteren, klikt u op de rijkop van de eerste rij die u wilt selecteren, houdt u SHIFT ingedrukt en klikt u vervolgens op de rijkop van de laatste rij die u wilt selecteren. (De rijkop is het gearceerde vak links van elke actierij.)

U kunt ook meerdere rijen selecteren door de aanwijzer boven de rijkop van de eerste rij die u wilt selecteren te plaatsen en vervolgens te klikken en omhoog of omlaag te slepen om de andere rijen te selecteren.

Opmerking: Als u rijen selecteert door middel van klikken en slepen mag de eerste rij die u selecteert niet al geselecteerd zijn. Anders is het alsof u de rij naar een andere plaats probeert te slepen.

Naar boven

Voorwaarden gebruiken voor het beheren van macroacties

In een voorwaarde kunt u elke expressie gebruiken waarvan het resultaat Waar/Onwaar of Ja/Nee is. De macroactie wordt uitgevoerd als het resultaat van de voorwaarde Waar (of Ja) is.

Als u een voorwaarde wilt opgeven voor een macroactie moet u eerst de kolom Voorwaarde weergeven in de opbouwfunctie voor macro's:

 • Ga naar het tabblad Ontwerpen en klik in de groep Weergeven/verbergen op Voorwaarden Knopafbeelding .

Typ een expressie in de kolom Voorwaarde. Zet geen gelijkteken (=) voor de expressie. Als u een voorwaarde van toepassing wilt laten zijn op meerdere acties tegelijk typt u ... in elke volgende rij. Voorbeeld:

Voorwaarde die van toepassing is op meerdere macroacties

Tip: Als u wilt dat een actie tijdelijk wordt genegeerd, voert u Onwaar in als voorwaarde. Het tijdelijk negeren van een actie kan handig zijn wanneer u problemen in een macro wilt opsporen.

Voorbeelden van macrovoorwaarden

Expressie

Voorwaarde waaronder de actie wordt uitgevoerd

[Stad]="Parijs"

De waarde van Stad in het veld op het formulier van waaruit de macro wordt uitgevoerd, is Parijs.

DCount("[Order-id]", "Orders")>35

Het veld Order-id van de tabel Orders bevat meer dan 35 items.

DCount("*", "Detailgegevens order", "[Order-id]=Forms![Orders]![Order-id]")>3

De tabel Detailgegevens order bevat meer dan drie items waarin het tabelveld Order-id overeenkomt met het veld Order-id van het formulier Orders.

[Verzenddatum] Between #2-feb-2007# And #2-mrt-2007#

De waarde van het veld Verzenddatum van het formulier van waaruit de macro wordt uitgevoerd, ligt op of tussen 2-feb-2007 en 2-mrt-2007.

Forms![Producten]![Aantal in voorraad]<5

De waarde van het veld Aantal in voorraad van het formulier Producten is kleiner is dan 5.

IsNull([Voornaam])

De waarde van de voornaam in het formulier van waaruit u de macro wordt uitgevoerd is Null (heeft geen waarde). Deze expressie is gelijk aan [Voornaam] Is Null.

[Land]="VK" And Forms! [Omzettotaal]![TotaalOrders]>100

De waarde in het veld Land van het formulier van waaruit de macro wordt uitgevoerd, is VK en de waarde van het veld TotaalOrders van het formulier Omzettotaal is groter dan 100.

[Land] In ("Frankrijk"; "Italië"; "Spanje") And Len([Postcode])<>5

De waarde in het veld Land van het formulier van waaruit de macro wordt uitgevoerd, is Frankrijk, Italië of Spanje en de postcode heeft minder of meer dan vijf tekens heeft.

MsgBox("Wilt u de wijzigingen opslaan?",1)=1

U klikt op OK in een dialoogvenster waarin met de functie MsgBox het bericht Wilt u de wijzigingen opslaan? wordt weergegeven. Als u in het dialoogvenster Annuleren kiest, wordt de actie genegeerd.

[TempVars]![MijnVar]=43

De waarde van de tijdelijke variabele MyVar (gemaakt met behulp van de TijdelijkeVariabeleInstellen , macroactie) is gelijk aan 43.

[MacroError]<>0

De waarde van de MacroFoutgetal eigenschap is niet gelijk is aan 0, wat betekent dat er is een fout opgetreden in de macro. Deze voorwaarde kan worden gebruikt in combinatie met de ClearMacroError en BijFout macroacties bepalen wat er gebeurt wanneer een fout optreedt.

Zie het artikel Expressies maken voor meer informatie over expressies.

Naar boven

Meer informatie over macroacties vinden

Wanneer u in de Ontwerpfunctie voor macro's werkt, kunt u meer informatie over een actie of argument vinden door erop te klikken en de beschrijving te lezen in het tekstvak in de rechterbenedenhoek van het ontwerpvenster. Verder hoort er een Help-onderwerp bij elke macroactie. Als u meer wilt weten over een actie, kiest u een actie uit de actielijst en drukt u op F1.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×