Machtigingsniveaus maken en bewerken

Als u een beheerder van SharePoint Online bent, zult u waarschijnlijk willen bepalen wie er wijzigingen kan doorvoeren op de site. Stel dat u werknemers van de afdeling Boekhouding toestemming wilt geven om lijsten te bewerken, terwijl werknemers van de afdeling Marketing die lijsten alleen maar mogen inzien. In een dergelijk scenario zijn machtigingen en machtigingsniveaus onmisbaar.

Machtigingen geven gebruikers van SharePoint toestemming voor het uitvoeren van bepaalde acties, zoals het bewerken van items in een lijst of het maken van een site. Het is echter niet mogelijk om afzonderlijke machtigingen toe te wijzen aan afzonderlijke gebruikers in SharePoint. U groepeert gerelateerde machtigingen in een machtigingsniveau en vervolgens wijst u dat machtigingsniveau toe aan een SharePoint-groep, waartoe ook de personen behoren waar u machtigingen aan toewijst.

SharePoint bevat enkele standaard machtigingsniveaus die u kunt gebruiken, zoals Bijdragen en Alleen weergeven. Maar als een daarvan niet aan uw wensen voldoet, kunt u een nieuw machtigingsniveau maken. Het is eenvoudiger om machtigingsniveaus bij te houden als u de standaardinstellingen niet wijzigt.

U maakt en wijzigt machtigingsniveaus op de pagina Machtigingsniveaus.

U kunt alleen machtigingsniveaus maken of wijzigen als u deel uitmaakt van een SharePoint-groep met de machtiging Machtigingen beheren. U beschikt standaard over deze machtiging als u lid bent van de groep Eigenaren of als u de beheerder bent van een siteverzameling.

 1. Klik op het bovenste niveau van de siteverzameling op Instellingen Klein tandwiel voor Instellingen vervangt Site-instellingen. > Site-instellingen.

 2. Kies op de pagina Site-instellingen in de sectie Gebruikers en machtigingen de optie Sitemachtigingen.

 3. Kies op het tabblad Machtigingen in de groep Beheren de optie Machtigingsniveaus.

  De pagina Machtigingsniveaus openen.

 4. Kies op de pagina Machtigingsniveaus de optie Een machtigingsniveau toevoegen.

 5. Voer op de pagina Een machtigingsniveau toevoegen een naam en een beschrijving in voor het niveau.

 6. Schakel bij Machtigingen de selectievakjes in voor de lijst-, site- en persoonlijke machtigingen die u aan dit machtigingsniveau wilt koppelen.

 7. Klik op Maken.

U kunt alle weergegeven machtigingsniveaus wijzigen, behalve Volledig beheer en Beperkte toegang.

Nadat u het machtigingsniveau hebt gemaakt, kunt u dit toewijzen aan een SharePoint-groep.

U kunt snel een nieuw machtigingsniveau maken door een kopie van een bestaand machtigingsniveau te maken. Dit is handig wanneer de inhoud van het bestaande machtigingsniveau in grote lijnen overeenkomt met het nieuwe machtigingsniveau dat u wilt maken. Nadat u de kopie hebt gemaakt, kunt u machtigingen toevoegen of verwijderen om zo het nieuwe machtigingsniveau samen te stellen.

Een machtigingsniveau kopiëren:

 1. Klik op de pagina Machtigingsniveaus op de naam van het machtigingsniveau dat u wilt kopiëren. Klik op de koppeling, niet op het selectievakje naast de naam. Klik bijvoorbeeld op Bijdragen, zoals in de afbeelding hieronder.

  een machtigingsniveau kiezen.

 2. Klik op de pagina Machtigingsniveau bewerken op Machtigingsniveau kopiëren. Deze knop staat helemaal onder aan de pagina, nog onder de sectie Persoonlijke machtigingen.

  de knop machtigingsniveau kopiëren.

 3. Typ op de pagina Machtigingsniveau kopiëren een naam en een beschrijving voor het nieuwe machtigingsniveau.

 4. Kies de machtigingen die u wilt toevoegen of verwijderen en klik vervolgens op Maken

Nadat u het machtigingsniveau hebt gemaakt, kunt u dit toewijzen aan een SharePoint-groep.

U kunt de volgende wijzigingen aanbrengen in een machtigingsniveau:

 • De naam of beschrijving bijwerken

 • Machtigingen toevoegen of verwijderen

Het is raadzaam geen wijzigingen aan te brengen in de standaardmachtigingsniveaus van SharePoint. De standaardmachtigingsniveaus Volledig beheer en Beperkte toegang kunnen niet worden aangepast.

Een machtigingsniveau wijzigen:

 1. Klik op de pagina Machtigingsniveaus op de naam van het machtigingsniveau dat u wilt wijzigen. Klik op de koppeling, niet op het selectievakje naast de naam. Klik bijvoorbeeld op Marketing, zoals in de afbeelding hieronder.

  het machtigingsniveau marketing kiezen.

 2. Op de pagina Machtigingsniveau bewerken hebt u de volgende mogelijkheden:

  • De beschrijving wijzigen.

  • Machtigingen toevoegen of verwijderen.

 3. Klik op Verzenden als u klaar bent met de wijzigingen.

U kunt alle machtigingsniveaus verwijderen, behalve Volledig beheer en Beperkte toegang. Het wordt echter afgeraden om een standaardmachtigingsniveau te verwijderen.

Als u een machtigingsniveau wilt verwijderen, gaat u naar de pagina Machtigingsniveaus en schakelt u het selectievakje in van het machtigingsniveau dat u wilt verwijderen. Klik vervolgens op Geselecteerde machtigingsniveaus verwijderen.

Machtigingsniveaus gelden voor een specifieke siteverzameling. Als u een machtigingsniveau gaat wijzigen, heeft dit dus gevolgen voor de gehele siteverzameling. Om die reden hebben we enkele aanbevelingen opgesteld:

 • Standaardmachtigingsniveaus niet bewerken Als u een standaardmachtigingsniveau wijzigt, hebben de wijzigingen invloed op alle ingebouwde SharePoint-groepen binnen de siteverzameling. Het kan ook leiden tot verwarring als u twee siteverzamelingen hebt waaraan machtigingsniveaus met dezelfde naam zijn toegewezen, maar elk niveau een andere set machtigingen bevat.

 • Standaardmachtigingsniveaus niet verwijderen Als u een standaardmachtigingsniveau verwijdert, wordt het niveau verwijderd uit alle ingebouwde SharePoint-groepen binnen de siteverzameling waaraan het niveau is toegewezen. Hierdoor kan het gebeuren dat gebruikers die zijn toegewezen aan deze groepen essentiële machtigingen kwijtraken.

 • Machtigingsniveaus toewijzen aan SharePoint-groepen U kunt een machtigingsniveau toewijzen aan een enkele SharePoint-gebruiker, maar het is gemakkelijker om bij te houden wie machtigingen heeft tot welk sites als u machtigingsniveaus toewijst aan een SharePoint-groep en de persoon in kwestie aan de groep toewijst. Dit kan er ook voor zorgen dat de site beter presteert.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×