Machtigingsniveaus en machtigingen in SharePoint 2007

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel

Standaardmachtigingsniveaus in Windows SharePoint Services 3.0

Lijstmachtigingen, sitemachtigingen en persoonlijke machtigingen

Afhankelijkheden en beschrijvingen

Hoewel sites die zijn gebaseerd op Windows SharePoint Services vaak extra standaard SharePoint-groepen hebt, bevat Windows SharePoint Services 3.0 vijf machtigingsniveaus al dan niet standaard. Elk van deze machtigingsniveaus zijn specifieke machtigingen die zijn gekoppeld. Als een site-eigenaar bent, kunt u kiezen welke machtigingen zijn gekoppeld aan deze machtigingsniveaus (behalve voor de machtigingsniveaus beperkte toegang en volledig beheer) of nieuwe machtigingsniveaus verschillende groepen machtigingen toe te voegen.

Opmerking : In eerdere versies dan Windows SharePoint Services 3.0 werden machtigingsniveaus 'sitegroepen' en SharePoint-groepen 'niet-sitegebonden groepen' genoemd.

Als een site-eigenaar bent, kunt u machtigingen koppelen aan machtigingsniveaus en ook machtigingsniveaus koppelen aan gebruikers en SharePoint-groepen. Gebruikers en SharePoint-groepen zijn gekoppeld aan beveiligbare objecten zoals sites, lijsten, lijstitems, bibliotheken, mappen in lijsten en bibliotheken en documenten. Zie voor meer informatie over het toewijzen van machtigingen in andere beveiligbare objecten toegang tot sites en inhoud beheren.

In de volgende tabellen worden de machtigingsniveaus vermeld en beschreven die u kunt toewijzen aan gebruikers en SharePoint-groepen. Ook worden de machtigingen opgesomd die u kunt toewijzen aan machtigingsniveaus. Bij elke machtiging wordt het standaard gekoppelde machtigingsniveau vermeld. Daarnaast worden voor elke machtiging de daarvan afhankelijke machtigingen vermeld en worden de standaardmachtigingsniveaus vermeld waarin de machtiging is opgenomen.

Standaardmachtigingsniveaus in Windows SharePoint Services 3.0

Machtigingsniveau

Beschrijving

Volledig beheer

Dit niveau bevat alle machtigingen. Toegewezen aan de Site-eigenaren SharePoint-groep, al dan niet standaard. Dit machtigingsniveau kan niet worden aangepast of verwijderd.

Ontwerpen

Dit machtigingsniveau bevat de machtigingen waarmee gebruikers de volgende acties kunnen uitvoeren: lijsten en documentbibliotheken maken, pagina's bewerken en thema's, randen en opmaakmodellen in de website toepassen. Het machtigingsniveau is standaard niet toegewezen aan een SharePoint-groep.

Bijdragen

Kunt toevoegen, bewerken en verwijderen van items in de bestaande lijsten en documentbibliotheken. Toegewezen aan de Site de naam van SharePoint-ledengroep al dan niet standaard.

Lezen

Alleen-lezen toegang tot de website. Gebruikers en SharePoint-groepen aan dit machtigingsniveau kunnen weergeven, items en pagina's, items openen en documenten. Standaard toegewezen aan de Site naam bezoekers van SharePoint-groep.

Beperkte toegang

Met het machtigingsniveau Beperkte toegang in combinatie met afzonderlijke machtigingen kunt u gebruikers toegang verlenen tot een lijst, documentbibliotheek, item of document zonder hen toegang te verlenen tot de volledige site. Een gebruiker die toegang nodig heeft tot bijvoorbeeld een lijst of bibliotheek, heeft ook machtigingen nodig om de bovenliggende website te openen en gedeelde gegevens te lezen, zoals het thema en de navigatiebalken van de website. Deze laatste machtigingen zijn opgenomen in het machtigingsniveau Beperkte toegang. U kunt dit machtigingsniveau niet aanpassen of verwijderen.

Opmerking : Ook kunt u dit machtigingsniveau niet toewijzen aan gebruikers of SharePoint-groepen. In plaats daarvan wordt het automatisch door Windows SharePoint Services 3.0 toegewezen aan gebruikers en SharePoint-groepen die u toegang verleent tot een object op de site, waarvoor ook toegang tot een object op een hoger niveau nodig is. Als u gebruikers bijvoorbeeld toegang verleent tot een item in een lijst en zij geen toegang hebben tot de lijst zelf, wordt hen door Windows SharePoint Services 3.0 automatisch het machtigingsniveau Beperkte toegang verleend voor de lijst en, indien nodig, voor de site.

Naar boven

Lijstmachtigingen, sitemachtigingen en persoonlijke machtigingen

Windows SharePoint Services 3.0 bevat 33 machtigingen die in de vijf standaardmachtigingsniveaus worden gebruikt. U kunt andere machtigingen in een bepaald machtigingsniveau opnemen (behalve in de machtigingsniveaus Beperkte toegang en Volledig beheer) en nieuwe machtigingsniveaus maken en daarin de gewenste machtigingen opnemen.

De machtigingen worden onderverdeeld in lijstmachtigingen, sitemachtigingen en persoonlijke machtigingen, afhankelijk van de objecten waarop ze kunnen worden toegepast. Sitemachtigingen gelden voor een site, lijstmachtigingen alleen voor lijsten en bibliotheken, en persoonlijke machtigingen alleen voor bijvoorbeeld persoonlijke weergaven en webonderdelen. In de volgende tabellen worden de machtigingen vermeld, met de machtigingsniveaus waaraan ze standaard zijn toegewezen.

Lijstmachtigingen

Machtiging

Volledig beheer

Ontwerpen

Bijdragen

Lezen

Beperkte toegang

Lijsten beheren

X

X

Uitchecken negeren

X

X

Items toevoegen

X

X

X

Items bewerken

X

X

X

Items verwijderen

X

X

X

Items weergeven

X

X

X

X

Items goedkeuren

X

X

Items openen

X

X

X

X

Versies weergeven

X

X

X

X

Versies verwijderen

X

X

X

Waarschuwingen maken

X

X

X

X

Toepassingspagina's weergeven

X

X

X

X

X

Sitemachtigingen

Machtiging

Volledig beheer

Ontwerpen

Bijdragen

Lezen

Beperkte toegang

Machtigingen beheren

X

Gebruiksgegevens weergeven

X

Subsites maken

X

Website beheren

X

Pagina's toevoegen en aanpassen

X

X

Thema's en randen toepassen

X

X

Opmaakmodellen toepassen

X

X

Groepen maken

X

Zoeken in mappen

X

X

X

Zelf sites maken

X

X

X

X

Pagina's bekijken

X

X

X

X

Machtigingen opsommen

X

Bladeren in gebruikersgegevens

X

X

X

X

X

Waarschuwingen beheren

X

Externe interfaces gebruiken

X

X

X

X

X

Clientintegratiefuncties gebruiken

X

X

X

X

X

Openen

X

X

X

X

X

Eigen gebruikersgegevens bewerken

X

X

X

Persoonlijke machtigingen

Machtiging

Volledig beheer

Ontwerpen

Bijdragen

Lezen

Beperkte toegang

Persoonlijke weergaven beheren

X

X

X

Persoonlijke webonderdelen toevoegen/verwijderen

X

X

X

Persoonlijke webonderdelen bijwerken

X

X

X

Naar boven

Afhankelijkheden en beschrijvingen

Veel machtigingen zijn afhankelijk van andere machtigingen. Als u een machtiging selecteert die afhankelijk is van een andere machtiging, wordt automatisch ook de machtiging geselecteerd waarvan eerstgenoemde machtiging afhankelijk is. Als u een machtiging verwijdert waarvan andere machtigingen afhankelijk zijn, worden ook de afhankelijke machtigingen verwijderd. In de volgende tabel worden voor elke machtiging het doel van de machtiging en eventuele afhankelijke machtigingen vermeld.

Lijstmachtigingen

Machtiging

Beschrijving

Afhankelijke machtigingen

Lijsten beheren

Lijsten maken en verwijderen, kolommen toevoegen aan en verwijderen uit lijst, en openbare weergaven van lijsten toevoegen en verwijderen.

Items weergeven, Pagina's bekijken, Openen, Persoonlijke weergaven beheren

Uitchecken negeren

Documenten verwijderen of inchecken die zijn uitgecheckt door een andere gebruiker.

Items weergeven, Pagina's bekijken, Openen

Items toevoegen

Items toevoegen aan lijsten, documenten toevoegen aan documentbibliotheken, en webdiscussieopmerkingen toevoegen.

Items weergeven, Pagina's bekijken, Openen

Items bewerken

Items in lijsten, documenten in documentbibliotheken, en webdiscussieopmerkingen in documenten bewerken, en pagina's met webonderdelen in documentbibliotheken aanpassen.

Items weergeven, Pagina's bekijken, Openen

Items verwijderen

Items uit lijsten, documenten uit documentbibliotheken en webdiscussieopmerkingen uit documenten verwijderen.

Items weergeven, Pagina's bekijken, Openen

Items weergeven

Items in lijsten, documenten in documentbibliotheken en webdiscussieopmerkingen in documenten weergeven.

Pagina's bekijken, Openen

Items goedkeuren

Secundaire versies van lijstitems of documenten goedkeuren.

Items bewerken, Items weergeven, Pagina's bekijken, Openen

Items openen

De bron van documenten met bestandshandlers op de server weergeven.

Items weergeven, Pagina's bekijken, Openen

Versies weergeven

Eerdere versies van lijstitems of documenten weergeven.

Items weergeven, Pagina's bekijken, Openen

Versies verwijderen

Eerdere versies van lijstitems of documenten verwijderen.

Items weergeven, Versies weergeven, Pagina's bekijken, Openen

Waarschuwingen maken

E-mailwaarschuwingen maken.

Items weergeven, Pagina's bekijken, Openen

Toepassingspagina's weergeven

Documenten en weergaven in een lijst of documentbibliotheek weergeven.

Openen

Sitemachtigingen

Machtiging

Beschrijving

Afhankelijke machtigingen

Machtigingen beheren

Machtigingsniveaus op de website maken en wijzigen, en machtigingen toewijzen aan gebruikers en groepen.

Items goedkeuren, Machtigingen opsommen, Openen

Gebruiksgegevens weergeven

Rapporten weergeven over het gebruik van de website.

Items goedkeuren, Openen

Subsites maken

Subsites maken, zoals team sites, sites voor vergaderwerkruimten en sites voor documentwerkruimten.

Pagina's bekijken, Openen

Website beheren

Alle beheerderstaken voor de website uitvoeren en inhoud en machtigingen beheren.

Pagina's bekijken, Openen

Pagina's toevoegen en aanpassen

HTML-pagina's of pagina's met webonderdelen toevoegen, wijzigen of verwijderen, en de website bewerken met een met Windows SharePoint Services-compatibele editor.

Items weergeven, Zoeken in mappen, Pagina's bekijken, Openen

Thema's en randen toepassen

Een thema of randen toepassen op de hele website.

Pagina's bekijken, Openen

Opmaakmodellen toepassen

Een opmaakmodel (CSS-bestand) op de website toepassen.

Pagina's bekijken, Openen

Groepen maken

Groepen gebruikers maken die overal in de siteverzameling kunnen worden gebruikt.

Pagina's bekijken, Openen

Zoeken in mappen

Bestanden en mappen van een website opsommen met een interface als SharePoint Designer of Web DAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning).

Pagina's bekijken, Openen

Zelf sites maken

Websites maken met de functie Zelf sites maken.

Pagina's bekijken, Openen

Pagina's bekijken

Pagina's weergeven op een website.

Openen

Machtigingen opsommen

Machtigingen voor een website, lijst, map, document of lijstitem opsommen.

Items weergeven, Items openen, Versies weergeven, Zoeken in mappen, Pagina's bekijken, Openen

Bladeren in gebruikersgegevens

Informatie over gebruikers van de website weergeven.

Openen

Waarschuwingen beheren

Waarschuwingen beheren voor alle gebruikers van de website.

Items weergeven, Waarschuwingen maken, Pagina's bekijken, Openen

Externe interfaces gebruiken

Toegang krijgen tot de website via interfaces zoals SOAP (Simple Object Access Protocol), Web DAV of SharePoint Designer.

Openen

Openen

Een website, lijst of map openen en toegang krijgen tot items in dat onderdeel.

Geen afhankelijke machtigingen

Eigen gebruikersgegevens bewerken

Eigen gebruikersgegevens wijzigen, zoals een foto toevoegen.

Bladeren in gebruikersgegevens, Openen

Persoonlijke machtigingen

Machtiging

Beschrijving

Afhankelijke machtigingen

Persoonlijke weergaven beheren

Persoonlijke weergaven van lijsten maken, wijzigen en verwijderen.

Items weergeven, Pagina's bekijken, Openen

Persoonlijke webonderdelen toevoegen/verwijderen

Persoonlijke webonderdelen toevoegen aan of verwijderen van een pagina met webonderdelen.

Items weergeven, Pagina's bekijken, Openen, Persoonlijke webonderdelen bijwerken

Persoonlijke webonderdelen bijwerken

Webonderdelen bijwerken om persoonlijke informatie weer te geven.

Items weergeven, Pagina's bekijken, Openen

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×