Machtigingsniveaus beheren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wat wilt u doen?

De pagina Machtigingsniveaus openen

Een machtigingsniveau maken

Een machtigingsniveau kopiëren

Een machtigingsniveau bewerken

Een machtigingsniveau verwijderen

Machtigingsniveaus overnemen van de bovenliggende site

Met machtigingen kunt u bepalen wie toegang krijgen tot uw portal-site en wat ze met de inhoud op de site kunnen doen. U kunt bijvoorbeeld machtigingen instellen waardoor deelnemers aan een project inhoud kunnen toevoegen of wijzigen, maar mensen buiten het project alleen inhoud kunnen weergeven zonder deze te wijzigen. U kunt ook machtigingen instellen zodat enkele personen de indeling en het beheer van de site kunnen regelen.

Machtigingen worden verleend door bepaalde machtigingsniveaus voor personen of groepen in te stellen. De volgende machtigingsniveaus zijn standaard beschikbaar:

 • Volledig beheer geeft de beheerder toegang tot de site. Leden van de groep Home Owners hebben standaard dit machtigingsniveau. Dit machtigingsniveau kan niet worden aangepast of verwijderd.

 • Ontwerpen geeft gebruikers de mogelijkheid de indeling en instellingen te wijzigen op de pagina's waarvoor aan hen rechten zijn verleend. Gebruikers in deze groep kunnen lijsten en documentbibliotheken maken, pagina's bewerken en thema's, randen en opmaakmodellen toepassen op de site of siteverzameling.

 • Bijdragen geeft gebruikers de mogelijkheid inhoud te verzenden voor gebieden op de site waarvoor aan hen rechten zijn verleend. Gebruikers in deze groep kunnen items aan bestaande lijsten en documentbibliotheken toevoegen, daarin bewerken en daaruit verwijderen. Dit machtigingsniveau wordt standaard toegewezen aan leden van de groep Home Members.

  Opmerking: In Microsoft Office SharePoint Server 2007 kunnen gebruikers met machtigingen op Bijdragen-niveau lijstitems bewerken, wat in eerdere versies van SharePoint Portal Server niet was toegestaan. Dit verschil is belangrijk voor groepen die een upgrade uitvoeren naar Office SharePoint Server 2007.

 • Lezen geeft gebruikers en groepen de mogelijkheid te zoeken naar en bladeren door inhoud op de site. Gebruikers en groepen met dit machtigingsniveau kunnen ook huidige items en documenten openen. Dit machtigingsniveau wordt standaard toegewezen aan de groep Home Visitor.

 • Beperkte toegang lezen is bedoeld om gebruikers toegang geven tot een bepaalde lijst, documentbibliotheek, item of document, zonder ze toegang geven tot de hele site. Vorige versies van een document en rights gebruikersgegevens zijn niet beschikbaar voor personen en groepen aan dit machtigingsniveau.

 • Goedkeuren geeft gebruikers de mogelijkheid pagina's, lijstitems en documenten te bewerken en goed te keuren.

 • Hiërarchie beheren geeft gebruikers de mogelijkheid sites te maken en pagina's, lijstitems en documenten te bewerken.

Wijzigingen die u aanbrengt in de machtigingen van een bovenliggende site hebben niet alleen invloed op de bovenliggende site maar op alle subsites die machtigingen overnemen van de bovenliggende site. Het is dus belangrijk dat u zich zorgvuldig beraadt over wijzigingen in machtigingsniveaus. Als u machtigingen wilt wijzigen op een subsite die machtigingen overneemt en u de machtigingen van de bovenliggende site niet wilt wijzigen, beëindigt u het overnemen van machtigingen door de subsite en maakt u unieke machtigingen op de subsite.

Omdat machtigingsniveaus op siteniveau worden beheerd, kunt u de volgende taken uitvoeren op de website op het hoogste niveau van een siteverzameling of elke subsite die unieke machtigingen heeft.

De pagina Machtigingsniveau openen

Voor elke wijziging die u wilt aanbrengen in machtigingsniveaus begint u op de pagina Machtigingsniveaus.

 1. Klik op de introductiepagina van de portal op het menu Siteacties, wijs Site-instellingen aan en klik op Personen en groepen.

 2. Klik op Sitemachtigingen op de werkbalk Snel starten van de pagina Personen en groepen.

 3. Klik op Machtigingsniveaus in het menu Instellingen.

  Opmerking: Het menu Instellingen is niet beschikbaar op de machtigingenpagina als door uw site machtigingen worden overgenomen van de bovenliggende site. Als het menu Instellingen niet beschikbaar is, selecteert u in het menu Acties de opdracht Machtigingen van bovenliggende site beheren.

Naar boven

Een machtigingsniveau maken

 1. Klik op de pagina Machtigingsniveaus op Een machtigingsniveau toevoegen.

 2. Typ op de pagina Een machtigingsniveau toevoegen een naam en optioneel een beschrijving in de sectie Naam en beschrijving.

 3. Schakel de selectievakjes in voor de machtigingen die u aan dit machtigingsniveau wilt koppelen en klik op Maken.

Naar boven

Een machtigingsniveau kopiëren

 1. Klik op de pagina Machtigingsniveaus op de naam van het machtigingsniveau dat u wilt kopiëren.

 2. Schuif tot onder aan de pagina Machtigingsniveau bewerken en klik op Machtigingsniveau kopiëren.

 3. Typ in de sectie Naam en beschrijving van machtigingsniveau de naam en desgewenst een beschrijving voor het nieuwe machtigingsniveau.

 4. Klik op Maken.

  Het nieuwe machtigingsniveau wordt weergegeven op de pagina Machtigingsniveaus.

Naar boven

Een machtigingsniveau bewerken

Voer deze stappen uit om wijzigingen aan te brengen in aangepaste machtigingsniveaus of in een standaardmachtigingsniveau, behalve in Volledig beheer en Beperkt lezen.

 1. Klik op de pagina Machtigingsniveaus op de naam van het machtigingsniveau dat u wilt bewerken.

  Op de pagina Machtigingsniveau bewerken kunt u de volgende wijzigingen aanbrengen:

  • De beschrijving van het machtigingsniveau wijzigen.

  • Schakel de selectievakjes in voor de machtigingen die u aan dit machtigingsniveau wilt koppelen en schakel de selectievakjes uit voor de machtigingen die u niet aan dit machtigingsniveau wilt koppelen.

 2. Nadat u de wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op Verzenden.

Naar boven

Een machtigingsniveau verwijderen

Voer deze stappen uit om aangepaste machtigingsniveaus of een standaardmachtigingsniveau te verwijderen, behalve Volledig beheer en Beperkt lezen. Deze twee niveaus kunnen niet worden verwijderd.

 1. Schakel op de pagina Machtigingsniveaus de machtigingsniveaus in die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Geselecteerde machtigingsniveaus verwijderen.

 2. Klik op OK om de actie te bevestigen.

Naar boven

Machtigingsniveaus overnemen van de bovenliggende site

Als de portal-site unieke machtigingen heeft, kunt u op elk gewenst moment machtigingsniveaus overnemen van de bovenliggende site.

Belangrijk: Als machtigingsniveaus worden overgenomen van de bovenliggende site, worden daarmee alle aangepaste machtigingsniveaus die u eventueel voor deze site hebt gemaakt permanent genegeerd.

 1. Klik op de pagina Machtigingsniveaus op Machtigingsniveaus overnemen van de bovenliggende site.

 2. Klik op OK om de actie te bevestigen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×