Machtigingen instellen voor gebruikersdelegatie

Met Microsoft Project Server 2010 kunt u gebruikersdelegatie instellen in heel pjshort_pwa. Dit betekent dat de ene gebruiker als een andere gebruiker kan optreden in elk onderdeel van pjshort_pwa, ongeacht het verschil in machtigingsniveau tussen de ene gebruiker en de andere.

Wat wilt u doen?

Delegatie in- of uitschakelen

Instellen wie als gemachtigde mag fungeren

Instellen aan wie gemachtigden kunnen worden toegewezen

Delegatie in- of uitschakelen

De gebruikersdelegatiefunctie in pjshort_pwa kan worden in- of uitgeschakeld voor alle gebruikers en groepen. Wanneer gebruikersdelegatie is ingeschakeld, kunt u machtigingen instellen om het specifieke gedrag van de functie in pjshort_pwa te bepalen.

 1. Klik op de werkbalk Snel starten op Serverinstellingen.

 2. Klik onder Beveiliging op Project Web App-machtigingen.

 3. Schakel in de sectie Resource het selectievakje in voor de machtiging Resourcegemachtigden beheren om de gebruikersdelegatiefunctie in te schakelen in pjshort_pwa.

 4. Kies eventueel nog meer delegatiemachtigingen die voorzien in de behoeften van uw organisatie.

  • Mijn resourcegemachtigden beheren    Schakel dit selectievakje in als u wilt dat gebruikers delegaties kunnen instellen voor andere gebruikers.

  • Mijn gemachtigden beheren    Schakel dit selectievakje in als u wilt dat gebruikers delegaties kunnen maken voor zichzelf.

  • Kan gemachtigde zijn    Schakel dit selectievakje in als u wilt dat gebruikers actief een gemachtigde kunnen worden voor een andere gebruiker nadat een delegatie is gemaakt.

 5. Klik op Opslaan om de machtiging op te slaan op de server.

Naar boven

Instellen wie als gemachtigde mag fungeren

In pjshort_pwa bestaan machtigingen op gebruikers- of groepsniveau waarmee u kunt bepalen welke gebruikers of groepen als gemachtigde kunnen fungeren voor andere mensen. Standaard is de beheerdersgroep de enige groep waarvoor deze machtigingen zijn ingeschakeld. Als u wilt dat gebruikers in uw organisatie kunnen fungeren als gemachtigde, moet u dus de juiste machtigingen instellen.

Machtigingen instellen voor een bepaalde gebruiker:

 1. Klik op de werkbalk Snel starten op Serverinstellingen.

 2. Klik onder Beveiliging op Gebruikers beheren.

 3. Klik op de naam van de gebruiker voor wie u machtigingen instelt.

 4. Vouw op de pagina Gebruiker bewerken de sectie Algemene machtigingen uit.

 5. Kies in de sectie Algemene machtigingen onder Resource de juiste machtigingen voor deze gebruiker.

  • Kan gemachtigde zijn    Schakel het selectievakje Toestaan voor deze machtiging in om deze gebruiker in staat te stellen om actief een gemachtigde te worden voor een andere gebruiker.

  • Mijn gemachtigden beheren    Schakel het selectievakje Toestaan voor deze machtiging in om deze gebruiker in staat te stellen zijn of haar eigen delegaties te maken.

  • Mijn resourcegemachtigden beheren    Schakel het selectievakje Toestaan voor deze machtiging in om deze gebruiker in staat te stellen delegaties in te stellen voor andere gebruikers.

 6. Klik op Opslaan om de machtiging op te slaan op de server.

Machtigingen instellen voor een groep:

 1. Klik op de werkbalk Snel starten op Serverinstellingen.

 2. Klik onder Beveiliging op Groepen beheren.

 3. Klik op de naam van de groep waarvoor u machtigingen instelt.

 4. Vouw op de pagina Groep toevoegen of bewerken de sectie Algemene machtigingen uit.

 5. Kies in de sectie Algemene machtigingen onder Resource de juiste machtigingen voor deze groep.

  • Kan gemachtigde zijn    Schakel het selectievakje Toestaan voor deze machtiging in om leden van deze groep in staat te stellen om actief gemachtigden te worden voor andere gebruikers.

  • Mijn gemachtigden beheren    Schakel het selectievakje Toestaan voor deze machtiging in om leden van deze groep in staat te stellen hun eigen delegaties te maken.

  • Mijn resourcegemachtigden beheren    Schakel het selectievakje Toestaan voor deze machtiging in om leden van deze groep in staat te stellen delegaties in te stellen voor andere gebruikers.

 6. Klik op Opslaan om de machtiging op te slaan op de server.

Naar boven

Instellen aan wie gemachtigden kunnen worden toegewezen

Er worden categorieën gebruikt om te bepalen welke gebruikers of groepen een gemachtigde mogen hebben om namens hen werk te doen. Delegatie werkt pas goed als de gebruiker die om de delegatie vraagt, over de juiste categoriemachtigingen beschikt. Bovendien moet de gebruiker die als gemachtigde fungeert, beschikken over de juiste individuele of groepsmachtigingen (zie vorige sectie).

 1. Klik op de werkbalk Snel starten op Serverinstellingen.

 2. Klik onder Beveiliging op Categorieën beheren.

 3. Klik op de naam van de categorie die de gebruiker of groep bevat waarvoor u gebruikersdelegatie wilt inschakelen.

 4. Klik in de sectie Gebruikers en groepen op de naam van de groep of de specifieke gebruiker in het vak Gebruikers en groepen met machtigingen.

 5. Schuif in het vak Machtigingen dat wordt weergegeven naar de sectie Resource en schakel het selectievakje in voor de machtiging Resourcegemachtigden beheren om de gebruikersdelegatiefunctie in te schakelen voor die gebruiker of groep.

 6. Klik op Opslaan om de machtiging op te slaan op de server.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×