Machtigingen en rollen voor termensets beheren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: De taak van dit artikel is volbracht, het wordt binnenkort teruggetrokken. We verwijderen bij ons bekende koppelingen om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de trant van 'Pagina niet gevonden'. Als u koppelingen naar deze links hebt gemaakt, kunt u deze verwijderen. Zo zorgen we samen voor een verbonden internet.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u machtigingen kunt verlenen aan gebruikers zodat ze termen in het Hulpprogramma voor het beheer van het termenarchief kunnen maken of beheren.

Zie Inleiding in beheerde metagegevens in SharePoint Server 2010voor een inleiding tot de functies voor beheerde metagegevens in Microsoft SharePoint Server 2010 (inclusief enkele van de terminologie en concepten in dit artikel gebruikt).

In dit artikel

Rollen voor beheerde metagegevens

Beheerders van het termenarchief toevoegen

Groepsbeheerders toevoegen

Inzenders toevoegen

Rollen voor beheerde metagegevens

Als u wilt maken of beheren van de voorwaarden of termensets met behulp van hulpmiddel beheer van het termenarchief, moet u expliciete machtigingen voor het werken met beheerde termen worden toegewezen. Het bereik van de taken die u in het Beheerhulpmiddel termenarchief Store uitvoeren kunt wordt bepaald door de specifieke rol die aan u zijn toegewezen. Beheerders van het termenarchief de langste machtigingen hebben, terwijl inzenders (niet verwarren met personen die het machtigingsniveau bijdragen voor een site hebben) beschikt over de meest beperkte machtigingen en zijn beperkt tot term instellen op gebruikersniveau acties.

Het Hulpprogramma voor het beheer van het termenarchief heeft de volgende rollen:

Rol

Taken die deze rol kan uitvoeren

Farmbeheerder

 • Maak een nieuwe termenarchief.

 • Verbinding maken met een bestaande termenarchief.

 • Toevoegen of verwijderen van de beheerder van het termenarchief.

Beheerder van het termenarchief

 • Termensetgroepen maken of verwijderen.

 • Groepsbeheerders of Inzenders toevoegen of verwijderen.

 • De werktalen voor het termenarchief wijzigen.

 • Termensets importeren.

 • Termensets maken, kopiëren, opnieuw gebruiken, verplaatsen, verwijderen en de naam ervan wijzigen.

 • De beschrijving, de eigenaar, de contactpersoon, de belanghebbenden, het inzendingsbeleid en de beschikbaarheid voor labeling van de termenset wijzigen.

 • Termen maken, kopiëren, opnieuw gebruiken, samenvoegen, afschaffen, verplaatsen, verwijderen en de naam ervan wijzigen.

 • De beschrijving, de labels, het standaardlabel en de beschikbaarheid voor labeling van de term wijzigen.

Groepsbeheerder.

 • Inzenders toevoegen of verwijderen.

 • Termensets importeren.

 • Termensets maken, kopiëren, opnieuw gebruiken, verplaatsen, verwijderen en de naam ervan wijzigen.

 • De beschrijving, de eigenaar, de contactpersoon, de belanghebbenden, het inzendingsbeleid en de beschikbaarheid voor labeling van de termenset wijzigen.

 • Termen maken, kopiëren, opnieuw gebruiken, samenvoegen, afschaffen, verplaatsen, verwijderen en de naam ervan wijzigen.

 • De beschrijving, de labels, het standaardlabel en de beschikbaarheid voor labeling van de term wijzigen.

Inzender

 • Termensets maken, kopiëren, opnieuw gebruiken, verplaatsen, verwijderen en de naam ervan wijzigen.

 • De beschrijving, de eigenaar, de contactpersoon, de belanghebbenden, het inzendingsbeleid en de beschikbaarheid voor labeling van de termenset wijzigen.

 • Termen maken, kopiëren, opnieuw gebruiken, samenvoegen, afschaffen, verplaatsen, verwijderen en de naam ervan wijzigen.

 • De beschrijving, de labels, het standaardlabel en de beschikbaarheid voor labeling van de term wijzigen.

Zie het TechNet-artikel Rollen voor beheerde metagegevensvoor gedetailleerde informatie over deze functies.

Opmerking: Wanneer u een termenset configureert, kunt u ook een groep of een individu aanwijzen als eigenaar, contactpersoon of belanghebbende voor de termenset. Deze drie labels geven de groepen of individuen die u toewijst aan deze labels geen specifieke machtiging om met de termenset te werken. Deze eigenschappen bieden echter een eenvoudige manier om de zakelijke eigenaren of de belanghebbenden voor een termenset bij te houden.

Afhankelijk van hoe de verbinding met de beheerde metagegevens-servicetoepassing is geconfigureerd, algemene gebruikers van een site, die ten minste de machtiging bijdragen machtigingen voor inhoud op de site, mogelijk om te werken met beheerde metagegevens in de volgende manieren:

 • Ze kunnen de waarden voor de kolommen beheerde metagegevens in lijsten en bibliotheken bijwerken (als dat is gekoppeld aan deze kolommen beheerde metagegevens sets zijn geconfigureerd als geopend en als de kolom beheerde metagegevens Invulkeuzes toestaat). Sitegebruikers kunnen ook toevoegen nieuwe termen aan een termenset wanneer de waarde voor een kolom beheerde metagegevens bijwerken).

 • Ze kunnen nieuwe ondernemingstrefwoorden maken wanneer ze de kolom Ondernemingstrefwoorden voor een lijst of bibliotheek bijwerken.

 • Ze kunnen metagegevensnavigatie in lijsten of bibliotheken gebruiken om de weergave van items te filteren.

 • Ze kunnen beheerde termen of ondernemingstrefwoorden gebruiken in zoekquery's en vervolgens de zoekresultaten verfijnen op basis van deze termen.

Sitegebruikers die gemachtigd zijn voor het wijzigen van lijsten, bibliotheken of inhoudstypen (bijvoorbeeld leden van de groep Site-eigenaren) kunnen maken van nieuwe kolommen beheerde metagegevens voor lijsten, bibliotheken of inhoudstypen. Wanneer ze deze kolommen maakt, deze nieuwe termensets die lokaal in de siteverzameling zijn kunnen maken en deze wel om de termen in deze termensets te beheren.

Klik nogmaals welke gebruikers kunt is afhankelijk van hoe de verbinding met de servicetoepassing voor beheerde metagegevens is ingesteld en welke machtigingen de service worden toegewezen aan het account groep van toepassingen voor de webtoepassing. Zie machtigingen verlenen voor toegang tot de service beheerde metagegevensvoor meer informatie.

Naar boven

Beheerders van het termenarchief toevoegen

U moet de farmbeheerder van een of een beheerder van het termenarchief wilt aanwijzen beheerders van het termenarchief zijn. Nadat personen zijn aangewezen als beheerder van het termenarchief, hebben ze vervolgens de mogelijkheid om aan te wijzen andere beheerders van het termenarchief. Zie toevoegen en verwijderen term opslaan beheerdersvoor informatie over het toevoegen of verwijderen van de Term opslaan beheerders van in Centraal beheer.

 1. Klik in het menu Siteacties op Site-instellingen.

 2. Klik onder Sitebeheer op Termenarchief beheren.

 3. Selecteer in het deelvenster Eigenschappen de beheerde Metagegevensservicetoepassing waarvoor u wilt aanwijzen van een beheerder van het termenarchief.

 4. Selecteer in het deelvenster van de weergave van de structuurweergave aan de linkerkant de beheerde metagegevens servicetoepassing, als dit nog niet is geselecteerd.

 5. Typ in het deelvenster Eigenschappen in het vak Beheerders van het termenarchief de namen van de personen die u wilt toevoegen. U kunt ook op de knop Bladeren klikken om gebruikers te zoeken en toe te voegen.

 6. Nadat u klaar bent met het toevoegen van de personen die u als beheerders van het termenarchief wilt aanstellen, klikt u op Opslaan.

Naar boven

Groepsbeheerders toevoegen

U moet een beheerder van het termenarchief zijn om nieuwe groepsmanagers te kunnen toevoegen.

 1. Ga naar de site waar u een groepsmanager wilt toevoegen voor het Hulpprogramma voor het beheer van het termenarchief (als u een lokale groep bijwerkt).

 2. Klik in het menu Siteacties op Site-instellingen.

 3. Klik onder Sitebeheer op Termenarchief beheren.

 4. Selecteer in het deelvenster Eigenschappen de beheerde Metagegevensservicetoepassing waarvoor u wilt een groepsbeheerder aanwijzen.

 5. Selecteer in het deelvenster van de boomstructuurweergave aan de linkerkant de groep waaraan u een groepsbeheerder wilt toevoegen.

 6. Typ in het deelvenster Eigenschappen in het vak Groepsbeheerders de namen van de personen die u wilt toevoegen. U kunt ook op de knop Bladeren klikken om gebruikers te zoeken en toe te voegen.

 7. Nadat u klaar bent met het toevoegen van de personen die u als groepsbeheerders wilt aanstellen, klikt u op Opslaan.

Naar boven

Inzenders toevoegen

U moet een beheerder van het termenarchief of een groepsbeheerder van om een specifieke groep zijn om inzenders aan de groep te kunnen toevoegen.

 1. Ga naar de site waar u een inzender wilt toevoegen (als u een lokale groep bijwerkt).

 2. Klik in het menu Siteacties op Site-instellingen.

 3. Klik onder Sitebeheer op Termenarchief beheren.

 4. Selecteer in het deelvenster Eigenschappen de beheerde Metagegevensservicetoepassing waarvoor u een inzender voor een groep aanwijzen wilt maken.

 5. Selecteer in het deelvenster van de boomstructuurweergave aan de linkerkant de groep waaraan u inzenders wilt toevoegen.

 6. Typ in het deelvenster Eigenschappen in het vak Inzenders de namen van de personen die u wilt toevoegen. U kunt ook op de knop Bladeren klikken om gebruikers te zoeken en toe te voegen.

 7. Nadat u klaar bent met het toevoegen van de personen die u als inzenders wilt aanstellen, klikt u op Opslaan.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×