LOGSCH, functie

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie LOGSCH in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Berekent in regressieanalyse een exponentiële kromme die past bij uw gegevens en geeft als resultaat een matrix met waarden die de kromme beschrijft. Omdat de functie een matrix met waarden als resultaat geeft, moet deze worden ingevoerd als een matrixformule.

De vergelijking voor de kromme luidt als volgt:

y = b*m^x

of

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

als er meerdere x-waarden zijn, waarbij de afhankelijke y-waarde een functie is van de onafhankelijke x-waarden. De m-waarden zijn grondtallen die corresponderen met elk van de exponentiële x-waarden en b is een constante. y, x en m kunnen vectoren zijn. LOGSCH geeft als resultaat de matrix {mn;mn-1;...;m1;b}.

LOGSCH(y-bekend;[x-bekend];[const];[stat])

De syntaxis van de functie LOGSCH heeft de volgende argumenten:

 • y-bekend    Vereist. De reeks y-waarden die u al kent uit de vergelijking y = b*m^x.

  • Als de matrix y-bekend uit één kolom bestaat, wordt elke kolom van x-bekend als een afzonderlijke variabele beschouwd.

  • Als de matrix y-bekend uit één rij bestaat, wordt elke rij van x-bekend als een afzonderlijke variabele beschouwd.

 • x-bekend    Optioneel. Een reeks x-waarden die u wellicht al kent uit de vergelijking y = b*m^x.

  • De matrix x-bekend kan een of meer reeksen variabelen bevatten. Als er slechts één variabele wordt gebruikt, kunnen y-bekend en x-bekend bereiken met een willekeurige vorm zijn, mits deze dezelfde dimensie hebben. Als er meerdere variabelen worden gebruikt, moet y-bekend een cellenbereik van één rij hoog of één kolom breed hebben (dit wordt ook wel een vector genoemd).

  • Als u x-bekend weglaat, wordt uitgegaan van de matrix {1;2;3;...} met dezelfde afmetingen als y-bekend.

 • const    Optioneel. Een logische waarde die aangeeft of de constante b gelijk is aan 1.

  • Als const WAAR is of is weggelaten, wordt b op de normale wijze berekend.

  • Als const ONWAAR is, krijgt b de waarde 1 en worden de m-waarden zodanig aangepast dat geldt y = m^x.

 • stat    Optioneel. Een logische waarde die aangeeft of als resultaat ook aanvullende regressiegrootheden moeten worden gegeven.

  • Als stat WAAR is, geeft LOGSCH ook de aanvullende regressiegrootheden, zodat de resulterende matrix er als volgt uitziet: {mn;mn-1;...;m1;b\san;san-1;...;sa1;sab\r 2;say\F;vg\ksreg;ksresid}.

  • Als stat ONWAAR is of is weggelaten, geeft LOGSCH alleen de m-coëfficiënten en de constante b.

Zie LIJNSCH, functie voor meer informatie over aanvullende regressiegrootheden.

 • Hoe meer de tekening van uw gegevens lijkt op een exponentiële curve volgen, hoe beter de berekende lijn overeenkomt met uw gegevens. Zoals LIJNSCH, geeft LOGSCH een matrix van waarden waarmee een relatie tussen de waarden wordt beschreven, maar LIJNSCH past een rechte lijn met uw gegevens; LOGSCH past een exponentiële curve volgen. Zie LIJNSCH voor meer informatie.

 • Als er slechts één onafhankelijke x-variabele is, kunt u de waarden van het snijpunt met de y-as (b) direct verkrijgen met de volgende formule:

  Y-snijlijn (
  b):INDEX(LOGSCH(y-bekend;x-bekend);2)

  U kunt met de vergelijking y = b*m^x toekomstige waarden van y voorspellen, maar u kunt ook de Microsoft Excel-functie GROEI voor dit doel gebruiken. Zie GROEI,functie voor meer informatie.

 • Formules die een matrix als resultaat geven, moeten als matrixformules worden ingevoerd.

  Opmerking:  In Excel Online kunt u geen matrixformules maken.

 • Bij het invoeren van een matrixconstante (bijvoorbeeld x-bekend) als argument gebruikt u puntkomma's om waarden in dezelfde rij van elkaar te scheiden en backslashes om rijen van elkaar te scheiden. Afhankelijk van uw landinstelling kunnen er andere scheidingstekens worden gebruikt.

 • Houd er rekening mee dat y-waarden die met een regressievergelijking zijn voorspeld, onjuist kunnen zijn als deze buiten het bereik van de y-waarden vallen die u hebt gebruikt bij het bepalen van de vergelijking.

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Maand

Eenheden

11

33100

12

47300

13

69000

14

102000

15

150000

16

220000

Formule

Beschrijving

Resultaat

=LOGSCH(B2:B7;A2:A7; WAAR; ONWAAR)

Opmerking De formule in dit voorbeeld moet in Excel als matrixformule worden ingevoerd. Nadat u het voorbeeld naar een leeg werkblad hebt gekopieerd, selecteert u het bereik C9:D9 (begin hierbij met de formulecel). Druk op F2 en vervolgens op Ctrl+Shift+Enter. Als de formule geen matrixformule is, wordt de waarde 1,4633 als resultaat gegeven.

Opmerking: Als u de nieuwste versie van Office 365hebt, kunt klikt u vervolgens u gewoon voert u de formule in de boven--cel links van het uitvoerbereik en vervolgens drukt u op ENTER om te bevestigen van de formule als een matrixformule in dynamische. De formule moet anders als een matrixformule in oudere worden ingevoerd door eerst de uitvoerbereik, de formule invoert in de boven--cel links van het uitvoerbereik en druk op CTRL + SHIFT + ENTER om te bevestigen deze te selecteren. Accolades wordt ingevoegd aan het begin en einde van de formule voor u. Zie Richtlijnen en voorbeelden van matrixformules voor meer informatie over matrixformules.

1,4633

495,3048

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Maand

Eenheden

11

33.100

12

47.300

13

69.000

14

102.000

15

150.000

16

220.000

Formule

Resultaat

=LOGSCH(B2:B7,A2:A7,WAAR,WAAR)

1,4633

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×