LOGSCH, functie

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie LOGSCH in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Berekent in regressieanalyse een exponentiële kromme die past bij uw gegevens en geeft als resultaat een matrix met waarden die de kromme beschrijft. Omdat de functie een matrix met waarden als resultaat geeft, moet deze worden ingevoerd als een matrixformule.

De vergelijking voor de kromme luidt als volgt:

y = b*m^x

of

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

als er meerdere x-waarden zijn, waarbij de afhankelijke y-waarde een functie is van de onafhankelijke x-waarden. De m-waarden zijn grondtallen die corresponderen met elk van de exponentiële x-waarden en b is een constante. y, x en m kunnen vectoren zijn. LOGSCH geeft als resultaat de matrix {mn;mn-1;...;m1;b}.

Syntaxis

LOGSCH(y-bekend;[x-bekend];[const];[stat])

De syntaxis van de functie LOGSCH heeft de volgende argumenten:

 • y-bekend    Vereist. De reeks y-waarden die u al kent uit de vergelijking y = b*m^x.

  • Als de matrix y-bekend uit één kolom bestaat, wordt elke kolom van x-bekend als een afzonderlijke variabele beschouwd.

  • Als de matrix y-bekend uit één rij bestaat, wordt elke rij van x-bekend als een afzonderlijke variabele beschouwd.

 • x-bekend    Optioneel. Een reeks x-waarden die u wellicht al kent uit de vergelijking y = b*m^x.

  • De matrix x-bekend kan één of meer reeksen variabelen bevatten. Als er slechts één variabele wordt gebruikt, kunnen y-bekend en x-bekend bereiken met een willekeurige vorm zijn, mits deze dezelfde dimensie hebben. Als er meerdere variabelen worden gebruikt, moet y-bekend een cellenbereik van één rij hoog of één kolom breed hebben (dit wordt ook wel een vector genoemd).

  • Als u x-bekend weglaat, wordt uitgegaan van de matrix {1;2;3;...} met dezelfde afmetingen als y-bekend.

 • const    Optioneel Een logische waarde die aangeeft of de constante b gelijkgesteld moet worden aan 1.

  • Als const WAAR is of is weggelaten, wordt b op de normale wijze berekend.

  • Als const ONWAAR is, krijgt b de waarde 1 en worden de m-waarden zodanig aangepast dat geldt y = m^x.

 • stat    Optioneel. Een logische waarde die aangeeft of als resultaat ook aanvullende regressiegrootheden moeten worden gegeven.

  • Als stat WAAR is, geeft LOGSCH ook de aanvullende regressiegrootheden, zodat de resulterende matrix er als volgt uitziet: {mn;mn-1;...;m1;b\san;san-1;...;sa1;sab\r 2;say\F;vg\ksreg;ksresid}.

  • Als stat ONWAAR is of is weggelaten, geeft LOGSCH alleen de m-coëfficiënten en de constante b.

Zie LIJNSCH, functie voor meer informatie over aanvullende regressiegrootheden.

Opmerkingen

 • Hoe meer een grafische voorstelling van uw gegevens op een exponentiële kromme lijkt, des te beter de berekende lijn met uw gegevens overeenkomt. Zowel LIJNSCH als LOGSCH geven als resultaat een matrix die een verband tussen de waarden van de matrix beschrijft. Met LIJNSCH wordt echter gezocht naar een passende rechte lijn door uw gegevens, terwijl LOGSCH een passende exponentiële kromme als resultaat geeft. Zie LIJNSCH voor meer informatie.

 • Als er slechts één onafhankelijke x-variabele is, kunt u de waarden van het snijpunt met de y-as (b) direct verkrijgen met de volgende formule:

  Y-snijlijn (
  b):INDEX(LOGSCH(y-bekend;x-bekend);2)

  U kunt met de vergelijking y = b*m^x toekomstige waarden van y voorspellen, maar u kunt ook de Microsoft Excel-functie GROEI voor dit doel gebruiken. Zie GROEI,functie voor meer informatie.

 • Formules die een matrix als resultaat geven, moeten als matrixformules worden ingevoerd.

  Opmerking:  In Excel Online kunt u geen matrixformules maken.

 • Bij het invoeren van een matrixconstante (bijvoorbeeld x-bekend) als argument gebruikt u puntkomma's om waarden in dezelfde rij van elkaar te scheiden en backslashes om rijen van elkaar te scheiden. Afhankelijk van uw landinstelling kunnen er andere scheidingstekens worden gebruikt.

 • Houd er rekening mee dat y-waarden die met een regressievergelijking zijn voorspeld, onjuist kunnen zijn als deze buiten het bereik van de y-waarden vallen die u hebt gebruikt bij het bepalen van de vergelijking.

Voorbeeld

Voorbeeld 1

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. U kunt de resultaten van formules weergeven door de formules te selecteren en op F2 en vervolgens op Enter te drukken. Desgewenst kunt u de kolombreedte wijzigen om alle gegevens te zien.

Maand

Eenheden

11

33100

12

47300

13

69000

14

102000

15

150000

16

220000

Formule

Beschrijving

Resultaat

=LOGSCH(B2:B7;A2:A7; WAAR; ONWAAR)

Opmerking De formule in dit voorbeeld moet in Excel als matrixformule worden ingevoerd. Nadat u het voorbeeld naar een leeg werkblad hebt gekopieerd, selecteert u het bereik C9:D9 (begin hierbij met de formulecel). Druk op F2 en vervolgens op Ctrl+Shift+Enter. Als de formule geen matrixformule is, wordt de waarde 1,4633 als resultaat gegeven.

1,4633

495,3048

Voorbeeld 2

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. U kunt de resultaten van formules weergeven door de formules te selecteren en op F2 en vervolgens op Enter te drukken. Desgewenst kunt u de kolombreedte wijzigen om alle gegevens te zien.

Maand

Eenheden

11

33.100

12

47.300

13

69.000

14

102.000

15

150.000

16

220.000

Formule

Resultaat

=LOGSCH(B2:B7,A2:A7,WAAR,WAAR)

1,4633

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×