LOGSCH, functie

Bij een regressieanalyse wordt met de functie LOGSCH een exponentiële kromme berekend die de gegevens van uw gegevens past en wordt een matrix met waarden als resultaat gegeven. Omdat deze functie een matrix met waarden als resultaat geeft, moet de functie worden ingevoerd als een matrixformule.

Opmerking: Als u een actuele versie van Office 365hebt, kunt u de formule gewoon in de linkerbovenhoek van het uitvoerbereik invoeren en vervolgens op Enter drukken om de formule te bevestigen als een dynamische matrixformule. Anders moet de formule worden ingevoerd als een verouderde matrixformule door eerst het uitvoerbereik te selecteren, de formule in de cel linksboven in het uitvoerbereik te typen en vervolgens op CTRL + SHIFT + ENTER te drukken om deze te bevestigen. In Excel worden de accolades aan het begin en het einde van de formule voor u ingevoegd. Zie Richtlijnen en voorbeelden van matrixformules voor meer informatie over matrixformules.

Beschrijving

De vergelijking voor de kromme luidt als volgt:

y = b*m^x

of

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

als er meerdere x-waarden zijn, waarbij de afhankelijke y-waarde een functie is van de onafhankelijke x-waarden. De m-waarden zijn grondtallen die corresponderen met elk van de exponentiële x-waarden en b is een constante. y, x en m kunnen vectoren zijn. LOGSCH geeft als resultaat de matrix {mn;mn-1;...;m1;b}.

LOGSCH(y-bekend;[x-bekend];[const];[stat])

De syntaxis van de functie LOGSCH heeft de volgende argumenten:

 • y-bekend Vereist. De reeks y-waarden die u al kent uit de vergelijking y = b*m^x.

  • Als de matrix y-bekend uit één kolom bestaat, wordt elke kolom van x-bekend als een afzonderlijke variabele beschouwd.

  • Als de matrix y-bekend uit één rij bestaat, wordt elke rij van x-bekend als een afzonderlijke variabele beschouwd.

 • x-bekend Optioneel. Een reeks x-waarden die u wellicht al kent uit de vergelijking y = b*m^x.

  • De matrix x-bekend kan één of meer reeksen variabelen bevatten. Als er slechts één variabele wordt gebruikt, kunnen y-bekend en x-bekend bereiken met een willekeurige vorm zijn, mits deze dezelfde dimensie hebben. Als er meerdere variabelen worden gebruikt, moet y-bekend een cellenbereik van één rij hoog of één kolom breed hebben (dit wordt ook wel een vector genoemd).

  • Als u x-bekend weglaat, wordt uitgegaan van de matrix {1;2;3;...} met dezelfde afmetingen als y-bekend.

 • const Optioneel. Een logische waarde die aangeeft of de constante b gelijk is aan 1.

  • Als const WAAR is of is weggelaten, wordt b op de normale wijze berekend.

  • Als const ONWAAR is, krijgt b de waarde 1 en worden de m-waarden zodanig aangepast dat geldt y = m^x.

 • stat Optioneel. Een logische waarde die aangeeft of als resultaat ook aanvullende regressiegrootheden moeten worden gegeven.

  • Als stat WAAR is, geeft LOGSCH ook de aanvullende regressiegrootheden, zodat de resulterende matrix er als volgt uitziet: {mn;mn-1;...;m1;b\san;san-1;...;sa1;sab\r 2;say\F;vg\ksreg;ksresid}.

  • Als stat ONWAAR is of is weggelaten, geeft LOGSCH alleen de m-coëfficiënten en de constante b.

Zie LIJNSCH, functie voor meer informatie over aanvullende regressiegrootheden.

 • Hoe meer een uittekening van uw gegevens lijkt op een exponentiële kromme, hoe beter de berekende regel past bij uw gegevens. Net als LIJNSCH levert LOGSCH een matrix met waarden op die een relatie tussen de waarden beschrijven, maar LIJNSCH past een rechte lijn aan uw gegevens aan. LOGSCH past op een exponentiële kromme. Zie LIJNSCH voor meer informatie.

 • Als er slechts één onafhankelijke x-variabele is, kunt u de waarden van het snijpunt met de y-as (b) direct verkrijgen met de volgende formule:

  Y-snijlijn (
  b):INDEX(LOGSCH(y-bekend;x-bekend);2)

  U kunt met de vergelijking y = b*m^x toekomstige waarden van y voorspellen, maar u kunt ook de Microsoft Excel-functie GROEI voor dit doel gebruiken. Zie GROEI,functie voor meer informatie.

 • Bij het invoeren van een matrixconstante (bijvoorbeeld x-bekend) als argument gebruikt u puntkomma's om waarden in dezelfde rij van elkaar te scheiden en backslashes om rijen van elkaar te scheiden. Afhankelijk van uw landinstelling kunnen er andere scheidingstekens worden gebruikt.

 • Houd er rekening mee dat y-waarden die met een regressievergelijking zijn voorspeld, onjuist kunnen zijn als deze buiten het bereik van de y-waarden vallen die u hebt gebruikt bij het bepalen van de vergelijking.

Voorbeeld 1: LOGSCH, functie

U moet de bovenstaande formule invoeren als matrixformule in Excel zodat de formule correct werkt. Wanneer u de formule hebt ingevoerd, drukt u op Enter als u een geldig Office 365-abonnement hebt. anders drukt u op CTRL + SHIFT + ENTER. Als de formule geen matrixformule is, wordt de waarde 1,4633 als resultaat gegeven.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×