Loc, functie

Opmerking: De functie, de methode, het object of de eigenschap die wordt beschreven in dit onderwerp is uitgeschakeld als de Microsoft Jet Expression-service wordt uitgevoerd in de sandbox-modus. In deze modus wordt de evaluatie van mogelijk onveilige expressies voorkomen. Als u meer wilt weten over de sandbox-modus, zoekt u in de Help naar 'sandbox-modus'.

Geeft een waarde van het type Long als resultaat waarmee de huidige lees-/schrijfpositie in een geopend bestand wordt aangegeven.

Syntaxis

Loc( bestandsnummer )

Het vereiste argument bestandsnummerargument bestaat uit een geldig bestandsnummer in de vorm van een geheel getal.

Opmerkingen

In de volgende tabel worden de retourwaarden voor de verschillende toegangsmodi voor bestanden beschreven:

Modus

Retourwaarde

Willekeurig

Het nummer van de laatste record waaruit is gelezen of die is weggeschreven naar het bestand.

Opeenvolgend

De huidige bytepositie in het bestand gedeeld door 128. Gegevens die door Loc worden geretourneerd voor sequentiële bestanden worden echter niet gebruikt en zijn ook niet vereist.

Binair

De positie van de laatst gelezen of weggeschreven byte.


Voorbeeld

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie Loc gebruikt om de huidige lees-/schrijfpositie in een geopend bestand op te halen. In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat TESTFILE een tekstbestand is met een paar regels met voorbeeldgegevens.

Dim MyLocation, MyLine
' Open file just created.
Open "TESTFILE" For Binary As #1
' Loop until end of file.
Do While MyLocation < LOF(1)
' Read character into variable.
MyLine = MyLine & Input(1, #1)
' Get current position within file.
MyLocation = Loc(1)
' Print to the Immediate window.
Debug.Print MyLine; Tab; MyLocation
Loop
Close #1 ' Close file.
Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×