Live-gebeurtenissen in Yammer

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: De informatie in dit onderwerp is van toepassing op de open bare preview-versie van Live gebeurtenissen die worden ondersteund door Yammer, teams en stream.

Yammer is de buurt van community's: het kan een community zijn die is gecentreerd rond leiders die hun werk nemers uitoefenen, een community van gemeen schappelijk belang, een community van personen die een identiteit delen, of een community van leer-en gedeelde prak tijken. Er zijn momenten waarop u de leden van deze community's wilt samen voegen, gecentreerd rond een gebeurtenis. Als u Yammer, teams en stream gebruikt, kunnen Yammer-groeps beheerders nu live video-gebeurtenissen voor Yammer-gebruikers opnemen die Yammer-gesp rekken voeren vóór, tijdens en na de gebeurtenis.

Vanwege de open aard van Yammer-gesp rekken is Yammer een bijzonder geschikte plaats om de aansluiting en betrokkenheid tussen leiders en werk nemers op elk niveau in uw organisatie te bevorderen. Het hosten van uw volgende live-gebeurtenis in uw leiderschaps verbindings Community is een uitstekende manier om de uitlijning van uw personen te bepalen voor een gedeeld doel en specifieke doel stellingen. Leiders realiseren dat organisaties die dit goed doen, een voor deel hebben bij het aantrekken en vasthouden van een genodigde personeels leden.

U kunt een open bare groep maken om alle werk nemers te bereiken, of een privé groep voor uw Live-gebeurtenissen gebruiken, en alleen personen met lidmaatschap van de groep kunnen deel nemen. Voor de gebeurtenis hebt u een plaats in Yammer om werk nemers en/of groeps leden te sturen naar waar u voorbeeld clips kunt weer geven om de zoem te genereren, een open oproep te melden voor vragen in een Q & A-segment, of alleen op een plek waar mensen kunnen chatten over de komende gebeurtenis.

Als u een gebeurtenis volgt, is het gemakkelijk om de opname beschikbaar te maken op een gebeurtenis pagina, zodat werk nemers de gebeurtenis kunnen bekijken op hun eigen schema. Voor werk nemers die zich in verschillende tijd zones bevinden of niet kunnen deel nemen, blijft het gesprek zich houden, zodat ze nog steeds verbonden zijn met leiders en vakgenoten, zodat geografische of organisatorische grenzen worden verholpen.

Zie een live-gebeurtenis bijwonen in Yammervoor informatie over hoe een live-gebeurtenis eruitziet. Zie een live-gebeurtenis organiseren in Yammervoor stapsgewijze instructies voor het maken van een live-gebeurtenis.

Hier ziet u wat er moet worden geplaatst voor uw organisatie om een live-gebeurtenis te maken:

 • Iedereen die deelneemt aan de vergadering, moet een Office 365-abonnement hebben dat licenties bevat voor Yammer, teams en stream (een Office 365 Enter prise E3-, E5-abonnement). Als u nog niet eerder met teams hebt geholpen, gaat u naar het Help-centrum van micro soft teams. Als u nog niet eerder met stream bent, gaat u naar micro soft stream Help Center.

 • In Yammer moet de Office 365-identiteit voor uw organisatie zijn ingeschakeld en moet u gebruikmaken van met Office 365 verbonden groepen. Zie Office 365-identiteit voor Yammer-gebruikers en Yammer- en Office 365-groepenafdwingen voor meer informatie.

 • U moet een Yammer-groep hebben die iedereen bevat die wordt uitgenodigd voor de gebeurtenis Live. Zie een groep maken in Yammer en een groep beheren in Yammervoor meer informatie. De groep alle bedrijven kan niet worden gebruikt voor Live-gebeurtenissen.

 • Uw organisatie moet teams hebben ingeschakeld als u het maken van gebeurtenissen wilt inschakelen. Zie micro soft teams aan de slag-hand leiding voor IT-beheerdersvoor instructies voor het inschakelen van teams. Voor externe Encoder-gebeurtenissen betekent dit niet dat deel nemers teams moeten hebben ingeschakeld, omdat ze rechtstreeks vanuit Yammer kunnen deel nemen. Als u Quick Start-gebeurtenissen wilt gebruiken, moeten de deel nemers teams hebben ingeschakeld.  Hieronder vindt u meer informatie over deze opties.

Opties voor Live-gebeurtenissen

Er zijn drie algemene methoden voor het maken van een live-gebeurtenis: een Yammer live-gebeurtenis, een live-gebeurtenis voor alleen-streams of een live-gebeurtenis van micro soft teams. Wat u kiest, is afhankelijk van uw behoeften en uw publiek.

Gebeurtenis Yammer Live

Als u uw gebeurtenis rechtstreeks binnen Yammer wilt weer geven, maakt u de live-gebeurtenis van een groep Office 365 die is verbonden met de Yammer-groep in Yammer.

 1. Als Yammer-groeps beheerder selecteert u groeps acties > een live-gebeurtenis maken.

 2. Teams worden geopend. Vul de titel, datum en tijd in.

 3. In het volgende scherm wordt u gevraagd om uw productie type live-gebeurtenis te selecteren. Selecteer een van de volgende opties:

  • Aan de slag: Aan de slag wordt de micro soft teams-client gebruikt als uw Producer-ervaring. Dit is een lichtere optie om de gebeurtenis te maken en externe presentatoren en deel nemers uit te nodigen om deel te nemen. Met deze optie kunt u eenvoudig Cams, dia's, scherm delen, enzovoort. Als u deze optie kiest, worden gebruikers weer gekoppeld in micro soft teams om de uitzending te bekijken.

  • Extern coderings programma: Voor een hogere productie waarde wordt de gebeurtenis Live gemaakt met behulp van een externe hardware-of software encoder via micro soft stream. Gebruik deze optie als u al een productie-instelling hebt (bijvoorbeeld media mixers) die streaming ondersteunt naar een RTMP-service. Deze methode wordt meestal gebruikt in auditorium-gebeurtenissen, zoals stad Halls, waarbij een stroom van een media mixer wordt uitgezonden naar de doel groep.

   Nadat de gebeurtenis Live is uitgevoerd, wordt dezelfde URL/insluit code omgezet in een opname van de live-gebeurtenis en direct beschikbaar in de stroom. Als u deze optie kiest, kunnen gebruikers de live-gebeurtenis rechtstreeks in Yammer of in stream bekijken.

Alleen-Stream Live-gebeurtenis

Voor een live-gebeurtenis die alleen stroomSgewijs kan worden verzonden, maakt u uw live-gebeurtenis rechtstreeks vanuit micro soft stream.

Belangrijk: Deze live-gebeurtenis is niet verbonden met Yammer of teams.

De gebeurtenis Live wordt gemaakt met behulp van een externe hardware-of software encoder via micro soft stream. Gebruik deze optie als u al een productie-instelling hebt (bijvoorbeeld media mixers) die streaming ondersteunt naar een RTMP-service. Deze methode wordt meestal gebruikt in auditorium-gebeurtenissen, zoals stad Halls, waarbij een stroom van een media mixer wordt uitgezonden naar de doel groep.

Voor volledige installatie-informatie raadpleegt u het maken van een live-gebeurtenis in micro soft stream.

Live-gebeurtenis van teams

U kunt een live-gebeurtenis ook rechtstreeks vanuit micro soft teams instellen, maar deze wordt niet verbonden met een Yammer-groep.

Als u een "Quick Start"-gebeurtenis kiest om de micro soft teams-client als de producer-ervaring te gebruiken, wordt de gebeurtenis Live niet weer gegeven in de stream.

Als u een externe Encoder-gebeurtenis kiest, wordt de gebeurtenis Live weer gegeven in micro soft teams en in micro soft stream.

Zie ook

Overzicht van Live-gebeurtenissen in micro soft teams

Overzicht van Live-gebeurtenissen in micro soft stream

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×