Lijstsjablonen beheren

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Wanneer u een lijst toevoegt een SharePoint-site, gebruikt u een lijstsjabloon. SharePoint biedt diverse lijstsjablonen zoals contactenlijst, agenda, takenlijst en meer. U kunt deze sjablonen gebruiken om nieuwe lijsten voor uw pagina's en de site te maken.

Door lijstsjablonen op te slaan, kunt u aangepaste lijsten opnieuw gebruiken. Bij een sjabloon worden velden, formules en opmaak opgeslagen. Het is desgewenst ook mogelijk om gegevens op te slaan. U kunt zelf een sjabloon van een aangepaste lijst maken of een sjabloon baseren op een van de bestaande sjablonen. Sjablonen kunnen worden gedownload om te archiveren of naar een andere siteverzameling worden geüpload.

Afbeelding van pagina Een app toevoegen van de site-inhoud

Belangrijk: SharePoint Online-teamsites die aan een groep zijn verbonden, bieden momenteel geen ondersteuning voor lijstsjablonen. Schakel voor andere SharePoint Online-sites het uitvoeren van scripts in als u lijstsjablonen wilt gebruiken. Zie Mogelijkheden voor uitvoeren van scripts in- en uitschakelen voor meer informatie.

Een lijstsjabloon maken in SharePoint Online, SharePoint Server 2016en SharePoint Server 2013

 1. Open de lijst die u als sjabloon wilt opslaan.

 2. Als u zich in SharePoint Online, klikt u op Instellingen Knop Instellingen in SharePoint 2016 op titelbalk. en klik vervolgens op Lijstinstellingen.

  Klik in andere versies op Lijst op het lint en vervolgens op Lijstinstellingen.

  Lijstinstellingen op lint
 3. Klik in de kolom Machtigingen en beheer op Lijst opslaan als sjabloon.

  Sectie Machtigingsbeheer van menu Instellingen

  De pagina Opslaan als sjabloon wordt weergegeven.

  Pagina Opslaan als sjabloon
 4. Typ in het vak Bestandsnaam de bestandsnaam die u wilt gebruiken voor het sjabloonbestand.

  Opmerking: Voeg geen extensie toe aan de bestandsnaam. De bestandsextensie .stp wordt automatisch toegevoegd.

 5. Typ in het vak Sjabloonnaam de naam die u voor deze sjabloon wilt gebruiken in de galerie met lijstsjablonen.

 6. Typ in het vak Beschrijving van sjabloon een beschrijving voor de sjabloon. De beschrijving wordt weergegeven in het detailvenster aan de rechterkant wanneer u de sjabloon in de galerie met sjablonen selecteert.

 7. Als u in de nieuwe lijstsjabloon de huidige inhoud van deze lijst wilt opnemen, schakelt u het selectievakje Inhoud opnemen in. Zie Limieten voor gegevens in een lijstsjabloon voor meer informatie.

  Opmerking: Eventuele beveiligingsinstellingen voor de lijst worden niet opgeslagen met deze stap. U wordt daarom ten zeerste aangeraden deze lijstsjabloon op te slaan op een veilige locatie zodat deze niet kan worden gebruikt door iemand die geen toegang hoort te hebben tot deze inhoud.

 8. Klik op OK.

  Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven als alles goed is gegaan.

  Bevestigingsvenster van opslaan

  Klik op de koppeling Galerie met sjablonen om de nieuwe lijstsjabloon in de galerie met lijstsjablonen te bekijken.

  Pagina Lijstsjabloon

Naar boven

Een sjabloon in de galerie met lijstsjablonen in SharePoint Online, SharePoint Server 2016en SharePoint Server 2013 verwijderen

 1. Klik op Instellingen Knop Instellingen in SharePoint 2016 op titelbalk. en vervolgens op Site-instellingen.

 2. Klik in de kolom Web Designer-galerieën op Lijstsjablonen.

  De koppeling van de lijstsjablonen op de pagina Site-instellingen

  Opmerking: Deze optie wordt alleen weergegeven voor gebruikers die een machtiging Lijsten beheren hebben. Site-eigenaren beschikken standaard over deze machtiging.

  De pagina Galerie met lijstsjablonen wordt weergegeven.

  Pagina Galerie Lijsten met een lijstsjabloon
 3. Klik op bewerken Knop bewerken in de bibliotheek Lijstsjabloon in de kolom bewerken voor de lijstsjabloon die u wilt bijwerken.

 4. Klik op Item verwijderen en vervolgens op OK om te bevestigen.

Naar boven

Eigenschappen van de lijstsjabloon in SharePoint Online, SharePoint Server 2016en SharePoint Server 2013 bewerken

 1. Klik op Instellingen Knop Instellingen in SharePoint 2016 op titelbalk. en vervolgens op Site-instellingen.

 2. Klik in de kolom Web Designer-galerieën op Lijstsjablonen.

  De koppeling van de lijstsjablonen op de pagina Site-instellingen

  Opmerking: Deze optie wordt alleen weergegeven voor gebruikers die een machtiging Lijsten beheren hebben. Site-eigenaren beschikken standaard over deze machtiging.

  De pagina Galerie met lijstsjablonen wordt weergegeven.

  Pagina Galerie Lijsten met een lijstsjabloon
 3. Klik op bewerken Knop bewerken in de bibliotheek Lijstsjabloon in de kolom bewerken voor de lijstsjabloon die u wilt bewerken.

 4. Bewerk de gegevens die u wilt wijzigen, en klik vervolgens op OK.

  De eigenschappen van een lijstsjabloon bewerken

Naar boven

Download de sjabloon in het bestandssysteem in SharePoint Online, SharePoint Server 2016en SharePoint Server 2013

Opmerking: U kunt de volgende stappen alleen uitvoeren als u schrijfmachtigingen hebt voor de map of share waarnaar u het lijstsjabloonbestand wilt downloaden.

 1. Klik op Instellingen Knop Instellingen in SharePoint 2016 op titelbalk. en vervolgens op Site-instellingen.

 2. Klik in de kolom Web Designer-galerieën op Lijstsjablonen.

  De koppeling van de lijstsjablonen op de pagina Site-instellingen

  Opmerking: Deze optie wordt alleen weergegeven voor gebruikers die een machtiging Lijsten beheren hebben. Site-eigenaren beschikken standaard over deze machtiging.

  De pagina Galerie met lijstsjablonen wordt weergegeven.

  Pagina Galerie Lijsten met een lijstsjabloon
 3. Klik in de kolom Naam op de koppeling voor de lijstsjabloon die u wilt downloaden.

 4. Klik in het downloadvenster van uw browser op Opslaan of Opslaan als om het bestand te downloaden.

Naar boven

Een sjabloon uploaden naar de galerie met lijstsjablonen in SharePoint Online, SharePoint Server 2016en SharePoint Server 2013

U kunt lijstsjablonen die zijn gedownload naar een bestand in het bestandssysteem, uploaden naar de galerie met lijstsjablonen. Als u de volgende stappen wilt uitvoeren, moet u een leesmachtiging hebben voor de map of netwerkshare die het lijstsjabloonbestand bevat.

Notities: 

 • Zoals u ziet, hebben lijstsjabloonbestanden de extensie .stp.

 • Lijstsjablonen kunnen alleen worden gebruikt in hetzelfde type site of werkruimte als waarin ze zijn gemaakt. Dit betekent dat een lijstsjabloon die is gemaakt op een vergaderwerkruimtesite, niet kan worden gebruikt op een teamsite. Een lijstsjabloon die is gemaakt op een teamsite, kan echter wel worden gebruikt op een andere teamsite.

 1. Klik op Instellingen Knop Instellingen in SharePoint 2016 op titelbalk. en vervolgens op Site-instellingen.

 2. Klik in de kolom Web Designer-galerieën op Lijstsjablonen.

  De koppeling van de lijstsjablonen op de pagina Site-instellingen

  Opmerking: Deze optie wordt alleen weergegeven voor gebruikers die een machtiging Lijsten beheren hebben. Site-eigenaren beschikken standaard over deze machtiging.

  De pagina Galerie met lijstsjablonen wordt weergegeven.

  Pagina Galerie Lijsten met een lijstsjabloon
 3. Klik op het lint op Document uploaden.

  Knop Document uploaden op het lint

  De pagina Een sjabloon toevoegen wordt weergegeven.

  Pagina Een sjabloon toevoegen
 4. Typ het pad en de bestandsnaam (inclusief de bestandsextensie) voor de lijstsjabloon die u wilt uploaden of klik op Bladeren om het bestand te selecteren.

 5. Geef aan of u de bestaande bestanden wilt overschrijven. Standaard is het selectievakje Bestaand bestand overschrijven ingeschakeld.

  Opmerking: Als het selectievakje Bestaand bestand overschrijven is ingeschakeld en u een bestand wilt uploaden dat dezelfde naam heeft als een lijstsjabloon die al in de inhoudsdatabase is opgeslagen, wordt deze lijstsjabloon overschreven. Als dit selectievakje niet is ingeschakeld en u een lijstsjabloon probeert te uploaden die al voorkomt in de inhoudsdatabase, wordt er een foutbericht weergegeven.

 6. Klik op OK.

Naar boven

Een lijstsjabloon maken in SharePoint Server 2010

 1. Open de lijst die u als sjabloon wilt opslaan.

 2. Klik op het lint op Lijst en vervolgens op Lijstinstellingen.

  De knop Lijstinstellingen op het paginalint
 3. Klik in de kolom Machtigingen en beheer op Lijst opslaan als sjabloon.

  Sectie Machtigingsbeheer van menu Instellingen

  De pagina Opslaan als sjabloon wordt weergegeven.

  Pagina met eigenschappen van een lijstsjabloon
 4. Typ in het vak Bestandsnaam de bestandsnaam die u wilt gebruiken voor het sjabloonbestand.

  Opmerking: Voeg geen extensie toe aan de bestandsnaam. De bestandsextensie .STP wordt automatisch toegevoegd.

 5. Typ in het vak Sjabloonnaam de naam die u voor deze sjabloon wilt gebruiken in de galerie met lijstsjablonen.

 6. Typ in het vak Beschrijving van sjabloon een beschrijving voor de sjabloon. De beschrijving wordt weergegeven in het detailvenster aan de rechterkant wanneer u de sjabloon in de galerie met sjablonen selecteert.

 7. Als u in de nieuwe lijstsjabloon de huidige inhoud van deze lijst wilt opnemen, schakelt u het selectievakje Inhoud opnemen in. Zie Limieten voor gegevens in een lijstsjabloon voor meer informatie.

  Opmerking: Eventuele beveiligingsinstellingen voor de lijst worden niet opgeslagen met deze stap. U wordt daarom ten zeerste aangeraden deze lijstsjabloon op te slaan op een veilige locatie zodat deze niet kan worden gebruikt door iemand die geen toegang hoort te hebben tot deze inhoud.

 8. Klik op OK.

  De nieuwe lijstsjabloon wordt weergegeven in de galerie met lijstsjablonen.

  Pagina Lijstsjabloon

Naar boven

Een sjabloon in de galerie met lijstsjablonen in SharePoint Server 2010 verwijderen

 1. Klik op het menu Siteacties Bijschrift 4 , klikt u op Site-instellingen.

  Opmerking: Wijs op een site waarvoor het menu Siteacties is aangepast, Site-instellingen aan en klik vervolgens op de instellingen die u wilt weergeven.

 2. Klik in de kolom Galerieën op Lijstsjablonen.

  Koppeling van lijstsjabloon in menu Galerieën

  Opmerking: Deze optie wordt alleen weergegeven voor gebruikers die een machtiging Lijsten beheren hebben. Site-eigenaren beschikken standaard over deze machtiging.

  De pagina Galerie met lijstsjablonen wordt weergegeven.

  Pagina Galerie Lijsten met een lijstsjabloon
 3. Klik in de kolom bewerken op bewerken Knop bewerken in de bibliotheek Lijstsjabloon voor de lijstsjabloon die u wilt verwijderen.

 4. Klik op Item verwijderen en vervolgens op OK om te bevestigen.

Naar boven

Eigenschappen van de lijstsjabloon in SharePoint Server 2010 bewerken

 1. Klik op het menu Siteacties Bijschrift 4 , klikt u op Site-instellingen.

  Opmerking: Wijs op een site waarvoor het menu Siteacties is aangepast, Site-instellingen aan en klik vervolgens op de instellingen die u wilt weergeven.

 2. Klik in de kolom Galerieën op Lijstsjablonen.

  Opmerking: Deze optie wordt alleen weergegeven voor gebruikers die een machtiging Lijsten beheren hebben. Site-eigenaren beschikken standaard over deze machtiging.

  De pagina Galerie met lijstsjablonen wordt weergegeven.

  Pagina Galerie Lijsten met een lijstsjabloon
 3. Klik op bewerken Knop bewerken in de bibliotheek Lijstsjabloon in de kolom bewerken voor de lijstsjabloon die u wilt bijwerken.

 4. Bewerk de gegevens die u wilt wijzigen, en klik vervolgens op OK.

Naar boven

Download de sjabloon in het bestandssysteem in SharePoint Server 2010

Opmerking: U kunt de volgende stappen alleen uitvoeren als u schrijfmachtigingen hebt voor de map of share waarnaar u het lijstsjabloonbestand wilt downloaden.

 1. Klik op het menu Siteacties Bijschrift 4 , klikt u op Site-instellingen.

  Opmerking: Wijs op een site waarvoor het menu Siteacties is aangepast, Site-instellingen aan en klik vervolgens op de instellingen die u wilt weergeven.

 2. Klik in de kolom Galerieën op Lijstsjablonen.

  Koppeling van lijstsjabloon in menu Galerieën

  Opmerking: Deze optie wordt alleen weergegeven voor gebruikers die een machtiging Lijsten beheren hebben. Site-eigenaren beschikken standaard over deze machtiging.

  De pagina Galerie met lijstsjablonen wordt weergegeven.

  Pagina Galerie Lijsten met een lijstsjabloon
 3. Klik in de kolom Naam op de koppeling voor de lijstsjabloon die u wilt downloaden.

 4. Klik in het dialoogvenster Bestand downloaden op Opslaan of Opslaan als om te downloaden als dit door uw browser wordt toegestaan.

Naar boven

Een sjabloon uploaden naar de galerie met lijstsjablonen in SharePoint Server 2010

U kunt lijstsjablonen die zijn gedownload naar een bestand in het bestandssysteem, uploaden naar de galerie met lijstsjablonen. Als u de volgende stappen wilt uitvoeren, moet u een leesmachtiging hebben voor de map of netwerkshare die het lijstsjabloonbestand bevat.

Notities: 

 • Zoals u ziet, hebben lijstsjabloonbestanden de extensie .stp.

 • Lijstsjablonen kunnen alleen worden gebruikt in hetzelfde type site of werkruimte als waarin ze zijn gemaakt. Dit betekent dat een lijstsjabloon die is gemaakt op een vergaderwerkruimtesite, niet kan worden gebruikt op een teamsite. Een lijstsjabloon die is gemaakt op een teamsite, kan echter wel worden gebruikt op een andere teamsite.

 1. Klik op het menu Siteacties Bijschrift 4 , klikt u op Site-instellingen.

  Opmerking: Wijs op een site waarvoor het menu Siteacties is aangepast, Site-instellingen aan en klik vervolgens op de instellingen die u wilt weergeven.

 2. Klik in de kolom Galerieën op Lijstsjablonen.

  Koppeling van lijstsjabloon in menu Galerieën

  Opmerking: Deze optie wordt alleen weergegeven voor gebruikers die een machtiging Lijsten beheren hebben. Site-eigenaren beschikken standaard over deze machtiging.

  De pagina Galerie met lijstsjablonen wordt weergegeven.

  Pagina Galerie Lijsten met een lijstsjabloon
 3. Klik op Uploaden.

  De pagina Sjabloon uploaden: Galerie met lijstsjablonen wordt weergegeven.

 4. Typ het pad en de bestandsnaam (inclusief de bestandsextensie) voor de lijstsjabloon die u wilt uploaden of klik op Bladeren om het bestand te selecteren.

 5. Geef aan of u de bestaande bestanden wilt overschrijven. Standaard is het selectievakje Bestaand bestand overschrijven ingeschakeld.

  Opmerking: Als het selectievakje Bestaand bestand overschrijven is ingeschakeld en u een bestand wilt uploaden dat dezelfde naam heeft als een lijstsjabloon die al in de inhoudsdatabase is opgeslagen, wordt deze lijstsjabloon overschreven. Als dit selectievakje niet is ingeschakeld en u een lijstsjabloon probeert te uploaden die al voorkomt in de inhoudsdatabase, wordt er een foutbericht weergegeven.

 6. Klik op OK.

Naar boven

Een lijstsjabloon maken in SharePoint Server 2007

 1. Open de lijst die u als sjabloon wilt opslaan.

 2. Klik op Instellingen en klik vervolgens op Lijstinstellingen.

  Klik vanaf de knop Instellingen op Lijstinstellingen.
 3. Klik in de kolom Machtigingen en beheer op Lijst opslaan als sjabloon.

  Klik in de kolom Machtigingen en beheer op Sitesjabloon opslaan.

  De pagina Opslaan als sjabloon wordt weergegeven.

  Pagina met eigenschappen van een lijstsjabloon
 4. Typ in het vak Bestandsnaam de bestandsnaam die u wilt gebruiken voor het sjabloonbestand.

  Opmerking: Voeg geen extensie toe aan de bestandsnaam. De bestandsextensie .STP wordt automatisch toegevoegd.

 5. Typ in het vak Sjabloonnaam de naam die u voor deze sjabloon wilt gebruiken in de galerie met lijstsjablonen.

 6. Typ in het vak Beschrijving van sjabloon een beschrijving voor de sjabloon.

 7. Als u in de nieuwe lijstsjabloon de huidige inhoud van deze lijst wilt opnemen, schakelt u het selectievakje Inhoud opnemen in. Zie Limieten voor gegevens in een lijstsjabloon voor meer informatie.

  Opmerking: Eventuele beveiligingsinstellingen voor de lijst worden niet opgeslagen met deze stap. U wordt daarom ten zeerste aangeraden deze lijstsjabloon op te slaan op een veilige locatie zodat deze niet kan worden gebruikt door iemand die geen toegang hoort te hebben tot deze inhoud.

 8. Klik op OK.

  De nieuwe lijstsjabloon wordt weergegeven in de galerie met lijstsjablonen.

  Galerie Lijsten met een lijstsjabloon

Naar boven

Een sjabloon in de galerie met lijstsjablonen in SharePoint Server 2007 verwijderen

 1. Klik op het menu Siteacties Bijschrift 4 , klik op Site-instellingen en klik vervolgens op Alle Site-instellingen wijzigen.

  Optie Alle site-instellingen wijzigen onder Site-instellingen

  Opmerking: Wijs op een site waarvoor het menu Siteacties is aangepast, Site-instellingen aan en klik vervolgens op de instellingen die u wilt weergeven.

 2. Klik in de kolom Galerieën op Lijstsjablonen.

  Koppeling van lijstsjabloon in menu Galerieën

  Opmerking: Deze optie wordt alleen weergegeven voor gebruikers die een machtiging Lijsten beheren hebben. Site-eigenaren beschikken standaard over deze machtiging.

  De pagina Galerie met lijstsjablonen wordt weergegeven.

  Galerie Lijsten met een lijstsjabloon
 3. Klik in de kolom Bewerken op Documenteigenschappen bewerken Knop bewerken in de bibliotheek Lijstsjabloon voor de lijstsjabloon die u wilt verwijderen.

  Pagina Lijstsjabloon bewerken waarin Verwijderen is gemarkeerd.
 4. Klik op Item verwijderen en vervolgens op OK om te bevestigen.

Naar boven

Eigenschappen van de lijstsjabloon in SharePoint Server 2007 bewerken

 1. Klik op het menu Siteacties Bijschrift 4 , klik op Site-instellingen en klik vervolgens op Alle Site-instellingen wijzigen.

  Optie Alle site-instellingen wijzigen onder Site-instellingen

  Opmerking: Wijs op een site waarvoor het menu Siteacties is aangepast, Site-instellingen aan en klik vervolgens op de instellingen die u wilt weergeven.

 2. Klik in de kolom Galerieën op Lijstsjablonen.

  Koppeling van lijstsjabloon in menu Galerieën

  Opmerking: Deze optie wordt alleen weergegeven voor gebruikers die een machtiging Lijsten beheren hebben. Site-eigenaren beschikken standaard over deze machtiging.

  De pagina Galerie met lijstsjablonen wordt weergegeven.

  Galerie Lijsten met een lijstsjabloon
 3. Klik in de kolom Bewerken op Documenteigenschappen bewerken Knop bewerken in de bibliotheek Lijstsjabloon voor de lijstsjabloon die u wilt bewerken.

 4. Bewerk de gegevens die u wilt wijzigen, en klik vervolgens op OK.

  Dialoogvenster voor bewerken van lijstsjabloon

Naar boven

Download de sjabloon in het bestandssysteem in SharePoint Server 2007

Opmerking: U kunt de volgende stappen alleen uitvoeren als u schrijfmachtigingen hebt voor de map of share waarnaar u het lijstsjabloonbestand wilt downloaden.

 1. Klik op het menu Siteacties Bijschrift 4 , klik op Site-instellingen en klik vervolgens op alle Site-instellingen wijzigen.

  Optie Alle site-instellingen wijzigen onder Site-instellingen

  Opmerking: Wijs op een site waarvoor het menu Siteacties is aangepast, Site-instellingen aan en klik vervolgens op de instellingen die u wilt weergeven.

 2. Klik in de kolom Galerieën op Lijstsjablonen.

  Koppeling van lijstsjabloon in menu Galerieën

  Opmerking: Deze optie wordt alleen weergegeven voor gebruikers die een machtiging Lijsten beheren hebben. Site-eigenaren beschikken standaard over deze machtiging.

  De pagina Galerie met lijstsjablonen wordt weergegeven.

  Galerie Lijsten met een lijstsjabloon
 3. Klik in de kolom Naam op de koppeling voor de lijstsjabloon die u wilt downloaden.

 4. Klik in het dialoogvenster Bestand downloaden van uw browser op Opslaan of Opslaan als.

 5. Als het dialoogvenster Downloaden voltooid wordt weergegeven, klikt u op Sluiten of op de X.

Naar boven

Een sjabloon uploaden naar de galerie met lijstsjablonen in SharePoint Server 2007

U kunt lijstsjablonen die zijn gedownload naar een bestand in het bestandssysteem, uploaden naar de galerie met lijstsjablonen. Als u de volgende stappen wilt uitvoeren, moet u een leesmachtiging hebben voor de map of netwerkshare die het lijstsjabloonbestand bevat.

Notities: 

 • Zoals u ziet, hebben lijstsjabloonbestanden de extensie .stp.

 • Lijstsjablonen kunnen alleen worden gebruikt in hetzelfde type site of werkruimte als waarin ze zijn gemaakt. Dit betekent dat een lijstsjabloon die is gemaakt op een vergaderwerkruimtesite, niet kan worden gebruikt op een teamsite. Een lijstsjabloon die is gemaakt op een teamsite, kan echter wel worden gebruikt op een andere teamsite.

 1. Klik op het menu Siteacties Bijschrift 4 , klik op Site-instellingen en klik vervolgens op Alle Site-instellingen wijzigen.

  Optie Alle site-instellingen wijzigen onder Site-instellingen

  Opmerking: Wijs op een site waarvoor het menu Siteacties is aangepast, Site-instellingen aan en klik vervolgens op de instellingen die u wilt weergeven.

 2. Klik in de kolom Galerieën op Lijstsjablonen.

  Koppeling van lijstsjabloon in menu Galerieën

  Opmerking: Deze optie wordt alleen weergegeven voor gebruikers die een machtiging Lijsten beheren hebben. Site-eigenaren beschikken standaard over deze machtiging.

  De pagina Galerie met lijstsjablonen wordt weergegeven.

  Galerie Lijsten met een lijstsjabloon
 3. Klik op Uploaden.

  De pagina Sjabloon uploaden: Galerie met lijstsjablonen wordt weergegeven.

 4. Typ het pad en de bestandsnaam (inclusief de bestandsextensie) voor de lijstsjabloon die u wilt uploaden of klik op Bladeren om het bestand te selecteren.

 5. Klik op OK.

 6. Breng in de galerie met lijstsjablonen de gewenste wijzigingen in de eigenschappen aan en klik vervolgens op OK.

  Dialoogvenster voor bewerken van lijstsjabloon

Naar boven

Limieten voor inhoud in een lijstsjabloon

De standaardbeperking bij het opslaan van een lijstsjabloon met gegevens is 50 MB.

Opslaan van een bibliotheek als een sjabloon met een document instellen, wordt niet ondersteund. Wanneer een nieuwe bibliotheek met een sjabloon met een documentenset wordt gemaakt, kunt u fouten tegenkomen.

Een lijstsjabloon gebruiken in SharePoint

U kunt nieuwe lijsten maken door opgeslagen lijstsjablonen net als elke andere sjabloon te gebruiken. Lijstsjablonen worden opgeslagen in de galerie met sjablonen en worden met andere apps en sjablonen weergegeven.

Zie voor meer informatie over het gebruik van lijstsjablonen of lijst met apps maken een lijst in SharePoint.

Hoe kan het beter?

Was dit artikel nuttig? Zo niet, dan horen we graag van u wat er niet duidelijk was of wat er ontbrak. Geef aan wat uw versie van SharePoint is en met welk besturingssysteem en welke browser u werkt. Wij gebruiken uw feedback om de feiten te controleren, informatie toe te voegen en dit artikel bij te werken.

In dit artikel is januari, 2018 bijgewerkt met behulp van feedback van klanten.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×