Lijstitems toevoegen, bewerken of verwijderen

Lijstitems toevoegen, bewerken of verwijderen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een site SharePoint kunt tal van lijsten, zoals contactpersonen, agenda's, aankondigingen en actie-items opnemen. Ongeacht het lijsttype lijkt het proces op toevoegen, bewerken of verwijderen van lijstitems. De lijst met kunt opnemen tekst, getal, keuze, valuta, datum en tijd, opzoeken, Ja/Nee en berekende kolommen. U kunt ook bestanden toevoegen aan een lijstitem toe vindt u meer informatie, zoals een werkblad met ondersteunende getallen of een document met achtergrondinformatie. Als u wilt verwijderen voor een volledige lijst, Zie toevoegen, wijzigen of een lijst of bibliotheek op een pagina verwijderen.

Opmerking: Als u wilt toevoegen, bewerken of verwijderen van items in een lijst, moet u gemachtigd zijn aan bijdragen aan de lijst. Als u een optie voor het toevoegen of bewerken van lijstitems niet ziet, neemt u contact op met uw beheerder SharePoint of manager.

30 November 2016 bijgewerkt met behulp van feedback van klanten.

Lijsten aan een pagina toevoegen

 1. Klik op de pagina waaraan u de lijst wilt toevoegen, klik op Pagina en vervolgens op Bewerken. Als u het tabblad Pagina niet ziet, klikt u op Instellingen Knop Office 365-instellingen en vervolgens op Pagina bewerken.

  Bewerk de pagina

  Opmerking: Als de opdracht Bewerken is uitgeschakeld of niet wordt weergegeven, beschikt u mogelijk niet over de vereiste machtigingen om de pagina te bewerken. Neem contact op met de beheerder of uw manager.

  Notities: 

  • Uw Office 365- of SharePoint_online scherm ziet er anders uit dan de voorbeelden hier? Als dat het geval kunt u klikken op terug naar klassieke SharePoint naar het Volg de stappen in dit artikel. Instelling naar klassieke ervaring sessie afhankelijke is, en is niet permanente tenzij uw beheerder geconfigureerd. Als u terug, sluit alle browservensters, opent u de browser en meld u weer aan bij Office 365 en SharePoint.

  • Als u een lijst of site-eigenaar of beheerder bent, raadpleegt u veranderen de standaardindeling voor documentbibliotheken van nieuwe of klassieke voor de stappen voor het instellen van de standaard-ervaring. De stappen zijn hetzelfde, hoewel u moet klikt u op Instellingen voor een lijst met, in plaats van Bibliotheekinstellingen.

 2. Klik op de plaats op de pagina waar u de lijst wilt weergeven en klik op Invoegen en vervolgens op Toepassingsonderdeel.

 3. Selecteer het toepassingsonderdeel voor de lijst en klik op Toevoegen.

 4. Wanneer u klaar bewerken van de pagina bent, klikt u op Opslaan. Afhankelijk van hoe uw site is geconfigureerd, als u wellicht de optie voor het Opslaan als concept of Opslaan en publiceren.

Belangrijk: U kunt alleen een lijst toevoegen aan een pagina als u machtigingen hebt om de pagina te bewerken. Dat komt er meestal op neer dat u zich in de groep Leden voor de site moet bevinden. Sommige pagina's kunnen niet worden bewerkt, bijvoorbeeld de pagina Site-inhoud.

Een item aan een lijst toevoegen

Er zijn twee manieren een item toevoegen aan een lijst, afzonderlijke items in de lijstweergave of meerdere items in de weergave snel bewerken.

 1. Ga naar de site die de lijst bevat waaraan u een item wilt toevoegen.

 2. Klik op de koppeling + nieuw item boven de lijst.

  Opmerking: Het uiterlijk en de navigatie van een site kunnen aanzienlijk zijn gewijzigd. Neem contact op met de beheerder als u een optie niet kunt vinden, zoals een opdracht, knop of koppeling.

 3. Geef de gegevens voor het lijstitem op.

  • U moet gegevens invoeren in een kolom (resourceveld) met een sterretje * ernaast.

  • Als u een of meer bestanden aan het lijstitem wilt koppelen, klikt u op het tabblad Bewerken, in de groep Acties, op Bestand koppelen en vervolgens op Bladeren om het bestand te zoeken. Houd de toets Ctrl ingedrukt als u bestanden selecteert om toe te voegen.

   Tabblad Bewerken op het lint met Bestand bijvoegen gemarkeerd.

   Klik op Openen en klik vervolgens op OK. Als de opdracht Bestand koppelen niet beschikbaar is, worden bijlagen niet door de lijst ondersteund.

  • Afhankelijk van de lijst zijn er mogelijk extra opdrachten beschikbaar op het tabblad Aangepaste opdrachten op het lint.

 4. Klik op Opslaan.

Meerdere items toevoegen in de weergave snel bewerken

 1. Ga naar de site die de lijst bevat waaraan u een item wilt toevoegen.

 2. Klik boven in de lijst op bewerken. Dit komt op hetzelfde neer als het selecteren van de opdracht Snel bewerken op het tabblad Lijst.

  Een item inline aan een lijst toevoegen

  U kunt eenvoudig overschakelen van lijstweergave naar de weergave van het lint snel bewerken te selecteren van de opdrachten weergeven en Snel bewerken in het tabblad lijst.

 3. Geef de gegevens voor het lijstitem op.

  Voor kolommen waarvoor gegevens moeten worden ingevuld, wordt een foutbericht weergegeven als u niets invult.

  Belangrijk: U kunt een bestand geen toevoegen aan meerdere lijstitems wanneer bewerkingen in de weergave snel bewerken. U kunt echter nog steeds een bestand toevoegen aan afzonderlijke lijstitems in de weergave snel bewerken. Volg de stappen in een bijlage naar een bestaand item toevoegen , maar klikt u op de ellips (...) in de lijst snel bewerken naast elk item.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Nadat u de gegevens hebt bewerkt, klikt u op Stoppen met bewerken om de lijst niet verder te bewerken.

  • Als u een item wilt verwijderen, klikt u op het weglatingsteken ... naast het item en vervolgens in de vervolgkeuzelijst op Item verwijderen.

Een of meer items bewerken en bijlagen toevoegen

Net zoals met het toevoegen van items, er zijn twee manieren een item in een lijst bewerken. U kunt een item in de lijstweergave, dat wil de standaardmethode zeggen, bewerken of u kunt meerdere items bewerken in de weergave snel bewerken.

Item bewerken

Eén item in een lijstweergave bewerken

 1. Ga naar de site die de lijst bevat waar u een item wilt bewerken.

 2. Klik op de naam of titel van de lijst.

 3. Klik op het weglatingsteken (...) naast het item dat u wilt bewerken en klik in de vervolgkeuzelijst op Item bewerken.

 4. Bewerk de gegevens in het lijstitem.

 5. Klik op Opslaan.

Meerdere items bewerken in de weergave snel bewerken

 1. Ga naar de site die de lijst bevat waaraan u een item wilt toevoegen.

 2. Klik op bewerken boven aan de lijst om in te voeren weergave snel bewerken.

  Een item inline aan een lijst toevoegen

  U kunt ook klikken op het tabblad lijst en klik vervolgens op Snel bewerken. U kunt overschakelen van de lijstweergave naar de weergave van het lint snel bewerken door de opdrachten weergeven en Snel bewerken op het tabblad lijst te selecteren.

 3. Bewerk itemgegevens op dezelfde manier als op een werkblad.

  Belangrijk: U kunt een bestand geen toevoegen aan meerdere lijstitems wanneer bewerkingen in de weergave snel bewerken. U kunt echter nog steeds een bestand toevoegen aan afzonderlijke lijstitems in de weergave snel bewerken. Volg de stappen in een bijlage naar een bestaand item toevoegen , maar klikt u op de ellips (...) in de lijst snel bewerken naast elk item.

 4. Nadat u de gegevens hebt bewerkt, klikt u op Stoppen met bewerken om de lijst niet verder te bewerken.

Een bijlage toevoegen aan een bestaand item

 1. Ga naar de site die de lijst bevat waar u een item wilt bewerken.

 2. Klik op de naam of titel van de lijst.

 3. Klik op de weglatingstekens (...) naast het item dat u wilt bewerken en klik vervolgens op Item bewerken in de vervolgkeuzelijst. Als u in de weergave snel bewerken, klikt u op de ellips (...) naast een item. _

 4. Klik op bewerken, in de groep Acties op Bestand bijvoegenen klik vervolgens op Bladeren om het bestand te zoeken.

  Tabblad Bewerken op het lint met Bestand bijvoegen gemarkeerd.

  Klik op Openen en klik vervolgens op Opslaan of OK. Als de opdracht Bestand koppelen niet beschikbaar is, worden bijlagen niet door de lijst ondersteund. Neem contact op met de SharePoint-beheerder of uw manager.

 5. Als u een bijlage uit een lijstitem wilt verwijderen, klikt u op Item bewerken, Klik in de sectie Bijlagen, op het formulier naast de bijlage die u wilt verwijderen, op Verwijderen.

  bijlage verwijderen

 6. Klik op Opslaan.

Een of meer items van een lijst verwijderen

Let op: Items verwijderen mogelijk permanente en u mogelijk niet herstellen. Overweeg te verplaatsen of de items in plaats daarvan archiveren. Afhankelijk van hoe uw site is geconfigureerd, kunt u mogelijk de items en de inhoud ervan herstellen uit de Prullenbak. Zie Verwijderde items herstellen in de Prullenbak van de Site voor meer informatie.

 1. Navigeer naar de site die de lijst bevat waaruit u de items wilt verwijderen.

 2. Klik op de titel van de lijst waarin u wilt werken.

  Lijst Webonderdeel met pijl die naar de titelkoppeling wijst.

  Opmerking: Het uiterlijk en de navigatie van een site kunnen aanzienlijk zijn gewijzigd. Neem contact op met de beheerder of uw manager als u een optie niet kunt vinden, zoals een opdracht, knop of koppeling.

 3. U kunt een of meer items verwijderen tegelijk selecteren. Klik op het vinkje aan de linkerkant van de items die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Item verwijderen uit de sectie beheren van het tabblad Items .

  item verwijderen

Verwijderde items vanuit de Prullenbak terugzetten

Als u een item uit uw lijst verwijdert, maar u wilt herstellen, volgt u deze stappen.

 1. Klik op Prullenbak in de werkbalk Snelstarten aan de linkerkant van het scherm.

  Kies Prullenbak op de navigatiebalk aan de linkerkant.

  Als u de Prullenbak niet ziet in de werkbalk Snelstarten, voert u deze stappen uit:

  • Klik op Instellingen Knop Office 365-instellingen en klik vervolgens op Site-inhoud.

  • De Prullenbak wordt rechtsboven op de pagina Site-inhoud weergegeven.

   Weergave van de knop Prullenbak in Site-inhoud.
 2. Selecteer het item of items die u wilt herstellen en klik vervolgens op Selectie herstellen als de geselecteerde bestanden wilt herstellen.

Opmerking:  Als u het item dat u zoekt niet ziet, is de verblijftijd mogelijk overschreden en is het item reeds verwijderd. Maar alles is nog niet verloren. Mogelijk is de beheerder in staat het item te herstellen.

Als kolommen wilt toevoegen aan lijsten, raadpleegt u een kolom in een lijst of bibliotheek maken.

Als kolommen wilt verwijderen uit lijsten, raadpleegt u een kolom in een lijst of bibliotheek verwijderen.

Weergaven kunnen verschillende kolommen, weergeven zodat u kolommen zonder te verwijderen verbergen kunt. Zie voor meer informatie, maken, wijzigen of verwijderen van een weergave van een lijst of bibliotheek.

Hoe kan het beter?

Was dit artikel nuttig? Zo ja, laat het ons dan weten onderaan deze pagina. Zo nee, dan horen we graag van u wat er niet duidelijk was of wat er ontbrak. Wees zo specifiek mogelijk; vermeld bijvoorbeeld de versie van SharePoint, het besturingssysteem en de browser die u gebruikt. Wij gebruiken uw feedback om de stappen te controleren, fouten te corrigeren en dit artikel bij te werken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×