Lijsten en bibliotheken kolomtypen en opties

Lijsten en bibliotheken kolomtypen en opties

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Een kolomtype bepaalt hoe gegevens worden opgeslagen en weergegeven in een lijst of bibliotheek. Als u een kolom voor een lijst of bibliotheek maken, kiest u een kolomtype die aangeeft van het type gegevens dat u opslaan in de kolom wilt, zoals getallen alleen opgemaakt als tekst of een getal dat automatisch wordt berekend. Kolom worden toegevoegd aan een of meer weergaven van de lijst of bibliotheek kunt u de gegevens in een betekenisvolle manier weergeven.

Tabel met kolomtypen vanuit SP 2016

In de volgende paragrafen krijgt u informatie over de standaardtypen kolommen die u kunt maken en wanneer u de verschillende kolomtypen gebruikt. Afhankelijk van uw organisatie kunnen er extra typen kolommen beschikbaar zijn.

Kolommen helpen u nuttige weergaven van items in een lijst of bibliotheek maken. Met kolommen kunt u items sorteren, groeperen en filteren, en u kunt ook gegevens van items automatisch berekenen en de resultaten van die berekeningen weergeven. Kolommen stellen u ook in staat de gegevens op te geven die voor een item moeten worden ingevoerd wanneer iemand een item toevoegt aan een lijst of bibliotheek. Wanneer een item wordt toegevoegd, wordt een formulier weergegeven met velden en opties voor de invoer van gegevens. Wanneer u een lijst of bibliotheek maakt, worden bepaalde kolommen, zoals Titel en Gewijzigd door, automatisch gemaakt. U kunt naar behoefte extra kolommen maken. De kolommen die u maakt, bepalen welke velden en opties in dat formulier worden weergegeven, en welke kolommen kunnen worden toegevoegd aan weergaven van de lijst of bibliotheek.

U geeft het gewenste type kolom op wanneer u een kolom maakt. In sommige gevallen kunt u ook een ander kolomtype voor een bestaande kolom kiezen, maar dit is afhankelijk van welk soort en de hoeveelheid gegevens die op dat moment in de kolom zijn opgeslagen. Wanneer u het kolomtype van een bestaande kolom wijzigt, kunnen de gegevens die in de kolom zijn opgeslagen, worden beschadigd. Het is daarom belangrijk dat u bepaalt welk soort gegevens u wilt opslaan voordat u een kolom maakt. Houd bij het kiezen van het kolomtype rekening met het volgende:

 • Welk soort gegevens wilt u opslaan? Alleen letters? Alleen getallen? Opgemaakte tekst? U kunt bijvoorbeeld geen letters opslaan in een kolom Getal. De eerste stap voor het kiezen van het geschiktste kolomtype is weten welk soort gegevens u wilt opslaan.

 • Wilt u de gegevens gebruiken voor financiële berekeningen? Als dit zo is, is het kolomtype Valuta de beste optie.

 • Wilt u de gegevens gebruiken in wiskundige berekeningen? Hoe nauwkeurig moeten die berekeningen zijn? U kunt gegevens berekenen in de kolommen Getal of Valuta, maar niet in de kolommen Tekst. Bovendien zijn berekeningen in een kolom Valuta uiterst nauwkeurig.

 • Hoe wilt u de gegevens in de kolom sorteren? Een kolom met tekst , getallen worden gesorteerd als tekenreeksen van tekens (1, 10, 100, 2, 20, 200, enzovoort), niet als numerieke waarden. Als u wilt sorteren getallen als numerieke waarden, gebruikt u een kolom getal of valuta . Ook doen vele datumnotaties niet goed gesorteerd als ze zijn opgeslagen in een kolom met tekst . Om ervoor te zorgen datums goed worden gesorteerd, gebruikt u een kolom datum en tijd .

 • Wilt u er zeker van zijn dat gebruikers gegevens in de juist kolom invoeren? In dit geval kunt u opgeven dat de kolom is vereist zodat niemand een item kan toevoegen zonder gegevens op te geven.

Gebruik dit kolomveldtype om kleine hoeveelheden onopgemaakte tekst op één regel te verzamelen, zoals:

 • Alleen tekst, zoals voornamen, achternamen of namen van afdelingen.

 • Combinaties van tekst en getallen, zoals adressen of rekeningnummers.

 • Getallen die niet in berekeningen worden gebruikt, zoals personeelsnummers, telefoonnummers, postcodes of artikelnummers.

Een kolom met één tekstregel weergeven 255 tekens in een ononderbroken lijn Als u om een kolom voor een lijst of bibliotheek maken bent en weer te geven tekst met opmaak of meer dan één tekstregel per keer, maakt u een kolom met meerdere regels tekst . U kunt een bestaande Eén tekstregel kolom naar een kolom meerdere tekstregels wijzigen zonder verlies van gegevens die al is opgeslagen in de kolom.

U kunt een kolom Eén tekstregel op de volgende manieren aanpassen:

 • Een tekenlimiet toewijzen    Het aantal tekens door in te stellen van het maximumaantal tekens dat u wilt beperken. Als de kolom worden vijf cijfers werknemer-ID's opgeslagen, kunt u deze functie bijvoorbeeld gebruiken om ervoor te zorgen dat personen alleen vijf tekens invoert.

 • Een standaardwaarde weergeven    Specifieke tekst automatisch weergegeven wanneer iemand een nieuw item toevoegt en eventueel door gebruikers verschillende tekst invoeren als ze nodig hebben dat te doen. Wanneer u de standaardwaardeinstelt, kunnen personen informatie sneller invoeren met het accepteren van de standaard tenzij ze nodig hebben om deze te wijzigen. Als de kolom de naam van een bedrijf dat is toegewezen aan een project bevat en uw organisatie met een specifiek bedrijf voor de meeste projecten werkt, kunt u bijvoorbeeld de naam van dat bedrijf invoeren als de standaardwaarde. Hierdoor naam van het bedrijf wordt automatisch weergegeven wanneer een nieuw project wordt toegevoegd aan de lijst en teamleden niet hoeft te Voer de naam.

  Een standaardwaarde kan tekst die u opgeeft of het resultaat van een berekening zijn; deze wordt een berekende waarde genoemd. Berekende waarden zijn nuttig wanneer u specifieke tekst automatisch wilt weergeven, maar de tekst kan variëren naargelang de persoon die het item heeft toegevoegd, wanneer het item is toegevoegd, enzovoort. Als u een berekende waarde wilt gebruiken, kunt u als de standaardwaarde een formule opgeven in plaats van specifieke waarde. De formule kan een waarde berekenen op basis van gegevens in andere kolommen of systeemfuncties zoals [vandaag] om de huidige datum aan te geven of [mij] om de naam weer te geven van de persoon die het item toevoegt of wijzigt.

  Keuzes voor kolom Eén tekstregel

Gebruik dit kolomveldtype in een lijst of bibliotheek voor het verzamelen en opgemaakte tekst of lange tekst en getallen weergeven op meer dan één regel, zoals een beschrijving van een item. Een kolom met meerdere regels tekst kan maximaal 63,999 tekens worden opgeslagen en kunt u het aantal regels met tekst die u weergeven wilt wanneer informatie over een item wordt ingevoerd. Dit type kolom wordt alle tekst weergegeven wanneer de kolom wordt weergegeven in een lijst of bibliotheek.

U kunt een kolom Meerdere tekstregels op de volgende manieren aanpassen:

 • Een weergavelimiet toewijzen    De limiet voor het aantal regels die worden weergegeven wanneer gebruikers informatie over een item met het aantal regels voor het bewerken van invoeren instelling. Als de kolom worden lange notities over een agendagebeurtenis opgeslagen, kunt u mogelijk bijvoorbeeld voor kiezen om tien tekstregels weergeven. Zo makkelijker voor personen kunt u gegevens invoeren, omdat ze alle tekst die ze hebben ingevoerd gemakkelijk kunnen zien. Als de kolom alleen een zin of gebeurtenissen bevat, kunt u mogelijk daarentegen voor kiezen om alleen twee of drie regels tekst weergeven.

  Als u een weergavelimiet toewijst, wordt niet deze beperkingen instellen voor de hoeveelheid tekst die wordt weergegeven wanneer de kolom wordt weergegeven in een lijst. alle tekst ingevoerd voor een item wordt weergegeven in de kolom.

 • Onbeperkte lengte toestaan    (Alleen beschikbaar in documentbibliotheken) Wanneer u met meerdere regels tekst in een documentbibliotheek, kunt u opgeven dat het veld niet in lengte wordt beperkt.

 • In- of uitschakelen van tekst met opmaak    (Alleen beschikbaar in lijsten) Geef het type toegestane tekst ingesteld of personen kunt toepassen opmaak, zoals vet, cursief of kleuren naar tekst. Er zijn twee opties: tekst zonder opmaak, waarmee biedt geen ondersteuning voor de opmaakopties die; of een uitgebreide tekst met opmaak, welke ondersteunt eenvoudige opmaak, zoals vet, cursief, lijst met opsommingstekens of genummerde lijsten, gekleurde tekst en achtergrondkleuren. Er wordt ook extra opties voor hyperlinks, afbeeldingen en tabellen.

 • Wijzigingen toevoegen    (Alleen beschikbaar in lijsten) Als versiebeheer is ingeschakeld voor de lijst, Wijzigingen toevoegen aan bestaande tekst geeft aan of personen nieuwe tekst over een item toevoegen kunnen zonder te worden vervangen door de bestaande tekst voor dat item. Als u geen wijzigingen wilt toevoegen, vervangt nieuwe tekst over een item bestaande tekst voor dat item in de kolom. Als u wijzigingen toevoegen wilt, kunt u meer informatie over een item, tijdens het bekijken van ook tekst die eerder is ingevoerd en de datum en tijd waarop de tekst die is ingevoerd invoeren in personen. In een lijst, niet als een veld in een formulier met items, de kolom ziet u hier de hyperlink Items weergeven, in plaats van de tekst, en personen kunt klikken op de hyperlink als u wilt zien van alle gegevens die zijn opgeslagen in de kolom voor dat item.

  Belangrijk: Als u deze optie uitschakelt nadat u de kolom hebt gemaakt, worden alle gegevens verwijderd, met uitzondering van de recentst ingevoerde gegevens.

Keuzes voor meerdere liines van de kolom met tekst

Instellingen voor lijsten

Met meerdere regels kolomtekst voor documentbibliotheken

Instellingen voor bibliotheken

Gebruik dit kolomveldtype om te laten kiezen uit een lijst met opties die u opgeeft. Deze kolom is een ideale keuze zaken waar u ervoor zorgen dat alle gegevens in de kolom consistent is omdat u de waarden die zijn opgeslagen in een kolom kunt beperken.

Tip: Als u de waarden in een kolom wilt beperken tot alleen de waarden die op de site zijn opgeslagen, gebruikt u een kolom Opzoeken in plaats van een kolom Keuze. Meer informatie over kolommen van het type Opzoeken vindt u verderop in dit artikel.

U kunt een kolom Keuze op de volgende manieren aanpassen:

 • De lijst met keuzes definiëren    Geef een exacte lijst met waarden op waaruit gebruikers kunnen kiezen. Als u deze lijst wilt opgeven, vervangt u de voorbeeldtekst in het vak Typ elke keuze op een nieuwe regel door de gewenste waarde. Typ elke waarde op een aparte regel. Druk op Enter om een nieuwe regel te starten.

 • Kies een weergave-indeling    Meerdere selecties met selectievakjes of één selectie zonder is toegestaan. Houd er rekening mee dat SharePoint Online wordt alleen weergegeven voor keuzerondjes in klassieke SharePoint.

 • Extra aangepaste keuzes inschakelen    Als u wilt toestaan dat anderen een waarde invoeren die niet in de lijst met keuzes is opgenomen, schakelt u Invulkeuzes . Dit is een goed idee als u alle waarden die personen wilt invoeren over items niet mogelijk kent. Als u liever dat personen alleen de waarden die u opgeeft gebruiken, gebruikt u de uitschakelen van Invulkeuzes .

 • Een standaardwaarde weergeven    Selecteer automatisch een specifieke waarde wanneer iemand een nieuw item toevoegt terwijl u gebruikers ook toestaat indien nodig een andere waarde te kiezen. Een standaardwaarde helpt gebruikers sneller informatie op te geven. Als in de kolom bijvoorbeeld bedrijfsnamen zijn toegewezen aan een project en uw organisatie voor de meeste projecten met een specifiek bedrijf werkt, kunt u de naam van dat bedrijf opgeven als de standaardwaarde. De bedrijfsnaam wordt dan in het vervolg automatisch weergegeven wanneer een nieuw project aan de lijst wordt toegevoegd en hoeven de teamleden geen naam te kiezen.

  Een standaardwaarde kan een waarde zijn die u opgeeft of het resultaat van een berekening zijn, die een berekende waarde wordt genoemd. Berekende waarden zijn nuttig wanneer u automatisch specifieke tekst wilt weergeven in de kolom, maar de tekst kan variëren naargelang de persoon die het item heeft toegevoegd, wanneer het item is toegevoegd of een andere reden. Als u een berekende waarde wilt gebruiken, voert u een formule in plaats van specifieke tekst in als de standaardwaarde. De formule kan een waarde berekenen op basis van de gegevens in andere kolommen of systeemfuncties, zoals [vandaag] om de huidige datum aan te geven of [mij] om de naam van de persoon weer te geven die het item heeft toegevoegd of gewijzigd.

Opties voor keuze kolommen

Gebruik dit kolomveldtype numerieke waarden die geen monetaire waarden wilt opslaan.

Tips voor het kiezen van een kolom getal of valuta

Zowel de Numeriek en valuta kolomtypen numerieke waarden kunt opslaan. Gebruik een kolom getal voor de opslag van numerieke gegevens voor wiskundige berekeningen die geen financiële berekeningen of een hoge mate van nauwkeurigheid niet vereisen. Gebruik een kolom valuta numerieke gegevens voor financiële berekeningen of in gevallen waarin u niet afronden getallen in berekeningen wilt wilt opslaan. In tegenstelling tot een kolom getal is een kolom valuta nauwkeurige 15 cijfers links van de decimale komma en 4 cijfers rechts. Zowel de Numeriek en valuta kolomtypen bevatten vooraf gedefinieerde notaties die bepalen hoe gegevens worden weergegeven.

U kunt een kolom Getal op de volgende manieren aanpassen:

 • Minimum- en maximumwaarden opgeven    Beperk het getallenbereik dat personen kunnen opgeven. Als bijvoorbeeld in de kolom de hoeveelheid werk dat voor een taak is voltooid, als een percentage wordt opgeslagen, kunt u nul opgeven als de minimumwaarde en 100 als de maximumwaarde. Als bijvoorbeeld in de kolom het aantal aanwezigen voor een gebeurtenis wordt opgeslagen en u het aantal aanwezigen tot een specifiek aantal wilt beperken, kunt u het maximumaantal aanwezigen opgeven als de maximumwaarde.

 • Inclusief decimalen    Geef op of de getallen decimalen bevatten en geef het aantal decimalen op. Als in de kolom getallen met meer dan vijf decimalen moeten worden opgeslagen, kunt u Automatisch kiezen wanneer u het aantal decimalen selecteert. Automatisch is ook een goede keuze wanneer in de kolom de resultaten van berekeningen worden opgeslagen en u een zo nauwkeurig mogelijk resultaat wenst. Als u er echter zeker van wilt zijn dat alle waarden in de kolom hetzelfde aantal decimalen hebben, kunt u overwegen om het aantal decimalen op nul in te stellen of om het aantal decimalen tussen één en vijf in te stellen.

 • Een standaardwaarde weergeven    Een bepaald nummer wordt automatisch weergegeven wanneer iemand een nieuw item toevoegt en eventueel door gebruikers verschillende getallen invoeren als ze nodig hebben dat te doen. Een standaardwaarde helpt gebruikers sneller informatie invoeren. Bijvoorbeeld, als de kolom bevat het aantal computers waarop elk lid van het projectteam heeft en elke teamlid ten minste één computer heeft, typt u 1 als de standaardwaarde. Hierdoor 1 wordt automatisch weergegeven wanneer een nieuw item wordt toegevoegd aan de lijst en teamleden niet hoeft het getal invoeren.

  Een standaardwaarde kan een getal zijn dat u opgeeft of het resultaat van een berekening zijn, die een berekende waarde wordt genoemd. Berekende waarden zijn nuttig wanneer u een bepaald getal automatisch wilt weergeven, maar het getal kan variëren, afhankelijk van de persoon die het item heeft toegevoegd, wanneer het item is toegevoegd, enzovoort. Als u een berekende waarde wilt gebruiken, voert u een formule in plaats van een specifiek getal in als de standaardwaarde. De formule kan een getal berekenen op basis van de gegevens in andere kolommen of systeemfuncties.

 • Het getal als een percentage opmaken    De instelling weergeven als percentage kunt u weergeven en het getal opslaan als een percentage en deze als een percentage te wanneer deze wordt gebruikt om andere waarden te berekenen.

Opties voor de numerieke kolom

Gebruik dit kolomveldtype om monetaire waarden op te slaan.

Tips voor het kiezen van een kolom Getal of Valuta

In zowel het kolomtype Getal als het kolomtype Valuta worden numerieke waarden opgeslagen. Gebruik een kolom Getal om numerieke gegevens op te slaan voor wiskundige berekeningen die geen financiële berekeningen zijn of waarvoor geen hoge mate van nauwkeurigheid is vereist. Gebruik een kolom Valuta om numerieke gegevens op te slaan voor financiële berekeningen of in gevallen waarin u geen afgeronde getallen voor berekeningen wenst. In tegenstelling tot een kolom Getal is een kolom Valuta nauwkeurig tot op 15 cijfers vóór de komma en 4 cijfers na de komma. Zowel het kolomtype Getal als het kolomtype Valuta bevat vooraf gedefinieerde indelingen waarmee u kunt bepalen hoe gegevens worden weergegeven.

Keuzes voor valutakolommen

U kunt een kolom Valuta op de volgende manieren aanpassen:

 • Minimum- en maximumwaarden opgeven    Beperk de valutawaarden die personen kunnen opgeven. Als in de kolom bijvoorbeeld onkostendeclaraties voor een evenement worden opgeslagen en uw organisatie de declaraties beperkt tot bedragen binnen een specifiek bereik, kunt u deze limieten instellen als de minimum- en maximumwaarden.

 • Inclusief decimalen    Geef aan of u decimalen wilt gebruiken en geef het aantal decimalen op. Voor valutawaarden kunt u twee decimalen gebruiken of, als u liever alleen afgeronde waarden opslaat, kunt u nul kiezen. Voor niet-monetaire waarden die gebruikt worden in berekeningen die een hoge mate van nauwkeurigheid vereisen, kunt u ervoor kiezen om het aantal decimalen in te stellen tussen nul en vijf, of kies Automatisch om automatisch het juiste aantal decimalen voor het resultaat van de berekening te gebruiken.

 • Een standaardwaarde weergeven    Geef automatisch een specifieke waarde weer wanneer iemand een nieuw item toevoegt terwijl u gebruikers ook toestaat indien nodig een andere waarde te kiezen. Een standaardwaarde helpt gebruikers sneller informatie op te geven. Als in de kolom bijvoorbeeld onkosten voor het instellen van nieuwe accounts worden opgeslagen en die onkosten voor alle nieuwe accounts meestal gelijk zijn, kunt u dat bedrag opgeven als de standaardwaarde. In het vervolg wordt de waarde automatisch weergegeven wanneer een nieuw item aan de lijst wordt toegevoegd en hoeven de teamleden geen waarde in te voeren.

  Een standaardwaarde kan een waarde zijn die u opgeeft of het resultaat van een berekening zijn, die een berekende waarde wordt genoemd. Berekende waarden zijn nuttig wanneer u een bepaalde waarde automatisch wilt weergeven, maar de waarde kan variëren, afhankelijk van het item, de persoon die het item heeft toegevoegd, wanneer het item is toegevoegd, enzovoort. Als u een berekende waarde wilt gebruiken, voert u een formule in plaats van een specifieke waarde in als de standaardwaarde. De formule kan een waarde berekenen op basis van de gegevens in andere kolommen of systeemfuncties.

 • Een valutanotatie kiezen    Zorg ervoor dat alle waarden in de kolom zijn gebaseerd op dezelfde valuta door een specifieke valutanotatie voor de kolom te selecteren. Het vervolgkeuzelijst biedt meer dan 100 land keuzen zodat u kunt valuta in de meeste lokale notaties opgeven.

Gebruik dit kolomveldtype om kalenderdatums of zowel datums als tijden op te slaan. De datumnotatie varieert naargelang de landinstellingen van de site. Als de gewenste notatie niet beschikbaar is, vraagt u de beheerder om ondersteuning voor het gewenste land aan de site toe te voegen.

U kunt een kolom Datum en tijd op de volgende manieren aanpassen:

 • Alleen de datum of zowel de datum als de tijd opnemen    Geef aan of u alleen de kalenderdatum of zowel de kalenderdatum als de tijd van de dag wilt opnemen.

 • Een standaardwaarde weergeven    Geef automatisch een specifieke datum of een specifieke datum en tijd weer wanneer iemand een nieuw item toevoegt terwijl u gebruikers ook toestaat indien nodig een andere waarde te kiezen. Een standaardwaarde helpt gebruikers sneller informatie op te geven. Als in de kolom de datum waarop een uitgave heeft plaatsgevonden, wordt opgeslagen en de meeste uitgaven plaatsvinden op de eerste dag van het belastingjaar, kunt u de eerste dag van het belastingjaar opgeven als de standaardwaarde. In het vervolg wordt de datum automatisch weergegeven wanneer een nieuw item aan de lijst wordt toegevoegd en hoeven de teamleden geen waarde in te voeren.

  Een standaardwaarde kan zijn een waarde die u opgeeft, de datum die een item wordt toegevoegd aan een lijst of bibliotheek of het resultaat van een berekening, die een berekende waarde wordt genoemd. Berekende waarden zijn handig als u wilt weergeven van een specifieke datum of tijd automatisch, maar de datum of tijd, afhankelijk van het item variëren kan. Als u wilt gebruiken in een berekende waarde, kunt u een formule invoeren als de standaardwaarde. De formule kan een waarde die is gebaseerd op informatie in andere kolommen of de systeemfuncties zoals [Vandaag], om aan te geven van de huidige datum berekenen. Bijvoorbeeld als u wilt dat de kolom een datum die is 30 dagen na de huidige datum wilt weergeven, typt u de vergelijking = [Vandaag] + 30 in het vak Waarde berekend .

Opties voor de datumkolom en tijd

Gebruik dit kolomveldtype om gebruikers waarden te laten kiezen op basis van de gegevens die al op de site zijn opgeslagen. Als u bijvoorbeeld wilt dat in een kolom de namen worden opgeslagen van klantaccounts waaraan medewerkers zijn toegewezen en de lijst met accounts moet worden beperkt tot een lijst Klantaccounts op de site, kunt u een kolom Opzoeken maken waarin de namen van de lijst Klantaccounts worden weergegeven. De lijst met keuzes wordt in een kolom Opzoeken weergegeven als een vervolgkeuzelijst of een keuzevak, naargelang u gebruikers de mogelijkheid biedt om meer dan een waarde te selecteren.

U kunt een kolom Opzoeken op de volgende manieren aanpassen:

 • De bron van de opzoekwaarden kiezen    Opgeven welke bord lijst, bibliotheek of discussie op uw site die de waarden bevat die u wilt opslaan in de kolom. De bron mogen niet een subsite, werkruimtesite, wiki of blog. Nadat u de lijst, bibliotheek of discussiebord is opgenomen waarmee u de gewenste opgeeft, kunt u opgeven welke kolom in die lijst, bibliotheek of discussiebord is opgenomen waarmee de waarden bevat die u wilt dat mensen waaruit u kunt kiezen.

 • Meerdere selecties toestaan    Toestaan dat gebruikers kunnen kiezen zo veel waarden als ze willen of Beperk het aantal waarden die ze slechts één waarde kunt. Als personen meerdere waarden kiest kunnen, worden alle waarden weergegeven in de kolom, gescheiden door een puntkomma (;).

 • Kolommen kiezen om weer te geven    U kunt een of meer kolommen als u wilt weergeven van specifieke veldwaarden voor dit kolomtype toevoegen.

Dialoogvenster voor kolom keuze opzoeken

Gebruik dit kolomveldtype om waar/onwaar- of ja/nee-gegevens op te slaan, bijvoorbeeld om aan te geven of iemand zal deelnemen aan een evenement. Een Ja/Nee-kolom wordt weergegeven als één selectievakje wanneer gebruikers gegevens van een item opgeven. Om Ja aan te geven, schakelen teamleden het selectievakje in. Om Nee aan te geven, schakelen teamleden het selectievakje uit.

De gegevens in een Ja/Nee-kolom kunnen worden gebruikt in berekeningen voor andere kolommen. In deze gevallen wordt Ja omgezet in de numerieke waarde één (1) en Nee omgezet in de numerieke waarde nul (0).

U kunt een Ja/Nee-kolom aanpassen door er een standaardwaarde voor te kiezen. Een standaardwaarde is de selectie die automatisch wordt weergegeven wanneer iemand een nieuw item toevoegt. Gebruikers kunnen een andere waarde selecteren als dat nodig is. Voor een Ja/Nee-kolom kunt u instellen of het selectievakje automatisch is geselecteerd en dus een Ja-waarde aangeeft of niet en dus een Nee-waarde aangeeft.

Keuzes voor Ja/geen kolom

Gebruik dit kolomveldtype om een doorzoekbare lijst van personen en groepen waaruit gebruikers kiezen kunnen wanneer ze toevoegen of bewerken van een item te geven. Een kolom persoon of groep met Toegewezen aan de naam kan bijvoorbeeld van een takenlijst bieden een lijst met personen die een taak kan worden toegewezen aan. De inhoud van de lijst, is afhankelijk van hoe adreslijstservices en SharePoint groepen zijn geconfigureerd voor de site. Als u wilt aanpassen van de inhoud van de lijst, moet u mogelijk contact op met uw beheerder.

U kunt een kolom Persoon of groep op de volgende manieren aanpassen:

 • Meerdere selecties toestaan    Stel gebruikers in staat zo veel opties als gewenst te kiezen of beperk het aantal selecties tot één optie.

 • Opnemen of uitsluiten groepen personen    Opgeven of de lijst alleen afzonderlijke personen bevat of ook distributielijsten e- en SharePoint groepen bevat. Bijvoorbeeld in een takenlijst met u mogelijk wilt alleen afzonderlijke personen om ervoor te zorgen dat een bepaalde persoon verantwoordelijk voor elke taak is opnemen. Klik op een lijst met projecten, mogelijk u wilt opnemen distributielijsten e- en SharePoint groepen om ervoor te zorgen dat een team gekoppeld aan elk project is.

 • Limiet van de lijst tot alleen sitegebruikers    Opgeven of de lijst bevat alle personen en groepen in Active Directory of alleen de personen en groepen die toegang tot de site als leden van een groep SharePoint hebben .

 • Opgeven welke gegevens worden weergegeven    Kies welke gegevens u van personen of groepen wilt weergeven. In een lijst met contactpersonen van een grote organisatie kunt u bijvoorbeeld kiezen om de naam van een persoon, een afbeelding en details zoals vaardigheden en kennis weer te geven. In een lijst met contactpersonen van een klein team wilt u mogelijk alleen de naam of het e-mailadres van een persoon weergeven.

Opmerking: De aanwezigheidsstatus, voorheen beschikbaar door de naam (met aanwezigheid), is niet beschikbaar in moderne browsers. Uw organisatie kunt aanwezigheid beschikbaar te maken door de stappen in de weergave een klassieke SharePoint Online-site in de modus voor het document van Internet Explorer 10.

Gebruik dit kolomveldtype om een hyperlink naar een webpagina op te slaan of een afbeelding op het intranet of op internet weer te geven.

Een kolom Hyperlink of afbeelding bevat de Uniform Resource Locator (URL) voor een webpagina, afbeelding of andere resource. Afhankelijk van de weergave-indeling die u kiest, wordt een hyperlink waarop kan worden geklikt in access de resource, of een afbeelding in plaats van de URL voor het afbeeldingsbestand.

Als u de URL wilt weergeven als een hyperlink, kiest u de indeling Hyperlink. Wanneer gebruikers gegevens van een item opgeven, kunnen ze de URL en beschrijvende tekst opgeven die in de kolom worden weergegeven in plaats van de URL. Voor de weergave van een afbeelding in plaats van de URL voor het afbeeldingsbestand kiest u de indeling Afbeelding. Wanneer gebruikers gegevens van een item opgeven, moeten ze de volledige URL voor het afbeeldingsbestand opgeven, zoals http://www.voorbeeld.com/afbeelding.gif, en kunnen ze indien gewenst beschrijvende, alternatieve tekst voor de afbeelding opgeven. Deze tekst wordt weergegeven voor gebruikers die afbeeldingen in hun browsers uitschakelen of afhankelijk zijn van schermleessoftware om afbeeldingen op het scherm om te zetten in spraak.

Opties voor afbeelding/Hyperlink-kolom

Gebruik dit kolomveldtype om informatie die is gebaseerd op de resultaten van een berekening van de andere kolommen in de lijst of bibliotheek te bekijken. Voor het gebruik van voorbeeld = [Hoeveelheid] * [Prijs item] voor het berekenen van de totale prijs.

Wanneer u een berekende kolom aan een lijst of bibliotheek toevoegen, maakt u een formule met operatoren, zoals aftrekken (-) en optellen (+), functies, specifieke waarden en verwijzingen naar andere kolommen. Formules kunnen berekenen datums en tijden, wiskundige vergelijkingen of bewerken van tekst. Bijvoorbeeld op een takenlijst, kunt u dit type kolom voor het berekenen van het aantal kalenderdagen die zijn vereist voor het voltooien van elke taak op basis van de kolommen Begindatum en de datum voltooid (= [Voltooiingsdatum]-[Begindatum]). In een lijst met contactpersonen, kunt u een berekende kolom gebruiken om te combineren van de eerste en laatste namen van de contactpersonen en Scheid deze met een spatie, op basis van kolommen Voornaam en achternaam (= [Voornaam] & "" & [Achternaam]). Houd er rekening mee dat de formule in een berekende kolom kan alleen verwijzen naar andere kolommen uit dezelfde lijst of bibliotheek.

Naast het invoeren van de formule die voor de berekening wordt gebruikt, kunt u opgeven welk type gegevens u door de berekening wilt laten retourneren, en hoe die gegevens worden opgeslagen en weergegeven. Raadpleeg de betreffende paragrafen van dit artikel voor meer informatie over de verschillende gegevenstypen.

Zie voor meer over formules en functies voor gebruik met het berekende veld, voorbeelden van veelgebruikte formules in de SharePoint-lijsten. In dit artikel bevat veel algemene formules, evenals koppelingen naar beschrijvingen van alle functies die kunnen worden gebruikt in SharePoint.

Opties voor de berekende kolom

Deze kolom gebruiken om meer keuzemogelijkheden voor goedkeurders bij gebruik van werkstromen voor de taak.

Een werkstroom voor de taak bevat meestal alleen resultaten van goedkeuren of afkeuren, beperken hoe een item of document wordt verwerkt. Mogelijk moet u de taak toewijzen aan iemand anders of deze teruggaan naar de inzender voor meer informatie. Met de kolom taakresultaat, kunt u een keuze kolomveld waarmee u verschillende voltooiing criteria opties selecteren bieden. U kunt bijvoorbeeld toelichting op een item aanvragen of toewijzen aan iemand de fiatteur meer flexibiliteit geven in de werkstroom.

Taak resultaat kolom keuzemogelijkheden

De kolom van het resultaat van de taak is vergelijkbaar met het keuzeveld terwijl u de opties in het keuzeveld typt. U kunt een afzonderlijke keuze als standaard instellen of een berekende waarde gebruiken. Als u wilt gebruiken in een berekende waarde, kunt u een formule, in plaats van een bepaald nummer invoeren als de standaardwaarde. De formule kan een getal op basis van gegevens in andere kolommen of systeemfuncties berekenen. U kunt er ook voor kiezen of de waarde van column is vereist, evenals de waarde unieke tussen alle items maken.

Zie werken met taken in SharePoint 2013-werkstromen met Visual Studio 2012 voor een indepth zelfstudie over het gebruik van taken en de Taakresultaten in SharePoint

Gebruik deze kolom om gegevens uit externe bronnen zoals CRM apps, databases of spreadsheets weer te geven.

De kolom voor externe gegevens kunt u verbinding maken met externe gegevensbronnen op te geven, zoals databases, -spreadsheets en CRM apps. Verbinding maken met een LOB-app zoals SAP- of Microsoft CRM krijgt bijvoorbeeld actuele klantgegevens uit de externe gegevensbron die kan worden weergegeven en gebruikt in de lijst. Met een externe voorraad-database, kunt de lijst met presenteren huidige prijzen, beschrijvingen of verzending lijndikten die kunnen worden gebruikt voor berekenen of opzoeken op andere kolommen.

Externe gegevens kolom keuzemogelijkheden

Externe gegevens moet worden sommige minimumvereisten voldaan voordat u toegang tot externe gegevens. Deze taken meestal worden uitgevoerd door de beheerder en maak accounts en machtigingen voor toegang tot de gegevens, het activeren van Business Data Connectivity en Secure Store-Serviceste omvatten.

Zie maken en bijwerken van een kolom voor externe gegevens in een lijst of bibliotheek of werken met externe gegevens in Excel Services (SharePoint Server)voor meer informatie over het maken, bijwerken, en deze kolommen met externe gegevens, vernieuwt.

Gebruik dit kolomtype als u gebruikers van de site in staat wilt stellen waarden te selecteren uit een bepaalde set beheerde termen en deze waarden op hun inhoud wilt laten toepassen. Gebruikers kunnen een kolom Beheerde metagegevens maken en zodanig configureren dat de kolom naar een bestaande termenset of term verwijst of ze kunnen een nieuwe termenset maken die speciaal is bedoeld voor de kolom met beheerde metagegevens. Kolommen met beheerde metagegevens kennen een aantal unieke functies en kenmerken waarmee gebruikers gemakkelijk termen kunnen selecteren en op inhoud kunnen toepassen, zoals ondersteuning voor het aanvullen van tekst tijdens het typen, het ondubbelzinnig maken van termen, beschrijvingen, synoniemen en meertalige waarden.

Kolommen met beheerde metagegevens bevorderen het eenduidige gebruik van metagegevens op sites omdat ze gebruikers een lijst met termen bieden die ze op hun inhoud kunnen toepassen. Deze termen zijn afkomstig van een termenset die centraal wordt beheerd in het Hulpmiddel voor het beheer van het termenarchief door een beheerder van het termenarchief of andere personen die gemachtigd zijn om termen te beheren. Wanneer de termenset waaraan een specifieke kolom met beheerde metagegevens is gekoppeld, wordt bijgewerkt, worden de bijgewerkte termen automatisch beschikbaar gesteld aan gebruikers wanneer die kolom met beheerde metagegevens beschikbaar is. U kunt de kolom met beheerde metagegevens op de volgende manieren aanpassen.

Opties voor de kolom beheerde metagegevens

Veld met meerdere waarden    Selecteren het selectievakje meerdere waarden toestaat , kunt de kolom naar meer dan één waarde bevatten. Houd er rekening mee dat het inschakelen van deze functie worden geen gegevens sorteren in de lijst met weergaven.

Weergave-indeling    De waarde die is geselecteerd in de termenset kan worden weergegeven als een enkele waarde of met het volledige hiërarchische pad.

 • Schakel het selectievakje Termlabel in het veld wordt weergegeven om de waarde van de voorwaarden als één waarde te geven. Bijvoorbeeld: stad.

 • Schakel het selectievakje het volledige pad naar de term in het veld weergeven om weer te geven de waarde van de voorwaarden die als een volledige hiërarchische pad instellen. Bijvoorbeeld: locatie, Continent, land/regio, plaats.

Instellingen voor termenset    Geef termen weer uit een in het bedrijf beheerde termenset of maak een aangepaste termenset die u met anderen kunt delen in een siteverzameling.

 • Een beheerde termenset gebruiken    Voer een of meer termen in, gescheiden door puntkomma's en selecteer Zoeken om de opties te filteren zodat alleen de items worden gevonden die de gewenste termen bevatten. Zodra u de termenset hebt gevonden die de lijst met waarden bevat die u in deze kolom wilt weergeven, klikt u op een term om het eerste niveau van de hiërarchie te selecteren dat in de kolom moet worden weergegeven. Alle niveaus onder de term die u selecteert, worden weergegeven wanneer gebruikers een waarde kiezen.

Een aangepaste termenset maken    Voer een beschrijving in voor uw aangepaste term en voer de hiërarchie van de termen direct in het daarvoor bestemde vak in, of klik op Bewerken met behulp van beheer termenset om het hulpmiddel voor termenbeheer te openen en te gebruiken.

Zie Inleiding in beheerde metagegevensvoor meer informatie over beheerde metagegevens. In dit artikel wordt beschreven welke beheerde metagegevens is en hoe u deze gebruiken.

Opmerking:  Een aangepaste term is beschikbaar voor alle gebruikers in een siteverzameling, maar de termen in de set zijn niet beschikbaar als ondernemingstrefwoorden.

Werken met kolommen, lijsten en bibliotheken

Hier volgen enkele aanvullende informatie kunt u werken met lijsten en bibliotheken:

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×