LICENTIEVOORWAARDEN VOOR MICROSOFT-SOFTWARE

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

MICROSOFT OFFICE VIEWER 2007

Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk van waar u woont, een van zijn dochterondernemingen) en u. Lees deze voorwaarden. Deze zijn van toepassing op de software die hierboven wordt genoemd, met inbegrip van de media waarop u de software hebt ontvangen, indien van toepassing. De voorwaarden zijn ook van toepassing op alle volgende items van Microsoft:

 • Updates

 • Aanvullingen

 • Op internet gebaseerde services

 • Productondersteuning

voor deze software, tenzij deze items worden vergezeld door andere voorwaarden. Als dat het geval is, gelden die voorwaarden.

Met behulp van de SOFTWARE, u de juiste accepteren E termen. Als u deze niet accepteert, de SOFTWARE DO NOT USE.

Als u zich aan deze voorwaarden houdt, hebt u de onderstaande rechten.

 1. INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN.   

  1. Algemeen    U mag een onbeperkt aantal exemplaren van de software op uw apparaten installeren. U mag de software alleen gebruiken om bestanden weer te geven en af te drukken die zijn gemaakt met Microsoft Office-software. U mag de software niet voor andere doeleinden gebruiken.

  2. Verspreiding    U mag de software kopiëren en verspreiden, onder de volgende voorwaarden:

   • Elk exemplaar is volledig en ongewijzigd, en bij elk exemplaar wordt deze overeenkomst overgelegd ter acceptatie door elke gebruiker.

   • U vrijwaart Microsoft en zijn dochterondernemingen van alle schade als gevolg van vorderingen, daaronder begrepen advocaatkosten, die verband houden met de verspreiding van de software door u.

    Het volgende mag u niet:

   • U mag de software niet verspreiden in combinatie met niet van Microsoft afkomstige software waarin de software wordt gebruikt om de functionaliteit ervan te verbeteren.

   • U mag geen informatie over auteursrechten, merken of octrooien in de software wijzigen.

   • U mag de naam, het logo of de merken van Microsoft of zijn dochterondernemingen of leveranciers niet gebruiken om reclame te maken voor uw eigen producten of diensten.

   • U mag bij de software geen schadelijke, misleidende of onwettige programma's verspreiden.

   • U mag de software niet zo wijzigen of verspreiden dat een gedeelte ervan valt onder een Uitsluitingslicentie. Een Uitsluitingslicentie heeft als voorwaarde voor gebruik, wijziging of verspreiding dat

    • De programmacode openbaar wordt gemaakt of verspreid in broncodevorm; of

    • Anderen het recht hebben deze te wijzigen.

 2. REIKWIJDTE VAN LICENTIE    De software wordt in licentie gegeven, niet verkocht. Deze overeenkomst verleent u alleen bepaalde rechten om de software te gebruiken. Alle andere rechten zijn voorbehouden aan Microsoft. U mag de software alleen gebruiken op de wijze die uitdrukkelijk in deze overeenkomst wordt vermeld, tenzij de toepasselijke wetgeving u, niettegenstaande deze beperking, meer rechten verleent. Daarbij moet u zich houden aan de technische beperkingen in de software die alleen bepaalde manieren van gebruik mogelijk maken. U mag niet:

  1. Eventuele technische beperkingen in de software omzeilen.

  2. De software reverse-engineeren, decompileren of disassembleren, behalve als en voor zover dergelijke activiteiten op grond van de toepasselijke wetgeving, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk zijn toegestaan.

  3. Meer kopieën van de software maken dan in deze overeenkomst wordt aangegeven of is toegestaan op grond van het toepasselijke recht, niettegenstaande deze beperking.

  4. De software publiceren zodat anderen deze kunnen kopiëren.

  5. De software verhuren, in lease geven of uitlenen.

  6. De software gebruiken voor commerciële diensten voor het hosten van software.

 3. RESERVEKOPIE    U mag één reservekopie van de software maken. U mag deze alleen gebruiken om de software opnieuw te installeren.

 4. DOCUMENTATIE    Eenieder die geldige toegang heeft tot uw computer of het interne netwerk, mag de documentatie kopiëren en gebruiken voor uw interne referentiedoeleinden.

 5. OVERDRACHT NAAR EEN ANDER APPARAAT    U mag de software verwijderen en deze op een ander apparaat installeren voor uw gebruik. U mag dit niet doen om de licentie tussen deze apparaten te delen.

 6. Exportbeperkingen.    De software is onderhevig aan de Verenigde Staten exporteren wetgeving. U moet voldoen aan alle nationale en internationale exporteren wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de software. Beperkingen op bestemmingen, eindgebruikers en einde gebruik opnemen deze wettelijke Zie voor meer informatie, https://aka.ms/exporting.

 7. PRODUCTONDERSTEUNING    Aangezien deze software wordt geleverd in de toestand waarin deze verkeert, verlenen we geen productondersteuning voor deze software.

 8. GEHELE OVEREENKOMST    Deze overeenkomst en de voorwaarden voor aanvullingen, updates, op internet gebaseerde services en productondersteuning vormen de gehele overeenkomst voor de software en productondersteuning.

 9. TOEPASSELIJK RECHT.   

  1. Verenigde Staten    Als u de software in de Verenigde Staten hebt aangeschaft, wordt de interpretatie van deze overeenkomst beheerst door het recht van de staat Washington en geldt het recht van de staat Washington in geval van vorderingen ten gevolge van niet-naleving van de overeenkomst, ongeacht mogelijk tegenstrijdige rechtbeginselen. Het recht van de staat waar u woont, geldt voor alle andere vorderingen, met inbegrip van vorderingen op grond van wetgeving voor consumentenbescherming van de staat en wetgeving inzake oneerlijke concurrentie, alsmede vorderingen wegens onrechtmatige daad.

  2. Buiten de Verenigde Staten    Als u de software in een ander land hebt aangeschaft, geldt de wetgeving van dat land.

 10. RECHTSGEVOLG    In deze overeenkomst worden bepaalde wettelijke rechten beschreven. Het is mogelijk dat u in uw rechtsgebied nog andere rechten hebt. Daarnaast is het mogelijk dat u beschikt over rechten met betrekking tot de partij van wie u de software hebt verkregen. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van uw rechten in uw rechtsgebied als dit in uw rechtsgebied niet is toegestaan.

 11. Vrijwaring van een WAARBORG.    DE SOFTWARE IS LICENSED 'AS-IS'. U OP EIGEN RISICO VAN HET GEBRUIK VAN DEZE. MICROSOFT biedt geen EXPRESS garanties of voorwaarden. U MOET MOGELIJK EXTRA CONSUMENTENBESCHERMING ONDER HIERIN DEZE OVEREENKOMST NIET WIJZIGEN. NAAR de zover toegestaan onder toepasselijk recht, wijst MICROSOFT de impliciete garanties van MERCHANTABILITY, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. 

 12. Beperkingen op en uitsluitingen van schade.   Die u bij MICROSOFT en de leveranciers alleen directe schade snel aan de VS $5,00 kunt herstellen. U kunt andere schade, inclusief CONSEQ niet herstellenUENTIAL, verloren winst, speciale, indirecte of incidentele schade. 

  Deze beperking is van toepassing op

  1. Zaken die verband houden met software, services, inhoud (waaronder programmacode) op internetsites van derden of programma's van derden; en

  2. Vorderingen die voortvloeien uit niet-naleving van het contract, niet-nakoming van een waarborg, garantie of voorwaarde, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of een andere onrechtmatige daad voor zover die op grond van de toepasselijke wetgeving zijn toegestaan.

   Deze beperking geldt zelfs als Microsoft op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijke schade. Voornoemde beperking of uitsluiting geldt mogelijk niet voor u omdat het in uw land niet is toegestaan incidentele schade, gevolgschade of andere schade uit te sluiten of te beperken.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×