Licensing information for Ideas

Dit bestand maakt deel uit van de projecten die hieronder worden weergegeven (IP van derden). De oorspronkelijke copyrightmelding en de licentie waaronder Microsoft dit IP-adres van derden heeft ontvangen, worden hieronder uiteengezet. Dergelijke licenties en meldingen worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Microsoft verdeelt het IP-adres van derden onder de licentievoorwaarden voor het Microsoft-product. Microsoft behoudt zich alle andere rechten voor die niet uitdrukkelijk op grond van deze overeenkomst worden verleend, ongeacht of het om een estoppel of anderszins.

 • @microsoft/load-themed-Styles v 1.7.13 MIT-licentie (https://github.com/Microsoft/Web-build-tools#readme) Copyright (c) Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Machtigingen van een MIT-licentie worden aan iedere persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de software) ontvangt, gratis. Als u de software zonder beperkingen wilt uitgeven, waaronder de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, delen, publiceren, distribueren, en/of het verkopen van kopieën van de software, en de persoon aan wie de software wordt geleverd, dient u onder meer de volgende voorwaarden te gebruiken: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving. of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'ALS ZODANIG', ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

 • @uifabric/icons v 5.3.0 MIT (https://github.com/OfficeDev/Office-UI-Fabric-react#readme) Office UI Fabric reageert copyright (c) Microsoft Corporation alle rechten voorbehouden. Machtigingen van een MIT-licentie worden aan iedere persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden ontvangt (de ' software '), gratis toegekend. Als u de software zonder beperkingen wilt uitgeven, waaronder de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, samenwerken, delen en/of het kopen van kopieën van de software, en de persoon aan wie de software wordt geleverd, dient te worden opgenomen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving. kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD * IN DE STAAT *, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE. Opmerking: het gebruik van de lettertypen en pictogrammen waarnaar wordt verwezen in de Office UI Fabric, is onderhevig aan de voorwaarden die worden weergegeven op http://aka.ms/fabric-assets-license

 • @uifabric/merge-Styles v 5.8.0 MIT (https://github.com/OfficeDev/Office-UI-Fabric-react#readme) Office UI Fabric reageert copyright (c) Microsoft Corporation alle rechten voorbehouden. Machtigingen van een MIT-licentie worden aan iedere persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden ontvangt (de ' software '), gratis toegekend. Als u de software zonder beperkingen wilt uitgeven, waaronder de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, samenwerken, delen en/of het kopen van kopieën van de software, en de persoon aan wie de software wordt geleverd, dient te worden opgenomen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving. kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD * IN DE STAAT *, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE. Opmerking: het gebruik van de lettertypen en pictogrammen waarnaar wordt verwezen in de Office UI Fabric, is onderhevig aan de voorwaarden die worden weergegeven op http://aka.ms/fabric-assets-license

 • @uifabric/styling v 5.14.0 MIT (https://github.com/OfficeDev/Office-UI-Fabric-react#readme) Office UI Fabric reageert copyright (c) Microsoft Corporation alle rechten voorbehouden. Machtigingen van een MIT-licentie worden aan iedere persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden ontvangt (de ' software '), gratis toegekend. Als u de software zonder beperkingen wilt uitgeven, waaronder de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, samenwerken, delen en/of het kopen van kopieën van de software, en de persoon aan wie de software wordt geleverd, dient te worden opgenomen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving. kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD * IN DE STAAT *, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE. Opmerking: het gebruik van de lettertypen en pictogrammen waarnaar wordt verwezen in de Office UI Fabric, is onderhevig aan de voorwaarden die worden weergegeven op http://aka.ms/fabric-assets-license

 • @uifabric/Utilities v 5.5.0 MIT (https://github.com/OfficeDev/Office-UI-Fabric-react#readme) Office UI Fabric reageert copyright (c) Microsoft Corporation alle rechten voorbehouden. Machtigingen van een MIT-licentie worden aan iedere persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden ontvangt (de ' software '), gratis toegekend. Als u de software zonder beperkingen wilt uitgeven, waaronder de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, samenwerken, delen en/of het kopen van kopieën van de software, en de persoon aan wie de software wordt geleverd, dient te worden opgenomen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving. kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD * IN DE STAAT *, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE. Opmerking: het gebruik van de lettertypen en pictogrammen waarnaar wordt verwezen in de Office UI Fabric, is onderhevig aan de voorwaarden die worden weergegeven op http://aka.ms/fabric-assets-license

 • add-PX-to-Style v 1.0.0 MIT-licentie (https://github.com/Jam3/add-PX-to-Style) het copyright (voor MIT) Copyright (c) 2015 Mikko Haapoja toestemming wordt verleend, kosteloos de enige persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden ontvangt (de software), om de software zonder beperkingen te doen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, bewerken, samenvoegen ter beschikking gesteld, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'ALS ZODANIG', ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

 • ZSM v 2.0.6 MIT v 2.0.6 MIT-licentie (https://github.com/kriskowal/ASAP#readme) Copyright (c) 2009-2014 medewerkers. Alle rechten voorbehouden. Voor iedere persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de software) ontvangt, wordt de toestemming verleend, kosteloos. Als u de software zonder beperkingen wilt uitgeven, waaronder de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, samenvoegen, samenwerken en/of het verkopen van kopieën van de software, en de persoon aan wie de software wordt geleverd, dient u in alle kopieën te, onder voorwaarden: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving. substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'ALS ZODANIG', ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

 • Babel-polyfill v 6.23.0 MIT licentie (https://babeljs.io/) MIT-licentie (c) 2014-2017 Sebastian McKenzie <mailto: sebmck@gmail. CCom> de machtigingen van een persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de ' software ') ontvangt, wordt de toegang tot de software zonder beperkingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, samenvoegen of verkopen, en om personen toe te staan met wie de software wordt geleverd, onderhevig aan de volgende voorwaarden: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'ALS ZODANIG', ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

 • kern-js v 2.5.1 MIT licentie (https://github.com/zloirock/core-js#readme) Copyright (c) 2014-2017 Denis Pushkarev machtiging wordt verleend, kosteloos de enige persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden ontvangt (de software), om de software zonder beperkingen te bestellen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, samenvoegen, delen, delen, en de persoon aan wie de software wordt geleverd. onderhevig aan de volgende voorwaarden: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'ALS ZODANIG', ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

 • Create-reageren-class v 15.6.0 BSD-3-component (https://Facebook.github.io/react/) BSD-licentie voor reageer software copyright (c) 2013-presenteren, Facebook, Inc. Alle rechten voorbehouden. Herdistributie en gebruik in bron-en binaire formulieren, met of zonder wijzigingen, zijn toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: * de bovenstaande copyrightmelding, deze lijst met voorwaarden en het volgende: vrijwaring. * De distributie van een binair formulier moet de bovengenoemde copyright kennisgeving reproduceren, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of andere materialen van de distributie. * Noch de naam Facebook noch de namen van de medewerkers kunnen worden gebruikt om producten die zijn afgeleid van deze software, zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming te waarmerken of te promoten. DEZE SOFTWARE WORDT VERSTREKT DOOR AUTEURSRECHTELIJK MEDEWERKERS EN INZENDERS, EN GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURSRECHTEN OF MEDEWERKERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF DE ONDERBREKING VAN DE ONDERNEMING, ONDER VOOR UITGAAND VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, EN OOK OP ENIGE WIJZE VAN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE MOGELIJKHEID VAN DE SOFTWARE, ONGEACHT DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE DDAMAGE. Aanvullende verlening van octrooi rechten versie 2 "software": de software die is gedistribueerd via Facebook, Inc. Facebook, Inc. ("Facebook"), verleent aan elke ontvanger van de software ("u") een permanente, wereldwijd vrij, niet-exclusief, onherroepelijk (onderhevig aan de onderstaande licentie voor het beëindigen van de beëindiging), onder eventuele beweringen, om de software te kopen, te gebruiken, te verkopen, te verkopen, te verkopen Ter vermijding van twijfel, wordt er geen licentie verleend onder de rechten van Facebook voor octrooien die door u of derden zijn gewijzigd door de software die u hebt gemaakt of van derden, of van derden, of (II) de software op basis van een software of andere technologie. De licentie die hieronder is toegekend, wordt beëindigd, automatisch en zonder kennisgeving, indien u (of een van uw dochterondernemingen, bedrijfs gelieerde ondernemingen of expediteurs) rechtstreeks of indirect initiëren of een directe financiële rente onderneemt: (i). Facebook of een van de dochter gelieerde ondernemingen, (II) tegenpartijen indien deze octrooi verklaring geheel of gedeeltelijk voortvloeit uit de software, de technologie, het product of de service van Facebook of een van de gelieerde ondernemingen of de bedrijfspartners, of (III) tegen partijen met betrekking tot de software. In afwijking van het voorgaande, als Facebook of een van zijn gelieerde ondernemingen of bedrijfs gelieerde bestanden een door u geallegingde octrooi schending tegen u in het eerste exemplaar aanmeldt, en u antwoordt door een onrechtmatige defiling van een octrooi te doen partij die niet is gerelateerd aan de software, stopt de licentie die op de voorgrond is toegekend, onder de afdeling (i) van deze alinea, vanwege deze aflossing. Een ' benodigde claim ' is een claim van een octrooi dat eigendom is van Facebook en die niet noodzakelijkerwijs door de software wordt geschendd. Een "octrooi bevestiging" is aankomend of anderszins aanleiding van alleging directe, indirecte, of indirectieve overtreding van een octrooi, met inbegrip van een aanvraag voor een kruis claim of een tegen betaling.

 • Dom-CSS v 2.1.0 MIT-licentie (https://github.com/mattdesl/dom-CSS) het copyright (c) Copyright (c) 2014 Matt DesLauriers toestemming wordt verleend, kosteloos de enige persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden ontvangt (de ' software '), om de software zonder beperkingen te doen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechten voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, samenvoegen, delen, delen, en de persoon aan wie de software wordt geleverd. Daarom gelden de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving voor alle kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'ALS ZODANIG', ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

 • fbjs v 0.8.16 MIT licentie (https://github.com/Facebook/fbjs#readme) MIT-licentie (c) 2013-presenteren, Facebook, Inc. de toestemming wordt verleend, kosteloos de enige persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden ontvangt (de software), om de software zonder beperkingen te bestellen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechten voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, samenvoegen, delen, delen, en de persoon aan wie de software wordt geleverd. onderhevig aan de volgende voorwaarden: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'ALS ZODANIG', ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

 • Bestand met code van Redux het copyright (voor MIT) van de gebruikers (c) 2015-presenteren dan Abramov de machtiging wordt verleend, vrij van kosten, voor elke persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de software) ontvangt. Als u de software zonder beperkingen wilt uitgeven, waaronder de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, delen, publiceren, distribueren, en/of het verkopen van kopieën van de software, en de persoon aan wie de software wordt geleverd, mag, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden, gelden: bovenstaande voorwaarden. de copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'ALS ZODANIG', ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

 • Bestand met code ' op basis van een implementatie van es5-Shim ' (MIT) Copyright (C) 2009-2016 Kristopher Michael Kowal en medewerkers machtiging wordt verleend, kosteloos de enige persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden ontvangt (de software), om de software zonder beperkingen te bestellen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechten voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, samenvoegen, delen, delen, en de persoon aan wie de software wordt geleverd. onderhevig aan de volgende voorwaarden: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'ALS ZODANIG', ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

 • Bestand met code ' op basis van ' Escape-HTML-bibliotheek * copyright (c) 2012-2013 TJ Holowaychuk * copyright (c) 2015 Andreas Lubbe * copyright (c) 2015 Tiancheng gratis voor iedereen oobtaining * een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de * ' software '), om de software zonder beperkingen te doen, met inbegrip van * zonder enige beperking de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, * distribueren, bewerken, samenvoegen, publiceren, * distribueren, sublicentie en/of kopieën van de software. met wie de software wordt geleverd, onder voorwaarden * de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving, worden * opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de software. * * DE SOFTWARE WORDT GELEVERD ' IN DE STAAT ', ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN * VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. * IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF AUTEURS VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, ONGEACHT OF U IN EEN ACTIE VAN EEN CONTRACT WERKT, * RECHT OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE * SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE.

 • Bestand met code ' op basis van isNative () uit Lodash ' Copyright (c) JS Foundation en andere medewerkers <https://js.foundation/> op basis van onderstreping. js, copyright Jeremy Ashkenas, DocumentCloud en onderzoekprogramma's & Editors <http://underscorejs.org/> deze software bestaat uit vrijwillige bijdragen van een groot aantal personen. Zie de beschikbare revisiegeschiedenis voor https://github.com/lodash/lodashvoor een exacte bijdrage geschiedenis. De volgende licentie is van toepassing op alle onderdelen van deze software, met uitzondering van de onderstaande informatie: = = = = de machtiging voor het ontvangen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de software); voor de software zonder beperkingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het gebruik, het kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, samenvoegen en/of verkopen van kopieën van de software, en de persoon aan wie de software wordt geleverd, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'ALS ZODANIG', ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE. = = = = Copyright en de naburige rechten voor de voorbeeldcode worden kwijtgescholden via CC0. Voorbeeldcode is gedefinieerd als alle broncode die wordt weergegeven in de Prose van de documentatie. CC0: http://creativecommons.org/publicdomain/Zero/1.0/ = = = = de bestanden in de adreslijsten van node_modules en leveranciers worden extern bijgehouden bibliotheken die door deze software worden gebruikt en die hun eigen licentie hebben. We raden u aan ze te lezen, aangezien hun voorwaarden kunnen afwijken van de bovenstaande voorwaarden.

 • Bestand met code die de krediet van de gebruikersnaam van de modernisering (c) 2015 van de modernisering van copyright (c) van de modernr auteursrecht wordt verleend, wordt aan iedere persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de software) ontvangt, gratis. Als u de software zonder beperkingen wilt uitgeven, waaronder de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, delen, publiceren, distribueren, en/of het verkopen van kopieën van de software, en de persoon aan wie de software wordt geleverd, mag, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden, gelden: bovenstaande voorwaarden. de copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'ALS ZODANIG', ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

 • Bestanden met code ' op basis van ' IEEE754 copyright (c) 2008, Fair Oaks Labs, Inc. Alle rechten voorbehouden. Herdistributie en gebruik in bron-en binaire formulieren, met of zonder wijzigingen, zijn toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: * de bovenstaande copyrightmelding, deze lijst met voorwaarden en het volgende: vrijwaring. * De distributie van een binair formulier moet de bovengenoemde copyright kennisgeving reproduceren, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of andere materialen van de distributie. * Geen van de naam van de Fair Oaks Labs, Inc. noch de namen van de medewerkers kunnen worden gebruikt om producten die zijn afgeleid van deze software te bekrachtigen of te promoten zonder een specifieke, voorafgaande schriftelijke toestemming. DEZE SOFTWARE WORDT VERSTREKT DOOR AUTEURSRECHTELIJK MEDEWERKERS EN INZENDERS, EN GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURSRECHTEN OF MEDEWERKERS VAN COPYRIGHT VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF DE ONDERBREKING VAN DE ONDERNEMING, ONDER VOOR UITGAAND VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, VEROORZAAKTE ENIGE ENIGE THEORIE AANSPRAKELIJKHEID, OF HET NU GAAT OM HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, ONGEACHT DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

 • takel-niet-reageren-statische aanvullen v 2.3.1 BSD-3-clausule licentie (https://github.com/mridgway/Hoist-non-react-statics#readme) software licentieovereenkomst (BSD-licentie) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2015, Yahoo! Inc. Alle rechten voorbehouden. ----------------------------------------------------Herdistributie en gebruik van deze software in bron-en binaire formulieren, met of zonder wijzigingen, is toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: * de herdistributie van de broncode moet behoud de bovenstaande copyrightmelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer. * De distributie van een binair formulier moet de bovengenoemde copyright kennisgeving reproduceren, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of andere materialen van de distributie. * Geen van de naam van Yahoo! Inc. noch de namen van de medewerkers van YUI kunnen worden gebruikt om producten die zijn afgeleid van deze software te betrekken of te promoten zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming van Yahoo!. Inc. deze SOFTWARE wordt verstrekt door auteursrechtelijk MEDEwerkers en inzenders, en geen uitdrukkelijke of IMPLICIETe garanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de IMPLICIETe garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURSRECHTEN OF MEDEWERKERS VAN COPYRIGHT VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF DE ONDERBREKING VAN DE ONDERNEMING, ONDER VOOR UITGAAND VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, VEROORZAAKTE ENIGE ENIGE THEORIE AANSPRAKELIJKHEID, OF HET NU GAAT OM HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, ONGEACHT DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

 • invariant v 2.2.2 BSD-3-clausule licentie (https://github.com/zertosh/invariant#readme) invariant v 2.2.2 copyright (c) 2016, Andres Suarez alle rechten voorbehouden. Herdistributie en gebruik in bron-en binaire formulieren, met of zonder wijzigingen, zijn toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: * de bovenstaande copyrightmelding, deze lijst met voorwaarden en het volgende: vrijwaring. * De distributie van een binair formulier moet de bovengenoemde copyright kennisgeving reproduceren, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of andere materialen van de distributie. * Noch de naam van invariantie, noch de namen van de medewerkers kunnen worden gebruikt om producten die zijn afgeleid van deze software te waarmerken of te promoten zonder een specifieke, voorafgaande schriftelijke toestemming. DEZE SOFTWARE WORDT VERSTREKT DOOR AUTEURSRECHTELIJK MEDEWERKERS EN INZENDERS, EN GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURSRECHTEN OF MEDEWERKERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF DE ONDERBREKING VAN DE ONDERNEMING, ONDER VOOR UITGAAND VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, VEROORZAAKTE ENIGE ENIGE THEORIE AANSPRAKELIJKHEID, OF HET NU GAAT OM HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, ONGEACHT DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

 • Reageren op software BSD licentie copyright (c) 2013-15, Facebook, Inc. Alle rechten voorbehouden. Herdistributie en gebruik in bron-en binaire formulieren, met of zonder wijzigingen, zijn toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: * de bovenstaande copyrightmelding, deze lijst met voorwaarden en het volgende: vrijwaring. * De distributie van een binair formulier moet de bovengenoemde copyright kennisgeving reproduceren, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of andere materialen van de distributie. * Noch de naam Facebook noch de namen van de medewerkers kunnen worden gebruikt om producten die zijn afgeleid van deze software, zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming te waarmerken of te promoten. DEZE SOFTWARE WORDT VERSTREKT DOOR AUTEURSRECHTELIJK MEDEWERKERS EN INZENDERS, EN GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURSRECHTEN OF MEDEWERKERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF DE ONDERBREKING VAN DE ONDERNEMING, ONDER VOOR UITGAAND VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, VEROORZAAKTE ENIGE ENIGE THEORIE AANSPRAKELIJKHEID, OF HET NU GAAT OM HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, ONGEACHT DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. Aanvullende verlening van octrooi rechten versie 2 "software": de fbjs-software die wordt uitgekeerd via Facebook, Inc. Facebook, Inc. ("Facebook"), verleent aan elke ontvanger van de software ("u") een permanente, wereldwijd, vrij, niet-exclusief, onherroepelijk onderhevig aan de onderstaande licentie voor het beëindigen van de beëindiging van de software, zodat u deze kunt maken, verkopen, verkopen, verkopen, indienen om de software te kopen, te importeren en anderszins over te dragen. Ter vermijding van twijfel, wordt er geen licentie verleend onder de rechten van Facebook voor octrooien die door u of derden zijn gewijzigd door de software die u hebt gemaakt of van derden, of van derden, of (II) de software op basis van een software of andere technologie. De licentie die hieronder is toegekend, wordt beëindigd, automatisch en zonder kennisgeving, indien u (of een van uw dochterondernemingen, bedrijfs gelieerde ondernemingen of expediteurs) rechtstreeks of indirect initiëren of een directe financiële rente onderneemt: (i). Facebook of een van de dochter gelieerde ondernemingen, (II) tegenpartijen indien deze octrooi verklaring geheel of gedeeltelijk voortvloeit uit de software, de technologie, het product of de service van Facebook of een van de gelieerde ondernemingen of de bedrijfspartners, of (III) tegen partijen met betrekking tot de software. In afwijking van het voorgaande, als Facebook of een van zijn gelieerde ondernemingen of bedrijfs gelieerde bestanden een door u geallegingde octrooi schending tegen u in het eerste exemplaar aanmeldt, en u antwoordt door een onrechtmatige defiling van een octrooi te doen partij die niet is gerelateerd aan de software, stopt de licentie die op de voorgrond is toegekend, onder de afdeling (i) van deze alinea, vanwege deze aflossing. Een ' benodigde claim ' is een claim van een octrooi dat eigendom is van Facebook en die niet noodzakelijkerwijs door de software wordt geschendd. Een "octrooi bevestiging" is aankomend of anderszins aanleiding van alleging directe, indirecte, of indirectieve overtreding van een octrooi, met inbegrip van een aanvraag voor een kruis claim of een tegen betaling. Aanvullende verlening van octrooi rechten versie 2 "software": de software die is gedistribueerd via Facebook, Inc. Facebook, Inc. ("Facebook"), verleent aan elke ontvanger van de software ("u") een permanente, wereldwijd vrij, niet-exclusief, onherroepelijk (onderhevig aan de onderstaande licentie voor het beëindigen van de beëindiging), onder eventuele beweringen, om de software te kopen, te gebruiken, te verkopen, te verkopen, te verkopen Ter vermijding van twijfel, wordt er geen licentie verleend onder de rechten van Facebook voor octrooien die door u of derden zijn gewijzigd door de software die u hebt gemaakt of van derden, of van derden, of (II) de software op basis van een software of andere technologie. De licentie die hieronder is toegekend, wordt beëindigd, automatisch en zonder kennisgeving, indien u (of een van uw dochterondernemingen, bedrijfs gelieerde ondernemingen of expediteurs) rechtstreeks of indirect initiëren of een directe financiële rente onderneemt: (i). Facebook of een van de dochter gelieerde ondernemingen, (II) tegenpartijen indien deze octrooi verklaring geheel of gedeeltelijk voortvloeit uit de software, de technologie, het product of de service van Facebook of een van de gelieerde ondernemingen of de bedrijfspartners, of (III) tegen partijen met betrekking tot de software. In afwijking van het voorgaande, als Facebook of een van zijn gelieerde ondernemingen of bedrijfs gelieerde bestanden een door u geallegingde octrooi schending tegen u in het eerste exemplaar aanmeldt, en u antwoordt door een onrechtmatige defiling van een octrooi te doen partij die niet is gerelateerd aan de software, stopt de licentie die op de voorgrond is toegekend, onder de afdeling (i) van deze alinea, vanwege deze aflossing. Een ' benodigde claim ' is een claim van een octrooi dat eigendom is van Facebook en die niet noodzakelijkerwijs door de software wordt geschendd. Een "octrooi bevestiging" is aankomend of anderszins aanleiding van alleging directe, indirecte, of indirectieve overtreding van een octrooi, met inbegrip van een aanvraag voor een kruis claim of een tegen betaling.

 • lodash-es v 4.17.4 MIT-licentie (https://lodash.com/Custom-builds) Copyright js Foundation en andere medewerkers <https://JS.Foundation/> op basis van onderstreping. js, copyright Jeremy Ashkenas, DocumentCloud en onderzoek rapporten & editors <http://underscorejs.org/> deze software bestaat uit vrijwillige bijdragen van een groot aantal personen. Zie de beschikbare revisiegeschiedenis voor https://github.com/lodash/lodashvoor een exacte bijdrage geschiedenis. De volgende licentie is van toepassing op alle onderdelen van deze software, met uitzondering van de onderstaande informatie: = = = = de machtiging voor het ontvangen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de software); voor de software zonder beperkingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het gebruik, het kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, samenvoegen en/of verkopen van kopieën van de software, en de persoon aan wie de software wordt geleverd, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'ALS ZODANIG', ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE. = = = = Copyright en de naburige rechten voor de voorbeeldcode worden kwijtgescholden via CC0. Voorbeeldcode is gedefinieerd als alle broncode die wordt weergegeven in de Prose van de documentatie. CC0: http://creativecommons.org/publicdomain/Zero/1.0/ = = = = de bestanden in de adreslijsten van node_modules en leveranciers worden extern bijgehouden bibliotheken die door deze software worden gebruikt en die hun eigen licentie hebben. We raden u aan ze te lezen, aangezien hun voorwaarden kunnen afwijken van de bovenstaande voorwaarden.

 • object-wijs v 4.1.1 MIT-licentie (https://github.com/sindresorhus/object-Assign) het copyright (MIT) Copyright (c) Sindre Sorhus <sindresorhus@gmail.com> (Sindresorhus.com) toestemming wordt verleend, kosteloos de enige persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden ontvangt (de software), om de software zonder beperkingen te kunnen leveren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, samenvoegen en sorteren Software, en om personen aan wie de software wordt geleverd, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden te zorgen: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'ALS ZODANIG', ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

 • Office-UI-Fabric-reageren v 5.8.2 MIT licentie (https://github.com/OfficeDev/Office-UI-Fabric-react#readme) Office UI Fabric reageert copyright (c) Microsoft Corporation alle rechten voorbehouden. Machtigingen van een MIT-licentie worden aan iedere persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden ontvangt (de ' software '), gratis toegekend. Als u de software zonder beperkingen wilt uitgeven, waaronder de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, samenwerken, delen en/of het kopen van kopieën van de software, en de persoon aan wie de software wordt geleverd, dient te worden opgenomen, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving. kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD * IN DE STAAT *, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE. Opmerking: het gebruik van de lettertypen en pictogrammen waarnaar wordt verwezen in de Office UI Fabric, is onderhevig aan de voorwaarden die worden weergegeven op http://aka.MS/Fabric-assets-License. Licentieovereenkomst voor Microsoft Fabric assets Bedankt voor uw belangstelling voor het ontwikkelen van Office en andere Office 365-eindpunten. Deze overeenkomst ligt tussen u (' ontwikkelaar ') en Microsoft Corporation (' Microsoft ') en bestuurt het gebruik van de Fabric-assets (hieronder gedefinieerd) (de ' overeenkomst '). Door de Fabric-assets van de CDN te downloaden, dient u Microsoft ervan te stemmen dat u deze overeenkomst namens uzelf, een bedrijf en/of andere entiteit, indien van toepassing, moet accepteren. 1. Licentie en richtlijnen voor Fabric assets a. Licentieverlening. Microsoft subsidies voor ontwikkelaars, een niet-exclusieve, beperkte, wereldwijde, niet-toewijsbare, niet-overdraagbare licentie om de Fabric-producten uitsluitend te gebruiken voor het ontwikkelen van Office en andere Office 365-eindpunten, waaronder, maar niet beperkt tot Office-invoegtoepassingen, SharePoint-webonderdelen, SharePoint-apps en aangepaste Office 365-apps. Om het vermijden van twijfel te vermijden, kunnen de infrastructuur middelen niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden. ' Fabric activa ': de (1) Segoe lettertypefamilie op https://dev.Office.com/Fabric#/styles/typography; (2) Office-pictogrammen op https://dev.Office.com/Fabric#/styles/icons; en (3) Microsoft-handelsmerken, symbolen, merken, etc. bevinden op http://dev.Office.com/Fabric#/styles/brand-icons (' handelsmerken '). Microsoft behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk op deze overeenkomst van recht zijn. De ontwikkelaar mag geen gebruikmaken van de handelsmerken in de naam van een product, service of op enigerlei wijze die verwarring kunnen veroorzaken met betrekking tot het product of de service van een ontwikkelaar, en Microsoft kan deze licentie op elk moment intrekken. b. Richtlijnen voor huisstijl. De licentieverlening onder afdeling 1 (a) is voor u bedoeld voor een ontwikkelaar die voldoet aan de huismerk richtlijnen op http://dev.Office.com/modules/DevOffice.Fabric/dist/files/OfficeBrandGuide_16Sep2016.PDF. c. Eigendom van de partner inhoud. Ontwikkelaar erkent Microsoft het eigendom van de Fabric-activa, en alle bijbehorende goodwill, en dat Microsoft alle rechts, titel en interest behoudt en voor de Fabric-activa. Ontwikkelaar maakt geen gebruik van de Fabric-activa op een wijze die van Microsoft de goodwill van de Fabricerende activa vervalt. Ontwikkelaar stemt overeen met het verhelpen van alle door u opgegeven doelmatige gebruiksdoeleinden na ontvangst van schriftelijke kennisgeving van Microsoft. 2. Opmerkingen en garanties. Microsoft geeft en garandeert dat de autoriteit en rechten voor het verlenen van de licentie hierin zijn gemachtigd. 3. Diversen a. Rechtsbevoegdheid en recht. De overeenkomst is onderworpen aan de wetten van de staat Washington en de partijen stemmen overeen met de exclusieve bevoegdheid en de locatie van de nationale rechtbanken in King County, Washington. Als er geen bevoegdheid is voor de jurisdictie van de overheid, komen de partijen overeen met de exclusieve bevoegdheid en de plaats in het superieure Hof van King County, Washington. b. Kosten van juristen. Als een van Microsoft of een partner gebruikmaakt van juristen om alle rechten af te dwingen die voortvloeien uit of betrekking hebben op deze overeenkomst, is de heersende partij gerechtigd hun kosten, uitgaven en andere uitgaven van het bedrijf te herstellen, waaronder de kosten en de kosten die zijn gemaakt op beroep of een faillissement of soortgelijke actie. c. Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de materie. Dit vervangt alle voorgaande overeenkomsten, communicatie en weergaven tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp.

 • prestatie-nu v 2.1.0 MIT-licentie (https://github.com/meryn/performance-Now) Copyright (c) 2013 Braveg1rl toestemming wordt verleend, kosteloos de enige persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden ontvangt (de ' software '), om de software zonder beperkingen te doen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, samenvoegen, delen, delen, en de persoon aan wie de software wordt geleverd, aan de volgende voorwaarden: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'ALS ZODANIG', ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

 • prefix-stijl v 2.0.1 MIT-licentie (https://github.com/mattdesl/prefix-Style) het copyright van de gebruikersversie van MIT (c) 2014 Matt DesLauriers wordt hierbij verleend, kosteloos de enige persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden ontvangt (de software), om de software zonder beperkingen te doen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, bewerken, samenvoegen ter beschikking gesteld, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'ALS ZODANIG', ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

 • Process v 0.11.10 MIT-licentie (https://github.com/shtylman/node-process#readme) (de MIT-licentie) Copyright (c) 2013 romeins shtylman <mailto:shtylman@gmail.com> machtiging wordt verleend, kosteloos de enige persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden ontvangt (de ' software '), om de software zonder beperkingen te doen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren en om personen toe te staan, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD ' IN DE STAAT ', ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

 • licentie voor Promise v 7.3.1 MIT (https://github.com/then/Promise#readme) Copyright (c) 2014 Forbes Lindesay machtiging wordt verleend, gratis. voor elke persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de software) ontvangt om de software zonder beperkingen te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, bewerken, samenvoegen, delen, delen, en de personen aan wie de software wordt geleverd. volgende voorwaarden: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'ALS ZODANIG', ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

 • met Prop-types v 15.6.0 MIT licentie (https://Facebook.github.io/react/) MIT-licentie copyright (c) 2013-presenteren, Facebook, Inc. machtiging wordt verleend, kosteloos de enige persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden ontvangt (de software), om de software zonder beperkingen te bestellen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechten voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, samenvoegen, delen, delen, en de persoon aan wie de software wordt geleverd. onderhevig aan de volgende voorwaarden: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'ALS ZODANIG', ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

 • RAF v 3.4.0 MIT-licentie (https://github.com/chrisdickinson/RAF#readme) Copyright (c) 2017 Chris Dickinson <mailto:Chris@neversaw.us> machtiging wordt verleend, kosteloos de enige persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden ontvangt (de ' software '), om de software zonder beperkingen te doen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, samenvoegen, delen, delen, en om personen toe te staan de software wordt geleverd, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'ALS ZODANIG', ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

 • reageren van v 15.6.2 MIT (https://Facebook.github.io/react/) MIT-licentie (c) 2013-presenteren, Facebook, Inc. machtiging wordt verleend, kosteloos de enige persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden ontvangt (de software), om de software zonder beperkingen te bestellen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, samenvoegen, delen, delen, en de persoon aan wie de software wordt geleverd. onderhevig aan de volgende voorwaarden: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'ALS ZODANIG', ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

 • reageren-aangepaste schuifbalken v 4.2.1 MIT-licentie (https://github.com/Malte-Wessel/react-Custom-ScrollBars) het copyright (MIT) Copyright (c) 2015 reageren-aangepaste schuifbalken worden toegekend, kosteloos de enige persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden ontvangt (de ' software '), om de software zonder beperkingen te doen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, samenvoegen of verkopen de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de software, indien de persoon aan wie de software wordt geleverd, is toegestaan. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'ALS ZODANIG', ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

 • reageren-Dom v v 15.6.1 BSD-3-clausule licentie (https://Facebook.github.io/react/) Copyright (c) 2013-presenteren, Facebook, Inc. Alle rechten voorbehouden. Herdistributie en gebruik in bron-en binaire formulieren, met of zonder wijzigingen, zijn toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: * de bovenstaande copyrightmelding, deze lijst met voorwaarden en het volgende: vrijwaring. * De distributie van een binair formulier moet de bovengenoemde copyright kennisgeving reproduceren, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of andere materialen van de distributie. * Noch de naam Facebook noch de namen van de medewerkers kunnen worden gebruikt om producten die zijn afgeleid van deze software, zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming te waarmerken of te promoten. DEZE SOFTWARE WORDT VERSTREKT DOOR AUTEURSRECHTELIJK MEDEWERKERS EN INZENDERS, EN GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURSRECHTEN OF MEDEWERKERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF DE ONDERBREKING VAN DE ONDERNEMING, ONDER VOOR UITGAAND VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, VEROORZAAKTE ENIGE ENIGE THEORIE AANSPRAKELIJKHEID, OF HET NU GAAT OM HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, ONGEACHT DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. Aanvullende verlening van octrooi rechten versie 2 "software": de software die is gedistribueerd via Facebook, Inc. Facebook, Inc. ("Facebook"), verleent aan elke ontvanger van de software ("u") een permanente, wereldwijd vrij, niet-exclusief, onherroepelijk (onderhevig aan de onderstaande licentie voor het beëindigen van de beëindiging), onder eventuele beweringen, om de software te kopen, te gebruiken, te verkopen, te verkopen, te verkopen Ter vermijding van twijfel, wordt er geen licentie verleend onder de rechten van Facebook voor octrooien die door u of derden zijn gewijzigd door de software die u hebt gemaakt of van derden, of van derden, of (II) de software op basis van een software of andere technologie. De licentie die hieronder is toegekend, wordt beëindigd, automatisch en zonder kennisgeving, indien u (of een van uw dochterondernemingen, bedrijfs gelieerde ondernemingen of expediteurs) rechtstreeks of indirect initiëren of een directe financiële rente onderneemt: (i). Facebook of een van de dochter gelieerde ondernemingen, (II) tegenpartijen indien deze octrooi verklaring geheel of gedeeltelijk voortvloeit uit de software, de technologie, het product of de service van Facebook of een van de gelieerde ondernemingen of de bedrijfspartners, of (III) tegen partijen met betrekking tot de software. In afwijking van het voorgaande, als Facebook of een van zijn gelieerde ondernemingen of bedrijfs gelieerde bestanden een door u geallegingde octrooi schending tegen u in het eerste exemplaar aanmeldt, en u antwoordt door een onrechtmatige defiling van een octrooi te doen partij die niet is gerelateerd aan de software, stopt de licentie die op de voorgrond is toegekend, onder de afdeling (i) van deze alinea, vanwege deze aflossing. Een ' benodigde claim ' is een claim van een octrooi dat eigendom is van Facebook en die niet noodzakelijkerwijs door de software wordt geschendd. Een "octrooi bevestiging" is aankomend of anderszins aanleiding van alleging directe, indirecte, of indirectieve overtreding van een octrooi, met inbegrip van een aanvraag voor een kruis claim of een tegen betaling.

 • reageren-Redux v 5.0.6 MIT-licentie (https://github.com/gaearon/react-Redux) het copyright (c) (MIT) Copyright (c) 2015-presenteren is dan Abramov toestemming wordt verleend, kosteloos de enige persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden ontvangt (de software), om de software zonder beperkingen te doen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, bewerken, samenvoegen ter beschikking gesteld, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'ALS ZODANIG', ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

 • Redux v 3.7.2 MIT (http://Redux.js.org/) het copyright (c) Copyright (c) 2015-presenteren dan Abramov toestemming wordt verleend, kosteloos. voor elke persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de software) verstuurt om de software zonder beperkingen te doen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, bewerken, samenvoegen, publiceren de volgende voorwaarden: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'ALS ZODANIG', ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

 • Redux-thunk v 2.2.0 MIT-licentie (https://github.com/gaearon/Redux-thunk) de copyright versie van het auteursrecht (c) 2015 dan Abramov wordt verleend, kosteloos de enige persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden ontvangt (de software), om de software zonder beperkingen te bestellen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechten voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, samenvoegen, delen, delen, en de persoon aan wie de software wordt geleverd. onderhevig aan de volgende voorwaarden: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'ALS ZODANIG', ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

 • opnieuw generator-runtime v 0.10.3 MIT licentie MIT-licentie copyright (c) 2014-presenteren, Facebook, Inc. machtiging wordt verleend, gratis. voor elke persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de software) verstuurt om de software zonder beperkingen te doen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, bewerken, samenvoegen, delen, delen, en de personen aan wie de software wordt geleverd, onder voorwaarden. : De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'ALS ZODANIG', ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

 • formaat van waarnemer-polyfill v 1.4.2 MIT-licentie (https://github.com/que-etc/resize-Observer-polyfill) het copyright (voor MIT) Copyright (c) 2016 Denis rul toestemming wordt verleend, kosteloos de enige persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden ontvangt (de ' software '), om de software zonder beperkingen te doen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechten voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, bewerken met wie de software wordt geleverd, onderhevig aan de volgende voorwaarden: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD ' ' IN DE STAAT ' ', ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN INTREDING. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

 • met Symbol ingedrukt v 1.0.4 MIT-licentie (https://github.com/blesh/Symbol-observable#readme) het auteursrecht (c) Copyright (c) Sindre Sorhus <sindresorhus@gmail.com> (sindresorhus.com) Copyright (c) ben Lesh <ben@benlesh.com> de machtiging wordt verleend, kosteloos de enige persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden ontvangt (de ' software '), om de software zonder beperkingen te doen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen en publiceren , distributie, sublicentie en/of kopieën van de software te verkopen, en de persoon aan wie de software wordt geleverd, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden te zorgen: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'ALS ZODANIG', ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

 • to-Camel-Case v 1.0.0 MIT (https://github.com/ianstormtaylor/to-Camel-Case) The MIT-licentie (MIT) Copyright (c) 2016, Iane-uitnodiging voor de verlening van een aanvraag voor het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (' software ') om de software zonder beperkingen te kunnen leveren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, samenvoegen De software wordt geleverd, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'ALS ZODANIG', ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

 • to-no-Case v 1.0.2 MIT-licentie (https://github.com/ianstormtaylor/to-no-Case#readme) het copyright (c) van MIT (c) 2016, Iane-uitnodiging voor de verlening van een aanvraag voor het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (' software ') om de software zonder beperkingen te kunnen leveren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, samenvoegen De software wordt geleverd, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'ALS ZODANIG', ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

 • to-1.0.0 MIT-licentie (https://github.com/ianstormtaylor/to-Space-Case) (MIT) Copyright (c) 2016, Iane-uitnodiging voor de verlening van een aanvraag voor het verkrijgen van een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (' software ') om de software zonder beperkingen te kunnen leveren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, samenvoegen De software wordt geleverd, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'ALS ZODANIG', ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

 • tslib v 1.8.0 Apache-2,0 licentie (http://typescriptlang.org/) Copyright (c) Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. In licentie gegeven uit hoofde van de Apache Versie 2.0-licentie (de "Licentie"); u mag dit bestand uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de Licentie. U kunt een kopie van de licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/license-2.0 , tenzij dit is vereist op grond van toepasselijk recht of schriftelijke schriftelijke software die volgens de licentie is uitgereikt, zonder garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet. Zie de licentie voor de specifieke taal met betrekking tot de toestemmingen en beperkingen onder de licentie.

 • UA-parser-js v 0.7.17 MIT-licentie (http://github.com/faisalman/UA-parser-js) Copyright (c) 2012-2016 Faisal Salman <<Fyzlman@gmail.com>> machtiging wordt verleend, kosteloos de enige persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden ontvangt (de software), om de software zonder beperkingen te doen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, samenvoegen De software wordt geleverd, onder voorbehoud van de volgende voorwaarden: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'ALS ZODANIG', ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

 • uuid v 3.3.2 MIT-licentie (https://github.com/kelektiv/node-uuid#readme) het copyright (MIT) Copyright (c) 2010-2016 Robert Kieffer en andere medewerkers machtiging wordt verleend, kosteloos de enige persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden ontvangt (de ' software '), om de software zonder beperkingen te doen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, samenvoegen, delen, en/of het kopen van een persoon met wie de software wordt geleverd, onderhevig aan de volgende voorwaarden: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD 'ALS ZODANIG', ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

 • voor de webpack v 3.8.1 MIT-licentie (https://github.com/webpack/webpack) Copyright js Foundation en andere rechten van medewerkers wordt verleend, kosteloos de enige persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden ontvangt (de ' software '), om de software zonder beperkingen te doen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechten voor het gebruik, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, samenvoegen, delen, en/of het verlenen van de personen aan wie de software wordt geleverd. onderhevig aan de volgende voorwaarden: de bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmings kennisgeving moeten worden toegevoegd aan alle kopieën of substantiële delen van de software. DE SOFTWARE WORDT GELEVERD ' IN DE STAAT ', ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. DE AUTEURS OF COPYRIGHTHOUDERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE VERPLICHTINGEN, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×