Lettertypen in een publicatie insluiten zodat deze zeker beschikbaar zijn

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De lettertypen insluiten in een publicatie zorgt ervoor dat een lettertype altijd beschikbaar is, zelfs als u de publicatie naar een andere computer verplaatst of naar een commerciële afdrukservice nemen.

U kunt alleen TrueType-lettertypen, insluiten en kiest u vervolgens alleen wanneer insluiten hun licensing is toegestaan. Alle TrueType-lettertypen in Publisher opgenomen toestaan insluiten.

Ingesloten lettertypen neemt de bestandsgrootte van uw publicatie, zodat u kunt Beperk het aantal lettertypen die u wilt insluiten. U kunt alle lettertypen insluiten (met of zonder systeemlettertypen), alleen bepaalde afzonderlijke lettertypen of deelverzamelingen van bepaalde lettertypen.

Opmerking: Publisher standaard TrueType-lettertypen ingesloten wanneer u de Wizard Inpakken en wegwezen gebruiken voor het voorbereiden van uw publicatie naar een commerciële afdrukservice kunt tillen. U hoeft niet te Selecteer deze optie in het dialoogvenster lettertypen voordat u de wizard uitvoeren.

Zie voor meer informatie over licentiebeperkingen lettertype.

Wat wilt u doen?

Alle TrueType-lettertypen insluiten

Afzonderlijke TrueType-lettertypen insluiten

Een subset van een TrueType-lettertype insluiten

Achterhalen of een lettertype kan worden ingesloten

Alle TrueType-lettertypen insluiten

Wanneer u de lettertypen in uw publicatie insluit, worden algemene systeemlettertypen niet opgenomen in de ingesloten lettertypen omdat ze waarschijnlijk op de meeste andere computers zijn geïnstalleerd. U kunt kiezen of systeemlettertypen in te sluiten. (Bijvoorbeeld: u kunt deze insluiten wanneer u weet dat iemand die werkt met uw publicatie geen toegang tot ze.)

 1. Klik op bestand > Info > ingesloten lettertypen beheren.

 2. Selecteer het selectievakje TrueType-lettertypen bij het opslaan van de publicatie in het dialoogvenster lettertypen .

 3. Als u wilt insluiten systeemlettertypen, schakel het selectievakje niet algemene systeemlettertypen insluiten uit.

Opmerking: Als u Publisher aangeeft dat u lettertypen die niet kunnen worden ingesloten hebt gebruikt, klikt u op OK. Neem contact op met uw commerciële afdrukservice om ervoor te zorgen dat de service heeft toegang tot de lettertypen die niet zijn ingesloten. Als de afdrukservice heeft geen toegang tot deze lettertypen, moet u wilt bespreken met SUBSTITUEREN lettertypen in uw publicatie.

Naar boven

Afzonderlijke TrueType-lettertypen insluiten

U kunt de insluiten status instellen voor afzonderlijke lettertypen. Als u weet dat sommige TrueType-lettertypen beschikbaar zijn op uw computer of bij uw commerciële afdrukservice, maar dat anderen niet beschikbaar zijn, kunt u alleen de lettertypen die u nodig hebt.

 1. Klik op bestand > Info > ingesloten lettertypen beheren.

 2. Selecteer het lettertype in het dialoogvenster lettertypen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt insluiten het lettertype wanneer het lettertype is ingesteld op niet mogen worden ingesloten, klikt u op insluiten.

  • Als de status insluiten wilt insluiten niet wijzigen wanneer het lettertype is ingesteld op worden ingesloten, klikt u op niet insluiten.

Naar boven

Een subset van een TrueType-lettertype insluiten

Wanneer u lettertypen insluit, kunt u alleen de tekens van een lettertype dat de publicatie worden gebruikt in plaats van het hele lettertype insluiten insluiten. Een subset van een lettertype insluiten is handig als u moet de bestandsgrootte van uw publicatie kleine behouden. Als u dit doet, kunt u geen wijzigingen in tekst of toevoegingen tekens gebruikt die niet zijn opgenomen in de subset aanbrengen. Als u verwacht dat de publicatie later bewerken, niet een subset van lettertypen insluiten.

 1. Klik op bestand > Info > ingesloten lettertypen beheren.

 2. Selecteer het selectievakje TrueType-lettertypen bij het opslaan van de publicatie in het dialoogvenster lettertypen .

 3. Schakel het selectievakje deelverzameling van lettertypen insluiten .

Opmerking: Als het kwadraat wordt weergegeven in plaats van letters wanneer u tekst in uw publicatie typt, kunt u de tekens die niet zijn opgenomen in de ingesloten deelverzameling van het lettertype hebt getypt. Schakel het selectievakje deelverzameling van lettertypen insluiten als u wilt herstellen lettertype in uw publicatie.

Naar boven

Achterhalen of een lettertype kan worden ingesloten

Licentiebeperkingen lettertype mogelijk niet kunt u een lettertype insluiten. Lettertypen die worden meegeleverd bij Publisher geen gebruiksrechtbeperkingen, wat betekent dat ze kunnen worden ingesloten in uw publicatie. Lettertypen die niet met Publisher afkomstig zijn mogelijk beperkt.

 1. Klik op bestand > Info > ingesloten lettertypen beheren.

 2. Controleer de details van de licentie lettertype onder Licentiebeperkingen en Lettertype insluiten.

  Als de gebruiksrechtbeperkingen mogelijk insluiten, kunt u het lettertype kunt insluiten. Als de gebruiksrechtbeperkingen Preview alleen-lezen of eventueel niet insluiten, kunt dit lettertype in uw publicatie wilt wijzigen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×