Leren werken met Access-formulieren: informatiebronnen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Formulieren zijn essentiële objecten in een database. U kunt ze zien als vensters waardoor gebruikers uw gegevens kunnen zien en gebruiken. In dit artikel komen diverse informatiebronnen aan bod die inzicht geven in de basisprincipes van Microsoft Access-formulieren. U leest onder andere welke soorten formulieren beschikbaar zijn en hoe u formulieren kunt maken, aanpassen en beheren,

In dit artikel

Overzicht

Typen formulieren

Andere manieren om te maken van een formulier

Verschillende weergaven voor formulieren gebruiken

Meer doen tegen formulieren

Werken met formulieren voor een webdatabase

Volgende stappen

Overzicht

Een formulier is een databaseobject waarmee u een gebruikersinterface kunt maken. Via deze interface kunnen gebruikers gegevens invoeren en bewerken. Vaak bevatten formulieren besturingselementen voor uiteenlopende taken. Het is mogelijk om een database zonder formulieren te maken waarbij de gegevens rechtstreeks in de tabellen worden bewerkt, maar de meeste gebruikers geven er de voorkeur aan om met formulieren te werken voor het weergeven, invoeren en bewerken van gegevens in tabellen. Met formulieren hebt u ook invloed op de manier waarop de interactie van andere gebruikers met de gegevens in de database verloopt. Zo kunt u een formulier maken waarin alleen bepaalde velden worden weergegeven en alleen bepaalde bewerkingen zijn toegestaan. Dit draagt bij aan de beveiliging van gegevens en zorgt ervoor dat bij het invoeren van gegevens minder fouten worden gemaakt. In dit artikel vindt u een overzicht van bronnen waarin niet alleen de basisprincipes van Access-formulieren aan bod komen maar ook wordt beschreven hoe u formulieren maakt en aanpast.

Een uitstekende manier om meer informatie over de functies van formulieren in Microsoft Access-database en rol is om te beginnen met een overzicht van de verschillende onderdelen van een database en de rol van formulieren in een database starten vanuit een weergave van de Basisbeginselen van de Databasevoor meer informatie...

Volgende, richten we ons op formulieren met Inleiding tot formulieren.

Voordat u een formulier maken, nader op besturingselementen, een essentiële functie van de meeste formulieren. Besturingselementen kunnen gebruikers invoeren, bewerken of gegevens uit uw database. Weten over de verschillende typen besturingselementen die beschikbaar zijn in Access is handig bij het aanpassen van de formulieren kunt importeren. Zie Inleiding tot besturingselementen voormeer informatie over besturingselementen.

Typen formulieren

In Access zijn er verschillende methoden voor het maken van formulieren. De methode is afhankelijk van het type formulier dat u wilt maken. Hieronder vindt u meer informatie over veelgebruikte formulieren en de manier waarop u deze maakt:

Welk type formulier hebt u nodig?

Meer informatie

Detailformulier: een leeg Access-formulier met informatie over één record tegelijk.

Inleiding tot formulieren

Formulier met meerdere items: in dit type formulier, dat ook wel een doorlopend formulier wordt genoemd, kunt u gegevens van meerdere records tegelijk weergeven. Dit formulier ziet eruit als een gegevensblad maar biedt meer opties, zoals de mogelijkheid om tekst op te maken en afbeeldingen, knoppen en andere besturingselementen toe te voegen

Een formulier maken met de functie Meerdere items (Engelstalig)

Gesplitst formulier: in dit type formulier kunt u twee weergaven van de gegevens tegelijk bekijken: de formulierweergave en de gegevensbladweergave. Dit is handig wanneer u grote hoeveelheden gegevens wilt bekijken maar slechts één record tegelijk wilt wijzigen.

Gesplitste formulieren maken

Navigatieformulier: een formulier met een navigatiebesturingselement. Navigatieformulieren zijn vooral van belang voor het navigeren door de database als u van plan bent om deze naar het web te publiceren, omdat het navigatiedeelvenster van Access niet in een browser beschikbaar is.

Een navigatieformulier maken

Andere manieren om formulieren te maken

Ga naar het tabblad Maken en probeer de opties in de groep Formulieren om snel nieuwe formulieren te maken. U kunt ook een tabel of een query in het navigatiedeelvenster selecteren en op basis van dat object snel een nieuw formulier maken met de opdracht Formulier.

Bekijk de bronnen in de volgende tabel voor meer informatie over veelgebruikte methoden voor het maken van formulieren:

Methoden voor het maken van formulieren

Informatie

Functie Formulier: snel een formulier met één item maken waarin informatie over één record tegelijk wordt weergegeven.

Een formulier maken met de functie Formulier

Wizard Formulier: met deze functie kunt u nauwkeuriger selecteren welke velden in het formulier worden weergegeven en kunt u definiëren hoe gegevens worden gegroepeerd en gesorteerd.

Een formulier maken met de wizard Formulier

Leeg formulier:als de functie formulier of de wizard niet aan uw wensen voldoet, de functie leeg formulier een snelle manier om te maken van een formulier, biedt, vooral als u van plan bent om toe te voegen slechts een paar velden in een formulier

Zie het gedeelte over het maken van een formulier met behulp van de functie leeg formulier in het artikel Inleiding tot formulieren.

Verschillende weergaven voor formulieren gebruiken

In sommige artikelen die in de vorige secties worden genoemd, hebt u kunnen lezen dat het mogelijk is om Access-formulieren in drie verschillende weergaven te openen: de formulierweergave, de ontwerpweergave en de indelingsweergave. Het is handig om te weten welke weergave u voor een bepaalde taak moet gebruiken. Zo kunt u de ontwerpweergave of indelingsweergave gebruiken voor het aanpassen van een formulier. De formulierweergave is de standaardweergave voor een formulier en wordt vooral gebruikt om gegevens in het formulier te bekijken of in te voeren. Neem de bronnen in de volgende tabel door voor meer informatie over het gebruik van de indelingsweergave en de ontwerpweergave:

Type weergave

Gebruikt voor

Meer informatie

Indelingsweergave

Het aanbrengen van de meeste typen wijzigingen in een formulier. Tijdens het aanpassen van het ontwerp blijven de gegevens zichtbaar. Dit is erg handig wanneer u de grootte van besturingselementen instelt of andere ontwerpwijzigingen aanbrengt die van invloed zijn op het uiterlijk en de bruikbaarheid van het formulier.

Ontwerpweergave

Het aanbrengen van wijzigingen waarvoor een meer gedetailleerde weergave van de structuur van het formulier nodig is, zoals de secties Koptekst, Details en Voettekst. Bij het aanbrengen van wijzigingen in de ontwerpweergave zijn onderliggende gegevens niet zichtbaar.

Voordelen van het gebruik van de ontwerpweergave:

  • Mogelijkheid om een groter aantal verschillende besturingselementen toe te voegen, zoals kaders voor afhankelijke objecten, pagina-einden en grafieken.

  • De besturingselementbronnen van tekstvakken bewerken zonder het eigenschappenvenster te hoeven gebruiken.

  • Grootte van formuliersecties wijzigen.

Bepaalde formuliereigenschappen wijzigen die niet in de indelingsweergave kunnen worden gewijzigd.

Welke weergave moet ik gebruiken: indelings- of ontwerpweergave?

Meer doen met formulieren

Nu dat u hebt de structuur van een formulier, als dit een afhankelijk formulier is ontworpen zult u dat deze verbonden met een gegevensbron. Een gegevensbronnen kunnen zijn een tabel, query of SQL-instructie met de gegevens weergegeven op het formulier. Een 'niet-afhankelijk' formulier niet rechtstreeks aan een gegevensbron is gekoppeld, maar bevat opdrachtknoppen, labels of andere besturingselementen die u nodig hebt voor uw toepassing. Als u wilt weten over het werken met recordbronnen, bekijk deze video: de recordbron voor een formulier of rapport instellen.

Een visueel aantrekkelijk formulier zorgt ervoor dat gebruikers prettiger en efficiënter met de database kunnen werken, en kan bovendien helpen voorkomen dat onjuiste gegevens worden ingevoerd. Als u een formulier naar eigen smaak wilt vormgeven en uw eigen unieke stempel wilt geven, biedt Access diverse mogelijkheden. Bij sommige opties moet u misschien even oefenen voordat u het gewenste resultaat bereikt. Als u niet tevreden bent over een ontwerp, kunt u het altijd wijzigen.

In de volgende tabel vindt u bronnen met informatie over de volgende stap: het toevoegen van velden en het aanpassen van het formulier.

Wat wilt u doen?

Informatie over hoe naar

Snel velden aan een formulier toevoegen.

Een veld toevoegen aan een formulier of rapport

Een formulier goed indelen en minder rommelig maken, zodat het gemakkelijker te gebruiken is.

Een formulier met tabbladen maken

Opgeven in welke volgorde de besturingselementen in het formulier op de tabtoets reageren. In een goed ontworpen formulier reageren de besturingselementen in een logische volgorde op de tabtoets, bijvoorbeeld van boven naar beneden of van links naar rechts, zodat het formulier gemakkelijker te gebruiken is.

De tabvolgorde instellen voor besturingselementen

Een subformulier maken of een formulier dat in een hoofdformulier is genest.

Subformulieren zijn handig als u in één formulier gegevens wilt weergeven uit meerdere gerelateerde tabellen of query's.

Een formulier maken dat een subformulier bevat (een-op-veel-formulier)

Bepaalde velden en gegevens in het formulier meer nadruk geven.

Video: Voorwaardelijke opmaak gebruiken in rapporten

Ontwerpopties voor alle formulieren in de database instellen.

Ontwerpinstellingen aanpassen voor objecten in de database

Een tekstvakbesturingselement met een waarde uit een ander formulier toevoegen.

Hiermee kunnen in het hoofdformulier resultaten worden weergegeven uit een subformulier dat een berekend tekstvak bevat.

Een besturingselement maken dat verwijst naar een besturingselement in een ander formulier

Werken met formulieren voor een webdatabase

Opties voor formulieren voor een webdatabase

Informatie

Een navigatieformulier is een eenvoudig formulier met een navigatiebesturingselement. Navigatieformulieren kunt u aan elke database toevoegen. Het is echter vooral van belang om een navigatieformulier te maken voor een database die u naar het web wilt publiceren, omdat het navigatiedeelvenster van Access niet in een browser wordt weergegeven.

Een navigatieformulier maken

In Access 2010 is een besturingselement Webbrowser beschikbaar waarmee u webpagina's in een formulier kunt weergeven.

Browsen op het web aan een formulier toevoegen

Volgende stappen

Probeer de volgende functies in uw formulieren:

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×