Office
Aanmelden
Toegankelijkheid en gebruiksgemak verbeteren

Leerhulpmiddelen in Word

Leerhulpmiddelen in Word

Met behulp van Leerhulpmiddelen kunt u uw leesvaardigheden verbeteren door u te helpen woorden beter uit te spreken, nauwkeurig te lezen en te begrijpen wat u leest.

Uit onderzoek is gebleken dat voor lezen de volgende vaardigheden nodig zijn:

 • Decoderen: het vermogen om woorden op de juiste manier uit te spreken.

 • Leesvaardigheid: het vermogen om snel en nauwkeurig te lezen.

 • Begrip: het vermogen om de gelezen tekst te begrijpen.

Met Leerhulpmiddelen in Word kunt u uw leesvaardigheden ontwikkelen en verbeteren.

Opmerking: Zie Leerhulpmiddelen om lees- en schrijfvaardigheden te verbeteren voor meer informatie over het onderzoek met betrekking tot lezen.

Nieuwe functies voor Leerhulpmiddelen

Nieuw in Word is dat u functies van Leerhulpmiddelen kunt gebruiken terwijl u een document bewerkt of schrijft. Leerhulpmiddelen voegt visuele wijzigingen toe zodat u met vertrouwen aan uw document kunt werken terwijl u weet dat het op de gewone manier wordt afgedrukt en dat collega’s het document in de oorspronkelijke weergave kunnen bewerken.

Beschikbaar voor abonnees in versie 1707 (build 8326.2058)

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar als u een Office 365-abonnement hebt. Controleer als u een Office 365-abonnement hebt of u de nieuwste versie van Office hebt.

Leerhulpmiddelen in Word 2016 biedt de volgende hulpmiddelen om u te helpen vloeiender en met meer begrip te lezen.

 • Met Voorlezen wordt uw document hardop voorgelezen terwijl elk woord wordt gemarkeerd wanneer het wordt uitgesproken.

  Opmerking: Voorlezen ondersteunt geen talen die van rechts naar links worden geschreven. Met Voorlezen wordt tekst voorgelezen in de standaardtaal voor gesproken tekst van het besturingssysteem. Zie How to download Text-To-Speech languages for Windows (Talen voor tekst-naar-spraak downloaden voor Windows) voor meer informatie over het toevoegen van extra stemmen voor tekst-naar-spraak.

 • Met de opdracht Lettergrepen wordt aangegeven hoe woorden in de inhoud worden verdeeld in lettergrepen. Hierdoor kan de herkenning en uitspraak van woorden worden verbeterd.

  Opmerking: Verdeling in lettergrepen is beschikbaar voor Baskisch, Braziliaans, Bulgaars, Catalaans, Deens, Duits, Engels, Estisch, Fins, Frans, Galicisch, Grieks, Hongaars, IJslands, Italiaans, Kazachstaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Nederlands, Noors (Bokmål), Noors (Nynorsk), Oekraïens, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Servisch, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch, Turks, Welsh, Zweeds. De tekst moet juist zijn ingesteld. Zie Taalvoorkeuren instellen voor meer informatie. Als de tekst is ingesteld op een niet-ondersteunde taal is syllabificatie niet mogelijk, zelfs als de tekst zou moeten worden ondersteund. Voorbeeld: als Engelse tekst wordt gekopieerd naar een Chinees document, moet de Engelse tekst worden geselecteerd en worden ingesteld op Engels. Anders wordt de tekst niet in lettergrepen verdeeld.

 • Met de opdracht Tekstafstand kunt u de afstand tussen de woorden, tekens en regels vergroten. Hierdoor kan tekst eenvoudig worden opgenomen en wordt ook de leesvaardigheid verbeterd.

  Opmerking: Tekstafstand is beschikbaar voor alle talen, met uitzondering van talen die zijn geschreven met complexe of verbonden scripts. Arabisch wordt bijvoorbeeld niet ondersteund.

 • De opdracht Kolombreedte kan worden gebruikt om de regellengte te wijzigen. Dit helpt het crowding-effect verminderen, waardoor u beter kunt focussen en woorden en tekens in een document met veel tekst gemakkelijker kunt begrijpen.

 • De Paginakleur kan worden ingesteld op Sepia (lichtgele pagina vergelijkbaar met afgedrukte tekst) of op Omgekeerd (zwarte achtergrond met witte tekst) om de tekst gemakkelijk te kunnen opnemen en verwerken of op Geen blijven staan.

Nieuw in Word is dat u functies van Leerhulpmiddelen kunt gebruiken terwijl u een document bewerkt of schrijft. Leerhulpmiddelen voegt visuele wijzigingen toe zodat u met vertrouwen aan uw document kunt werken terwijl u weet dat het op de gewone manier wordt afgedrukt en dat collega’s het document in de oorspronkelijke weergave kunnen bewerken.

 1. Selecteer op het tabblad Beeld, in de groep Immersive, de optie Leerhulpmiddelen.

  Leerhulpmiddelen op het tabblad Beeld

  Leerhulpmiddelen

  Hierdoor wordt overgeschakeld naar de Weblay-out van Word, met de Leerhulpmiddelen automatisch ingeschakeld. De eerste keer dat u naar deze weergave gaat, worden automatisch Tekstafstand en de kolombreedte Smal toegepast.

 2. Kies een of meer van de volgende opties, afhankelijk van de manier waarop u wilt focussen op de inhoud van uw document:

  • Kies voor Paginakleur de instelling Sepia (lichtgele pagina vergelijkbaar met afgedrukte tekst) of Omgekeerd (zwarte achtergrond met witte tekst) om de tekst eenvoudig te kunnen opnemen en verwerken of laat de instelling op Geen staan.

  • Selecteer Kolombreedte om de regellengte te wijzigen. In deze weergave zijn er vier opties: Zeer smal, Smal, Gemiddeld of Breed. Gebruik de instelling die u het prettigst vindt.

  • Selecteer Lettergrepen om te zien hoe woorden in de inhoud worden verdeeld in lettergrepen. In deze modus voor tekstbewerking kunt u typen en wijzigingen aanbrengen in het document en worden in realtime lettergreepmarkeringen weergegeven terwijl u typt of inhoud toevoegt.

  • Selecteer Voorlezen als u wilt dat uw document hardop wordt voorgelezen terwijl elk woord wordt gemarkeerd wanneer het wordt uitgesproken. Als u begint te typen wanneer Voorlezen is ingeschakeld, pauzeert de verteller zodat u wijzigingen kunt aanbrengen. U kunt het voorlezen gemakkelijk weer voortzetten nadat u de gewenste wijzigingen hebt aangebracht.

Opmerking: Voorlezen is ook beschikbaar op het tabblad Controle van Word, zodat u de vertellersfunctie in alle weergaven van Word kunt gebruiken, en niet alleen in de weergave Leerhulpmiddelen.

Met Voorlezen in Word kunt u uw document hardop laten voorlezen terwijl elk woord wordt gemarkeerd wanneer het wordt uitgesproken. Kies het tabblad Controleren en selecteer Voorlezen om te beginnen met luisteren naar uw document.

Gebruik de volgende knoppen in de rechterbovenhoek van het scherm om het voorlezen te regelen.

Instellingen voor Leerhulpmiddelen
 • Kies het pictogram Afspelen/Pauze om het voorlezen te starten/stoppen. Selecteer het pictogram Volgende om de huidige zin over te slaan en verder te lezen vanaf de volgende alinea. Selecteer het pictogram Vorige om de huidige zin over te slaan en verder te lezen vanaf de vorige alinea. U kunt de leessnelheid en de stem wijzigen via het menu Instellingen.

  Klik op het pictogram Sluiten om het voorlezen te stoppen en de modus Voorlezen af te sluiten.

  De verteller begint standaard te lezen vanaf de positie van de cursor in de bewerkingsweergaven van Word, of vanaf de bovenkant van de pagina in de leesmodus, tenzij u een woord hebt geselecteerd. In dat geval wordt er voorgelezen vanaf het geselecteerde woord. U kunt ook een blok tekst selecteren voordat u Voorlezen start, zodat alleen die tekst wordt voorgelezen.

  U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken voor Voorlezen:

  1. Ctrl+Alt+Spatiebalk:  Voorlezen starten of afsluiten

  2. Ctrl+Spatiebalk:  Voorlezen onderbreken

  3. Alt+Pijl-rechts: leessnelheid verhogen

  4. Alt+Pijl-links: leessnelheid verlagen

  5. Ctrl+Pijl-rechts: Vorige alinea voorlezen

  6. Ctrl+Pijl-links: Volgende alinea voorlezen

  Als u op het tabblad Leerhulpmiddelen klikt, ziet u de volgende opties:

 • Selecteer Lettergrepen om te zien hoe woorden in de inhoud worden verdeeld in lettergrepen. Hierdoor kan de herkenning en uitspraak van woorden worden verbeterd.

 • Selecteer Tekstafstand om de afstand tussen de woorden, tekens en regels te vergroten. Hierdoor kan tekst eenvoudig worden opgenomen en wordt ook de leesvaardigheid verbeterd.

 • Kies Kolombreedte om de regellengte te wijzigen. Dit helpt het crowding-effect verminderen, waardoor u beter kunt focussen en woorden en tekens in een document met veel tekst gemakkelijker kunt begrijpen.

 • Kies voor Paginakleur de instelling Sepia (lichtgele pagina vergelijkbaar met afgedrukte tekst) of Omgekeerd (zwarte achtergrond met witte tekst) om de tekst eenvoudig te kunnen opnemen en verwerken of laat de instelling op Geen staan.

Leerhulpmiddelen in de Leesmodus kan alleen bij het lezen van een document worden gebruikt.

 1. Ga naar het tabblad Beeld en selecteer Leesmodus in de groep Weergaven.

  Leesmodus_C3_2017610132925

 2. Of selecteer Leesmodus op de statusbalk.

  Statusbalk Leesmodus_C3_2017610132942

 3. Kies in het menu Beeld een of meer van de volgende opties, afhankelijk van de manier waarop u wilt focussen op de inhoud van uw document:

  Tabblad Beeld van Leerhulpmiddelen in leesmodus_C3_201761013307

 • Selecteer Lettergrepen om te zien hoe woorden in de inhoud worden verdeeld in lettergrepen.

 • Selecteer Tekstafstand om de afstand tussen de woorden, tekens en regels te vergroten.

 • Selecteer Voorlezen als u wilt dat uw document hardop wordt voorgelezen terwijl elk woord wordt gemarkeerd wanneer het wordt uitgesproken.

Opmerking: In de leesmodus zijn de opties Kolombreedte en Paginakleur alleen beschikbaar als u Kolomindeling hebt geselecteerd bij Indeling.

Gerelateerde informatie

Leerhulpmiddelen om lees- en schrijfvaardigheden te verbeteren

Documenten lezen in Word

Nieuw op het gebied van toegankelijkheid in Word

Uw Word-documenten toegankelijk maken

New Learning Tools help educators create more inclusive classrooms (Nieuwe leerhulpmiddelen geven onderwijzend personeel meer mogelijkheden voor het aanbieden van gepersonaliseerde leerervaringen )

Laat ons weten wat u vindt van de Leerhulpmiddelen in Word 2016 en stel verbeteringen voor

Stuur uw suggesties naar de Suggestiebus voor Word voor Windows (bureaubladtoepassing)

Leerhulpmiddelen gebruiken in uw Word Online-document

 1. Selecteer op het tabblad Beeld in de groep Documentweergaven de optie Insluitende lezer.

  Insluitende lezer

  Het document wordt geopend in Insluitende lezer.

 2. U kunt een of meer van de volgende opties kiezen in Insluitende lezer, afhankelijk van de manier waarop u wilt focussen op de inhoud van uw document.

  • Selecteer Afspelen onder in het venster, waarna het document hardop wordt voorgelezen en de tekst tegelijk wordt gemarkeerd. De verteller begint standaard bovenaan de pagina te lezen, tenzij u een woord hebt geselecteerd. In dat geval wordt er voorgelezen vanaf het geselecteerde woord. Selecteer Onderbreken om het voorlezen te stoppen.

   Selecteer Stemopties rechtsboven in het document als u de voorleessnelheid wilt wijzigen.

   VoiceSettings
  • Tekstopties   

   U kunt het uiterlijk van uw document wijzigen met de Tekstopties. Met de gekozen tekstopties komt de aandacht meer te liggen op de inhoud en worden visuele afleidingen verwijderd.

   Kies de opties voor Tekstgrootte, Tekstafstand, Lettertype en Thema’s die het beste bij uw leerbehoeften passen. U kunt de tekengrootte en de hoeveelheid ruimte tussen letters en woorden vergroten of verkleinen. De themakleur die u selecteert, wordt de achtergrondkleur van het document.

   Tekstopties
  • Spraakonderdelen   

   Selecteer een of meer van de volgende opties:

   • Lettergrepen om woorden in lettergrepen op te splitsen.

   • Zelfstandige naamwoorden om zelfstandige naamwoorden in uw document te markeren door ze paars weer te geven.

   • Werkwoorden om werkwoorden in uw document te markeren door ze rood weer te geven.

   • Bijvoeglijke naamwoorden om bijvoeglijke naamwoorden in uw document te markeren door ze groenblauw weer te geven.

    Woordsoorten

 3. Klik op het pictogram Sluiten om Insluitende lezer af te sluiten.

Gerelateerde informatie

Leerhulpmiddelen om lees- en schrijfvaardigheden te verbeteren

Documenten lezen in Word

Nieuw op het gebied van toegankelijkheid in Word

Uw Word-documenten toegankelijk maken

New Learning Tools help educators create more inclusive classrooms (Nieuwe leerhulpmiddelen geven onderwijzend personeel meer mogelijkheden voor het aanbieden van gepersonaliseerde leerervaringen )

Laat ons weten wat u vindt van de leerhulpmiddelen in Word Online en stel verbeteringen voor

Stuur uw suggesties naar wacltcrew@microsoft.com

Leerhulpmiddelen gebruiken in uw Word-document op uw iPad

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar voor Office 365-abonnees die hebben deelgenomen aan het Office Insider-programma. Controleer als u een Office 365-abonnement hebt of u de nieuwste versie van Office hebt.

Leerhulpmiddelen in Word voor iPad biedt de volgende hulpmiddelen om u te helpen vloeiender en met meer begrip te lezen. In Word vindt u Leerhulpmiddelen onder het tabblad Beeld.

Schuif de wisselknop naar rechts om het tabblad Leerhulpmiddelen te openen.

Tabblad Beeld weergeven op het document

Op het tabblad Leerhulpmiddelen vindt u de volgende hulpmiddelen om u te helpen bij het lezen of bewerken van uw document.

 • Kolombreedte kan worden gebruikt om de regellengte te wijzigen. Dit helpt het crowding-effect verminderen, waardoor u beter kunt focussen en woorden en tekens in een document met veel tekst gemakkelijker kunt begrijpen.

  Opties voor kolombreedte voor Leerhulpmiddelen weergeven
 • De Paginakleur kan worden ingesteld op Sepia (lichtgele pagina vergelijkbaar met afgedrukte tekst) of op Omgekeerd (zwarte achtergrond met witte tekst) om de tekst gemakkelijk te kunnen opnemen en verwerken of op Geen blijven staan.

  Opties voor paginakleur voor Leerhulpmiddelen weergeven

 • Met Voorlezen wordt uw document hardop voorgelezen terwijl elk woord wordt gemarkeerd wanneer het wordt uitgesproken.

  Opmerking: Voorlezen ondersteunt geen talen die van rechts naar links worden geschreven. Met Voorlezen wordt tekst voorgelezen in de standaardtaal voor gesproken tekst van het besturingssysteem. Zie How to download Text-To-Speech languages for Windows (Talen voor tekst-naar-spraak downloaden voor Windows) voor meer informatie over het toevoegen van extra stemmen voor tekst-naar-spraak.

  Voorlezen weergegeven onder Leerhulpmiddelen

  U kunt de knoppen in de rechterbenedenhoek van het scherm gebruiken tijdens het voorlezen om dit te regelen. Kies het pictogram Afspelen/Pauze om het voorlezen te starten/stoppen. Selecteer het pictogram Volgende om de huidige zin over te slaan en verder te lezen vanaf de volgende alinea. Selecteer het pictogram Vorige om de huidige zin over te slaan en verder te lezen vanaf de vorige alinea. U kunt de leessnelheid wijzigen via het pictogram Instellingen.

Laat ons weten wat u vindt van Leerhulpmiddelen in Word voor iPad en stel verbeteringen voor

Stuur uw suggesties naar wacltcrew@microsoft.com

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×