Leerhulpmiddelen om lees- en schrijfvaardigheden te verbeteren

Leerhulpmiddelen zijn gratis hulpmiddelen waarin beproefde technieken worden toegepast om mensen beter te laten lezen en schrijven, ongeacht hun leeftijd of vaardigheden. Meer informatie over de functies van Leerhulpmiddelen en de producten waarop ze zijn aangeboden, of Selecteer uw product om aan de slag te gaan.

Functies in de Leerhulpmiddelen die beschikbaar zijn in Microsoft-producten

Controleer de talen die worden ondersteund door Leerhulpmiddelen.

Insluitende lezer

Voorlezen

Lettergrepen

Spraakonderdelen: zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden

Regelfocus

Dicteren

Beeldwoordenboek

Begrip

Vertalen

Beschrijving van functie

Herkent tekst op afbeeldingen en in bestanden

Maakt bestanden kleiner

Markeert woorden terwijl deze hardop worden voorgelezen

Splitst woorden op in lettergrepen

Geeft werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden weer in verschillende kleuren

Een, drie of vijf regels met tekst markeren

Schrijft woorden uit zoals deze worden uitgesproken, met de juiste leestekens

Als u op bepaalde woorden klikt, wordt het woord weergegeven

Markeert bijzinnen in een zin

Zet tekst om in een andere taal

Bureaubladversie van OneNote

Pictogram Vinkje

Windows 8

Windows 8.1

Windows 10

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

(2016)

OneNote voor Windows 10

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

OneNote voor het web

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

OneNote Mac

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

OneNote iPad

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Bureaubladversie van Word

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Word voor het web

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Word Mac

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Word iPad

Pictogram Vinkje

Bureaubladversie van Outlook

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Outlook Online

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Office Lens

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Edge

Webpagina (RS3 update)

PDF (RS3 update)

EPUB-boek (RS3 update)

Leesweergave (RS4 update)

Leesweergave (RS4 update)

EPUB-boek (RS4 update)

Leesweergave (RS4 update)

EPUB-boek (RS4 update)

Microsoft Teams

Pictogram Vinkje

Pictogram Vinkje

Leesvaardigheden verbeteren: decoderen, vaardigheid en begrip

Onderzoek naar lezen heeft aangetoond dat er drie aparte competenties zijn: decoderen, vaardigheid en begrip.

Decoderen: afzonderlijke woorden begrijpen door ze op te splitsen in betekenisvolle elementen

Leerhulpmiddelen verbeteren de decodeerfunctie doordat de lezer woorden gemarkeerd ziet terwijl ze op hetzelfde moment worden uitgesproken. Deze voorziening is het resultaat van onderzoek dat in 2012 is gepubliceerd door Floyd en Judge.

Insluitende lezer (OneNote, Office Lens op iPhone) en Leesmodus met Hardop voorlezen (Word): tekst op afbeeldingen wordt herkend en gemarkeerd terwijl deze hardop wordt voorgelezen.

Geluidssegmentatie, het opsplitsen van geschreven woorden in afzonderlijke lettergrepen, is een belangrijk onderdeel van het decoderen. Lettergrepen (OneNote, Word) zorgt ervoor dat lezers woorden kunnen zien terwijl deze zijn opgesplitst in lettergrepen.

Vaardigheid: nauwkeurig en snel lezen

Onderzoek dat in 2012 door Zorzi is gepubliceerd toont aan dat mensen met dyslexie 50% minder leesfouten maken (nauwkeuriger gaan lezen) als de afstand tussen tekstelementen wordt vergroot. Onderzoek dat in 2013 door Schneps is gepubliceerd toont aan dat de leessnelheid met 27% kan worden verhoogd als er kortere zinnen worden gebruikt.

Afstand (Word, Office Lens op iPhone, OneNote): lezers kunnen de afstand tussen tekstelementen vergroten (tussen letters, woorden en regels met tekst) en de regels korter maken.

Begrip: begrijpen wat u leest

Begrip is het vermogen om de gelezen tekst te begrijpen. U kunt de leesvaardigheid met 30% verbeteren door regeleinden tussen componenten toe te voegen op basis van de micrograf & Torrey (1966).

Begrip (OneNote voor het bureaublad): grammaticale bijzinnen worden gemarkeerd door vierkante haken toe te voegen rond bijzinnen. Met Spraakonderdelen, dat deel uitmaakt van Begrip, wordt gekleurde tekst toegevoegd voor werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en zelfstandige naamwoorden.

Het opsplitsen van woorden in lettergrepen kan het leesbegrip met 10% verbeteren, volgens onderzoek van Yu Chi Tai dat in samenwerking met Microsoft is uitgevoerd. Lettergrepen (OneNote, Word) zorgt ervoor dat lezers woorden kunnen zien terwijl deze zijn opgesplitst in lettergrepen.

Schrijfvaardigheden verbeteren: Verbeterd dicteren

Leerhulpmiddelen verbeteren de schrijfvaardigheden door de schrijver tekst te laten uitspreken, waarna de woorden en zinnen met de juiste spelling en leestekens worden weergegeven. Schrijvers kunnen zich zo concentreren op hun ideeën, terwijl ze automatisch een juiste weergave van deze ideeën zien. Dicteren is beschikbaar in OneNote op Windows-pc's.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×