KPI's (Key Performance Indicators) in Power Pivot

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Belangrijke KPI's (KPI's) zijn visuele eenheden van prestaties. Op basis van een specifiek berekend veld, is een KPI bedoeld om gebruikers snel als resultaat de huidige waarde en de status van een meting ten opzichte van een gedefinieerd doel te helpen. De KPI infrastructuurprofielen de prestaties van de waarde, gedefinieerd door een Base maateenheid (ook wel bekend als een berekend veld in Power Pivot in Excel 2013), ten opzichte van een doelwaarde, ook gedefinieerd door een maateenheid of door een absolute waarde . Als uw model geen maateenheden heeft, raadpleegt u een meting maken.

Draaitabel met KPI
Draaitabel met de volledige naam van de werknemers in rijen en de verkoop-KPI in waarden

Een KPI maken

 1. Klik op de tabel met de maateenheid die als de basis eenheid fungeert in gegevensweergave. Als u een grondtal eenheid niet al hebt gemaakt, raadpleegt u een meting maken.

 2. Zorg ervoor dat het berekeningsgebied wordt weergegeven. Als dit niet wordt weergegeven, klikt u in Power Pivot op Start > Berekeningsgebied.

  Het berekeningsgebied wordt weergegeven onder de tabel waarin u momenteel werkt.

 3. Klik in het berekeningsgebied met de rechtermuisknop op het berekend veld dat als basis maat (waarde) fungeert en klik vervolgens op KPI maken.

 4. Selecteer een van de volgende opties onder Doelwaarde definiëren:

  Selecteer eenheiden selecteer vervolgens een maateenheid doel in het vak.

  Opmerking: Er zijn geen velden in het vak, zijn er geen berekende velden in het model. U moet een eenheid maken.

  Selecteer Absolute waarde en typ vervolgens een numerieke waarde.

 5. Stel onder Statusdrempels definiëren de onder- en bovendrempel in door deze naar de gewenste waarde te schuiven.

 6. Klik onder Pictogramstijl selecteren op een afbeeldingstype.

 7. Klik op Beschrijvingen en typ vervolgens een beschrijving voor KPI, Waarde, Status en Doel.

Een KPI bewerken

 • Klik in het berekeningsgebied met de rechtermuisknop op de maateenheid die als de basis eenheid (waarde) voor de KPI fungeert en klik vervolgens op KPI-instellingen bewerken.

Een KPI verwijderen

 • Klik in het berekeningsgebied met de rechtermuisknop op de maateenheid die als de basis eenheid (waarde) voor de KPI fungeert en klik vervolgens op KPI verwijderen.

  Een KPI verwijderen worden niet verwijderd de basistoewijzing maateenheid of de maateenheid voor de doeltoepassing (als die is opgegeven).

Meer informatie over KPI’s

In zakelijke terminologie is een KPI een meetbare waarde voor het meten van zakelijke doelstellingen. De verkoopafdeling van een organisatie kan bijvoorbeeld een KPI gebruiken voor het meten van de maandelijkse brutowinst ten opzichte van de verwachte brutowinst. De boekhoudafdeling kan maandelijkse uitgaven meten ten opzichte van de opbrengsten om kosten te evalueren en de afdeling Personeelszaken kan de omzet per kwartaal per werknemer meten. Dit zijn allemaal voorbeelden van een KPI. Zakelijke gebruikers maken vaak gebruik van KPI's die zijn gegroepeerd in een zakelijke scorecard om een snel en nauwkeurig historisch overzicht te verkrijgen van zakelijk succes of om trends te identificeren.

Een KPI bevat:

Een basiswaarde

Een basiswaarde wordt gedefinieerd door een berekend veld dat in een waarde resulteert. Deze waarde kan bijvoorbeeld gemaakt zijn om cumulatieve verkopen te berekenen of om de winst voor een bepaalde periode te definiëren.

Een doelwaarde

Een doelwaarde wordt gedefinieerd door een berekend veld dat in een waarde resulteert of door een absolute waarde. Een voorbeeld van een berekend veld als doelwaarde is als het management in een organisatie de prestaties van de verkoopafdeling wil vergelijken met een opgegeven quotum. Het budget berekend veld is hierbij de doelwaarde. Een absolute waarde zou bijvoorbeeld worden gebruikt als een HR-manager het aantal ziekteverlofdagen van een werknemer wil vergelijken met het gemiddelde, waarbij het gemiddeld aantal ziekteverlofdagen de absolute waarde is.

Statusdrempels

Een statusdrempel wordt gedefinieerd door het bereik tussen een lage drempel en een hoge drempel. De statusdrempel wordt grafisch aangeduid, zodat eenvoudig kan worden afgelezen waar de basiswaarde ligt ten opzichte van de doelwaarde.

Voorbeeld

De verkoopmanager bij Adventure Works wil een draaitabel maken waarin zij eenvoudig kan zien of de verkoopmedewerkers hun verkoopquotum voor een bepaalde periode (jaar) halen. Voor elke werknemer moet de draaitabel het werkelijke verkoopbedrag in dollars, het quotumbedrag in dollars en een eenvoudige aanduiding bevatten die aangeeft of elke werknemer onder, boven of op het verkoopquotum scoort. De verkoopmanager wil een slicer op de gegevens toepassen op jaar.

Hiertoe voegt zij de KPI Sales toe aan de AdventureWorks-werkmap. Vervolgens maakt ze een draaitabel met de velden (berekend velden en KPI) en slicers om te bepalen of het verkoopteam zijn quotum haalt.

In Power Pivot wordt een berekend veld gemaakt voor de kolom SalesAmount in de tabel FactResellerSales, dat het werkelijke verkoopbedrag in dollars bevat voor elke verkoper. Dit berekende veld vormt de basiswaarde van de KPI. De verkoopmanager kan een kolom selecteren en op AutoSom klikken op het tabblad Start of een formule typen op de formulebalk.

Het berekend veld Sales wordt gemaakt met de volgende formule:

Sales:=SUM(FactResellerSales[SalesAmount])

Voor de kolom SalesAmountQuota in de tabel FactSalesQuota is een verkoopquotum gedefinieerd per werknemer. De waarden in deze kolom vormen het berekend veld als doel (waarde) voor de KPI.

Het berekend veld Sales wordt gemaakt met de volgende formule:

TARGET SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])

Opmerking: Er is een relatie tussen de kolom EmployeeKey in de tabel FactSalesQuota en de kolom EmployeeKey in de tabel DimEmployees. Deze relatie is noodzakelijk zodat elke verkoper in de tabel DimEmployee voorkomt in de tabel FactSalesQuota.

Nu de berekende velden zijn gemaakt voor de basis- en doelwaarde van de KPI, wordt het berekende veld Sales uitgebreid naar een nieuwe KPI Sales. In de KPI Sales is het berekende veld Target SalesAmountQuota gedefinieerd als de doelwaarde. De statusdrempel is gedefinieerd als een procentueel bereik, waarbij de doelstelling is dat 100% van de werkelijke verkopen in het berekende veld Sales voldoet aan het quotum in het berekende veld Target SalesAmountQuota. Op de statusbalk is een onder- en bovenmarge gedefinieerd en is een visuele stijl geselecteerd.

KPI in PowerPivot

Key Performance Indicators in Power Pivot

De verkoopmanager kan nu een draaitabel maken waarin de basiswaarde, de doelwaarde en de status aan het veld Values worden toegevoegd. De kolom Employees wordt aan het veld RowLabel toegevoegd en de kolom CalendarYear wordt als slicer toegevoegd.

Vervolgens kan de verkoopmanager snel de verkoopstatus voor de verkoopafdeling bekijken, en op het werkelijke verkoopbedrag, het quotumbedrag en de status een slicer toepassen per jaar. Zij kan trends van jaar tot jaar analyseren om te bepalen of het verkoopquotum voor een verkoper moet worden aangepast.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×