Kosten voor personen en materialen op basis van tarieven invoeren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In de meeste projecten bestaat het grootste deel van de kosten uit resourcekosten voor personen (ook wel werkresources genoemd). Als u dergelijke kosten wilt bijhouden in uw project, voert u normaal gesproken eerst tarieven in voor de betrokken personen. Wanneer u deze personen vervolgens toewijst aan bepaalde taken, worden deze tarieven in Microsoft Project gebruikt om de kosten van de toewijzingen te berekenen.

U voert als volgt tarieven in voor personen:

 1. Klik op Weergave > Resourceblad.

  Resourceblad op het tabblad Weergave

 2. Als u de gegevensinvoertabel niet ziet, klikt u op Weergave > Tabellen > Invoer.

  De knop Tabellen op het tabblad Weergave

 3. Typ de naam van de persoon in het veld Resourcenaam of selecteer de naam als deze persoon zich al op het resourceblad bevindt.

 4. Controleer in het veld Type of Werk wordt weergegeven.

  Het veld Type met de optie Werk geselecteerd

 5. Typ in het veld Std. tarief het standaardtarief voor deze persoon, bijvoorbeeld €25,00/u of €200,00/dag.

  Druk op Tab om naar dit veld te gaan als u dit niet ziet.

 6. Als u overuren in het project wilt bijhouden en de desbetreffende persoon overuren kan maken, typt u het tarief voor overuren in het veld Overurentar..

 7. In het veld Toenemen wordt de kostentoename standaard Naar rato berekend, maar u kunt ook Begin of Einde kiezen om resourcekosten op basis van tarieven te laten toenemen aan het begin of einde van het project.

Opmerking:  Met de instelling Kostentoename wordt bepaald wanneer er in Microsoft Project kostentotalen worden berekend voor resources op basis van tarieven die aan taken zijn toegewezen.

 1. De resource aan een taak toewijzen. In Microsoft Project worden de resourcekosten voor deze toewijzing automatisch berekend.

  Tip:  Zie Variabele tarieven voor personen of materiaalresources invoeren aan het eind van dit artikel als u meerdere tarieven per resource wilt invoeren.

Eenheidstarieven voor materialen invoeren

Als u materiaalkosten wilt bijhouden, moet u het project (met de naam materiaalresources) voltooien. U kunt deze berekenen via de eenheidstarieven die u invoert. U kunt bijvoorbeeld een eenheidstarief invoeren voor het cement of de steunbalken die u wilt gebruiken in het bouwproject.

 1. Klik op Weergave > Resourceblad.

  Resourceblad op het tabblad Weergave

 2. Voer in het veld Resourcenaamveldde naam van een materiaalresource in of selecteer een materiaalresource als de materiaalresources al zijn ingevoerd.

 3. Klik voor een nieuwe materiaalresource op de pijl in het veld Type en kies Materiaal.

  Het veld Type met de optie Werk geselecteerd

 4. Voer in het veld materiaal de naam van de eenheid in. Typ bijvoorbeeld lit (voor liters), cu. m (voor kubieke meters) of EA (voor elk)

 5. Voer in het veld Std. tarief het eenheidstarief voor de materiaalresource in.

Druk op Tab om naar dit veld te gaan als u dit niet ziet.

 1. In het veld Toenemen wordt de kostentoename standaard Naar rato berekend, maar u kunt ook Begin of Einde kiezen om resourcekosten op basis van tarieven te laten toenemen aan het begin of einde van het project.

  Veld Toenemen met Naar rato

 2. De resource aan een taak toewijzen. In Microsoft Project worden de resourcekosten voor deze toewijzing automatisch berekend.

Variabele tarieven voor personen of materiaalresources invoeren

Als één set standaardtarieven en tarieven van overuren niet voldoende is voor een persoon of als u meerdere tarieven voor een materiaalresource hebt, kunt u tarieventabellen gebruiken om variabele tarieven (ook wel gemengde tarieven genoemd) in te voeren.

U kunt bijvoorbeeld variabele tarieven invoeren voor het type werk dat een resource uitvoert, de werklocatie, het vaardigheidsniveau voor het werken aan specifieke taken of tarieven weergeven voor materialen van verschillende kwaliteit of tarieven verantwoorden voor gewijzigde materialtarieven.

 1. Klik op Weergave > Resourceblad.

  Resourceblad op het tabblad Weergave

 2. Klik met de rechtermuisknop op de werk- of materiaalresource en kies Gegevens.

  Snelmenu voor resources

 3. Klik in het vak Resourcegegevens op het tabblad Kosten.

Tabblad Kosten in het dialoogvenster Resourcegegevens

 1. Klik onder Tarieventabellen op het tabblad A (standaard).

 2. Ga als volgt te werk voor een werkresource:

  1. Voer in de kolom Standaardtarief een tarief in.

  2. Voer in de kolom Tarief van overuren een tarief in (optioneel).

  3. Voer het gewenste aantal nieuwe standaardtarieven en tarieven van overuren in de volgende rijen in.

 3. Ga als volgt te werk voor een materiaalresource:

  1. Voer in de kolom Standaardtarief een tarief in.

  2. Voer in de kolom Standaardtarief in de volgende rij een nieuw tarief of wijzigingspercentage in. Typ bijvoorbeeld +10% om het vorige tarief te verhogen met 10%.

  3. Voer het gewenste aantal nieuwe tarieven of tariefwijzigingen in de volgende rijen in.

 4. Voer in de kolom Ingangsdatum de datums in waarop de nieuwe tarieven die u invoert, van kracht zijn.

 5. Als u extra sets tarieven voor een persoon of materiaalresource wilt invoeren, typt u tarieven en ingangsdatums op andere tabbladen (B, C, D, or E).

Notities: 

 • U kunt ook kosten per gebruik voor werk- of materiaalresources invoeren in de tarieventabellen. Dit zijn meestal eenmalige kosten die niet zijn gebaseerd op tarieven, bijvoorbeeld bezorgkosten voor materialen. Voer een kostenbedrag in de kolom Kosten per gebruik in voor de werk- of materiaalresource.

 • Nadat u meerdere tarieven voor een werk-of materiaal resource hebt ingevoerd, kunt u de tarieven van resources voor een opdracht wijzigen door een andere tarieven tabel toe te passen in de weer gave taak gebruik (Klik met de rechter muisknop op de toegewezen resource > informatie > tabblad kosten).

 • U kunt de kolom Tarieventabel toevoegen aan de weergave Taakgebruik als u regelmatig tarieventabellen gebruikt. Klik in de weergave Taakgebruik op de pijl naast de koptekst Nieuwe kolom toevoegen en kies Tarieventabel.

 • Als u het standaardtarief voor een resource wijzigt in de standaardtarieventabel (op het tabblad A (standaard)), is dit van invloed op de kosten van voltooide taken waaraan dezelfde resource is toegewezen. Als u dit probleem wilt voorkomen, wijzigt u de standaardtarieven in andere tarieventabellen (B, C, D of E) die niet standaard worden toegepast.

Meer informatie over kosten

Apparatuurkosten en andere kostenresources invoeren

Vaste kosten voor taken invoeren

Werkelijke kosten handmatig invoeren

Totale projectkosten weergeven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×