Kosten (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De velden Kosten bevatten de totale geplande of geschatte kosten voor een taak, resource of toewijzing op basis van kosten die al zijn gemaakt voor werk dat is uitgevoerd door de toegewezen resources voor de taken, plus de kosten die zijn gepland voor het resterend werk.

De velden Kosten zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Valutaveld

Kosten (taakveld)

Veldtype    Berekend of ingevoerd veld

Berekeningswijze    Wanneer een taak is gemaakt, is kosten hetzelfde als resterende kosten, de waarde voor resterende hoeveelheid werk vermenigvuldigd met de cumulatieve kosten van de toegewezen resources. Kosten wordt berekend op basis van het standaardtarief, tarief van overuren, kosten Per gebruik en kosten van toename van instellingen voor de resource en de hoeveelheid werk die aan alle bronnen voor de taak zijn toegewezen. De vaste kosten voor de taak worden ook toegevoegd aan dit veld. Als werkelijke hoeveelheid werk of werkelijke kosten wordt gerapporteerd voor deze taak, worden de kosten in Microsoft Office Project berekend door de werkelijke kosten toe te voegen aan de resterende kosten.

Kosten = Werkelijke kosten + Resterende kosten

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Kosten aan een taakblad toe als u een lopend totaal van de kosten voor een taak wilt weergeven, waarbij steeds de werkelijke en resterende kosten worden opgeteld.

Voorbeeld    Een taak bestaat uit 10 uur werk voor twee resources tegen een tarief van € 20 per uur. Aan het begin van de taak bedragen de kosten € 200. Naarmate de resources werkelijke hoeveelheden werk rapporteren, wordt dit bedrag aangepast. Aan het einde van de taak zijn de totale kosten gelijk aan de werkelijke kosten.

Opmerkingen    U kunt er ook voor kiezen de kosten niet automatisch te laten berekenen, maar zelf in te voeren of te wijzigen. Als u zelf kosten opgeeft, wordt het verschil tussen de opgegeven waarde en de eerdere waarde overgebracht naar het veld Vaste kosten.

Kosten (resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Als u een resource toevoegt aan een project, is kosten 0,00 totdat de resource is toegewezen aan taken. Nadat de toewijzingen zijn gemaakt, is kosten berekend op basis van het standaardtarief, tarief van overuren, kosten Per gebruik en kosten van toename van instellingen voor de resource en de hoeveelheid werk die aan de resource voor de taak zijn toegewezen. Als werkelijke hoeveelheid werk of werkelijke kosten wordt gerapporteerd voor toewijzingen voor de resource, worden de kosten berekend door de werkelijke kosten toe te voegen aan de resterende kosten.

Kosten = Werkelijke kosten + Resterende kosten

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Kosten toe aan een resourceweergave als u de lopende totale kosten voor een resource wilt weergeven, waarbij werkelijke en resterende kosten voortdurend worden gecombineerd.

Voorbeeld    U houdt de kosten bij voor een resource met een tarief van € 20 per uur. De resource wordt aan vijftien verschillende taken toegewezen voor de gehele duur van het project. Met het veld Kosten kunt u op elk gewenst moment de totale kosten voor de resource raadplegen. U ziet dan het totaal van de werkelijke kosten en de resterende kosten voor alle toegewezen taken.

Kosten (toewijzingsveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Wanneer u een toewijzing maakt, zijn de kosten gelijk aan de resterende kosten. Hiervoor wordt de volgende berekening uitgevoerd: de waarde voor de resterende hoeveelheid werk vermenigvuldigd met het kostentarief van de resource. Als u de werkelijke hoeveelheid werk of de werkelijke kosten wilt rapporteren, worden de kosten in Project berekend door de werkelijke kosten bij de resterende kosten op te tellen.

Kosten = Werkelijke kosten + Resterende kosten

Kosten wordt berekend op basis van het standaardtarief, tarief van overuren, kosten Per gebruik en kosten van toename van instellingen voor de resource en de hoeveelheid werk die aan de resource voor de taak zijn toegewezen. De kosten per gebruik voor resources worden ook toegevoegd aan dit veld.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Kosten aan het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik toe als u de lopende totale kosten voor een toewijzing wilt weergeven of hierop wilt filter, waarbij de werkelijke en resterende kosten gedurende het project doorlopend bij elkaar worden opgeteld.

Voorbeeld    Een toewijzing bestaat uit 10 uur voor een resource met een tarief van € 20 per uur. Bij aanvang van de toewijzing zijn de kosten € 200. Als de resource een werkelijke hoeveelheid werk rapporteert, wordt dit cijfer aangepast. Aan het eind van de toewijzing zijn de totale kosten gelijk aan de werkelijke kosten.

Kosten (tijdgebonden taakveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Wanneer een taak is gemaakt, is kosten hetzelfde als resterende kosten, de waarde voor resterende hoeveelheid werk vermenigvuldigd met de cumulatieve kosten van de toegewezen resources. Kosten wordt berekend op basis van het standaardtarief, tarief van overuren, kosten Per gebruik en kosten van toename van instellingen voor de resource en de hoeveelheid werk die aan alle bronnen voor de taak zijn toegewezen. De vaste kosten voor de taak worden ook toegevoegd aan dit veld. Wanneer werkelijke hoeveelheid werk of werkelijke kosten voor deze taak worden gerapporteerd, berekend door de werkelijke kosten toe te voegen aan de resterende kosten de kosten.

Kosten = Werkelijke kosten + Resterende kosten

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Kosten toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik om de lopende totale kosten weer te geven voor een taak, waarbij de werkelijke en resterende kosten telkens worden gecombineerd.

Voorbeeld    Tom en Henk zijn toegewezen aan de taak 'Voorstel schrijven'. Deze taak is ingepland voor 16 uur werk vanaf de volgende maandag tot en met donderdag. Zij hebben beiden een standaardtarief van € 20 per uur. Dit wordt tijdgebonden berekend als 4 uur werk voor elk van de 4 dagen. U voegt het veld Kosten toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik en u ziet dat voor de periode van maandag tot en met donderdag de geplande tijdgebonden kosten voor deze taak € 80 bedragen voor elk van de 4 dagen.

Kosten (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Als u een resource toevoegt aan een project, bevat het veld kosten 0,00 totdat de resource is toegewezen aan taken. Nadat de toewijzingen zijn gemaakt, is kosten berekend op basis van het standaardtarief, tarief van overuren, kosten Per gebruik en kosten van toename van instellingen voor een resource en de hoeveelheid werk die aan de resource voor de taak zijn toegewezen. Als werkelijke hoeveelheid werk of werkelijke kosten wordt gerapporteerd voor toewijzingen voor de resource, worden de kosten berekend door de werkelijke kosten toe te voegen aan de resterende kosten.

Kosten = Werkelijke kosten + Resterende kosten

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Kosten toe aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Resourcegebruik als u een lopend totaal van de kosten voor een resource wilt weergeven, waarbij de werkelijke en resterende kosten worden opgeteld in de loop der tijd.

Voorbeeld    Jan is voor de duur van het project aan 15 verschillende taken toegewezen tegen € 25 per uur. U voegt het veld Kosten aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Resourcegebruik toe om de geplande kosten weer te geven die voor het werk van Jan worden verwacht. Als Jan wordt ingepland voor 8 uur per dag, krijgt u tijdgebonden waarden voor kosten te zien, bijvoorbeeld € 200 (8 uur tegen € 25 per uur) voor elke gewerkte dag. Als Jan wordt toegewezen met minder toewijzingseenheden, zijn de waarden voor de kosten waarschijnlijk lager. Als voor Jan echter overuren zijn gepland, zijn de waarden voor de kosten waarschijnlijk hoger.

Kosten (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Als een toewijzing wordt gemaakt, zijn de kosten gelijk aan de resterende kosten. Dit is de waarde van het veld Resterende hoeveelheid werk, vermenigvuldigd met het kostentarief van de resource. Wanneer een werkelijke hoeveelheid werk of werkelijke kosten voor de toewijzing worden gemeld, worden de kosten berekend door de werkelijke kosten op te tellen bij de resterende kosten. Dit bedrag wordt verdeeld over de geplande duur van de toewijzing.

Kosten = Werkelijke kosten + Resterende kosten

Kosten wordt berekend op basis van het standaardtarief, tarief van overuren, kosten Per gebruik en kosten van toename van instellingen voor de resource en de hoeveelheid werk die aan de resource voor de taak zijn toegewezen. De kosten per gebruik voor resources worden ook toegevoegd aan dit veld.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Kosten toe aan het tijdgebonden deel van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik om de lopende totale kosten voor een toewijzing weer te geven, waarbij de werkelijke en resterende kosten worden gecombineerd.

Voorbeeld    U hebt aan Jan de taak Offerte schrijven toegewezen. Voor deze taak zijn 16 uur werk gepland, van maandag tot en met donderdag. Jans standaardtarief is € 20 per uur voor 4 uur werk op elk van de 4 dagen. Als u het veld Kosten toevoegt aan het tijdgebonden deel van de weergaven Taakgebruik of Resourcegebruik, ziet u dat de geplande kosten voor maandag tot en met donderdag € 80 per dag bedragen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×