Kolomtypen en opties voor lijsten en bibliotheken

Kolomtypen en opties voor lijsten en bibliotheken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met een kolom Type wordt bepaald hoe gegevens worden opgeslagen en weer gegeven in een lijst of bibliotheek. Wanneer u een kolom voor een lijst of bibliotheek maakt, kiest u een kolom Type waarmee wordt aangegeven welk type gegevens u wilt opslaan in de kolom, zoals alleen getallen, opgemaakte tekst of een getal dat automatisch wordt berekend. Kolommen worden toegevoegd aan een of meer weer gaven van de lijst of bibliotheek, zodat u de gegevens op een zinvolle manier kunt weer geven.

In de volgende paragrafen krijgt u informatie over de standaardtypen kolommen die u kunt maken en wanneer u de verschillende kolomtypen gebruikt. Afhankelijk van uw organisatie kunnen er extra typen kolommen beschikbaar zijn.

Kolommen helpen u nuttige weergaven van items in een lijst of bibliotheek maken. Met kolommen kunt u items sorteren, groeperen en filteren, en u kunt ook gegevens van items automatisch berekenen en de resultaten van die berekeningen weergeven. Kolommen stellen u ook in staat de gegevens op te geven die voor een item moeten worden ingevoerd wanneer iemand een item toevoegt aan een lijst of bibliotheek. Wanneer een item wordt toegevoegd, wordt een formulier weergegeven met velden en opties voor de invoer van gegevens. Wanneer u een lijst of bibliotheek maakt, worden bepaalde kolommen, zoals Titel en Gewijzigd door, automatisch gemaakt. U kunt naar behoefte extra kolommen maken. De kolommen die u maakt, bepalen welke velden en opties in dat formulier worden weergegeven, en welke kolommen kunnen worden toegevoegd aan weergaven van de lijst of bibliotheek.

U geeft het gewenste type kolom op wanneer u een kolom maakt. In sommige gevallen kunt u ook een ander kolomtype voor een bestaande kolom kiezen, maar dit is afhankelijk van welk soort en de hoeveelheid gegevens die op dat moment in de kolom zijn opgeslagen. Wanneer u het kolomtype van een bestaande kolom wijzigt, kunnen de gegevens die in de kolom zijn opgeslagen, worden beschadigd. Het is daarom belangrijk dat u bepaalt welk soort gegevens u wilt opslaan voordat u een kolom maakt. Houd bij het kiezen van het kolomtype rekening met het volgende:

 • Welk soort gegevens wilt u opslaan? Alleen letters? Alleen getallen? Opgemaakte tekst? U kunt bijvoorbeeld geen letters opslaan in een kolom Getal. De eerste stap voor het kiezen van het geschiktste kolomtype is weten welk soort gegevens u wilt opslaan.

 • Wilt u de gegevens gebruiken voor financiële berekeningen? Als dit zo is, is het kolomtype Valuta de beste optie.

 • Wilt u de gegevens gebruiken in wiskundige berekeningen? Hoe nauwkeurig moeten die berekeningen zijn? U kunt gegevens berekenen in de kolommen Getal of Valuta, maar niet in de kolommen Tekst. Bovendien zijn berekeningen in een kolom Valuta uiterst nauwkeurig.

 • Hoe wilt u de gegevens in de kolom sorteren? In een tekst kolom worden getallen gesorteerd als teken reeksen (1, 10, 100, 2, 20, 200, enzovoort), niet als numerieke waarden. Als u getallen wilt sorteren als numerieke waarden, gebruikt u een kolom van het type getal of valuta. Bovendien worden veel datum notaties niet goed gesorteerd als deze in een tekst kolom zijn opgeslagen. Gebruik een kolom met datum en tijd om ervoor te zorgen dat datums correct worden gesorteerd.

 • Wilt u er zeker van zijn dat gebruikers gegevens in de juist kolom invoeren? In dit geval kunt u opgeven dat de kolom is vereist zodat niemand een item kan toevoegen zonder gegevens op te geven.

Gebruik dit kolomveldtype om kleine hoeveelheden onopgemaakte tekst op één regel te verzamelen, zoals:

 • Alleen tekst, zoals voornamen, achternamen of namen van afdelingen.

 • Combinaties van tekst en getallen, zoals adressen of rekeningnummers.

 • Getallen die niet in berekeningen worden gebruikt, zoals personeelsnummers, telefoonnummers, postcodes of artikelnummers.

In de kolom Eén regel tekst worden 255 tekens op één regel weer gegeven. Als u een kolom voor een lijst of bibliotheek wilt maken en opgemaakte tekst of meer dan één regel tekst tegelijk wilt weer geven, maakt u een kolom met meerdere regels tekst. U kunt een bestaande kolom van één regel tekst wijzigen in een kolom met meerdere regels tekst zonder dat gegevens verloren gaan die in de kolom zijn opgeslagen.

U kunt een kolom Eén tekstregel op de volgende manieren aanpassen:

 • Een teken limiet toewijzen    BePerk het aantal tekens door het maximum aantal tekens in te stellen dat u wilt hebben. Als in de kolom bijvoorbeeld nummer werk nemers van vijf cijfers worden opgeslagen, kunt u deze functie gebruiken om ervoor te zorgen dat personen slechts vijf tekens invoeren.

 • Een standaard waarde weer geven    Automatisch specifieke tekst weer geven wanneer iemand een nieuw item toevoegt, en ook personen toestaan andere tekst te typen als ze dit nodig hebben. Wanneer u de standaard waarde instelt, kunnen personen sneller gegevens invoeren door deze te accepteren, tenzij ze deze moeten wijzigen. Als in de kolom bijvoorbeeld de naam van een bedrijf wordt opgeslagen die aan een project is toegewezen en uw organisatie werkt met een specifiek bedrijf voor de meeste projecten, kunt u de naam van dat bedrijf invoeren als de standaard waarde. Hierdoor wordt de bedrijfs naam automatisch weer gegeven wanneer een nieuw project wordt toegevoegd aan de lijst, en team leden hoeven de naam niet in te voeren.

  Een standaardwaarde kan tekst die u opgeeft of het resultaat van een berekening zijn; deze wordt een berekende waarde genoemd. Berekende waarden zijn nuttig wanneer u specifieke tekst automatisch wilt weergeven, maar de tekst kan variëren naargelang de persoon die het item heeft toegevoegd, wanneer het item is toegevoegd, enzovoort. Als u een berekende waarde wilt gebruiken, kunt u als de standaardwaarde een formule opgeven in plaats van specifieke waarde. De formule kan een waarde berekenen op basis van gegevens in andere kolommen of systeemfuncties zoals [vandaag] om de huidige datum aan te geven of [mij] om de naam weer te geven van de persoon die het item toevoegt of wijzigt.

  Opties voor de kolom Eén regel tekst

Voeg gegevens met een rijke locatie toe vanuit Bing Maps of de adres lijst van uw organisatie. De kolom locatie bevat aanvullende kolommen waarmee u kunt filteren, sorteren en zoeken op verwante informatie, zoals adres, plaats of provincie.

Gebruik dit kolom veld type in een lijst of bibliotheek om opgemaakte tekst of lange tekst en getallen te verzamelen en weer te geven op meer dan één regel, zoals een beschrijving van een item. Een kolom met meerdere regels tekst kan maxi maal 63.999 tekens bevatten en u kunt het aantal regels tekst opgeven dat u wilt weer geven wanneer personen informatie over een item invoeren. In dit type kolom wordt alle tekst weer gegeven wanneer de kolom wordt weer gegeven in een lijst of bibliotheek.

U kunt een kolom Meerdere tekstregels op de volgende manieren aanpassen:

 • Een weergave limiet toewijzen    BePerk het aantal regels dat wordt weer gegeven wanneer personen informatie invoeren over een item met het aantal regels voor het bewerken. Als in de kolom bijvoorbeeld lange notities over een agenda gebeurtenis worden opgeslagen, kunt u ervoor kiezen om tien regels tekst weer te geven. Hierdoor kunnen personen gemakkelijker informatie invoeren omdat ze alle tekst die ze hebben ingevoerd, gemakkelijk kan zien. Als in de kolom slechts een zin of twee informatie over een gebeurtenis wordt opgeslagen, kunt u ervoor kiezen om slechts twee of drie regels tekst weer te geven.

  Als u een weergave limiet toewijst, wordt de hoeveelheid tekst die wordt weer gegeven wanneer de kolom in een lijst wordt weer gegeven, niet beperkt. alle tekst die voor een item is ingevoerd, wordt weer gegeven in de kolom.

 • Onbeperkte lengte toestaan    (Alleen beschikbaar in document bibliotheken) Wanneer u meerdere regels tekst in een document bibliotheek gebruikt, kunt u opgeven dat het veld niet beperkt is.

 • Tekst opmaak in-of uitschakelen    (Alleen beschikbaar in lijsten) Geef het type tekst op dat kan worden ingesteld, of personen opmaak, zoals vet, cursief of kleuren, kunnen Toep assen op tekst. Er zijn twee opties: onbewerkte tekst, die geen opmaak opties ondersteunt. of uitgebreide tekst met opmaak, die ondersteuning biedt voor basis opmaak, zoals vet, cursief, opsommings tekens of genummerde lijsten, gekleurde tekst en achtergrond kleuren. Het bevat ook aanvullende opties voor Hyper links, afbeeldingen en tabellen.

 • Wijzigingen toevoegen    (Alleen beschikbaar in lijsten) Als versiebeheer is ingeschakeld voor de lijst, voegt u wijzigingen toe aan bestaande tekst om aan te geven of gebruikers nieuwe tekst over een item mogen toevoegen zonder bestaande tekst over dat item te vervangen. Als u ervoor kiest om geen wijzigingen toe te voegen, vervangt nieuwe tekst over een item bestaande tekst over dat item in de kolom. Als u ervoor kiest om wijzigingen toe te voegen, kunnen personen aanvullende informatie over een item invoeren, terwijl ook eerder ingevoerde tekst en de datum en tijd waarop de tekst is ingevoerd, worden weer gegeven. Wanneer ze in een lijst worden weer gegeven, niet als een veld in een item formulier, wordt in de kolom de hyperlink weergave vermeldingen weer gegeven in plaats van de tekst en kunnen personen op de Hyper link klikken om alle gegevens te zien die in de kolom voor dat item zijn opgeslagen.

  Belangrijk: Als u deze optie uitschakelt nadat u de kolom hebt gemaakt, worden alle gegevens verwijderd, met uitzondering van de recentst ingevoerde gegevens.

Opties voor meerdere liines van tekst kolom

Instellingen voor lijsten

Kolom tekst met meerdere regels voor document bibliotheken

Instellingen voor bibliotheken

Gebruik dit kolom veld type om personen te laten kiezen uit een lijst met opties die u opgeeft. Dit kolom Type is een ideale keuze in situaties waarin u er zeker van wilt zijn dat alle gegevens in de kolom consistent zijn, omdat u de waarden die in een kolom zijn opgeslagen, kunt beperken.

Tip: Als u de waarden in een kolom wilt beperken tot alleen de waarden die op de site zijn opgeslagen, gebruikt u een kolom Opzoeken in plaats van een kolom Keuze. Meer informatie over kolommen van het type Opzoeken vindt u verderop in dit artikel.

U kunt een kolom Keuze op de volgende manieren aanpassen:

 • De lijst met keuzes definiëren    Geef een exacte lijst met waarden op waaruit gebruikers kunnen kiezen. Als u deze lijst wilt opgeven, vervangt u de voorbeeldtekst in het vak Typ elke keuze op een nieuwe regel door de gewenste waarde. Typ elke waarde op een aparte regel. Druk op Enter om een nieuwe regel te starten.

 • Een weer gave-indeling kiezen    Meerdere selecties toestaan met selectie vakjes of één selectie zonder. Zoals u ziet, worden in SharePoint Online alleen keuze rondjes weer gegeven in de klassieke SharePoint.

 • Extra aangepaste keuzes inschakelen    Als u wilt toestaan dat personen een waarde invoeren die niet is opgenomen in de lijst met opties, schakelt u invul keuzes in. Dit is een goed idee als u mogelijk niet alle waarden weet die personen moeten invoeren over items. Als u er de voor keur aan geeft dat personen alleen de waarden gebruiken die u opgeeft, schakelt u invul keuzes uit.

 • Een standaardwaarde weergeven    Selecteer automatisch een specifieke waarde wanneer iemand een nieuw item toevoegt terwijl u gebruikers ook toestaat indien nodig een andere waarde te kiezen. Een standaardwaarde helpt gebruikers sneller informatie op te geven. Als in de kolom bijvoorbeeld bedrijfsnamen zijn toegewezen aan een project en uw organisatie voor de meeste projecten met een specifiek bedrijf werkt, kunt u de naam van dat bedrijf opgeven als de standaardwaarde. De bedrijfsnaam wordt dan in het vervolg automatisch weergegeven wanneer een nieuw project aan de lijst wordt toegevoegd en hoeven de teamleden geen naam te kiezen.

  Een standaardwaarde kan een waarde zijn die u opgeeft of het resultaat van een berekening zijn, die een berekende waarde wordt genoemd. Berekende waarden zijn nuttig wanneer u automatisch specifieke tekst wilt weergeven in de kolom, maar de tekst kan variëren naargelang de persoon die het item heeft toegevoegd, wanneer het item is toegevoegd of een andere reden. Als u een berekende waarde wilt gebruiken, voert u een formule in plaats van specifieke tekst in als de standaardwaarde. De formule kan een waarde berekenen op basis van de gegevens in andere kolommen of systeemfuncties, zoals [vandaag] om de huidige datum aan te geven of [mij] om de naam van de persoon weer te geven die het item heeft toegevoegd of gewijzigd.

Opties voor keuze kolommen

Gebruik dit kolom veld type om numerieke waarden op te slaan die geen geld waarden zijn.

Tips voor het kiezen van een kolom met getallen of valuta's

In de kolom typen aantal en valuta worden numerieke waarden opgeslagen. Gebruik een kolom nummer om numerieke gegevens op te slaan voor wiskundige berekeningen die geen financiële berekeningen zijn of die niet een hoge mate van nauw keurigheid vereisen. Gebruik een valuta kolom om numerieke gegevens voor financiële berekeningen op te slaan of in gevallen waarin u getallen niet wilt afronden in berekeningen. In tegens telling tot een kolom met getallen, is een valuta kolom nauw keurig vijf tien cijfers rechts van het decimaal teken en vier cijfers aan de rechter kant. Zowel de kolom typen Numeriek en valuta bevatten vooraf gedefinieerde notaties die bepalen hoe gegevens worden weer gegeven.

U kunt een kolom Getal op de volgende manieren aanpassen:

 • Minimum- en maximumwaarden opgeven    Beperk het getallenbereik dat personen kunnen opgeven. Als bijvoorbeeld in de kolom de hoeveelheid werk dat voor een taak is voltooid, als een percentage wordt opgeslagen, kunt u nul opgeven als de minimumwaarde en 100 als de maximumwaarde. Als bijvoorbeeld in de kolom het aantal aanwezigen voor een gebeurtenis wordt opgeslagen en u het aantal aanwezigen tot een specifiek aantal wilt beperken, kunt u het maximumaantal aanwezigen opgeven als de maximumwaarde.

 • Inclusief decimalen    Geef op of de getallen decimalen bevatten en geef het aantal decimalen op. Als in de kolom getallen met meer dan vijf decimalen moeten worden opgeslagen, kunt u Automatisch kiezen wanneer u het aantal decimalen selecteert. Automatisch is ook een goede keuze wanneer in de kolom de resultaten van berekeningen worden opgeslagen en u een zo nauwkeurig mogelijk resultaat wenst. Als u er echter zeker van wilt zijn dat alle waarden in de kolom hetzelfde aantal decimalen hebben, kunt u overwegen om het aantal decimalen op nul in te stellen of om het aantal decimalen tussen één en vijf in te stellen.

 • Een standaard waarde weer geven    Automatisch een specifiek nummer weer geven wanneer iemand een nieuw item toevoegt, maar ook toestaan dat mensen andere nummers invoeren als ze dit moeten doen. Met een standaard waarde kunnen gebruikers sneller gegevens invoeren. Als in de kolom bijvoorbeeld het aantal computers wordt opgeslagen dat elk teamlid heeft en elk teamlid ten minste één computer heeft, voert u 1 als standaard waarde in. Dit betekent dat 1 automatisch wordt weer gegeven wanneer een nieuw item wordt toegevoegd aan de lijst en dat team leden het nummer niet hoeven in te voeren.

  Een standaardwaarde kan een getal zijn dat u opgeeft of het resultaat van een berekening zijn, die een berekende waarde wordt genoemd. Berekende waarden zijn nuttig wanneer u een bepaald getal automatisch wilt weergeven, maar het getal kan variëren, afhankelijk van de persoon die het item heeft toegevoegd, wanneer het item is toegevoegd, enzovoort. Als u een berekende waarde wilt gebruiken, voert u een formule in plaats van een specifiek getal in als de standaardwaarde. De formule kan een getal berekenen op basis van de gegevens in andere kolommen of systeemfuncties.

 • Het getal opmaken als een percentage    Met de instelling als percentage weer geven kunt u het getal als een percentage weer geven en opslaan en dit als een percentage behandelen wanneer het wordt gebruikt om andere waarden te berekenen.

Opties voor de numerieke kolom

Gebruik dit kolomveldtype om monetaire waarden op te slaan.

Tips voor het kiezen van een kolom Getal of Valuta

In zowel het kolomtype Getal als het kolomtype Valuta worden numerieke waarden opgeslagen. Gebruik een kolom Getal om numerieke gegevens op te slaan voor wiskundige berekeningen die geen financiële berekeningen zijn of waarvoor geen hoge mate van nauwkeurigheid is vereist. Gebruik een kolom Valuta om numerieke gegevens op te slaan voor financiële berekeningen of in gevallen waarin u geen afgeronde getallen voor berekeningen wenst. In tegenstelling tot een kolom Getal is een kolom Valuta nauwkeurig tot op 15 cijfers vóór de komma en 4 cijfers na de komma. Zowel het kolomtype Getal als het kolomtype Valuta bevat vooraf gedefinieerde indelingen waarmee u kunt bepalen hoe gegevens worden weergegeven.

Opties voor valuta kolommen

U kunt een kolom Valuta op de volgende manieren aanpassen:

 • Minimum- en maximumwaarden opgeven    Beperk de valutawaarden die personen kunnen opgeven. Als in de kolom bijvoorbeeld onkostendeclaraties voor een evenement worden opgeslagen en uw organisatie de declaraties beperkt tot bedragen binnen een specifiek bereik, kunt u deze limieten instellen als de minimum- en maximumwaarden.

 • Inclusief decimalen    Geef aan of u decimalen wilt gebruiken en geef het aantal decimalen op. Voor valutawaarden kunt u twee decimalen gebruiken of, als u liever alleen afgeronde waarden opslaat, kunt u nul kiezen. Voor niet-monetaire waarden die gebruikt worden in berekeningen die een hoge mate van nauwkeurigheid vereisen, kunt u ervoor kiezen om het aantal decimalen in te stellen tussen nul en vijf, of kies Automatisch om automatisch het juiste aantal decimalen voor het resultaat van de berekening te gebruiken.

 • Een standaardwaarde weergeven    Geef automatisch een specifieke waarde weer wanneer iemand een nieuw item toevoegt terwijl u gebruikers ook toestaat indien nodig een andere waarde te kiezen. Een standaardwaarde helpt gebruikers sneller informatie op te geven. Als in de kolom bijvoorbeeld onkosten voor het instellen van nieuwe accounts worden opgeslagen en die onkosten voor alle nieuwe accounts meestal gelijk zijn, kunt u dat bedrag opgeven als de standaardwaarde. In het vervolg wordt de waarde automatisch weergegeven wanneer een nieuw item aan de lijst wordt toegevoegd en hoeven de teamleden geen waarde in te voeren.

  Een standaardwaarde kan een waarde zijn die u opgeeft of het resultaat van een berekening zijn, die een berekende waarde wordt genoemd. Berekende waarden zijn nuttig wanneer u een bepaalde waarde automatisch wilt weergeven, maar de waarde kan variëren, afhankelijk van het item, de persoon die het item heeft toegevoegd, wanneer het item is toegevoegd, enzovoort. Als u een berekende waarde wilt gebruiken, voert u een formule in plaats van een specifieke waarde in als de standaardwaarde. De formule kan een waarde berekenen op basis van de gegevens in andere kolommen of systeemfuncties.

 • Een valuta notatie kiezen    Zorg ervoor dat alle waarden in de kolom zijn gebaseerd op dezelfde valuta door een specifieke valuta notatie voor de kolom te selecteren. In de vervolg keuzelijst vindt u meer dan 100 landen, zodat u de valuta in de meeste lokale notaties kunt opgeven.

Gebruik dit kolomveldtype om kalenderdatums of zowel datums als tijden op te slaan. De datumnotatie varieert naargelang de landinstellingen van de site. Als de gewenste notatie niet beschikbaar is, vraagt u de beheerder om ondersteuning voor het gewenste land aan de site toe te voegen.

U kunt een kolom Datum en tijd op de volgende manieren aanpassen:

 • Alleen de datum of zowel de datum als de tijd opnemen    Geef aan of u alleen de kalenderdatum of zowel de kalenderdatum als de tijd van de dag wilt opnemen.

 • Een standaardwaarde weergeven    Geef automatisch een specifieke datum of een specifieke datum en tijd weer wanneer iemand een nieuw item toevoegt terwijl u gebruikers ook toestaat indien nodig een andere waarde te kiezen. Een standaardwaarde helpt gebruikers sneller informatie op te geven. Als in de kolom de datum waarop een uitgave heeft plaatsgevonden, wordt opgeslagen en de meeste uitgaven plaatsvinden op de eerste dag van het belastingjaar, kunt u de eerste dag van het belastingjaar opgeven als de standaardwaarde. In het vervolg wordt de datum automatisch weergegeven wanneer een nieuw item aan de lijst wordt toegevoegd en hoeven de teamleden geen waarde in te voeren.

  Een standaardwaarde kan een waarde zijn die u opgeeft, de datum waarop een item wordt toegevoegd aan een lijst of bibliotheek of het resultaat van een berekening, die een berekende waarde wordt genoemd. Berekende waarden komen van pas wanneer u automatisch een specifieke datum of tijd wilt weergeven, maar de datum of tijd kan variëren naargelang het item. Als u een berekende waarde wilt gebruiken, geeft u een formule op als de standaardwaarde. De formule kan een waarde berekenen op basis van gegevens in andere kolommen of systeemfuncties zoals [vandaag] om de huidige datum te berekenen. Als u bijvoorbeeld wilt dat in de kolom een datum wordt weergegeven die 30 dagen na de huidige datum is, typt u de vergelijking =[VANDAAG]+30 in het vak Berekende waarde.

Opties voor de kolom datum en tijd

Gebruik dit kolomveldtype om gebruikers waarden te laten kiezen op basis van de gegevens die al op de site zijn opgeslagen. Als u bijvoorbeeld wilt dat in een kolom de namen worden opgeslagen van klantaccounts waaraan medewerkers zijn toegewezen en de lijst met accounts moet worden beperkt tot een lijst Klantaccounts op de site, kunt u een kolom Opzoeken maken waarin de namen van de lijst Klantaccounts worden weergegeven. De lijst met keuzes wordt in een kolom Opzoeken weergegeven als een vervolgkeuzelijst of een keuzevak, naargelang u gebruikers de mogelijkheid biedt om meer dan een waarde te selecteren.

U kunt een kolom Opzoeken op de volgende manieren aanpassen:

 • De bron van de opzoek waarden kiezen    Geef aan welke lijst, bibliotheek of het discussie bord op uw site de waarden bevat die u wilt opslaan in de kolom. De bron kan geen subsite, werkruimtesite, wiki of blog zijn. Nadat u de gewenste lijst, bibliotheek of het discussie bord hebt opgegeven, kunt u opgeven welke kolom in die lijst, bibliotheek of het discussie bord de waarden bevat waaruit u wilt kiezen.

 • Meerdere selecties toestaan    Personen toestaan zoveel waarden te kiezen als ze willen of het aantal waarden beperken dat ze kunnen kiezen voor slechts één waarde. Als personen meerdere waarden kunnen kiezen, worden alle waarden in de kolom weer gegeven, gescheiden door een punt komma (;).

 • Kolommen kiezen om weer te geven    U kunt een of meer kolommen toevoegen om specifieke veld waarden voor dit kolom type weer te geven.

Dialoog venster keuze kolom

Gebruik dit kolomveldtype om waar/onwaar- of ja/nee-gegevens op te slaan, bijvoorbeeld om aan te geven of iemand zal deelnemen aan een evenement. Een Ja/Nee-kolom wordt weergegeven als één selectievakje wanneer gebruikers gegevens van een item opgeven. Om Ja aan te geven, schakelen teamleden het selectievakje in. Om Nee aan te geven, schakelen teamleden het selectievakje uit.

De gegevens in een Ja/Nee-kolom kunnen worden gebruikt in berekeningen voor andere kolommen. In deze gevallen wordt Ja omgezet in de numerieke waarde één (1) en Nee omgezet in de numerieke waarde nul (0).

U kunt een Ja/Nee-kolom aanpassen door er een standaardwaarde voor te kiezen. Een standaardwaarde is de selectie die automatisch wordt weergegeven wanneer iemand een nieuw item toevoegt. Gebruikers kunnen een andere waarde selecteren als dat nodig is. Voor een Ja/Nee-kolom kunt u instellen of het selectievakje automatisch is geselecteerd en dus een Ja-waarde aangeeft of niet en dus een Nee-waarde aangeeft.

Opties voor Ja/Nee-kolom

Gebruik dit kolom veld type om een Doorzoek bare lijst van personen en groepen op te geven waaruit personen kunnen kiezen wanneer ze een item toevoegen of bewerken. In een taken lijst kan een persoon of groeps kolom met de naam toegewezen bijvoorbeeld een lijst maken van personen aan wie een taak kan worden toegewezen. De inhoud van de lijst is afhankelijk van hoe adreslijst Services en SharePoint-groepen zijn geconfigureerd voor de site. Als u de inhoud van de lijst wilt aanpassen, moet u mogelijk contact opnemen met de beheerder.

U kunt een kolom Persoon of groep op de volgende manieren aanpassen:

 • Meerdere selecties toestaan    Stel gebruikers in staat zo veel opties als gewenst te kiezen of beperk het aantal selecties tot één optie.

 • Groepen personen opnemen of uitsluiten    Geef aan of de lijst alleen individuele personen bevat of ook e-mail distributie lijsten en SharePoint-groepen bevat. In een taken lijst kunt u bijvoorbeeld alleen afzonderlijke personen opnemen om ervoor te zorgen dat een bepaalde persoon verantwoordelijk is voor elke taak. In een lijst met projecten kunt u e-mail distributie lijsten en SharePoint groepen opnemen om ervoor te zorgen dat een team aan elk project is gekoppeld.

 • De lijst beperken tot alleen site gebruikers    Geef aan of de lijst alle personen en groepen in de adreslijst service bevat of alleen de personen en groepen die toegang hebben tot de site als leden van een SharePoint-groep.

 • Opgeven welke gegevens worden weergegeven    Kies welke gegevens u van personen of groepen wilt weergeven. In een lijst met contactpersonen van een grote organisatie kunt u bijvoorbeeld kiezen om de naam van een persoon, een afbeelding en details zoals vaardigheden en kennis weer te geven. In een lijst met contactpersonen van een klein team wilt u mogelijk alleen de naam of het e-mailadres van een persoon weergeven.

Opmerking: De aanwezigheids status, voorheen beschikbaar met de naam (met aanwezigheid), is niet beschikbaar in moderne browsers. Uw organisatie kan ervoor kiezen om aanwezigheid beschikbaar te maken door de stappen te volgen in een klassieke share point online-site weer geven in de document modus van Internet Explorer 10.

Gebruik dit kolomveldtype om een hyperlink naar een webpagina op te slaan of een afbeelding op het intranet of op internet weer te geven.

In een kolom met hyper links of afbeeldingen wordt de URL (Uniform Resource Locator) voor een webpagina, afbeelding of andere bron opgeslagen. Afhankelijk van de gekozen notatie, wordt een Hyper link weer gegeven waarop kan worden geklikt om toegang te krijgen tot de resource, of een afbeelding in plaats van de URL voor het grafische bestand.

Als u de URL wilt weergeven als een hyperlink, kiest u de indeling Hyperlink. Wanneer gebruikers gegevens van een item opgeven, kunnen ze de URL en beschrijvende tekst opgeven die in de kolom worden weergegeven in plaats van de URL. Voor de weergave van een afbeelding in plaats van de URL voor het afbeeldingsbestand kiest u de indeling Afbeelding. Wanneer gebruikers gegevens van een item opgeven, moeten ze de volledige URL voor het afbeeldingsbestand opgeven, zoals http://www.voorbeeld.com/afbeelding.gif, en kunnen ze indien gewenst beschrijvende, alternatieve tekst voor de afbeelding opgeven. Deze tekst wordt weergegeven voor gebruikers die afbeeldingen in hun browsers uitschakelen of afhankelijk zijn van schermleessoftware om afbeeldingen op het scherm om te zetten in spraak.

Opties voor kolom afbeelding/Hyper Link

Gebruik dit kolom veld type om informatie weer te geven die alleen is gebaseerd op de resultaten van een berekening van andere kolommen in de lijst of bibliotheek. Voor beeld: = [aantal] * [artikel prijs] gebruiken om de totale prijs te berekenen.

Wanneer u een berekende kolom toevoegt aan een lijst of bibliotheek, maakt u een formule die opera toren bevat, zoals aftrekken (-) en optellen (+), functies, specifieke waarden en verwijzingen naar andere kolommen. Met formules kunt u datums en tijden berekenen, wiskundige vergelijkingen uitvoeren of tekst manipuleren. In een taken lijst kunt u bijvoorbeeld dit kolom Type gebruiken om het aantal kalender dagen te berekenen dat is vereist voor het volt ooien van elke taak op basis van de kolommen begin datum en eind datum (= [datum voltooid]-[begin datum]). In een lijst met contact personen kunt u een berekende kolom gebruiken om de voor-en achternaam van de contact personen te combi neren en deze te scheiden met een spatie, gebaseerd op de kolommen voor naam en achternaam (= [voor naam] & "" _AMP_ [Achternaam]). Houd er rekening mee dat de formule in een berekende kolom alleen kan verwijzen naar andere kolommen in dezelfde lijst of bibliotheek.

Naast het invoeren van de formule die voor de berekening wordt gebruikt, kunt u opgeven welk type gegevens u door de berekening wilt laten retourneren, en hoe die gegevens worden opgeslagen en weergegeven. Raadpleeg de betreffende paragrafen van dit artikel voor meer informatie over de verschillende gegevenstypen.

Zie voor beelden van veelgebruikte formules in share point-lijstenvoor meer informatie over formules en functies voor het berekende veld. Dit artikel bevat veel algemene formules en koppelingen naar beschrijvingen van alle functies die in SharePoint kunnen worden gebruikt.

Opties voor berekende kolommen

Gebruik deze kolom om extra opties te maken voor goed keurders bij het gebruik van taak werk stromen.

Een taak werk stroom biedt meestal alleen resultaten van goed keuren of weigeren, zodat u kunt bepalen hoe een item of document wordt verwerkt. Mogelijk moet u de taak toewijzen aan iemand anders of deze terugsturen naar de indiener voor meer informatie. Met de kolom taak resultaat kunt u een selectie kolom veld bieden waarmee u verschillende opties voor voltooiings criteria kunt selecteren. U kunt bijvoorbeeld de naam van een item verduidelijken of aan iemand toewijzen om de fiatteur meer flexibiliteit in de werk stroom te geven.

Opties voor de kolom taak resultaat

De kolom taak resultaat is vergelijkbaar met het veld keuze terwijl u opties typt in het veld keuze. U kunt een afzonderlijke optie als standaard instellen of een berekende waarde gebruiken. Als u een berekende waarde wilt gebruiken, voert u een formule in, in plaats van een specifiek getal, als de standaard waarde. Met de formule kunt u een getal berekenen op basis van de informatie in andere kolommen of systeem functies. U kunt ook kiezen of de kolom waarde vereist is en de waarde uniek maken tussen alle items.

Voor een ondiepse zelf studie over het gebruik van taken en taak resultaten in SharePoint raadpleegt u werken met taken in share point 2013-werk stromen met behulp van Visual Studio 2012

Gebruik deze kolom om gegevens uit externe bronnen weer te geven, zoals CRM-apps, data bases of spread sheets.

Met de kolom externe gegevens kunt u verbinding maken met externe gegevens bronnen, zoals data bases, spread sheets en CRM-apps. Als u bijvoorbeeld verbinding maakt met een app op basis van een line-of-Business-toepassing, zoals SAP of micro soft CRM, kunt u de meest recente klant gegevens van de externe gegevens bron leveren die in de lijst kunnen worden weer gegeven en gebruikt. Als u een externe inventarisatie database gebruikt, kunt u in uw lijst huidige prijzen, beschrijvingen of verzend gewichten presen teren die kunnen worden gebruikt voor berekeningen of om te zoeken op andere kolommen.

Kolom opties voor externe gegevens

Voordat u toegang hebt tot externe gegevens, moeten aan externe gegevens een aantal vereisten zijn voldaan. Deze taken worden meestal uitgevoerd door uw beheerder en maken accounts en machtigingen voor toegang tot de gegevens, en het activeren van Business Data Connectivity en Secure Store-Services.

Zie een kolom voor externe gegevens maken en bijwerken in een lijst of bibliotheek of werken met externe gegevens in Excel Services (share Point server)voor meer informatie over het maken, bijwerken en vernieuwen van kolommen voor externe gegevens.

Gebruik dit kolomtype als u gebruikers van de site in staat wilt stellen waarden te selecteren uit een bepaalde set beheerde termen en deze waarden op hun inhoud wilt laten toepassen. Gebruikers kunnen een kolom Beheerde metagegevens maken en zodanig configureren dat de kolom naar een bestaande termenset of term verwijst of ze kunnen een nieuwe termenset maken die speciaal is bedoeld voor de kolom met beheerde metagegevens. Kolommen met beheerde metagegevens kennen een aantal unieke functies en kenmerken waarmee gebruikers gemakkelijk termen kunnen selecteren en op inhoud kunnen toepassen, zoals ondersteuning voor het aanvullen van tekst tijdens het typen, het ondubbelzinnig maken van termen, beschrijvingen, synoniemen en meertalige waarden.

Kolommen met beheerde metagegevens bevorderen het eenduidige gebruik van metagegevens op sites omdat ze gebruikers een lijst met termen bieden die ze op hun inhoud kunnen toepassen. Deze termen zijn afkomstig van een termenset die centraal wordt beheerd in het Hulpmiddel voor het beheer van het termenarchief door een beheerder van het termenarchief of andere personen die gemachtigd zijn om termen te beheren. Wanneer de termenset waaraan een specifieke kolom met beheerde metagegevens is gekoppeld, wordt bijgewerkt, worden de bijgewerkte termen automatisch beschikbaar gesteld aan gebruikers wanneer die kolom met beheerde metagegevens beschikbaar is. U kunt de kolom met beheerde metagegevens op de volgende manieren aanpassen.

Opties voor de kolom beheerde meta gegevens

Veld met meerdere waarden    Als u het selectie vakje meerdere waarden toestaan inschakelt, kan de kolom meer dan één waarde bevatten. Houd er rekening mee dat het inschakelen van deze functie voor komt dat gegevens in lijst Weergaven worden gesorteerd.

Weer gave-indeling    De waarde die u in de termenset selecteert, kan als één waarde of met het volledige hiërarchische pad worden weer gegeven.

 • Selecteer het label voor de term weer geven in het veld selectie vakje om de waarde weer te geven van de voor waarden die als één waarde zijn ingesteld. Bijvoorbeeld: stad.

 • Selecteer het volledige pad naar de term weer geven in het veld selectie vakje om de waarde van de voor waarden weer te geven die zijn ingesteld als een volledig hiërarchisch pad. Bijvoorbeeld: locatie, continent, land/regio, plaats.

Instellingen voor termenset    Geef termen weer uit een in het bedrijf beheerde termenset of maak een aangepaste termenset die u met anderen kunt delen in een siteverzameling.

 • Een beheerde termenset gebruiken    Voer een of meer termen in, gescheiden door puntkomma's en selecteer Zoeken om de opties te filteren zodat alleen de items worden gevonden die de gewenste termen bevatten. Zodra u de termenset hebt gevonden die de lijst met waarden bevat die u in deze kolom wilt weergeven, klikt u op een term om het eerste niveau van de hiërarchie te selecteren dat in de kolom moet worden weergegeven. Alle niveaus onder de term die u selecteert, worden weergegeven wanneer gebruikers een waarde kiezen.

Een aangepaste termenset maken    Voer een beschrijving in voor uw aangepaste term en voer de hiërarchie van de termen direct in het daarvoor bestemde vak in, of klik op Bewerken met behulp van beheer termenset om het hulpmiddel voor termenbeheer te openen en te gebruiken.

Zie Inleiding tot beheerde meta gegevensvoor meer informatie over beheerde meta gegevens. In dit artikel wordt beschreven wat beheerde meta gegevens zijn en hoe u deze kunt gebruiken.

Opmerking:  Een aangepaste term is beschikbaar voor alle gebruikers in een siteverzameling, maar de termen in de set zijn niet beschikbaar als ondernemingstrefwoorden.

Werken met kolommen, lijsten en bibliotheken

Hier zijn nog enkele aanvullende informatie bronnen die u kunt gebruiken om te werken met lijsten en bibliotheken:

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×