Kolommen voor documentbibliotheken of sitekolommen toevoegen, verwijderen of wijzigen

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Bij het ontwerpen van een Microsoft Office InfoPath-formuliersjabloon kunt u kiezen om de gegevens die gebruikers invoeren weer te geven in bepaalde velden van het formulier als kolommen in de standaardweergave van een documentbibliotheek op een Microsoft Windows SharePoint-site. U kunt bij het ontwerpen van de formuliersjabloon kiezen welke velden als kolommen moeten worden gebruikt, of u kunt wachten met het opgeven van de kolommen wanneer u de formuliersjabloon publiceert naar de documentbibliotheek.

In dit artikel

Voordat u begint

Kolommen voor documentbibliotheken opgeven wanneer u een formuliersjabloon ontwerpt

Kolommen voor documentbibliotheken opgeven wanneer u een formuliersjabloon naar een nieuwe documentbibliotheek publiceert

Kolommen voor documentbibliotheken opgeven wanneer u een formuliersjabloon naar een bestaande documentbibliotheek publiceert

Voordat u begint

Als u een formuliersjabloon naar een documentbibliotheek publiceert, wordt elk formulier dat in de desbetreffende documentbibliotheek wordt gemaakt op die formuliersjabloon gebaseerd. Daardoor kunt u snel een formulier voor eenmalig gebruik distribueren, bijvoorbeeld een informele vragenlijst over de voorkeuren van medewerkers voor een restaurant voor een gezamenlijke lunch.

Als u een formuliersjabloon naar een server waarop Windows SharePoint Services 3.0wordt uitgevoerd publiceren, kunt u ook het volgende doen:

Een formuliersjabloon publiceren als een site-inhoudstype     Wanneer u een formuliersjabloon als een site-inhoudstype publiceren, schakelt u gebruikers meerdere formuliersjablonen toewijzen aan een documentbibliotheek of de formuliersjabloon toewijzen aan meerdere bibliotheken in een siteverzameling. Een siteverzameling is een verzameling websites op een virtuele server die dezelfde eigenaar hebben en de beheerinstellingen. Elke siteverzameling bevat een website op het hoogste niveau en kan een of meerdere subsites bevatten. Er zijn meerdere siteverzamelingen op elke virtuele server. Gebruik een site-inhoudstype wanneer u wilt dat informatie vaak opnieuw wilt of om in te schakelen het verzamelen van gegevens uit meerdere formulieren op één locatie.

Gebruikers kunnen de velden met behulp van een gegevensbladweergave bewerken inschakelen    U kunt uw gebruikers toevoegen of bewerken van gegevens voor een veld met behulp van een gegevensbladweergave of door de eigenschappen voor een formulier in de documentbibliotheek te bewerken. Hiermee worden gebruikers kunt toevoegen of bijwerken van gegevens voor een of meer formulieren zonder de formulieren daadwerkelijk te openen.

Opmerking : Gegevensbladweergaven zijn ingeschakeld in de webbrowser alleen voor gebruikers met Microsoft Office Access 2007 is geïnstalleerd.

Opmerking : Ondersteuning voor bibliotheken en site-inhoudstypen varieert, afhankelijk van of uw server Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 of Windows SharePoint Services 3.0wordt uitgevoerd. Daarom moet u vragen de serverbeheerder als u niet zeker weet welke versie van Windows SharePoint Services wordt uitgevoerd op de server.

Naar boven

Kolommen voor documentbibliotheken opgeven wanneer u een formuliersjabloon ontwerpt

 1. Open de formuliersjabloon.

 2. Klik op Formulieropties in het menu Extra.

 3. Klik op Eigenschappen doorgeven.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Toevoegen als u een kolom wilt toevoegen en klik op het veld of de herhalende groep waarvoor u een kolom wilt maken. Typ vervolgens een naam voor de kolom in het vak Kolomnaam.

   Opmerking : Als u een herhalend veld selecteert om gegevens in de documentbibliotheek weer te geven, kunt u opgeven hoe het veld in de documentbibliotheek moet worden weergegeven door op een waarde in de lijst Functie te klikken. U kunt kiezen of de eerste waarde in het veld, de laatste waarde in het veld of het totaal van alle exemplaren van een veld moet worden weergegeven, of alle waarden moeten worden samengevoegd.

  • Als u een kolom wilt verwijderen, klikt u op de kolom in de lijst en klikt u vervolgens op Verwijderen.

  • Als u een kolom wilt wijzigen, klikt u op de kolom in de lijst, klikt u op Wijzigen en brengt u vervolgens de gewenste wijzigingen aan.

   Opmerking : Sommige opties voor het toevoegen, verwijderen of wijzigen van kolommen zijn alleen beschikbaar wanneer u naar een SharePoint-site publiceert.

Naar boven

Kolommen voor documentbibliotheken opgeven wanneer u een formuliersjabloon naar een nieuwe documentbibliotheek publiceert

 1. Sla de formuliersjabloon op.

 2. Klik in het menu Bestand op Publiceren.

 3. Klik in de wizard Publiceren op Op een SharePoint-server met of zonder InfoPath Forms Services en klik op Volgende.

 4. Typ de locatie van de SharePoint-site in het vak Geef de locatie op van de SharePoint- of InfoPath Forms Services-site en klik op Volgende.

 5. Klik op de volgende pagina van de wizard op Documentbibliotheek en klik op Volgende.

  Opmerking : Als u een voor browsers compatibele formuliersjabloon naar een SharePoint-site publiceert, is het selectievakje Dit formulier geschikt maken voor invullen met een browser niet beschikbaar. Als u een voor browsers geschikte formuliersjabloon wilt maken, moet de formuliersjabloon naar een server worden gepubliceerd waarop InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd. Raadpleeg de sectie Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over InfoPath Forms Services.

 6. Klik op Een nieuwe documentbibliotheek maken en klik op Volgende.

 7. Typ de naam en een beschrijving voor de documentbibliotheek en klik op Volgende.

  De naam en de beschrijving van de formuliersjabloon worden weergegeven in de standaardweergave van de documentbibliotheek.

 8. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Een kolom toevoegen

  1. Klik op Toevoegen.

  2. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Als u een kolom wilt toevoegen aan de documentbibliotheek, selecteer dan het veld met de gegevens die u in de kolom wilt plaatsen. Selecteer vervolgens (Geen: Nieuwe kolom maken in deze bibliotheek) in de lijst Sitekolomgroep en typ een naam voor de kolom in het vak Kolomnaam.

   • Als u een bestaande sitekolom wilt gebruiken, selecteer dan de categorie in de lijst Sitekolomgroep en selecteer vervolgens een naam in de lijst Kolomnaam.

    Opmerking : Als u een herhalend veld selecteert om gegevens in de documentbibliotheek weer te geven, kunt u opgeven hoe het veld in de documentbibliotheek moet worden weergegeven door op een waarde in de lijst Functie te klikken. U kunt kiezen of de eerste waarde in het veld, de laatste waarde in het veld of het totaal van alle exemplaren van een veld moet worden weergegeven, of alle waarden moeten worden samengevoegd.

    1. Als u gebruikers de mogelijkheid wilt bieden gegevens voor dit veld toe te voegen of te bewerken via de gegevensbladweergave of door de eigenschappen van een formulier te bewerken in de documentbibliotheek, schakelt u het selectievakje Gebruikers toestaan gegevens in dit veld te bewerken via een gegevensblad of eigenschappenvenster.

     Opmerking : Als u wilt een gegevensbladweergave gebruiken, moeten gebruikers Microsoft Office Access 2007 op zijn of haar computer is geïnstalleerd.

  Een kolom verwijderen

  1. Klik onder Kolomnaam op de naam van het veld waarvan u de corresponderende kolom u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

  Een kolom wijzigen

  1. Klik bij Kolomnaam op de naam van het veld waarvoor u de overeenkomstige kolom wilt wijzigen en klik vervolgens op Wijzigen.

  2. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Typ een nieuwe naam voor de kolom in het vak Kolomnaam.

   • Selecteer de categorie in de lijst Sitekolomgroep en selecteer vervolgens een naam in de lijst Kolomnaam.

    Opmerking : Als u een herhalend veld selecteert om gegevens in de documentbibliotheek weer te geven, kunt u opgeven hoe het veld in de documentbibliotheek moet worden weergegeven door op een waarde in de lijst Functie te klikken. U kunt kiezen of de eerste waarde in het veld, de laatste waarde in het veld of het totaal van alle exemplaren van een veld moet worden weergegeven, of alle waarden moeten worden samengevoegd.

    1. Als u gebruikers de mogelijkheid wilt bieden gegevens voor dit veld toe te voegen of te bewerken via de gegevensbladweergave of door de eigenschappen van een formulier te bewerken in de documentbibliotheek, schakelt u het selectievakje Gebruikers toestaan gegevens in dit veld te bewerken via een gegevensblad of eigenschappenvenster.

     Opmerking : Als u wilt een gegevensbladweergave gebruiken, moeten gebruikers Microsoft Office Access 2007 op zijn of haar computer is geïnstalleerd.

 9. Klik op Volgende als u klaar bent met het definiëren van de kolommen voor de bibliotheek.

 10. Controleer op de volgende pagina van de wizard of de gegevens juist zijn en klik vervolgens op Publiceren.

Naar boven

Kolommen voor documentbibliotheken opgeven wanneer u een formuliersjabloon naar een bestaande documentbibliotheek publiceert

 1. Sla de formuliersjabloon op.

 2. Klik in het menu Bestand op Publiceren.

 3. Klik in de wizard Publiceren op Op een SharePoint-server met of zonder InfoPath Forms Services en klik op Volgende.

 4. Typ de locatie van de SharePoint-site in het vak Geef de locatie op van de SharePoint- of InfoPath Forms Services-site en klik op Volgende.

 5. Klik op de volgende pagina van de wizard op Documentbibliotheek en klik op Volgende.

  Opmerking : Als u een voor browsers compatibele formuliersjabloon naar een SharePoint-site publiceert, is het selectievakje Dit formulier geschikt maken voor invullen met een browser niet beschikbaar. Als u een voor browsers geschikte formuliersjabloon wilt maken, moet de formuliersjabloon naar een server worden gepubliceerd waarop InfoPath Forms Services wordt uitgevoerd. Raadpleeg de sectie Zie ook voor koppelingen naar meer informatie over InfoPath Forms Services.

 6. Klik op De formuliersjabloon in een bestaande documentbibliotheek bijwerken en klik vervolgens op de documentbibliotheek die u wilt bijwerken.

 7. Klik op Volgende.

 8. Voer een van de volgende handelingen uit:

  Een kolom toevoegen

  1. Klik op Toevoegen.

  2. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Als u een kolom wilt toevoegen aan de documentbibliotheek, selecteer dan het veld met de gegevens die u in de kolom wilt plaatsen. Selecteer vervolgens (Geen: Nieuwe kolom maken in deze bibliotheek) in de lijst Sitekolomgroep en typ een naam voor de kolom in het vak Kolomnaam.

   • Als u een bestaande sitekolom wilt gebruiken, selecteer dan de categorie in de lijst Sitekolomgroep en selecteer vervolgens een naam in de lijst Kolomnaam.

    Opmerking : Als u een herhalend veld selecteert om gegevens in de documentbibliotheek weer te geven, kunt u opgeven hoe het veld in de documentbibliotheek moet worden weergegeven door op een waarde in de lijst Functie te klikken. U kunt kiezen of de eerste waarde in het veld, de laatste waarde in het veld of het totaal van alle exemplaren van een veld moet worden weergegeven, of alle waarden moeten worden samengevoegd.

    1. Als u gebruikers de mogelijkheid wilt bieden gegevens voor dit veld toe te voegen of te bewerken via de gegevensbladweergave of door de eigenschappen van een formulier te bewerken in de documentbibliotheek, schakelt u het selectievakje Gebruikers toestaan gegevens in dit veld te bewerken via een gegevensblad of eigenschappenvenster.

     Opmerking : Als u wilt een gegevensbladweergave gebruiken, moeten gebruikers Microsoft Office Access 2007 op zijn of haar computer is geïnstalleerd.

  Een kolom verwijderen

  1. Klik onder Kolomnaam op de naam van het veld waarvan u de corresponderende kolom u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

  Een kolom wijzigen

  1. Klik bij Kolomnaam op de naam van het veld waarvoor u de overeenkomstige kolom wilt wijzigen en klik vervolgens op Wijzigen.

  2. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Typ een nieuwe naam voor de kolom in het vak Kolomnaam.

   • Selecteer de categorie in de lijst Sitekolomgroep en selecteer vervolgens een naam in de lijst Kolomnaam.

    Opmerking : Als u een herhalend veld selecteert om gegevens in de documentbibliotheek weer te geven, kunt u opgeven hoe het veld in de documentbibliotheek moet worden weergegeven door op een waarde in de lijst Functie te klikken. U kunt kiezen of de eerste waarde in het veld, de laatste waarde in het veld of het totaal van alle exemplaren van een veld moet worden weergegeven, of alle waarden moeten worden samengevoegd.

    1. Als u gebruikers de mogelijkheid wilt bieden gegevens voor dit veld toe te voegen of te bewerken via de gegevensbladweergave of door de eigenschappen van een formulier te bewerken in de documentbibliotheek, schakelt u het selectievakje Gebruikers toestaan gegevens in dit veld te bewerken via een gegevensblad of eigenschappenvenster.

     Opmerking : Als u wilt een gegevensbladweergave gebruiken, moeten gebruikers Microsoft Office Access 2007 op zijn of haar computer is geïnstalleerd.

 9. Klik op Volgende als u klaar bent met het definiëren van de kolommen voor de bibliotheek.

 10. Controleer op de volgende pagina van de wizard of de gegevens juist zijn en klik vervolgens op Publiceren.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×