Kolommen in gegevensbladen toevoegen of verwijderen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Microsoft Office Access 2007 biedt verschillende manieren toevoegen aan of verwijderen van de kolommen in een gegevensblad. U kunt nu gegevensbladweergave toevoegen of verwijderen van kolommen en de gegevenstypen voor deze kolommen instellen. U kunt ook velden toevoegen vanuit een taakvenster of open de tabel waarop het gegevensblad en een veld toevoegen in de ontwerpweergave. In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe welke methode moet gebruiken.

Opmerking: De informatie in dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u enkele, maar niet alle taken die u in een gegevensblad uitvoeren kunt.

Zie het artikel een leeg gegevensblad openenvoor meer informatie over het maken en gebruiken van gegevensbladen.

Wat wilt u doen?

Kolommen in gegevensbladen

Een kolom toevoegen met behulp van de gegevensbladweergave

Een kolom verwijderen met behulp van de gegevensbladweergave

Een kolom toevoegen met behulp van de ontwerpweergave

Een kolom verwijderen met behulp van de ontwerpweergave

Meer informatie over hoe gegevenstypen wanneer u gegevens invoert

De gegevenstypen die de gegevensbladweergave niet instellen

Kolommen in gegevensbladen

Een gegevensblad is de visuele weergave van de gegevens in een databasetabel of de resultaten van een query. Een kolom in een gegevensblad vertegenwoordigt hetzelfde als een veld in een database. Wanneer u toevoegen of verwijderen van een kolom uit een gegevensblad, moet u toevoegen of verwijderen van een veld uit de tabel waarop het gegevensblad. Als dat veld gegevens bevat, worden die gegevens ook verwijderd.

Nieuwe functies voor het werken met kolommen

Office Access 2007 kunt u sneller en eenvoudiger kunt toevoegen of verwijderen van een tabelveld invoeren, omdat u nu deze taken in de gegevensbladweergave uitvoeren kunt. Standaard bevat alle tabellen in de gegevensbladweergave nu een lege kolom Nieuw veld toevoegenhet label. Als u wilt een kolom toevoegt, kunt u gegevens invoeren in de eerste lege cel onder de kolomkop van die. U kunt ook een of meer gegevenselementen in de lege kolom plakken. Niet meer moet u de ontwerpweergave gebruiken toevoegen of verwijderen van kolommen, hoewel u kunt desgewenst kunt u.

Bovendien hebt u niet meer voor het instellen van de veelgebruikte gegevenstypen voor de nieuwe kolom. Standaard moeten de velden in een database bevatten specifieke soorten gegevens, zoals tekst, datums en tijden, getallen, enzovoort. Meestal instellen u gegevenstypen wanneer u de tabellen voor een database ontwerpen. Echter toegang nu meeste gegevenstypen automatisch toegewezen wanneer u eerst gegevens in een nieuwe kolom invoeren. Bijvoorbeeld als u een naam in het eerste veld in de nieuwe tabel hebt ingevoerd, wordt ingesteld dat veld op het gegevenstype tekst. Als u een datum plakt, wordt het veld ingesteld op het gegevenstype datum/tijd, enzovoort. Als u een combinatie van gegevens, zoals postcodes uit verschillende landen/regio's plakt wordt het gegevenstype waarin de beste van de gegevens behouden geselecteerd, meestal het gegevenstype tekst. Zie de sectie begrijpen hoe gegevenstypen wanneer u gegevens invoert, verderop in dit artikel voor meer informatie.

Opmerking: U kunt gegevensbladweergave niet gebruiken om in te stellen van alle beschikbare gegevens typen. Denk eraan dat relationele databases aan een set regels voor het ontwerp voldoen.

Zie het artikel een leeg gegevensblad openenvoor meer informatie over het gebruik van gegevensbladweergave en gegevenstypen instellen. Als u niet bekend met regels voor het ontwerp voor relationele databases bent, raadpleegt u het artikel beginselen van databaseontwerp.

Tip: In Access 2010, kunt u een veld toevoegen door de naam van het veld van het nieuwe deelvenster in de lijst met velden slepen.

De stappen in de volgende secties wordt uitgelegd hoe toevoegen en verwijderen van kolommen in gegevensbladen met behulp van de gegevensbladweergave en de ontwerpweergave.

Naar boven

Een kolom toevoegen met behulp van de gegevensbladweergave

De stappen in deze sectie wordt uitgelegd hoe u een kolom toevoegen aan een gegevensblad, Geef een naam op voor de kolom en gegevens invoeren met gegevensbladweergave. U Houd rekening mee dat deze stappen wordt toegevoegd en wordt een veld in de tabel waarop uw gegevensblad.

 1. Zoek in het navigatiedeelvenster en dubbelklik op de tabel waaraan u wilt toevoegen van het veld.

  Access opent de tabel in de gegevensbladweergave.

 2. Schuif naar de linker- of rechterkant van het gegevensblad (afhankelijk van uw Windows landinstellingen) en zoek naar de lege kolom.

  De woorden Nieuw veld toevoegen worden standaard weergegeven in de kolomkop van de lege kolom. Deze afbeelding ziet u een lege kolom.

  Een nieuw veld in een gegevensblad

 3. Dubbelklik op de kolomkop en typ een naam voor het nieuwe veld.

  -of-

  Met de rechtermuisknop op de kolomkop en klik op Kolomnaam wijzigen in het snelmenu. Typ een naam voor het veld.

 4. Sommige gegevens invoeren in de eerste lege rij onder de kop.

  -of-

  Plak een of meer gegevenselementen in het veld begint met de eerste lege cel.

  Sla de wijzigingen op.

  Op basis van het type gegevens dat u invoert, wordt een gegevenstype voor het veld ingesteld. Bijvoorbeeld als u een naam invoert, wordt het gegevenstype naar tekst.

  Zie voor meer informatie over hoe gegevenstypen worden ingesteld, de sectie begrijpen hoe gegevenstypen wanneer u gegevens invoert. Zie instellen de gegevenstypen die gegevensbladweergave niet automatisch worden toegewezen, ook verderop in dit artikel voor informatie over het handmatig instellen van gegevenstypen.

Naar boven

Een kolom verwijderen met behulp van de gegevensbladweergave

Onthoud dat diverse belangrijke feiten voordat u een kolom uit een gegevensblad verwijderen:

Verwijder de kolom in de gegevensbladweergave

 1. Met de rechtermuisknop op de veldnamenrij van de kolom die u wilt verwijderen.

 2. Klik op Kolom verwijderen in het snelmenu.

 3. Klik op Ja om de verwijdering te bevestigen.

 4. Sla de wijzigingen op.

Naar boven

Een kolom toevoegen met behulp van de ontwerpweergave

Als u bekend met eerdere versies van Access bent, hebt u waarschijnlijk enige ervaring met de ontwerpweergave. Het hulpmiddel is niet gewijzigd in Office Access 2007. Ontwerpweergave biedt meer flexibiliteit dan de gegevensbladweergave, omdat u alle beschikbare gegevenstypen instellen kunt en u kunt een opzoekveld, zonder te hoeven te verlaten ontwerpweergave maken.

De kolom toevoegen in de ontwerpweergave

 1. Klik in het navigatievenster met de rechtermuisknop op de tabel die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Ontwerpweergave in het snelmenu.

  -of-

  Klik op de statusbalk van Access op Ontwerpweergave.

 2. Selecteer een lege rij in de kolom Veldnaam en typ een naam voor het nieuwe veld.

 3. Selecteer een gegevenstype voor de nieuwe kolom in de kolom Gegevenstype , naast de veldnaam van uw nieuwe.

 4. Sla de wijzigingen op.

Naar boven

Een kolom verwijderen met behulp van de ontwerpweergave

De regels voor het verwijderen van een kolom in de gegevensbladweergave ook toegepast op het werken in de ontwerpweergave: als u een kolom verwijderen, alle gegevens in die kolom gaan verloren. Voordat u een primaire sleutel of een opzoekveld verwijderen kunt, moet u daarnaast eerst de relaties voor deze velden verwijderen.

Zie de artikelen beginselen van databaseontwerp, toevoegen, instellen, wijzigen of verwijderen van de primaire sleutelen toevoegen of wijzigen een opzoekveld waarmee u meerdere waarden kunt opslaan voor meer informatie

Verwijder de kolom in de ontwerpweergave

 1. Klik in het navigatievenster met de rechtermuisknop op de tabel die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Ontwerpweergave in het snelmenu.

  -of-

  Klik op de statusbalk van Access op Ontwerpweergave.

 2. Selecteer het veld (de rij) die u wilt verwijderen.

 3. Klik op het tabblad Ontwerpen, in de groep Extra, op Rijen verwijderen.

  -of-

  Druk op Delete.

 4. Sla de wijzigingen op.

Naar boven

Meer informatie over hoe gegevenstypen wanneer u gegevens invoert

Wanneer u een leeg gegevensblad maakt, wordt aan elk veld een gegevenstype toegewezen wanneer u voor het eerst gegevens in het veld invoert. In de volgende tabel wordt aangegeven welke typen gegevens u kunt invoeren en welk gegevenstype automatisch op elk type gegevens wordt toegepast.

Opmerking: U kunt de gegevenstypen Bijlage of OLE-Object niet instellen door het invoeren van gegevens in een veld en u kunt niet ondersteuning voor het bewerken van tekst met opmaak met het invoeren van gegevens in een veld inschakelen.

Zie het artikel een leeg gegevensblad openenvoor informatie over het instellen van deze gegevenstypen en inschakelen van tekst met opmaak.

De volgende tabel ziet u hoe het gegevenstype voor een veld door Access wordt ingesteld wanneer u gegevens in de gegevensbladweergave invoeren.

If you enter:

Office Access 2007Hiermee maakt u een veld met een gegevenstype:

Johan

Tekst

Een blok tekst of tekst en cijfers van meer dan 256 tekens

Memo

Opmerking: U kunt geen gegevensbladweergave gebruiken RTF-opmaak in te schakelen. Ook als u een eigenschap genoemd Alleen toevoegen voor het veld Memo, klikt u vervolgens standaard inschakelt wordt verborgen tekst wanneer u de cursor in dat veld plaatsen.

Zie het artikel gegevens in een besturingselement of kolom die tekst met opmaak ondersteunt invoeren of bewerkenvoor informatie over tekst met opmaak.

http://www.contoso.com

In Access worden de volgende internetprotocollen herkend: http, ftp, gopher, wais, file, https, mhtml, mailto, msn, news, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook.

Opmerking: Als u wilt dat het protocol wordt herkend en het gegevenstype Hyperlink wordt toegewezen, moet u het protocol met een niet-spatieteken volgen.

Hyperlink

50000

Numeriek, Lange integer

50.000

Numeriek, Lange integer

50.000,99

Numeriek, Dubbele precisie

50000,389

Numeriek, Dubbele precisie

31.12.06

De datum- en tijdnotaties die zijn opgegeven in uw Windows landinstellingen bepalen hoe datum-/ tijdgegevens in Access worden opgemaakt.

Laat zien hoe deze instellingen worden ingesteld of gewijzigd

In Windows Vista    

 1. Klik op de knop Start knopafbeelding en klik op Configuratiescherm.

 2. Als u de standaardweergave in het Configuratiescherm gebruikt, klikt u op Klok, taal en regio en klik vervolgens op Opties voor landinstellingen.

  -of-

  Als u de klassieke weergave gebruikt, dubbelklikt u op Landinstellingen.

  Het dialoogvenster Landinstellingen wordt weergegeven.

 3. Klik op Deze instelling aanpassen op het tabblad Indelingen.

  Het dialoogvenster Land- en taalinstellingen verschijnt.

 4. Klik op het tabblad met de instellingen die u wilt wijzigen en breng de wijzigingen aan. Als u bijvoorbeeld een getalnotatie geheel of gedeeltelijk wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Getal en wijzigt u de betreffende instelling. Voor hulp bij een optie klikt u op de knop Help (?) en vervolgens op de betreffende optie.

In Microsoft Windows XP (klassieke weergave)    

 1. Klik op de taakbalk van Windows op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Landinstellingen.

  Het dialoogvenster Landinstellingen wordt weergegeven.

 3. Klik onder Normen en indelingen op Aanpassen.

  Het dialoogvenster Landinstellingen aanpassen wordt geopend.

 4. Klik op het tabblad met de instellingen die u wilt wijzigen en breng de wijzigingen aan. Als u bijvoorbeeld een getalnotatie geheel of gedeeltelijk wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Getal en wijzigt u de betreffende instelling. Voor hulp bij een optie klikt u op de knop Help (?) en vervolgens op de betreffende optie.

In Microsoft Windows XP (categorieweergave)    

 1. Klik op de taakbalk van Windows op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

  Het configuratiescherm wordt weergegeven.

 2. Klik op Datum, tijd, taal en landinstellingen.

  Het dialoogvensters Datum, tijd, taal en landinstellingen wordt weergegeven.

 3. Klik op De notatie van getallen, datums en tijden wijzigen.

  Het dialoogvenster Landinstellingen wordt weergegeven.

 4. Klik onder Normen en indelingen op Aanpassen.

  Het dialoogvenster Landinstellingen aanpassen wordt geopend.

 5. Klik op het tabblad met de instellingen die u wilt wijzigen en breng de wijzigingen aan. Als u bijvoorbeeld een getalnotatie geheel of gedeeltelijk wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Getal en wijzigt u de betreffende instelling. Voor hulp bij een optie klikt u op de knop Help (?) en vervolgens op de betreffende optie.

.

Datum/tijd

31.12.06

Opmerking: U moet opgeven of plakken van meer dan de naam van de dag voor toegang tot het gegevenstype datum/tijd afleiden Typ. Als u bijvoorbeeld "Dinsdag," Access selecteert u het gegevenstype tekst. Voor toegang tot het gegevenstype datum/tijd afleiden type, moet u een maand naast de dag.

Datum/tijd

10:50:23

Datum/tijd

10:50:00

Datum/tijd

17:50

Datum/tijd

€ 12,50

Het valutasymbool dat in de landinstellingen van Windows is opgegeven wordt herkend.

Laat zien hoe deze instellingen worden ingesteld of gewijzigd

In Windows Vista    

 1. Klik op de starten knop knopafbeelding en klik vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Als u de standaardweergave in het Configuratiescherm gebruikt, klikt u op Klok, taal en regioen klik vervolgens op Opties voor landinstellingen.

  -of-

  Als u de klassieke weergave gebruikt, dubbelklikt u op

  Opties voor Landinstellingen.

  Het dialoogvenster Landinstellingen wordt weergegeven.

 3. Klik onder indelingen, klikt u op deze indeling aanpassen.

  Het dialoogvenster Landinstellingen aanpassen wordt geopend.

 4. Klik op het tabblad Valuta en selecteer in de lijst Valutasymbool het symbool dat u wilt gebruiken. Voor hulp bij een optie klikt u op de knop Help (?) en vervolgens op de betreffende optie.

In Microsoft Windows XP (klassieke weergave)    

 1. Klik op de taakbalk van Windows op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

  Het configuratiescherm wordt weergegeven.

 2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Landinstellingen.

  Het dialoogvenster Landinstellingen wordt weergegeven.

 3. Klik onder Normen en indelingen op Aanpassen.

  Het dialoogvenster Landinstellingen aanpassen wordt geopend.

 4. Klik op het tabblad Valuta en selecteer in de lijst Valutasymbool het symbool dat u wilt gebruiken. Voor hulp bij een optie klikt u op de knop Help (?) en vervolgens op de betreffende optie.

In Microsoft Windows XP (categorieweergave)    

 1. Klik op de taakbalk van Windows op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

  Het configuratiescherm wordt weergegeven.

 2. Klik op Datum, tijd, taal en landinstellingen.

  Het dialoogvensters Datum, tijd, taal en landinstellingen wordt weergegeven.

 3. Klik op De notatie van getallen, datums en tijden wijzigen.

  Het dialoogvenster Landinstellingen wordt weergegeven.

 4. Klik onder standaarden en notaties, klikt u op aanpassen. Het dialoogvenster Landinstellingen aanpassen wordt weergegeven.

 5. Klik op het tabblad Valuta en selecteer in de lijst Valutasymbool het symbool dat u wilt gebruiken. Voor hulp bij een optie klikt u op de knop Help (?) en vervolgens op de betreffende optie.

Valuta

21,75

Numeriek, Dubbele precisie

123,00%

Numeriek, Dubbele precisie

3,46E+03

Numeriek, Dubbele precisie


Naar boven

De gegevenstypen die de gegevensbladweergave niet instellen

Standaard kan u bepaalde taken uitvoeren met behulp van de gegevensbladweergave:

 • U kunt de gegevenstypen Bijlage of OLE-Object niet instellen gegevens in een lege cel te plakken.

 • U kunt geen tekst met opmaak bewerken inschakelen voor een memoveld door gegevens te plakken. Als u wilt inschakelen RTF-ondersteuning, moet u een optie voor het veld instellen in de ontwerpweergave.

De stappen in deze sectie wordt uitgelegd hoe u deze taken uitvoert

Zie het artikel een leeg gegevensblad openenvoor meer informatie over elke taak.

De gegevenstypen OLE-Object of bijlage instellen

 1. Als dit nog niet geselecteerd, selecteert u de lege kolom (het één gelabelde Nieuw veld toevoegen) in het gegevensblad.

 2. Klik op de eerste lege gegevensrij onder de kop.

 3. Klik op het tabblad Gegevensblad, in de groep Gegevenstype en opmaak, op de pijl van de vervolgkeuzelijst naast Gegevenstype en selecteer een gegevenstype.

  De lijst met gegevenstypen

 4. Sla de wijzigingen op.

Naar boven

Tekst met opmaak bewerken inschakelen voor een memoveld

U kunt gegevensbladweergave een memoveld toevoegen aan een tabel, maar moet u ontwerpweergave naar tekst met opmaak bewerken inschakelen voor dat veld Memo. De volgende stappen wordt uitgelegd hoe u beide taken uitvoert.

Een memoveld toevoegen aan een tabel

 1. Als dit nog niet geselecteerd, selecteert u de lege kolom (het één gelabelde Nieuw veld toevoegen) in het gegevensblad.

 2. Klik op de eerste lege gegevensrij onder de kop.

 3. Klik op de gegevensblad met de tab, in de groep gegevenstype en opmaak , klik op de pijl in de vervolgkeuzelijst naast lijst Gegevenstypeen selecteer vervolgens een gegevenstype

 4. Uw wijzigingen op te slaan en gaat u verder met de volgende procedure, waarin u tekst met opmaak worden inschakelen.

Tekst met opmaak bewerken inschakelen voor een memoveld

 1. Overschakelen van de tabel in gegevensbladweergave naar de ontwerpweergave. Er zijn verschillende manieren waarop u dit wilt doen:

  Als u objecttabbladen gebruikt, met de rechtermuisknop op de tab van het geopende gegevensblad en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

  -of-

  Klik op de statusbalk van Access op Ontwerpweergave.

  -of-

  Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel waarop het gegevensblad en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

 2. Selecteer uw memoveld in de ontwerpweergave.

 3. Klik op de pijl in de cel naast Tekstopmaakin het deelvenster Veldeigenschappen op het tabblad Algemeen en selecteer vervolgens Tekst met opmaak in de lijst.

  Een bevestigingsbericht wordt weergegeven, waarin wordt gevraagd of u de kolom converteren naar Rich Text. Klik op Ja als de kolom wilt converteren.

 4. Sla de wijzigingen op.

Naar boven

Een kolom converteren naar een opzoekveld

U niet de gegevensbladweergave en een nieuwe kolom omzetten in een opzoekveld gebruiken standaard. Als u nog niet eerder met Access, een opzoekveld gegevens uit een andere bron weergegeven, een tabel of een lijst met items, in een lijst. Standaard wordt in Access gebruikt een vervolgkeuzelijst voor het weergeven van opzoekgegevens, maar ook de beschikking over een keuzelijst (een lijst die niet openen of sluiten) in een formulier.

U kunt twee soorten opzoekvelden maken, en waardelijsten met op basis van een tabel. Een lijst op basis van een tabel maakt gebruik van een query gegevens ophalen uit een andere tabel en een lijst met waarden wordt een reeks hard gecodeerde waarden weergegeven. De volgende procedure wordt uitgelegd hoe u beide soorten lijsten maken.

Een opzoekveld toevoegen

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel waarop uw nieuwe gegevensblad en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

  -of-

  Klik op de statusbalk van Access op Ontwerpweergave.

  De tabel wordt geopend in de ontwerpweergave.

 2. Selecteer het veld dat u wilt omzetten.

  -of-

  Selecteer een lege rij in de kolom Veldnaam en voer een naam voor het nieuwe veld.

 3. Klik op het tabblad Ontwerpen, in de groep Extra, op Opzoekkolom.

  -of-

  Klik op de pijl-omlaag en selecteer Wizard Opzoekenin de ontwerpweergave, in de kolom Gegevenstype .

  De wizard Opzoeken wordt gestart.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Een lijst maken die op een tabel is gebaseerd    

   1. Ik wil de opzoekkolom moeten worden opgezocht in een tabel of query en klik op volgende.

   2. Selecteer een optie onder weergave, selecteer een tabel of query in de lijst en klik vervolgens op volgende.
    Bijvoorbeeld als u wilt de waarden uit een tabel in uw opzoekveld gebruiken, klikt u op tabellen. Als u een query gebruiken wilt, klikt u op query's. Een lijst van alle tabellen en query's in de database wilt bekijken, klikt u op beide.

   3. Verplaats de velden die u wilt weergeven in de opzoeklijst uit het deelvenster Beschikbare velden naar het deelvenster Geselecteerde velden en klik vervolgens op volgende.

   4. U kunt desgewenst een of meer sorteerkeuzen kiezen voor de velden die u in de vorige stap hebt geselecteerd. Klik vervolgens op Volgende.

   5. Stel desgewenst de breedte bij van de kolommen in de opzoeklijst en klik vervolgens op Volgende.

   6. Typ desgewenst een naam in het tekstvak onder Welk label wilt u bij de opzoekkolom plaatsen.

   7. (Optioneel) Selecteer het selectievakje Meerdere waarden toestaan .
    u deze optie selecteert, kunt u voor het selecteren en bewaren van meer dan één item in de lijst.

   8. Klik op Voltooien. Als u wordt gevraagd om op te slaan in de tabel, klikt u op Ja.
    De opzoekquery wordt toegevoegd aan de nieuwe tabel. Standaard wordt de query haalt de velden die u opgeeft, plus de primaire-sleutelwaarden voor de brontabel. Vervolgens krijgt het gegevenstype voor het opzoekveld zodat deze overeenkomt met het gegevenstype instellen voor de primaire-sleutelveld in de brontabel. Bijvoorbeeld als de primaire-sleutelveld in de brontabel gebruikmaakt van het gegevenstype AutoNummering, wordt het gegevenstype voor het opzoekveld naar het gegevenstype Numeriek.

   9. Ga terug naar de gegevensbladweergave, Ga naar het opzoekveld en selecteer een item in de lijst.

    Of

 5. Een lijst maken die op waarden is gebaseerd    

  1. Klik op De waarden zullen worden getypt en klik daarna op Volgende.

  2. Voer het aantal kolommen die moet worden weergegeven in de lijst met Ga vervolgens naar de eerste lege cel en voer een waarde in het vak aantal kolommen .

   Wanneer u de eerste waarde invoert, wordt er onder de huidige cel een volgende lege cel weergegeven.

  3. Wanneer u klaar bent met het invoeren van de eerste waarde, gebruikt u het tabblad of de toetsen pijl-omlaag naar de focus verplaatsen naar de volgende cel en voer een tweede waarde.

  4. Herhaal stappen 2 en 3 totdat de lijst gereed is. Klik daarna op Volgende.

  5. Geef desgewenst een naam voor het nieuwe veld op en klik vervolgens op Voltooien.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×