Kolommen in gegevensbestanden toewijzen aan gegevensvelden voor shapes

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

U kunt kolommen in het gegevensbestand toewijzen als velden voor shapegegevens voor de organigramshapes.

Kolommen in het gegevensbestand

In de wizard Organigram worden op basis van de kolommen (velden) in het gegevensbestand velden voor shapegegevens gemaakt die worden verbonden aan de shapes in het organigram.

  • Elke rij in het gegevensbestand correspondeert met één werknemer en daardoor met één functievak (shape) in het organigram.

  • Kolommen in het gegevensbestand die u instelt als velden voor shapegegevens, worden gegevensvelden die zijn gekoppeld aan de verschillende shapes in het diagram.

  • De waarde in de cel in het gegevensbestand waar een werknemersrij een kolom met een veld voor shapegegevens snijdt, is de waarde die door de wizard in het veld voor shapegegevens wordt geplaatst dat is gekoppeld aan een bepaalde shape in het organigram.

Het gegevensbestand bevat bijvoorbeeld een rij voor een werknemer met de naam Jeroen Cool. Het bestand bevat tevens een kolom voor Telefoonnummer. Het telefoonnummer van Jeroen Cool, zoals vastgelegd in de cel waar de rij van Jeroen de kolom Telefoonnummer snijdt, is X521. Als u in de wizard Telefoonnummer instelt als een shapegegeven, bevat het functievak voor Jeroen Cool in het organigram een veld voor het shapegegeven Telefoonnummer, met in het veld de waarde X521.

Weergegeven velden

Velden voor shapegegevens zijn velden waarin u waarden kunt invoeren die zijn gekoppeld aan shapes.

Voor organigramshapes zijn bijvoorbeeld standaard de volgende velden voor shapegegevens beschikbaar: Afdeling, Telefoon, Naam, Functie en E-mailadres. U kunt desgewenst extra velden maken.

U kunt waarden toevoegen aan de velden voor shapegegevens van shapes, zodat een organigram meer is dan slechts een hiërarchische beschrijving van de organisatie en ook functioneert als een bron van gegevens over functies en personen.

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×