Kleurenshapes volgens hun gegevens

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met de optie kleuren op waarde van de functie Gegevensafbeeldingen, kunt u kleur om aan te geven unieke waarden of waardebereiken toepassen. Zie voor meer informatie over de functie Gegevensafbeeldingen, verfraaien met gegevensafbeeldingen die gegevens.

 • Unieke waarde    U kunt dezelfde kleur toepassen op alle shapes die dezelfde waarde. Bijvoorbeeld: u kunt kleuren alle shapes voor werknemers in de gele afdeling verkoop en alle shapes voor werknemers van de afdeling boekhouding rood.

  Shapes voor werknemers ingekleurd volgens hun afdeling

 • Bereik van waarden     U kunt een bereik van kleuren gebruiken, van felle tot zachte tinten, om een bereik van waarden aan te duiden. U kunt een bereik van kleuren, bijvoorbeeld van rood tot roze, doen overeenkomen met gebieden met grote, gemiddelde en lage stijgingen van de omzet.

  Shapes die de verkoop weergeven, waarbij de kleur de relatieve opbrengst toont

Kleurenshapes op waarde

 1. Klik op Gegevens op shapes weergeven in het menu Gegevens.

 2. Klik in het taakvenster Gegevensafbeeldingen met de rechtermuisknop op de gegevensafbeelding waaraan u een kleur wilt toevoegen, en klik vervolgens op Gegevensafbeelding bewerken in het snelmenu.

 3. Klik in het dialoogvenster Gegevensafbeelding bewerken op Nieuw item en klik vervolgens op Kleuren op waarde.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Nieuwe kleuren op waarde onder Weergeven een item in de lijst Gegevensveld.

 5. Ga onder Kleurmethode op een van de volgende manieren te werk:

  • Selecteer Elke kleur vertegenwoordigt een unieke waarde als u dezelfde kleur wilt toepassen op alle shapes die dezelfde waarde hebben.

   In de lijst Kleurtoewijzingen verschijnen alle beschikbare waarden en worden aan elke waarde een opvulkleur en een tekstkleur toegewezen. Als u een andere opvulkleur of tekstkleur wilt selecteren, klikt u op de pijl Opvulkleur of Tekstkleur.

  • Selecteer Elke kleur vertegenwoordigt een bereik van waarden als u een bereik van kleuren wilt gebruiken, van felle tot zachte tinten, om een bereik van waarden aan te duiden.

   In de lijst Kleurtoewijzingen verschijnt een lijst met mogelijke bereiken en worden aan elk bereik een opvulkleur en een tekstkleur toegewezen. Typ andere waarden in de vakken Waarde 1 en Waarde 2 als u een aangepast bereik wilt maken. Als u voor elke waarde een andere opvulkleur en tekstkleur wilt selecteren, klikt u op de pijl Opvulkleur of Tekstkleur. Als u het fel-naar-zacht-effect van de kleurensets wilt bewaren, is het raadzaam dat u alleen voor het eerste item in de lijst Kleurtoewijzingen een andere kleur kiest.

 6. Als u de instellingen op shapes in de tekening wilt toepassen, klikt u eerst op OK in het dialoogvenster Nieuwe kleuren op waarde en vervolgens in het dialoogvenster Gegevensafbeelding bewerken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×