Klanten lokken en uw omzet verhogen met Publisher-folders

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U hebt zojuist een winkel op een nieuwe locatie geopend of u hebt tijd voor de verkoop van uw jaar vakantie. Of misschien hebt u een fantastische nieuwe handels die u wilt promoten. U kunt snel contact opnemen met de juiste mensen door een folder te maken die u kunt e-mailen, afleveren of plaatsen rond de stad.

Microsoft Office Publisher 2007 bevat vooraf ontworpen flyer-publicaties die zijn ingesteld om informatie te geven over nieuws en speciale aanbiedingen. Als u met een vooraf ontworpen publicatie begint, kunt u zich concentreren op de inhoud van uw bericht wanneer u een effectief promotie gedeelte voor uw bedrijf maakt.

Folder met bonnen die is gemaakt in Microsoft Office Publisher 2007

In dit artikel

Het ontwerp kiezen en aanpassen

Het ontwerp aanpassen

Werken met de tekst

Werken met de afbeeldingen

De brochure verfijnen

De brochure volt ooien

Het ontwerp kiezen en aanpassen

 1. Start Publisher.

 2. Klik in de lijst publicatie typen op Folders.

 3. Klik onder Folders op nieuwere ontwerpen of klassieke ontwerpen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de voorbeeld afbeelding voor het brochure-ontwerp dat u wilt.

  • Zoek naar extra brochure sjabloon ontwerpen op micro soft Office Online.

   Hoe?

   Belangrijk: Voordat u op Office Online kunt zoeken naar sjablonen, moet u verbinding hebben met internet.

   1. Voer een van de volgende handelingen uit:

    • Klik in de catalogus met brochures op sjablonen van micro soft Office Online weer geven en klik vervolgens op een van de catalogus koppen, zoals gebeurtenis of marketing.

    • Typ een tref woord in het vak zoeken naar sjablonen. Typ bijvoorbeeld Folders. Selecteer in het vak volgende de optie micro soft Office Online en klik vervolgens op de groene Zoek knop.

     Opmerking: Het vak zoeken naar sjablonen bevindt zich boven de kop van de brochures.

   2. Klik op de gewenste sjabloon.

    Voor dit project koos u de sjabloon folder (zacht blauw) met afscheuring van Office Online.

 5. Klik op de gewenste opties.

  U kunt een groot aantal ontwerp elementen wijzigen voordat u de publicatie opent. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik onder Aanpassen op het gewenste kleuren- en lettertypeschema.

  • Klik onder Aanpassen op de gewenste set met bedrijfsgegevens of maak een nieuwe set.

  • Selecteer onder Opties de optie Verzend adres opnemen om een tweede publicatie pagina toe te voegen met tekst vakken voor e-mail adres en het adres van de afzender.

  • Selecteer onder Opties de optie afbeelding invoegen als u een tijdelijke aanduiding voor een afbeelding in de brochure wilt invoegen.

   Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar in alle sjablonen. Als deze optie niet wordt weer gegeven, wordt deze mogelijk niet ondersteund door de sjabloon.

  • Selecteer onder afscheuren de coupon of het formulier dat u wilt toevoegen.

   Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar in alle sjablonen. Als deze optie niet wordt weer gegeven, wordt deze mogelijk niet ondersteund door de sjabloon.

   Opmerking: Als u een sjabloon gebruikt die u hebt gedownload van Office Online, kunt u het ontwerp pas aanpassen nadat u de publicatie hebt geopend.

 6. Klik op Maken.

De sjabloon Folder (zachtblauw ontwerp) op Office Online

Het ontwerp aanpassen

Wanneer u de publicatie op volledige schaal ziet, is het mogelijk dat u wijzigingen wilt aanbrengen die van invloed zijn op de hele publicatie. U kunt bijvoorbeeld andere kleuren of lettertype schema's proberen, het pagina formaat wijzigen of uw bedrijfs gegevens invoegen als u dit niet hebt gedaan. U kunt deze wijzigingen op elk gewenst moment aanbrengen, maar het is raadzaam deze te doen voordat u de tekst en afbeeldingen invoegt.

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Als u een ander kleurenschema wilt proberen, klikt u in het taakvenster Publicatie opmaken op Kleurenschema's en klikt u vervolgens op het gewenste kleurenschema.

 • Als u een ander lettertype schema wilt proberen, klikt u op lettertype schema's in het taak venster Publicatie opmaken en klikt u vervolgens op het gewenste lettertype schema. Zie een lettertype schema Toep assenvoor meer informatie over lettertype schema's.

 • Als u het pagina formaat wilt wijzigen, klikt u op Opties voor publicatie type in het taak venster Publicatie opmaken, klikt u op pagina formaat wijzigen en selecteert u een nieuw pagina formaat in het dialoog venster pagina-instelling. Zie het pagina formaat, het papier formaat of de afdruk stand wijzigenvoor meer informatie.

 • Als u bedrijfsgegevens wilt invoegen, klikt u in het menu Invoegen op Bedrijfsgegevens en sleept u het item dat u wilt gebruiken van het taakvenster Bedrijfsgegevens naar de pagina met de publicatie.

  Als u de bedrijfsgegevens wilt wijzigen, klikt u op Bedrijfsgegevens wijzigen in het taakvenster Bedrijfsgegevens. Zie Bedrijfsgegevens maken, wijzigen of verwijderen voor meer informatie.

Werken met de tekst

Als u al een set met bedrijfsgegevens hebt gemaakt, wordt een gedeelte van de tekst van de tijdelijke aanduiding automatisch vervangen door uw zakelijke contactgegevens en uw logo.

Opmerking: De tekst van de tijdelijke aanduiding wordt niet automatisch vervangen door de Bedrijfs gegevens in sjablonen die u hebt gedownload van Office Online. Als u de namen van de tijdelijke aanduidingen, adressen en logo's wilt vervangen door uw zakelijke gegevens, klikt u op de knop met het info label Knopvlak voor een item met bedrijfs gegevens, zoals de bedrijfs naam of het adres, en klikt u vervolgens op bijwerken van set met bedrijfs gegevens. (De knop info label wordt weer gegeven wanneer u op tekst of een logo klikt.)

 1. Selecteer de tekst van de tijdelijke aanduiding en typ uw eigen tekst.

  Geselecteerde tekst van tijdelijke aanduiding

 2. Pas de tekengrootte aan. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • U kunt voorkomen dat tekst automatisch wordt aangepast aan een tekstvak dat niet is gekoppeld aan andere tekstvakken. Hiervoor klikt u op het tekstvak, wijst u Tekst AutoAanpassen aan in het menu Opmaak en klikt u vervolgens op AutoAanpassen niet gebruiken.

  • Als u de teken grootte hand matig wilt wijzigen, selecteert u de tekst en kiest u een nieuwe teken grootte in de lijst teken grootte op de werk balk.

   Zie Turn on and off automatic copyfitting (Automatisch passend maken in- en uitschakelen) voor meer informatie over het passend maken van tekst in tekstvakken.

 3. Als u het selectie vakje Verzend adres opnemen hebt ingeschakeld en uw folder een tweede pagina heeft met het post adres, herhaalt u stap 1 en 2 voor die pagina.

Zie tekst toevoegen in Publishervoor meer informatie over het werken met tekst.

Werken met de afbeeldingen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de tijdelijke aanduiding voor afbeeldingen, klik op Afbeelding wijzigen in het snelmenu en klik vervolgens op de bron van de nieuwe afbeelding.

  Tijdelijke afbeelding wijzigen

  Tip: Als u Afbeelding wijzigen niet ziet wanneer u met de rechtermuisknop klikt, klikt u op de tijdelijke aanduiding voor afbeeldingen totdat u witte cirkels rond het kader van de afbeelding ziet. Klik nogmaals op de afbeelding totdat u grijze cirkels met daarin kruisjes rond de afbeelding zelf ziet. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de afbeelding.

 2. Herhaal deze stappen eventueel voor andere afbeeldingen in de publicatie.

Zie Tips voor het werken met afbeeldingen voor meer informatie over het werken met afbeeldingen.

De brochure verfijnen

Het is eenvoudig om de ontwerp elementen in een publicatie toe te voegen of te wijzigen. Misschien hebt u de contacten gewijzigd over de scheuren van de contact persoon waarmee u bent begonnen en nu wilt u een scheur strook, bestel formulier of antwoord formulier opnemen, zodat u de respons van de klant op uw brochure gemakkelijker kunt bijhouden.

U kunt de ontwerp elementen toevoegen of vervangen met behulp van de ontwerp galerie in Publisher. U kunt ook ontwerp elementen toevoegen uit de voorgestelde objecten in het taak venster Publicatie opmaken. Als u een vooraf ontworpen sjabloon in Publisher gebruikt, kunt u de opdracht sjabloon wijzigen gebruiken.

Elementen gebruiken in de ontwerp galerie

 1. Als u het afscheur object van de contact persoon wilt verwijderen, selecteert u het object en drukt u op DELETE.

 2. Klik op de werk balk objecten op ontwerp galerie-object Bijschrift 4 en klik vervolgens op het gewenste type object, zoals Coupons.

  In Ontwerpgalerie geselecteerde bon

 3. Klik op het gewenste ontwerp, selecteer de gewenste afbeelding en tekst opties, bijvoorbeeld de stijl van de rand, en klik vervolgens op object invoegen.

 4. Sleep het object naar de gewenste positie op de pagina.

 5. Als u de tekst van de tijdelijke aanduiding in het toegevoegde object wilt vervangen, selecteert u de tekst in het tekstvak en typt u de gewenste tekst.

 6. Als u de tijdelijke aanduiding voor een afbeelding in het toegevoegde object wilt vervangen, klikt u op het afbeeldings frame in het logo, klikt u met de rechter muisknop op de afbeelding, klikt u op afbeelding wijzigen in het snelmenu en selecteert u de gewenste afbeelding.

 7. Breng de gewenste wijzigingen aan en sla het bestand op.

Elementen van de voorgestelde objecten gebruiken

De voorgestelde objecten die beschikbaar zijn voor het invoegen in uw publicatie, variëren afhankelijk van de sjabloon die u gebruikt.

 1. Als u het afscheur object van de contact persoon wilt verwijderen, selecteert u het object en drukt u op DELETE.

 2. Klik in het taak venster Publicatie opmaken onder pagina opties op een van de items onder Aanbevolen objecten.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan en sla het bestand op.

De sjabloon wijzigen

 1. Klik in het taak venster Publicatie opmaken onder Opties voor brochure op sjabloon wijzigen.

 2. Kies een andere afscheur optie in het dialoog venster sjabloon wijzigen onder Opties.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan en sla het bestand op.

De brochure volt ooien

 1. Als u van plan bent om de brochure te verzenden, kunt u deze voorbereiden voor mailing en afdrukken door de klant adressen samen te voegen in de publicatie.

  Tip: Als uw adressen niet in een gegevens bestand staan, kunt u een nieuwe adres lijst maken in Office Publisher 2007. Wijs mailings en catalogussen aan in het menu extra en klik vervolgens op adres lijst maken. Zie een samenvoeg bewerking makenvoor meer informatie over het werken met adressen lijsten en afdruk samen voegen.

 2. Als u de brochure wilt afdrukken, klikt u op afdrukken in het menu bestand en brengt u de gewenste wijzigingen aan in de afdruk opties, zoals het aantal exemplaren, en klikt u vervolgens op afdrukken.

Tip: Als u meer informatie hebt dan er op een folder passen, maakt u in plaats hiervan een brochure-publicatie en kunt u profiteren van meer indelings flexibiliteit. EEN brochure kan een ontwerp met drie of vier deel vensters hebben. Het kan een klant adres op een van de deel vensters bevatten en het kan ook een order, antwoord of registratie formulier bevatten. Zie voor meer informatie brochures maken die u helpen bij de verkoop in Publisher.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×