Kies hoe spelling- en grammaticacontrole werken in Word voor Mac controleren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Spelfouten en grammaticale fouten kunnen lezers van het werk dat u hebt opgeslagen in uw documenten, zodat u wilt deze fouten te vermijden afleiden. Zelfs zo is, als u liever de spelling controleren in één keer wanneer u klaar bent met een document of als u spelling en grammatica controleren wilt mogelijk terwijl u werkt.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de taalprogramma's aan uw voorkeuren aanpast.

Opmerking: Zie Spelling en grammatica in een andere taal controleren voor meer informatie.

Bij veel van de procedures in dit artikel moet u eerst de controle-opties weergeven.

 1. Klik in het Word-menu op Voorkeuren.

 2. Klik op Spelling en grammatica.

  Klik op Spelling en grammatica om de instellingen voor de spelling- en grammaticacontrole te wijzigen.

  In Word wordt het dialoogvenster Spelling en grammatica weergegeven.

  Wijzigt instellingen die van invloed zijn op de controle van spelling en grammatica in het dialoogvenster Spelling- en grammaticacontrole.

Als u opties voor spellingcorrectie wilt weergeven en wijzigen, moet u eerst Spelling en grammatica openen, zoals omschreven in De controleopties weergeven. Daarna kunt u de instellingen die in de volgende secties worden beschreven, bekijken en wijzigen.

Opmerking: De instellingen voor spellingcorrectie in Word zijn ook van invloed op alle Office -programma's.

De instellingen voor de spellingcontrole selecteren

Sommige opties die in het venster Spelling en grammatica worden weergegeven, zijn ook van toepassing op alle Microsoft Office-programma's. De geselecteerde instelling is van toepassing op alle programma's, ongeacht het programma waarin u de optie wijzigt.

Als u de volgende opties wilt selecteren, opent u Spelling en grammatica, zoals eerder is beschreven in De controleopties weergeven.

Selecteer dan deze optie:

Word doet het volgende:

Altijd correcties voorstellen

Bij de spellingcontrole een alternatieve spelling voorstellen voor elk verkeerd gespeld woord.

Spelling controleren tijdens typen

Woorden markeren terwijl u typt die Word vindt geen in de woordenlijst. Zie het gedeelte werking van de spellingcontrole is gevonden op de achtergrond wijzigenvoor meer informatie over deze optie is.

Herhaalde woorden markeren

Een waarschuwing geven bij herhaalde woorden. Als u deze optie selecteert, wordt bijvoorbeeld hallo hallo als een fout aangegeven.

Internet- en bestandspadadressen negeren

Hiermee worden woorden genegeerd die internet- en bestandsadressen zijn. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van woorden die worden genegeerd als deze optie is geselecteerd:

 • http://www.proseware.com/

 • \\proseware\public\

 • mailto:alex@proseware.com

Woorden in HOOFDLETTERS negeren

Hiermee negeert u woorden waarbij alle letters hoofdletters zijn. Als u deze optie selecteert, wordt ABC bijvoorbeeld niet als fout gezien.

Woorden met getallen negeren

Hiermee worden woorden genegeerd die getallen bevatten. Als u deze optie selecteert, wordt a1b2c3 bijvoorbeeld niet als fout gezien.

Alleen suggesties uit de hoofdwoordenlijst

Hiermee worden alleen de woorden in de ingebouwde hoofdwoordenlijst van de spellingcontrole gebruikt voor suggesties. Als u deze optie selecteert, worden de woorden uit uw eigen woordenlijsten niet gebruikt als suggestie voor woorden bij het controleren van de spelling van een document.

Een Franse modus selecteren

Een andere optie die van invloed is op alle Microsoft Office-programma's is de instelling die u voor Franse modi selecteert. Deze instelling en modi voor andere talen, zijn beschikbaar door te klikken op Geavanceerde taalinstellingen.

 1. Klik in het Word-menu op Voorkeuren.

 2. Klik op Spelling en grammatica.

 3. Klik in Spelling en grammatica op Geavanceerde taalinstellingen.

  De geavanceerde taalinstellingen van Word worden weergegeven.

  Selecteer de regels voor de spellingcontrole van Frans in de lijst met Franse modi.
 4. Selecteer in de lijst Franse modi een van de opties die in de volgende tabel worden beschreven.

  Optie

  Effect

  Nieuwe spelling

  Selecteer deze optie als u spellingregels wilt gebruiken die zijn aanbevolen door de Franse Taalacademie sinds de spellingherziening van 1990. Als u deze optie selecteert, worden woorden die niet volgens deze regels zijn gespeld, als fouten gemarkeerd. De spellingcontrole geeft voor fout gespelde woorden ook alleen suggesties uit de nieuwe spellingwoordenlijst, die ook woorden bevat die niet zijn gewijzigd bij de spellingherziening.

  Traditionele spelling

  Selecteer deze optie als u spellingregels wilt gebruiken van vóór de spellingherziening van 1990. Als u deze optie selecteert, worden woorden die niet volgens deze regels zijn gespeld, als fouten gemarkeerd. De spellingcontrole geeft voor fout gespelde woorden ook alleen suggesties uit de traditionele spellingwoordenlijst, die ook woorden bevat die niet zijn gewijzigd bij de spellingherziening.

  Traditionele en nieuwe spelling

  Als u op deze optie selecteert, accepteert de spellingcontrole woorden die zowel volgens de traditionele als de nieuwe spellingregels juist zijn gespeld. Ook worden er voor fout gespelde woorden suggesties gedaan uit zowel de traditionele als nieuwe spellingwoordenlijsten.

Als u bijvoorbeeld op de optie Traditionele spelling klikt en een document bewerkt met het Franse woord bruler, wordt het woord als een fout gespeld woord gezien omdat dit de nieuwe spelling is van dit woord. Als u echter op de optie Nieuwe spelling of de optie Traditionele en nieuwe spelling klikt, wordt het woord niet gezien als fout.

Terwijl u aan het werk bent in een document, kan de spellingcontrole op de achtergrond actief zijn en naar fout gespelde woorden zoeken. Als u klaar bent met de eerste versie van uw document, gaat het controleren van de spelling daarom sneller. Dit kan tijd besparen, vooral bij lange documenten.

Als u deze opties wilt weergeven en wijzigen, moet u eerst de opties voor het taalprogramma weergeven. Wanneer u dit hebt gedaan, kunt u de instellingen weergeven en wijzigen die in de volgende secties worden beschreven.

Spelling controleren tijdens typen in- of uitschakelen

In de meeste gevallen laat u het selectievakje Spelling controleren tijdens typen het best ingeschakeld. In situaties zoals die hieronder schakelt u het selectievakje beter uit:

 • U wilt de spelfouten (de rode golvende onderstreping) verbergen in items die u aan het bewerken bent.

 • U gebruikt een computer die traag is vanwege bronbeperkingen (bijvoorbeeld onvoldoende geheugen of te lage processorsnelheid).

De automatische spellingcontrole in- of uitschakelen

 1. Klik in het Word-menu op Voorkeuren.

 2. Klik op Spelling en grammatica.

 3. Schakel Spelling controleren tijdens typen in of uit.

In Word kunt u grammatica en spelling controleren. Als u de opties voor grammaticacontrole wilt weergeven en wijzigen, moet u eerst de controleopties voor taalprogramma's weergeven.

Automatische grammaticacontrole in- of uitschakelen

U kunt ervoor kiezen dat Word grammaticafouten automatisch aangeeft terwijl u typt.

U kunt als volgt de automatische grammaticacontrole in- of uitschakelen voor het document dat momenteel is geopend:

 1. Klik in het Word-menu op Voorkeuren.

 2. Klik op Spelling en grammatica.

 3. Schakel Grammatica controleren tijdens typen in of uit.

Grammaticacontrole in één keer inschakelen

 • Selecteer Grammatica tegelijk met spelling controleren als u bij de spellingcontrole ook meteen wilt controleren op grammaticafouten.

De leesbaarheidsstatistieken weergeven

 • Selecteer Leesbaarheidsstatistieken weergeven als u de leesbaarheidsstatistieken wilt weergeven nadat u de spellingcontrole in één keer hebt uitgevoerd.

U kunt een van de twee opties selecteren in het menu schrijfstijl : Alleen grammatica controleren of de grammatica en stijl. Als u wilt bekijken of wijzigen van de soorten regels voor grammatica en stijl dat de grammaticacontrole wordt gebruikt wanneer er op uw schrijven wordt gecontroleerd, klikt u op Instellingen. Zie de grammatica en schrijfstijl stijlopties selecterenvoor meer informatie.

Opmerking: Wijzigingen die u aanbrengt in deze instellingen, gelden voor alle items die u bewerkt en niet alleen voor het item waaraan u op dit moment werkt.

Als u feedback of suggesties hebt voor de functies voor spelling en grammatica, kunt u hier uw bericht plaatsen.

Zie ook

Opties voor grammatica en schrijfstijl selecteren

Spelling en grammatica controleren in een andere taal

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×